Družice Starlink během půl roku provedly 6873 úhybných manévrů, situaci zhoršil ruský test protisatelitní rakety

SpaceX nedávno oznámilo, že muselo již více než tisíckrát měnit dráhu svých družic konstelace Starlink kvůli hrozbě srážky s úlomkem z ruské protisatelitní rakety, kterou Ruská federace odpálila minulý rok. SpaceX se o tyto informace podělilo ve zprávě pro Federální komisi pro komunikace (FCC), v níž popsalo stav své konstelace a sdělilo další podrobnosti, jako je například počet satelitů Starlink stažených z oběžné dráhy a poruchy, které se objevily.

Umělecká představa družic Starlink na oběžné dráze (Zdroj: Archyde.com)

Velmi pozitivním zjištěním byl fakt, že SpaceX má kontrolu nad téměř všemi družicemi, které jsou vyřazeny z provozu a poté deorbitovány (řízeně mění dráhu a posléze rychleji klesají a nakonec plánovaně shoří v atmosféře Země). SpaceX má zaveden i systém kontroly. Družice jsou po startu nejprve umístěny na parkovací oběžnou dráhu, kde jsou zkontrolovány jejich systémy, a až poté, co dokončí testy, mohou zvýšit svou oběžnou dráhu na předem určené místo. Typický profil mise vypadá následovně: Družice Starlink zaparkují ve výšce asi 350 km a později zvyšují výšku na 550 km. To umožňuje, aby případné nefunkční satelity rychle shořely v zemské atmosféře. Kdyby byly vypouštěny výše, přirozené klesání by trvalo déle. Každý objekt kroužící v blízkosti Země se totiž otírá o zbytkovou atmosféru. Toto tření způsobuje postupné klesání objektu. Metody vypouštění a kontroly družic jsou i nadále vylepšovány, tak jak společnost nabírá zkušenosti. Extra pozornost je věnována překrývání drah s kosmickými stanicemi. V současnosti to jsou mezinárodní ISS a čínská Tchien-kung (Tiangong).

Typický profil vynesení družic Starlink. Obrázek: SpaceX

Typický profil vynesení družic Starlink. Obrázek: SpaceX

SpaceX momentálně má na oběžné dráze přes 2700 družic Starlink a společnost uvedla, že od začátku prosince 2021 do konce května 2022 provedla celkem 6 873 úhybných manévrů, aby zajistila, že žádná z jejích družic nebude ohrožena vzájemnou srážkou s jiným tělesem a družicemi jiných provozovatelů. Zajímavostí je, že ve skutečnosti šlo o vyšší počet úkonů, než které by firma musela fakticky provést, kdyby se rozhodla dodržovat běžné standardy. Je to způsobeno tím, že SpaceX provádí manévry, když existuje pravděpodobnost kolize 1:100 000, zatímco orbitální provoz se řídí standardem s pravděpodobností 1:10 000.

Společnost SpaceX se rovněž podělila o informaci, že kvůli listopadovému testu nové protisatelitní rakety (ASAT) Ruské federace musela společnost již více než 1700krát upravit dráhu svých družic, aby se vyhnula oblaku trosek. Při testu ruská balistická protisatelitní raketa A-235 Nudol s přímým výstupem zamířila na vysloužilou družici Kosmos-1408 na nízké oběžné dráze Země pohybující se v o něco menší výšce než družice Starlink. Podle odhadů zbylo ze satelitu až 1500 kusů trosek. které jsou rozprostřeny na různých drahách. Díky tomu lze konstatovat, že během několika příštích let až desetiletí bude u většiny družic na nízké oběžné dráze existovat určité potenciální riziko kolize s fragmenty Kosmos-1408! Podrobnější rozbor této kolize naleznete zde a zde.

Raketový systém A-235PL-19 Nudol, který je schopný nést i termonukleární bombu.

Raketový systém A-235 PL-19 Nudol, který je schopný nést i termonukleární bombu. Zdroj: vesti.lv

Ruský protisatelitní test byl většinově odsouzen. NATO například k této události vydalo následující prohlášení:

1. Severoatlantická rada důrazně odsuzuje bezohledný a nezodpovědný test protidružicové rakety Ruské federace dne 15. listopadu 2021. Tento test způsobil orbitální pole trosek, které výrazně zvyšuje riziko pro lidské životy a vesmírné prostředky mnoha národů a subjektů.

2. Ruské činy demonstrují vzorec nezodpovědného chování a ohrožují bezpečnostní, ekonomické, vědecké a obchodní zájmy všech národů a aktérů, kteří se snaží prozkoumat a využít vesmír k mírovým účelům.

3. Toto nebezpečné chování je v přímém rozporu s tvrzením Ruska, že je proti „ozbrojování“ vesmíru, a podkopává mezinárodní řád založený na pravidlech.

4. Spojenci NATO jsou i nadále odhodláni chránit a zachovávat mírový přístup do vesmíru a jeho průzkum pro celé lidstvo. Vyzýváme všechny národy, včetně Ruska, aby se připojily k mezinárodnímu úsilí o vytvoření norem, pravidel a principů odpovědného chování za účelem snížení vesmírných hrozeb a aby se zdržely provádění nebezpečných a nezodpovědných destruktivních testů, jaké provádí Ruská federace.

Oblak trosek 24 h po sestřelu družice Kosmos 1408 z 15. listopadu 2021. Zdroj: COMSPOC/CSSI s vykreslováním od AGI, společnosti Ansys

Oblak trosek 24 hodin po sestřelu družice Kosmos-1408 z 15. listopadu 2021. Zdroj: COMSPOC/CSSI s vykreslováním od AGI, společnosti Ansys

Výsledky SpaceX i nyní ukazují, že není radno podobné události zlehčovat. Kvůli testu A-235 SpaceX muselo se svými družicemi manévrovat více než kvůli jakékoli jiné události. Což samo o sobě mluví za sebe. Kdyby se podobně nezodpovědně chovaly v současnosti všechny země, mohl by být přístup na nízkou oběžnou dráhu brzy znemožněn.

Další zajímavou událostí, která poškodila družice Starlink a SpaceX kvůli tomu bylo nuceno upravovat dráhy, byla silná geomagnetická bouře v únoru 2022, která měla na svědomí zničení 38 z 49 družic vypuštěných 3. února 2022. Sluneční částice se pohybovaly ohromující rychlostí 662 km/s. Podle SpaceX bouře způsobila, že družice Starlink zaznamenaly až o 50 % vyšší odpor (tření mezi kosmickou lodí a okolním prostředím), což vedlo k tomu, že pouze 11 z nich bylo schopno dosáhnout bezpečné orientace, aby odolaly této události. Aby se podobným situacím v budoucnu předešlo, obdržely družice Starlink aktualizaci letového softwaru a SpaceX plánuje zlepšit jejich komunikaci s pozemními stanicemi pro lepší kontrolu. I toto je součástí procesu vylepšování metod firmy. Právě tyto události totiž přispívají k jejich rozvoji. SpaceX se postupně učí a snaží se flexibilně reagovat. Díky tomu lze tento systém považovat za bezpečný, nicméně menší problémy lze očekávat i v budoucnu. Jednoduše proto, že proměnných a neznámých veličin je mnoho a nelze je jednoduše obsáhnout všechny.

Družice z mise Starlink 4-7 předčasně zanikají v atmosféře nad Portorikem kvůli geomagnetické bouři (Zdroj: Eddie Irizarry)

V závěru zprávy se společnost SpaceX podělila taky o důvody, proč se jí nepodařilo deorbitovat některé její družice. Šlo o situace, kdy společnost ztratila kontrolu nad družicí kvůli ztrátě spojení nebo selhání pohonu. Podle nejnovějších údajů ze zpráv sdílených s FCC se s těmito problémy v roce 2022 potýkalo zatím šest satelitů Starlink. Z toho u dvou z nich došlo k podezření na selhání počítače, u dvou selhaly aktuátory a u zbývajících došlo vždy k selhání napájecího systému a systému řízení polohy. Avšak vzhledem k tomu, kolik družic SpaceX provozuje, jsou takováto selhání poměrně vzácná. Od prosince 2021 do května 2022 bylo deorbitováno celkem 113 družic.

Zdroje: WCCF TECH, SpaceX, FCC


Přispějte prosím na provoz webu ElonX, aby mohl nadále zůstat bez reklam. Podpořte nás pomocí služby Patreon či jinak a zařaďte se tak po bok ostatních dobrodinců, kteří už finančně přispěli. Děkujeme!

Karel ZvoníkMohlo by se vám líbit...

Odebírat komentáře
Nastavit upozorňování na
guest

5 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlepší
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře