trunk

trunk

Nehermetizovaná část lodi Dragon. Dutý vnitřek se někdy používá pro přepravu nákladu, který je schopný přečkat podmínky vesmírného vakua (např. IDA nebo SAGE III). Umožňuje také likvidaci odpadu z ISS – po odpojení od stanice je trunk spolu s panely odhozen a shoří v atmosféře.

Dragon s viditelným trunkem před připojením k hornímu stupni Falconu 9 (Foto: SpaceX)