Prototypy Starship a SH

Super Heavy Starship Demonstrátory

Přeskočit na konkrétní sekci:

Super Heavy: B9 | B8 | B7B5 | B4 | B3 | BN1
Starship: S27 | S26 | S25 | S24 | S23 | S22 | S21 | S20SN17/18/19SN16SN15 | SN12/13/14 | SN11 | SN10 | SN9 | SN8 | SN6 | SN5 | SN4 | SN3 | SN1 | Mk2 | Mk1
Demonstrátory: B6 | B2.1 | BN2.1 | NC12 | SN7.2 | SN7.1 | SN7 | SN2 | Zkušební nádrž č. 2 | Přistávací nádrž | Zkušební nádrž č. 1 | Starhopper


Starship je nejnovější verzí konceptu BFR (Big Falcon Rocket) společnosti SpaceX, který se interně nazýval Mars Colonial Transporter a poprvé byl veřejně představen v roce 2016 pod názvem Interplanetary Transport System (ITS). Tehdy měla raketa průměr 12 metrů a na výšku měřila 122 metrů. O rok později však Elon Musk představil upravenou verzi, která měla už „jen“ 9metrový průměr a Musk ji nazýval BFR. V roce 2018 pak BFR prošlo dodatečnými změnami, z nichž nejvýraznější bylo přidání několika aerodynamických ploch, které mají pomáhat se stabilizací lodi při průletu různě hustými atmosférami. Elon Musk ale na konci roku 2018 oznámil, že raketa byla přejmenována na Starship a bude místo původně plánovaných uhlíkových kompozitů využívat nerezovou ocel. Kompletní raketa má průměr 9 metrů a výšku necelých 120 metrů. O Starship a její historii a vývoji si můžete přečíst více v našem podrobném článku Vše o Starship.

Od konce roku 2018 SpaceX vyrobilo a otestovalo řadu technologických demonstrátorů a prototypů kosmické lodi Starship v plné velikosti. Některé z nich už dokonce vzlétly a probíhá už také výroba exemplářů rakety Super Heavy, která Starship vynese na oběžnou dráhu. Prototypů už vzniklo hodně, a tak jsme připravili jejich přehled, který průběžně doplňujeme a udržujeme stále aktuální.

Průběh výroby prototypů Starship a Super Heavy můžete sledovat živě v našem článku, ve kterém informujeme o aktuálním dění ve Starbase, kde se prototypy vyrábějí a testují.

Poslední aktualizace:

 • 28. 6. 2022 – Doplnění informací a fotek k Super Heavy B7 po instalaci Raptorů a převozu na rampu; Super Heavy B5 bude zlikvidována; nové fotky Starship S24, S27 a Super Heavy B9
 • 12. 6. 2022 – Přidán profil Starship S27; aktualizace informací a fotek u Starship S24 a Super Heavy B7; nové fotky Starship S25
 • 5. 6. 2022 – Aktualizace informací o testování Starship S24; nové fotky Super Heavy B7, B8 a B9 a také Starship S25 a S26
 • 28. 5. 2022 – Přidány informace o zahájení testování Starship S24; nové fotky Starship S25, Super Heavy B8 a B9
 • 15. 5. 2022 – Doplněna informace o převozu Super Heavy B7 do Wide Bay
 • 14. 5. 2022 – Přidány informace o testování Super Heavy B7, likvidaci Starship SN16 a přesunu Starship S20; přidán profil Starship S26; nové fotky S24
 • 7. 5. 2022 – Aktualizace profilu Super Heavy B7 ohledně poškození a převozu; nové fotky Starship S21, S24 a Super Heavy B9

Super Heavy

Super Heavy B9

Výroba prototypu Super Heavy B9 (Foto: Nic Ansuini)

 • Stav: Probíhá výroba
 • Lokalita: Boca Chica, Texas
 • Zahájení výroby: Březen 2022
 • První test: ?
 • Poslední test: ?
 • Materiál: Nerezová ocel
 • Počet Raptorů: Zatím žádné

Další prototyp rakety Super Heavy pro orbitální starty. První potenciální díl byl spatřen v březnu 2022.

B9 by měl být další prototyp s celkem 33 Raptory druhé generace. Oproti B7 a B8 by však měl obsahovat nějaká další vylepšení.


Super Heavy B8

Prototyp Super Heavy B8 (Foto: BocaChicaGal)

 • Stav: Probíhá výroba
 • Lokalita: Boca Chica, Texas
 • Zahájení výroby: Leden 2022
 • První test: ?
 • Poslední test: ?
 • Materiál: Nerezová ocel
 • Počet Raptorů: Zatím žádné

Další prototyp rakety Super Heavy pro orbitální starty. První potenciální díl byl spatřen v lednu 2022.

B8 by měl být další prototyp s celkem 33 Raptory druhé generace. Typově je tento exemplář nejspíš téměř stejný jako B7.


Super Heavy B7

Super Heavy B7 během převozu na rampu po instalaci Raptorů (Foto: SpaceX)

Prototyp rakety Super Heavy pro orbitální starty. První potenciální díl byl spatřen na začátku října 2021. Jednalo se o puk, který byl poprvé uzpůsoben pro 13 středových motorů. B7 je tedy první prototyp s celkem 33 Raptory. Prototyp B7 je však kompatibilní pouze s novější variantou motoru (Raptor 2).

Tento prototyp by měl být určen pro první orbitální start spolu se Starship S24, ale plán se může změnit. Kompletace proběhla na začátku března 2022 a převoz dokončeného prototypu na rampu proběhl 31. března. Prototyp obsahuje nový typ kyslíkové přistávací nádrže a má jinak umístěné vnější tlakové nádoby. Kryty těchto nádob navíc poslouží jako aerodynamické plochy při návratu.

Prototyp B7 úspěšně absolvoval kryogenní zkoušku na orbitální rampě 4. dubna 2022 a 8. dubna byl přesunut z vypouštěcího stolu na stojan pro strukturální testování, kde prošel dalšími tlakovými zkouškami. Během jedné z nich došlo k poškození velké trubky, která přivádí metan z hlavní nádrže do motorů. Následně byl prototyp 18. dubna převezen zpět do montážního areálu, kde proběhly opravy a 6. května byl B7 převezen zpět na orbitální rampu kvůli dalšímu testování. Pak proběhly dva kryotesty 9. a 11. května 2022, které zřejmě měly za úkol prověřit provedené opravy. 14. května následoval převoz B7 zpět do montážního areálu kvůli instalaci roštových kormidel (nově mají trochu jiný tvar) a motorů Raptor.

Všech 33 motorů Raptor a jejich ochranné kryty byly nainstalovány během května a června 2022. Prototyp B7 byl poté 23. června převezen zpět na orbitální rampu, potenciálně naposledy. Přemístění rakety na vypouštěcí stůl poprvé zajistila ramena Mechazilly (v minulosti toto vždy zajišťoval běžný jeřáb). Následně začala další fáze testování, kterou by měla završit série statických zážehů.


Super Heavy B5

Zkompletovaná Super Heavy B5 během převozu z High Bay v prosinci 2021 (Foto: Cosmic Perspective)

Tento prototyp rakety Super Heavy měl být původně určený pro druhý orbitální start spolu se Starship S21, ale postupně nejspíš došlo ke změně plánu a prototyp nepoletí. První díly byly v Boca Chica spatřeny na začátku srpna 2021. Finální kompletace nádrží do jednoho celku proběhla 20. listopadu 2021. Následně byl prototyp přesunut z High Bay do oblasti s vyřazenými prototypy Starship. V červnu 2022 pak začala likvidace tohoto exempláře.

Jednou z odlišností oproti předchozímu prototypu B4 měla být přítomnost menší nádrže pro skladování kyslíku určeného pro přistávací manévry.


Super Heavy B4

Super Heavy B4 během převozu na rampu (Foto: Elon Musk)

Tento prototyp rakety Super Heavy je určený pro první orbitální start spolu se Starship S20. První díly byly v Boca Chica spatřeny na začátku července 2021.

Pro první orbitální test raketa dostala 29 Raptorů. Konkrétně jde o 9 klasických atmosférických motorů RC a 20 atmosférických motorů RB, které nejsou schopny vektorizace tahu.

I když byl předchozí prototyp B3 vybaven výkonnými metanovými manévrovacími tryskami, podle Elona Muska prozatím nejsou potřeba a pro první orbitální let budou použity klasické trysky na stlačený dusík. Prototyp B4 je navíc jako první vybaven ocelovými roštovými kormidly, která jsou poháněna elektricky. B4 se od svých předchůdců liší také tím, že má vyztužený mezistupeň na vršku metanové nádrže. Výška rakety je 69 metrů.

Montáž prototypu včetně instalace všech 29 motorů byla dokončena 2. srpna 2021 a převoz na rampu následoval o den později. Prototyp byl 4. srpna přesunut na orbitální vypouštěcí stůl a 6. srpna k němu byla nakrátko připojena Starship S20. Dne 10. srpna byla B4 odvezena zpět do montážního areálu, kde byla raketa připravena na samostatné pozemní testování. Druhý převoz na orbitální rampu proběhl 8. září 2021. Raketa už rovnou měla nainstalováno všech 29 Raptorů, ale některé z nich byly před zahájením testování vyměněny. Prototyp B4 pak byl dočasně odstraněn z vypouštěcího stolu, údajně kvůli pracím na integrační věži a rampě. Zároveň byly kolem motorů nainstalovány ochranné kryty.

Dne 13. prosince 2021 byl prototyp B4 opět přesunut na orbitální stůl, kde pak počínaje 17. prosince proběhla série tří zkoušek s kryogenním dusíkem. Zároveň pokročila instalace krytů kolem motorů a externích tlakových nádob. 30. prosince pak byl prototyp opět přesunut pryč z vypouštěcího stolu.

Prototyp B4 byl umístěn zpět na vypouštěcí stůl 6. února 2022 pomocí jeřábu a o 4 dny později k němu byla připojena Starship S20 pomocí Mechazilly. Výsledná raketa posloužila jako kulisa při prezentaci Elona Muska o Starship.

14. února 2022 byla sestava na rampě opět rozpojena a Super Heavy B4 prošla několika dalšími kryogenními zkouškami. Dne 16. března 2022 byla sestava znovu spojena a oba prototypy absolvovaly dvě společné kryogenní zkoušky v následujících dvou dnech. 20. března byla Starship S20 znovu odpojena a 24. března byl prototyp B4 přesunut pryč z orbitálního stolu. Tím nejspíš skončilo testování B4, aniž by prototyp absolvoval jediný statický zážeh motorů.


Super Heavy B3

Statický zážeh Super Heavy B3 (Foto: SpaceX)

Druhý exemplář rakety Super Heavy. První díl byl v Boca Chica spatřen 19. ledna 2021, tehdy ještě označen jako BN2. Podle Elona Muska měl být tento prototyp vyroben, opatřen motory a vyvezen na orbitální rampu ještě před koncem dubna 2021, ale k tomu nakonec nedošlo. Původně mělo jít o první prototyp Super Heavy, který vzletí a provede krátký skok s dvěma až čtyřmi motory Raptor. Později měly být přidány další motory a „pokud se poštěstí, BN2 možná už bude schopný provádět orbitální starty,“ dodal Elon Musk. Nakonec ale došlo ke změně plánů a díly pro BN2 byly zkombinovány s prototypem BN3, který byl vyráběn od března 2021. Výsledný exemplář byl interně označován BN2 nebo Booster 2, ale později došlo k přejmenování na Booster 3 (B3).

Prototyp obsahoval řadu změn na základě ponaučení z výroby BN1. Velkým rozdílem je prohození hlavních nádrží – prototyp BN1 měl metanovou nádrž dole, zatímco B3 ji měl nahoře (stejně jako loď Starship). Prototyp neměl roštová kormidla, ale zato byl vybaven zkušební verzí metanových manévrovacích trysek.

Tento prototyp Super Heavy měl být původně použit na první orbitální misi spolu se Starship S20, ale pak došlo ke změně plánů a B3 poslouží pouze pro pozemní testování. Prototyp byl zkompletován 29. června 2021 a na rampu byl převezen 1. července, načež byl umístěn na upravený testovací stůl A. Zde pak 9. července proběhl test s plynným dusíkem a 12. července prototyp podstoupil tlakové testování s kryogenním dusíkem. Následně byly nainstalovány tři motory Raptor (RC57, RC59 a RC62). Další na řadě byl statický zážeh všech tří motorů, který úspěšně proběhl 19. července. Všechny Raptory byly následně odinstalovány a během srpna začala postupná likvidace prototypu přímo na rampě. Tehdy ale byla pouze odstraněna horní nádrž a spodní část byla zlikvidována až v lednu 2022.


Super Heavy BN1

Super Heavy BN1 během finální kompletace (Foto: Jack Beyer / NASA Spaceflight)

První exemplář nosné rakety Super Heavy, která má mít ve finální podobě až 28 motorů Raptor a výšku kolem 70 metrů. Kyslíková nádrž (která je na rozdíl od Starship v horní části) byla dokončena na konci ledna 2021. V únoru byla zkompletována metanová nádrž a 18. března došlo ke spojení obou nádrží do jednoho celku.

S prototypem BN1 však není v plánu vzletět a posloužil primárně pro ověření výrobních postupů. Elon Musk nejdříve uvedl, že SpaceX si na BN1 natrénuje způsob převozu takto vysoké rakety na rampu, ale později zmínil, že tento exemplář bude sešrotován. Demontáž prototypu nakonec proběhla 13. dubna 2021, aniž by podstoupil jakékoli testování.


Starship

Starship S27

Prototyp Starship S27 během výroby (Foto: Kevin Randolph)

 • Stav: Probíhá výroba
 • Lokalita: Boca Chica, Texas
 • Zahájení výroby: Červen 2022?
 • První test: ?
 • Poslední test: ?
 • Materiál: Nerezová ocel
 • Počet Raptorů: ?

Starship S27 je další prototyp, který by se mohl vydat na oběžnou dráhu. První díly Starship S26 byly v Boca Chica spatřeny v červnu 2022.

Mohlo by jít o bratříčka prototypu S26, který oproti svým předchůdcům S24 a S25 obsahoval nějaká další vylepšení. Elon Musk například v minulosti mluvil o prodloužení nádrží a zvýšení počtu Raptorů na devět ze současných šesti. V plánu jsou také úpravy předních klapek, které budou trochu menší a jinak umístěné. Elon Musk ale zatím neprozradil, kdy přesně budou všechny tyto změny implementovány.


Starship S26

Výroba prototypu Starship S26 (Foto: BocaChicaGal)

 • Stav: Probíhá výroba
 • Lokalita: Boca Chica, Texas
 • Zahájení výroby: Květen 2022?
 • První test: ?
 • Poslední test: ?
 • Materiál: Nerezová ocel
 • Počet Raptorů: ?

Starship S26 je další prototyp, který by se mohl vydat na oběžnou dráhu. První díly Starship S26 byly v Boca Chica spatřeny v květnu 2022.

Oproti svým předchůdcům S24 a S25 by měl prototyp S26 obsahovat nějaká další vylepšení. Elon Musk například v minulosti mluvil o prodloužení nádrží a zvýšení počtu Raptorů na devět ze současných šesti. V plánu jsou také úpravy předních klapek, které budou trochu menší a jinak umístěné. Elon Musk ale zatím neprozradil, kdy přesně budou všechny tyto změny implementovány.


Starship S25

Výroba prototypu Starship S25 (Foto: Kevin Randolph)

 • Stav: Probíhá výroba
 • Lokalita: Boca Chica, Texas
 • Zahájení výroby: Únor 2022
 • První test: ?
 • Poslední test: ?
 • Materiál: Nerezová ocel
 • Počet Raptorů: ?

Starship S25 je další prototyp, který by se mohl vydat na oběžnou dráhu. První díl Starship S25 byl v Boca Chica spatřen v únoru 2022.

Podle Elona Muska obsahují Starship S20 a následující prototypy velké změny. Tyto lodě už budou schopny letů na oběžnou dráhu a budou vybaveny tepelným štítem a systémem pro oddělení od Super Heavy během letu. Zároveň tyto prototypy už budou vybaveny nejen třemi atmosférickými motory Raptory, ale také třemi vakuovými.

Prototypy od S24 jsou ale opět pokročilejší než S20 – například jsou kompatibilní pouze s novější variantou motoru Raptor 2 a také by měly být jako vybaveny vylepšenou špičkou, která je vyrobena z menšího počtu dílů. Další potenciální změny Starship, o kterých Elon Musk v minulosti mluvil, jsou prodloužené nádrže a celkem devět Raptorů místo současných šesti (6x RVac + 3x RC). V plánu jsou také úpravy předních klapek, které budou trochu menší a jinak umístěné. Elon Musk ale zatím neprozradil, kdy přesně budou všechny tyto změny implementovány.


Starship S24

Starship S24 během převozu na orbitální rampu (Foto: SpaceX)

Starship S24 je prototyp, který by se mohl vydat na oběžnou dráhu spolu se Super Heavy B7 nebo B8. První díl Starship S24 byl v Boca Chica spatřen na konci listopadu 2021.

Starship S20 a následující prototypy už jsou schopny letů na oběžnou dráhu a jsou vybaveny tepelným štítem a systémem pro oddělení od Super Heavy během letu. Zároveň tyto prototypy už jsou vybaveny nejen třemi atmosférickými motory RC, ale také třemi vakuovými motory RVac.

Prototyp S24 je ale pokročilejší než S20 – například je kompatibilní pouze s novější variantou motoru Raptor 2 a také by měl být jako první vybaven vylepšenou špičkou, která je vyrobena z menšího počtu dílů. Spodní část špičky je navíc poprvé vybavena otvorem pro vypouštění družic Starlink, ale není jasné, jestli bude hned při první misi vynesen nějaký náklad. Další změnou oproti dřívějším prototypům by mělo být přemístění metanové přistávací nádrže do špičky lodi, kde doposud byla jen kyslíková přistávací nádrž. Novinkou je také absence klasických dusíkových manévrovacích trysek, které byly nahrazeny systémem využívajícím odpouštěný plyn z hlavních nádrží.

Připojení špičky k nádržím proběhlo 8. května 2022. Převoz na orbitální rampu proběhl 26. května a den poté následoval tlakový test s plynným dusíkem. Ten nejspíš nebyl zcela úspěšný, protože se zdálo, že byl ukončen předčasně, odpadlo při něm několik destiček tepelného štítu a technici poté na lodi vyměňovali poškozenou trubku. Po opravách byl 3. června proveden úspěšný kryotest a prototyp byl následně přesunut na suborbitální rampu A, kde 6. a 7. června proběhlo kryotestování s využitím hydraulických pístů simulujících tah Raptorů. Následně byl prototyp převezen zpět do montážní haly kvůli instalaci motorů a možná i dokončení tepelného štítu.


Starship S23

První spatřený díl pro Starship S23 (Foto: BocaChicaGal / NASA Spaceflight)

 • Stav: Prototyp nebyl dokončen
 • Lokalita: Boca Chica, Texas
 • Zahájení výroby: Listopad 2021
 • První test: ?
 • Poslední test: ?
 • Materiál: Nerezová ocel
 • Počet Raptorů: Žádné

Prototyp Starship S23 je orbitální prototyp, který by se měl vydat na oběžnou dráhu spolu se Super Heavy B7. První díl Starship S23 byl v Boca Chica spatřen v listopadu 2021.

Starship S20 a následující prototypy už jsou schopny letů na oběžnou dráhu a jsou vybaveny tepelným štítem a systémem pro oddělení od Super Heavy během letu. Zároveň tyto prototypy už jsou vybaveny nejen třemi atmosférickými motory RC, ale také třemi vakuovými motory RVac.

Vše ale nasvědčuje tomu, že prototyp S23 nebude dokončen a byl přeskočen ve prospěch pokročilejších exemplářů.


Starship S22

Starship S22 po instalaci ocasních klapek (Foto: Cosmic Perspective)

Prototyp Starship S22 je orbitální prototyp, který se měl původně vydat na oběžnou dráhu spolu se Super Heavy B6, ale od té doby došlo ke změně plánů. První díl Starship S22 byl v Boca Chica spatřen začátkem září 2021.

Starship S20 a následující prototypy už jsou schopny letů na oběžnou dráhu a jsou vybaveny tepelným štítem a systémem pro oddělení od Super Heavy během letu. Zároveň tyto prototypy už jsou vybaveny nejen třemi atmosférickými motory RC, ale také třemi vakuovými motory RVac.

Prototyp S22 byl zkompletován na konci února 2022 poté, co dostal aerodynamickou špičku, která nejspíš byla původně určena pro Starship S21. Prototyp byl 20. února 2022 převezen z výrobního areálu do oblasti s vyřazenými prototypy. SpaceX s tímto prototypem nejspíš nemá žádné další plány.


Starship S21

Smontované nádrže pro Starship S21 (Foto: BocaChicaGal)

Prototyp Starship S21 je druhý orbitální prototyp, který se původně měl vydat na oběžnou dráhu spolu se Super Heavy B5. Je však možné, že prototyp S21 nebude dokončen a bude přeskočen ve prospěch pokročilejších exemplářů.

První díl Starship S21 byl v Boca Chica spatřen začátkem července 2021.

Starship S20 a následující prototypy už jsou schopny letů na oběžnou dráhu a jsou vybaveny tepelným štítem a systémem pro oddělení od Super Heavy během letu. Zároveň tyto prototypy už jsou vybaveny nejen třemi atmosférickými motory RC, ale také třemi vakuovými motory RVac.

Pro prototyp S21 byla vyrobena kompletní spodní sekce s nádržemi, ale následně práce ustaly a aerodynamická špička byla nakonec nainstalována na prototyp S22. Starship S21 nebyl dokončen a v dubnu 2022 byl zlikvidován.