Prototypy Starship a SH

Super Heavy Starship Demonstrátory

Přeskočit na konkrétní sekci:

Super Heavy: B7B5 | B4 | B3 | BN1
Starship: S24 | S23 | S22 | S21 | S20SN17/18/19SN16SN15 | SN12/13/14 | SN11 | SN10 | SN9 | SN8 | SN6 | SN5 | SN4 | SN3 | SN1 | Mk2 | Mk1
Demonstrátory: B6 | B2.1 | BN2.1 | NC12 | SN7.2 | SN7.1 | SN7 | SN2 | Zkušební nádrž č. 2 | Přistávací nádrž | Zkušební nádrž č. 1 | Starhopper


Starship je nejnovější verzí konceptu BFR (Big Falcon Rocket) společnosti SpaceX, který se interně nazýval Mars Colonial Transporter a poprvé byl veřejně představen v roce 2016 pod názvem Interplanetary Transport System (ITS). Tehdy měla raketa průměr 12 metrů a na výšku měřila 122 metrů. O rok později však Elon Musk představil upravenou verzi, která měla už „jen“ 9metrový průměr a Musk ji nazýval BFR. V roce 2018 pak BFR prošlo dodatečnými změnami, z nichž nejvýraznější bylo přidání několika aerodynamických ploch, které mají pomáhat se stabilizací lodi při průletu různě hustými atmosférami. Elon Musk ale na konci roku 2018 oznámil, že raketa byla přejmenována na Starship a bude místo původně plánovaných uhlíkových kompozitů využívat nerezovou ocel. Kompletní raketa má průměr 9 metrů a výšku necelých 120 metrů. O Starship a její historii a vývoji si můžete přečíst více v našem podrobném článku Vše o Starship.

Od konce roku 2018 SpaceX vyrobilo a otestovalo řadu technologických demonstrátorů a prototypů kosmické lodi Starship v plné velikosti. Některé z nich už dokonce vzlétly a probíhá už také výroba exemplářů rakety Super Heavy, která Starship vynese na oběžnou dráhu. Prototypů už vzniklo hodně, a tak jsme připravili jejich přehled, který budeme průběžně doplňovat a udržovat stále aktuální.

Průběh výroby prototypů Starship a Super Heavy můžete sledovat živě v našem článku, ve kterém informujeme o aktuálním dění ve Starbase, kde se prototypy vyrábějí a testují.

Stav jednotlivých prototypů Starship a Super Heavy k 16. lednu 2022 (Autor: Brendan Lewis)

Poslední aktualizace:

 • 16. 1. 2022 – Nové fotky Super Heavy B4, B7, aktualizace informací a fotek po likvidaci Super Heavy B3, aktualizace informací a fotek u nádrže B2.1
 • 8. 1. 2022 – Aktualizace informací o testování Starship S20 a Super Heavy B4; nové fotky Starship S20, S21, S24 a Super Heavy B4
 • 27. 12. 2021 – Příští prototyp Super Heavy má označení B7 (profil B8 jsem prozatím odstranil); nová fotka Starship S20
 • 23. 12. 2021 – Aktualizace informací o testování Super Heavy B4; doplnění informace o potenciálním přeskočením prototypů S21 až S23; nové fotky Starship S20, S21 a Super Heavy B5 a B8; profil prototypu B9 jsem prozatím odstranil, dokud se nevyjasní plány kolem Super Heavy
 • 19. 12. 2021 – Aktualizace informací a fotek u Super Heavy B4; přidána informace o potenciálním přeskočení prototypů Super Heavy B5 a B7; nové fotky Starship S21, S22; aktualizace fotek a informací u zkušebních nádrží B2.1 a B6
 • 12. 12. 2021 – Prototyp Super Heavy B6 byl přepracován na zkušební nádrž; aktualizace informací a fotek u Super Heavy B5 po převozu; nové fotky Starship S20 a S21; aktualizace informací a fotek po testování nádrže B2.1
 • 27. 11. 2021 – Přidány profily Starship S24 a zkušební nádrže B2.1; nové fotky Super Heavy B5 a Starship S22
 • 21. 11. 2021 – Nové fotky Super Heavy B4, B5, B6, B7 a Starship S21 a S22

Super Heavy

Super Heavy B7

Prototyp Super Heavy B7 v High Bay na konci prosince 2021 (Zdroj: NASA Spaceflight)

 • Stav: Probíhá výroba
 • Lokalita: Boca Chica, Texas
 • Zahájení výroby: Říjen 2021?
 • První test: ?
 • Poslední test: ?
 • Materiál: Nerezová ocel
 • Počet Raptorů: 20x RB + 13x RC?

Další prototyp rakety Super Heavy pro orbitální starty. První potenciální díl byl spatřen na začátku října 2021. Jednalo se o puk, který byl poprvé uzpůsoben pro 13 motorů RC. B7 by tedy mohl být první prototyp s celkem 33 Raptory (20x RB + 13x RC), ale není to jisté. Zároveň by mohlo jít o prototyp určený pro druhý orbitální start.


Super Heavy B5

Zkompletovaná Super Heavy B5 během převozu z High Bay v prosinci 2021 (Foto: Cosmic Perspective)

Tento prototyp rakety Super Heavy měl být původně určený pro druhý orbitální start spolu se Starship S21, ale postupně nejspíš došlo ke změně plánu a prototyp nepoletí. První díly byly v Boca Chica spatřeny na začátku srpna 2021. Finální kompletace nádrží do jednoho celku proběhla 20. listopadu 2021. Následně byl prototyp přesunut z High Bay do oblasti s vyřazenými prototypy Starship, což možná značí, že tento exemplář nakonec nebude využit.

Jednou z odlišností oproti předchozímu prototypu B4 měla být přítomnost menší nádrže pro skladování kyslíku určeného pro přistávací manévry.


Super Heavy B4

Super Heavy B4 během převozu na rampu (Foto: Elon Musk)

Tento prototyp rakety Super Heavy je určený pro první orbitální start spolu se Starship S20. První díly byly v Boca Chica spatřeny na začátku července 2021.

Pro první orbitální test raketa dostala 29 Raptorů. Konkrétně jde o 9 klasických atmosférických motorů RC a 20 atmosférických motorů RB, které nejsou schopny vektorizace tahu.

I když byl předchozí prototyp B3 vybaven výkonnými metanovými manévrovacími tryskami, podle Elona Muska prozatím nejsou potřeba a pro první orbitální let budou použity klasické trysky na stlačený dusík. Prototyp B4 je navíc jako první vybaven ocelovými roštovými kormidly, která jsou poháněna elektricky. B4 se od svých předchůdců liší také tím, že má vyztužený mezistupeň na vršku metanové nádrže. Výška rakety je 69 metrů.

Montáž prototypu včetně instalace všech 29 motorů byla dokončena 2. srpna 2021 a převoz na rampu následoval o den později. Prototyp byl 4. srpna přesunut na orbitální vypouštěcí stůl a 6. srpna k němu byla nakrátko připojena Starship S20. Dne 10. srpna byla B4 odvezena zpět do montážního areálu, kde byla raketa připravena na samostatné pozemní testování. Druhý převoz na orbitální rampu proběhl 8. září 2021. Raketa už rovnou měla nainstalováno všech 29 Raptorů, ale některé z nich byly před zahájením testování vyměněny. Prototyp B4 pak byl dočasně odstraněn z vypouštěcího stolu, údajně kvůli pracím na integrační věži a rampě. Zároveň byly kolem motorů nainstalovány ochranné kryty.

Dne 13. prosince 2021 byl prototyp B4 opět přesunut na orbitální stůl, kde pak počínaje 17. prosince proběhla série tří zkoušek s kryogenním dusíkem. 30. prosince pak byl prototyp opět přesunut pryč z vypouštěcího stolu.


Super Heavy B3

Statický zážeh Super Heavy B3 (Foto: SpaceX)

Druhý exemplář rakety Super Heavy. První díl byl v Boca Chica spatřen 19. ledna 2021, tehdy ještě označen jako BN2. Podle Elona Muska měl být tento prototyp vyroben, opatřen motory a vyvezen na orbitální rampu ještě před koncem dubna 2021, ale k tomu nakonec nedošlo. Původně mělo jít o první prototyp Super Heavy, který vzletí a provede krátký skok s dvěma až čtyřmi motory Raptor. Později měly být přidány další motory a „pokud se poštěstí, BN2 možná už bude schopný provádět orbitální starty,“ dodal Elon Musk. Nakonec ale došlo ke změně plánů a díly pro BN2 byly zkombinovány s prototypem BN3, který byl vyráběn od března 2021. Výsledný exemplář byl interně označován BN2 nebo Booster 2, ale později došlo k přejmenování na Booster 3 (B3).

Prototyp obsahoval řadu změn na základě ponaučení z výroby BN1. Velkým rozdílem je prohození hlavních nádrží – prototyp BN1 měl metanovou nádrž dole, zatímco B3 ji měl nahoře (stejně jako loď Starship). Prototyp neměl roštová kormidla, ale zato byl vybaven zkušební verzí metanových manévrovacích trysek.

Tento prototyp Super Heavy měl být původně použit na první orbitální misi spolu se Starship S20, ale pak došlo ke změně plánů a B3 poslouží pouze pro pozemní testování. Prototyp byl zkompletován 29. června 2021 a na rampu byl převezen 1. července, načež byl umístěn na upravený testovací stůl A. Zde pak 9. července proběhl test s plynným dusíkem a 12. července prototyp podstoupil tlakové testování s kryogenním dusíkem. Následně byly nainstalovány tři motory Raptor (RC57, RC59 a RC62). Další na řadě byl statický zážeh všech tří motorů, který úspěšně proběhl 19. července. Všechny Raptory byly následně odinstalovány a během srpna začala postupná likvidace prototypu přímo na rampě. Tehdy ale byla pouze odstraněna horní nádrž a spodní část byla zlikvidována až v lednu 2022.


Super Heavy BN1

Super Heavy BN1 během finální kompletace (Foto: Jack Beyer / NASA Spaceflight)

První exemplář nosné rakety Super Heavy, která má mít ve finální podobě až 28 motorů Raptor a výšku kolem 70 metrů. Kyslíková nádrž (která je na rozdíl od Starship v horní části) byla dokončena na konci ledna 2021. V únoru byla zkompletována metanová nádrž a 18. března došlo ke spojení obou nádrží do jednoho celku.

S prototypem BN1 však není v plánu vzletět a posloužil primárně pro ověření výrobních postupů. Elon Musk nejdříve uvedl, že SpaceX si na BN1 natrénuje způsob převozu takto vysoké rakety na rampu, ale později zmínil, že tento exemplář bude sešrotován. Demontáž prototypu nakonec proběhla 13. dubna 2021, aniž by podstoupil jakékoli testování.


Starship

Starship S24

Díl pro Starship S24 (Foto: BocaChicaGal / NASA Spaceflight)

 • Stav: Probíhá výroba
 • Lokalita: Boca Chica, Texas
 • Zahájení výroby: Konec listopadu 2021
 • První test: ?
 • Poslední test: ?
 • Materiál: Nerezová ocel
 • Počet Raptorů: ?

Prototyp Starship S24 je orbitální prototyp, který by se mohl vydat na oběžnou dráhu spolu se Super Heavy B8. První díl Starship S24 byl v Boca Chica spatřen na konci listopadu 2021.

Podle Elona Muska obsahují Starship S20 a následující prototypy velké změny. Tyto lodě už budou schopny letů na oběžnou dráhu a budou vybaveny tepelným štítem a systémem pro oddělení od Super Heavy během letu. Zároveň tyto prototypy už můžou být vybaveny nejen třemi atmosférickými motory RC, ale také třemi vakuovými motory RVac.

Proslýchá se, že prototyp S24 by mohl obsahovat další větší změny a mohl by to tak být dobrý kandidát pro druhý orbitální test. Potenciální změny, o kterých Elon Musk v minulosti mluvil, jsou prodloužené nádrže a celkem devět Raptorů místo současných šesti (6x RVac + 3x RC). Další změnou by mohla být vylepšená špička, která bude vyráběna z menšího počtu dílů. V plánu jsou také úpravy předních klapek, které budou trochu menší a jinak umístěné. Elon Musk ale zatím neprozradil, kdy přesně budou všechny tyto změny implementovány a jestli budou přítomny už na S24.


Starship S23

První spatřený díl pro Starship S23 (Foto: BocaChicaGal / NASA Spaceflight)

 • Stav: Probíhá výroba?
 • Lokalita: Boca Chica, Texas
 • Zahájení výroby: Listopad 2021
 • První test: ?
 • Poslední test: ?
 • Materiál: Nerezová ocel
 • Počet Raptorů: 3x RC+ 3x RVac

Prototyp Starship S23 je orbitální prototyp, který by se měl vydat na oběžnou dráhu spolu se Super Heavy B7. První díl Starship S23 byl v Boca Chica spatřen v listopadu 2021.

Podle Elona Muska obsahují Starship S20 a následující prototypy velké změny. Tyto lodě už budou schopny letů na oběžnou dráhu a budou vybaveny tepelným štítem a systémem pro oddělení od Super Heavy během letu. Zároveň tyto prototypy už můžou být vybaveny nejen třemi atmosférickými motory RC, ale také třemi vakuovými motory RVac.

Je však možné, že prototyp S23 nebude dokončen a bude přeskočen ve prospěch pokročilejšího exempláře, který by mohl letět na druhé orbitální misi.


Starship S22

Prototypy Starship S21 a S22 (vpravo) v hale Mid Bay (Foto: RGV Aerial Photography)

Prototyp Starship S22 je orbitální prototyp, který by se měl vydat na oběžnou dráhu spolu se Super Heavy B6. První díl Starship S22 byl v Boca Chica spatřen začátkem září 2021.

Podle Elona Muska obsahují Starship S20 a následující prototypy velké změny. Tyto lodě už budou schopny letů na oběžnou dráhu a budou vybaveny tepelným štítem a systémem pro oddělení od Super Heavy během letu. Zároveň tyto prototypy už můžou být vybaveny nejen třemi atmosférickými motory RC, ale také třemi vakuovými motory RVac.

Je však možné, že prototyp S22 nebude dokončen a bude přeskočen ve prospěch pokročilejšího exempláře, který by mohl letět na druhé orbitální misi.


Starship S21

Smontované nádrže pro Starship S21 (Foto: BocaChicaGal)

Prototyp Starship S21 je druhý orbitální prototyp, který by se měl vydat na oběžnou dráhu spolu se Super Heavy B5. První díl Starship S21 byl v Boca Chica spatřen začátkem července 2021.

Podle Elona Muska obsahují Starship S20 a následující prototypy velké změny. Tyto lodě už budou schopny letů na oběžnou dráhu a budou vybaveny tepelným štítem a systémem pro oddělení od Super Heavy během letu. Zároveň tyto prototypy už můžou být vybaveny nejen třemi atmosférickými motory RC, ale také třemi vakuovými motory RVac.

Je však možné, že prototyp S21 nebude dokončen a bude přeskočen ve prospěch pokročilejšího exempláře S24, který by mohl letět na druhé orbitální misi.


Starship S20

Starship S20 na rampě koncem roku 2021 (Foto: NASA)

Prototyp Starship S20 (dříve označovaný SN20) by měl být opět výrazně pokročilejší než jeho předchůdci a má jako první absolvovat orbitální start (zřejmě v kombinaci s raketou Super Heavy B4). První díl Starship S20 byl v Boca Chica spatřen 8. března 2021.

Podle Elona Muska obsahují Starship S20 a následující prototypy velké změny. Tyto lodě už budou schopny letů na oběžnou dráhu a budou vybaveny tepelným štítem a systémem pro oddělení od Super Heavy během letu. Starship S20 také byla jako první vybavena nejen třemi atmosférickými motory RC, ale také třemi vakuovými motory RVac. Loď však není vybavena přistávacími nohami, zřejmě protože bude přistávat do vody, a tak nohy nepotřebuje.

Kompletace prototypu a instalace všech šesti Raptorů (RVac 2, 3, 5 a RC 57, 59, 62) byla dokončena 4. srpna 2021 a o den později proběhl převoz na rampu. Následující den byla Starship S20 nakrátko připojena k prototypu Super Heavy B4 do jednoho celku s výškou kolem 120 metrů. Ve stejný den byla Starship S20 odvezena zpět do montážního areálu, kde byly odmontovány všechny motory. Dne 13. srpna pak byla loď opět odvezena na rampu, tentokrát na suborbitální stůl B, kvůli samostatnému testování. Následně probíhala oprava poškozených a špatně nainstalovaných destiček tepelného štítu a další přípravy na pozemní testování.

Tlakový test s plynným dusíkem proběhl 27. září 2021 a došlo při něm k odpadnutí několika destiček tepelného štítu následkem testu manévrovacích trysek na špičce lodi. Kryogenní test s kapalným dusíkem byl úspěšně proveden 30. září a 22. října pak následovaly dva statické zážehy motorů Raptor. Při prvním testu byl zažehnut pouze motor RVac 5 a při druhém testu o hodinu později byl zažehnut ten samý motor znovu, ale zároveň i jeden atmosférický Raptor. Zážehy proběhly úspěšně a poté následovala instalace dodatečných motorů před dalšími plánovanými zážehy. Dne 12. listopadu 2021 pak proběhl test spalovacích předkomor a o hodinu později (v 19:13 SEČ) následoval úspěšný statický zážeh všech 6 Raptorů. Opět odpadlo pár destiček tepelného štítu, ale pak byly nahrazeny. Další testování následovalo 1. prosince, ale pokus o zážeh byl na poslední chvíli přerušen. SpaceX pak test úspěšně zopakovalo 29. prosince.


Starship SN17, SN18 a SN19

Výroba těchto prototypů začala v Boca Chica na konci roku 2020 nebo na začátku 2021, ale s výjimkou Starship SN17 nepokročila moc daleko. Prototyp SN17 byl velmi podobný SN15, ale velkou změnou byl vysoký počet destiček tepelného štítu. Všechny tyto prototypy ale nakonec nebyly dokončeny a SpaceX po SN15 rovnou přešlo na testování pokročilejšího exempláře Starship S20. Ten obsahuje výrazné úpravy, protože je určen pro orbitální starty Starship.


Starship SN16

Starship SN16 během převozu z High Bay (Foto: Cosmic Perspective)

První vyrobený díl pro tento prototyp byl v Boca Chica spatřen 3. prosince 2020. Lze předpokládat, že prototyp bude celý vyroben z oceli 304L nebo podobné slitiny. Prototyp by měl oproti prototypů SN8 až SN11 obsahovat „stovky vylepšení konstrukce, avioniky, softwaru a motorů“. Na oběžnou dráhu má ale jako první letět až Starship S20.

Nádrže byly dokončeny kolem 20. dubna 2021 a aerodynamická špička byla zkompletována 26. dubna. Ke spojení obou dílčích celků došlo 30. dubna a instalace ocasních klapek proběhla začátkem května. Zatím ale není jasné, jestli prototyp nakonec poletí, nebo bude rovnou přeskočen ve prospěch pokročilejšího exempláře S20. Elon Musk nicméně uvedl, že SN16 možná absolvuje hypersonický testovací let. Zatím ale nic moc nenasvědčuje tomu, že je let opravdu v plánu.


Starship SN15

Starship SN15 na startovní rampě (Foto: RGV Aerial Photography)

První vyrobený díl pro tento prototyp byl v Boca Chica spatřen 18. listopadu 2020. Lze předpokládat, že prototyp je celý vyroben z oceli 304L nebo podobné slitiny. Elon Musk uvedl, že tento prototyp by měl obsahovat několik velkých změn oproti dřívějším prototypům, konkrétně „stovky vylepšení konstrukce, avioniky, softwaru a motorů“. Na oběžnou dráhu má ale jako první letět až Starship S20.

Prototyp Starship SN15 byl zkompletován 3. dubna 2021 a na rampu byl převezen 8. dubna, kde hned následující den proběhl test s plynným dusíkem a 12. dubna byla provedena tlaková zkouška s kryogenním dusíkem. Následně byla odstraněna hydraulická konstrukce, která během zkoušek simulovala tah Raptorů. Na loď byly následně namontovány všechny tři motory (proces byl dokončen 19. dubna). Na rampě zároveň byly průběžně instalovány dodatečné destičky tepelného štítu. Statický zážeh všech motorů proběhl 26. dubna ve 23:57 SELČ a o dva dny později následoval zážeh jednoho Raptoru kvůli otestování přistávacích nádrží (28. dubna v 01:49 SELČ). SN15 byl prvním plnohodnotným prototypem Starship, u kterého nebylo nutné během testování vyměnit žádný z Raptorů.

Let do výšky 10 km nakonec proběhl 6. května 2021 v 00:24 SELČ a byl poprvé zcela úspěšný, jelikož loď v závěru testu měkce dosedla na přistávací plošinu. Podle nepotvrzených zpráv se však při letu vzhůru vypnul jeden Raptor předčasně a nebyl pak k dispozici ani pro přistání. Navíc byl příliš nízký tlak v metanové přistávací nádrži, a tak zůstaly až do konce přistání zažehnuty dva Raptory místo původně plánovaného jednoho. Elon Musk následně uvedl, že SN15 možná poletí podruhé. Prototyp ale byl 14. května přesunut z přistávací plochy na suborbitální vypouštěcí stůl B. O týden později pak byly ze Starship odmontovány všechny tři Raptory. Dne 26. května pak byl prototyp přepraven z rampy do montážního areálu, kde byl vystaven a nakonec podruhé nepoletí.