AFTS

AFTS

Autonomous Flight Termination System (autonomní systém ukončení letu) – systém, který hlídá, že se raketa drží na plánované dráze letu a v případě výrazného odklonu či jiné anomálie vydá pokyn ke zničení rakety, aby nedošlo k ohrožení životů či majetku na zemi. Někdy se také používá zkratka termín Autonomous Flight Safety System (AFSS).