Vše o Starship

Tento článek bude průběžně aktualizován na základě nejnovějších informací (seznam posledních změn najdete na konci článku). K článku se v budoucnu snadno dostanete z hlavního menu (SpaceX > Rakety a motory > Vše o Starship a Super Heavy).

Poslední aktualizace: 4. 4. 2020
(seznam změn)

Super Heavy Starship (SHS) je obří raketa navržená společností SpaceX pro lety na Mars, Měsíc a další využití. Postupně má nahradit rakety Falcon 9, Falcon Heavy a lodě Cargo Dragon a Crew Dragon. Díky kompletní znovupoužitelnosti a možnosti tankování na orbitě raketa umožní levnou dopravu nákladu i lidí v podstatě kamkoli ve Sluneční soustavě. Novou raketu bude navíc teoreticky možné využít jako extrémně rychlý přepravní systém pro Zemi.

V tomto průběžně aktualizovaném článku najdete všechny důležité informace o této raketě na jednom místě.

Poznámka: Elon Musk používá výraz „Starship“ pro kosmickou loď i kompletní raketu, a tak aby v tom nebyl zmatek, v článku nazývám kompletní raketu „Super Heavy Starship“ a samotnou kosmickou loď/horní stupeň označuji „Starship“.

Přeskočit na sekci:

Historie projektu

Super Heavy Starship je nejnovější verzí konceptu BFR (Big Falcon Rocket), který se dříve nazýval Mars Colonial Transporter a poprvé byl veřejně představen v roce 2016 pod názvem Interplanetary Transport System (ITS). Tehdy měla raketa průměr 12 metrů a na výšku měřila 122 metrů. O rok později však Elon Musk představil upravenou verzi, která měla už „jen“ 9metrový průměr, výšku 106 metrů a Musk ji nazýval BFR, což do té doby bylo jen interní označení celého projektu. Toto zmenšené BFR navíc bylo nově vybaveno malým delta křídlem pro lepší ovladatelnost v různých prostředích, neboť loď má být provozována nejen na Zemi a Marsu, ale také na Měsíci nebo v podstatě kdekoli ve Sluneční soustavě. V roce 2018 pak BFR prošlo dodatečnými změnami, z nichž nejvýraznější bylo přidání několika aerodynamických ploch, které mají pomáhat se stabilizací lodi při průletu různě hustými atmosférami.

Porovnání jednotlivých verzí rakety ITS/BFR/SHS (Zdroj: Everyday Astronaut)

Trup a nádrže měly být původně vyrobeny z uhlíkových kompozitů a SpaceX během posledních let vyrobilo několik exemplářů z tohoto materiálu. V roce 2016 firma ukázala obří zkušební kyslíkovou nádrž pro raketu ITS, což byla tehdejší verze rakety BFR s průměrem 12 metrů. V únoru 2017 však byla nádrž zničena při tankovacích zkouškách. Následně byla představena zmenšená varianta BFR a během roku 2018 začala výroba další nádrže s průměrem 9 metrů.

Elon Musk ale na konci roku 2018 oznámil, že raketa byla přejmenována na Starship a bude místo původně plánovaných uhlíkových kompozitů využívat nerezovou ocel. Na otázku, co bylo hlavním důvodem takto radikálních změn designu rakety, Musk odpověděl: „Čas. Ale nový design se nakonec ukázal jako dramaticky lepší.“ Novou ocelovou podobu rakety pak Musk veřejně představil v září 2019.

Minidokument o historii a vývoji Starship (s českými titulky):

Super Heavy Starship obecně

První stupeň rakety se nazývá Super Heavy a druhý stupeň tvoří kosmická loď Starship. Podle Elona Muska je však možné výraz „Starship“ použít i pro označení celé rakety. Oba stupně mají průměr 9 metrů a dohromady měří 120 metrů na výšku, což ze Super Heavy Starship dělá největší raketu v historii (Saturn V měl 111 metrů). Raketa má být schopna vynést 100150 tun nákladu na nízkou oběžnou dráhu Země (a po dotankování na orbitě bude možné dopravit přes 100 tun na Měsíc či Mars). V případě mise na standardní dráhu přechodovou ke geostacionární (GTO) se sklonem 27° je pak nosnost 21 tun (Elon Musk však v minulosti odhadoval 30–40 tun). Všechny hodnoty jsou při plné znovupoužitelnosti. Pokud by ale raketa letěla v režimu na jedno použití, nosnost by byla zhruba dvojnásobná.

SHS tedy bude mít vyšší nosnost než kterákoli raketa v dějinách, ale díky kompletní znovupoužitelnosti bude z hlediska mezních nákladů ze všech raket nejlevnější. Počítá se s cenou za start kolem 2 milionů dolarů. Oproti tomu start nového Falconu 9 stojí kolem 60 milionů dolarů. Musk se k ceně vyjádřil takto: „Bude to znít neuvěřitelně, ale myslím, že existuje způsob, jak vyrobit Starship / Super Heavy levněji než Falcon 9.“ Musk navíc odhaduje, že cena Super Heavy Starship při přepočtu na kilogram nákladu vyneseného na nízkou oběžnou dráhu, bude minimálně 10krát nižší než v případě Falconu 9.

Vynesená loď Starship může na orbitě buď vypustit náklad a přistát zpět na Zemi, nebo tu počkat na přílet dalších lodí, které jí doplní palivo a kyslík, a následně se vydat k Měsíci či Marsu. Tankování probíhá tak, že se dvě lodě na nízké oběžné dráze Země spojí záděmi k sobě a následně se prostřednictvím manévrovacích trysek mírně akcelerují, aby se kapaliny usměrnily kýženým směrem. Pokud bude loď před dotankováním umístěna na vysoce eliptickou orbitu, tak v případě následné cesty na Měsíc se loď dokáže po přistání na povrchu vrátit zpět na Zemi, aniž by musela znovu doplňovat palivo. Plně dotankovaná Starship se 100 tunami nákladu umístěná na takovouto orbitu bude mít k dispozici 6,9 km/s delta-v pro cestu na Měsíc. Na Marsu však loď bude pro cestu zpět potřebovat dotankovat nádrže pohonnými hmotami vyrobenými přímo na Rudé planetě. Poté dokáže znovu vzlétnout a vrátit se na Zemi spolu s 20–50 tunami nákladu.

SHS používá podobně jako Falcon 9 podchlazené pohonné hmoty, díky čemuž jich prý raketa pojme o 10–12 % více. Na rozdíl od raket Falcon ale bude SHS využívat motory spalující metan místo kerosinu.

Manévrovací trysky na obou stupních rakety měly být původně velmi silné, využívat metan a podle Muska měly mít blíže ke spalovací komoře Raptoru než SuperDraca. Palivo by do nich bylo vháněno tlakem v nádrži, aby se dosáhlo co nejrychlejší reakce (nevzniká zpoždění kvůli roztáčení turbočerpadla). Nakonec ale došlo ke zjednodušení plánů a Elon Musk oznámil, že SHS bude vybaveno jen tryskami na stlačený plyn podobně jako rakety Falcon. To podle Muska značně zjednoduší vývoj rakety. V budoucnu ale nejspíš budou tyto výkonné trysky doplněny, jelikož jsou užitečné při přistávacím manévru.

U raket Falcon jsou nádrže tlakovány heliem, které se nachází v tlakových nádobách umístěných uvnitř nádrží s palivem či kyslíkem. Oproti tomu budou nádrže v SHS tlakovány přímo horkým metanem či kyslíkem v plynném skupenství odváděnými z motorů, takže zcela odpadne nutnost mít dodatečný heliový systém. Musk řekl, že tento nový způsob tlakování nádrží bude použit už u první verze rakety SHS.

Nerezová ocel versus uhlíkové kompozity

Co se týče přechodu z uhlíkových kompozitů na nerezovou ocel, Elon Musk jej podrobněji vysvětloval v rozhovoru pro Popular Mechanics. SpaceX zvolilo vysoce kvalitní korozivzdornou ocel 301, což by měla být austenitická korozivzdorná ocel s vysokým obsahem chromu a niklu. Musk také uvedl, že některé části lodi budou vyžívat ocel typu 304L, která je pevnější při kryogenních teplotách. Někdy v druhé polovině roku 2020 ale chce SpaceX přejít na vlastní upravenou slitinu „30X“, která má být lepší. Ze stejného materiálu má být mimochodem vyráběn elektrický pick-up Tesla Cybertruck. Musk v minulosti párkrát zmínil také ocel typu 310S pro tepelně namáhané sekce lodi, ale není jasné, jestli to stále platí.

Hlavními výhodami těchto druhů oceli jsou vhodné vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách, snadná práce s tímto materiálem a taky nízká cena – podle Muska je nerezová ocel zhruba 50krát levnější než uhlíkové kompozity. Loď Starship také bude muset být možné snadno opravit na Měsíci či Marsu, a k tomu vám u oceli na rozdíl od kompozitů stačí svářečka. Přechod na ocel navíc podle Muska paradoxně povede ke zvýšení nosnosti rakety, nikoli snížení.

Ocel využívaly také staré rakety Atlas, ty však měly tenké ocelové nádrže, které musely být neustále natlakovány plynem, jinak se zhroutily pod vlastní vahou. Tímto problémem Starship netrpí.

Tepelná ochrana

Nová ocelová konstrukce SHS bude díky vysokému bodu tání oceli potřebovat „mnohem méně” tepelné ochrany, čímž se vykompenzuje vyšší hmotnost tohoto materiálu. To v praxi znamená, že závětrná strana ocelové konstrukce nepotřebuje žádný tepelný štít. Na návětrné straně pak Musk původně chtěl mít vůbec první regenerativní tepelný štít: „Trup bude z dvou vrstev nerezové oceli spojených příčníky. Mezi těmito dvěma vrstvami pak může proudit palivo, a na vnější straně budou velmi malé dírky, kterými bude palivo unikat. Dírky budou tak malé, že půjdou vidět jen zblízka.“  Musk však v září 2019 vysvětlil, že transpirační chlazení by sice bylo možné vyvinout, ale SpaceX místo něj vyvinulo levné a robustní znovupoužitelné destičky, které mají ve výsledku o dost nižší hmotnost. Nejobtížnější bude podle Muska tepelná ochrana kloubů stabilizačních ploch. Ty budou mít tepelný štít, ale bude obtížné zajistit dobré těsnění. V této části tedy možná bude použito zmíněné transpirační chlazení. Podle Muska je však důležité hlavně to, aby tepelná ochrana byla znovupoužitelná: „Starship musí být schopna dalšího letu okamžitě po přistání. Bez jakékoliv údržby.“

Při návratu z nízké oběžné dráhy by podle Muska bylo zhruba 20 % povrchu lodi vystaveno maximální teplotě kolem 1476 °C, dalších 20 % teplotě 1326 °C a zbytek povrchu by dosáhl maximální teploty pod 1176 °C, kterou už snese ocel typu 310S sama i bez dodatečného chlazení. Co se týče teplot, kterým bude při návratu vystaven nosič Super Heavy, Musk upřesnil, že teploty na nejvíce namáhaných částech trupu by neměly přesáhnout 330 °C a teploty kolem motorové sekce nepřesáhnou 925 °C, což prý zvládne ocel jen pomocí pasivního radiativního chlazení.

Později pak Musk vysvětlil, že většina návětrné strany bude tvořena šestiúhelníkovými destičkami, jejichž tvar byl zvolen proto, že díky absenci přímých linií nemůže horký plyn zrychlovat v mezerách. V červenci 2019 pak SpaceX během mise CRS-18 testovalo keramické destičky určené pro tepelný štít Starship. Elon Musk poté na Twitteru poskytl doplňující informace ohledně testovaných destiček. Vše začalo reakcí na tweet Everyday Astronauta, který mluvil o tom, že poté, co si něco zjistil o záření absolutně černého tělesa, si už není tak jistý, že odrazivý povrch Starship je vhodný. Musk vysvětlil:

Vysoká odrazivost snižuje fotonické zahřívání, emisivita snižuje částicové zahřívání. Není potřeba se zbavovat tepla zářením, pokud nemáme vysokou teplotu. Navíc kov je po zahřátí žlutý/rudý/bílý, takže přestane být odrazivý.

[Na Dragonu] testujeme potenciální keramické destičky pro návětrnou stranu Starship. Maximalizace emisivity je nejlepší pro tepelnou vodivost. Výhodou oceli je na rozdíl od trupu z uhlíkových kompozitů nebo hliníku, že destičky můžou být velmi tenké.

Starship při vstupu do atmosféry (Zdroj: SpaceX)

Musk zatím neupřesnil, z jakého materiálu jsou destičky vyrobeny. Jako nejpravděpodobnější kandidát se tedy jeví materiál vycházející z technologie TUFROC (Toughened Uni-piece Fibrous Reinforced Oxidation-Resistant Composite), na jehož výzkumu a vývoji SpaceX od června 2018 spolupracuje s NASA.

Tuto technologii původně vyvinulo Amesovo výzkumné středisko NASA a jeho vlastnosti demonstroval experimentální miniraketoplán X-37B společnosti Boeing. TUFROC je tvořen uhlíkovou čepičkou, která je mechanicky připevněna k lehkému, vláknitému základu ze siliky (oxidu křemičitého). Materiál je lehký, levný, znovupoužitelný a dokáže odolat teplotám téměř 2000 °C.

Nabízí se otázka, čím se řešení SpaceX liší od raketoplánů, které také byly vybaveny tepelným štítem z destiček. Musk víceméně potvrdil, že destičky SpaceX jsou tenčí, lehčí, mají jednotný tvar a jejich kontrola a výměna je snazší. Zároveň vysvětlil, že není potřeba, aby každá destička měla vlastní čidlo, jelikož její stav a nutnost výměny je evidentní na základě částečného opotřebení v místech, kde se moc rozžhavila.

Motor Raptor

Raketový systém SHS budou pohánět motory Raptor, jejichž vývoj SpaceX oznámilo už v roce 2012. Raptor je motor typu „full flow staged combustion“ s uzavřeným cyklem, který spaluje metan a kapalný kyslík. Metan má jako palivo několik výhod – hoří čistěji než petrolej používaný u raket Falcon, takže dochází k menšímu zanášení motorů usazeninami (to napomáhá snadné znovupoužitelnosti), je levný, a dá se vyrábět na Marsu (z vodíku získaného z ledu a z CO2 získaného z marsovské atmosféry). Kyslík a metan budou spalovány motory v poměru 3,6:1.

Raptor bude dosud nejsilnějším motorem SpaceX – měl by mít tah kolem 2 MN na hladině moře, tedy zhruba 2,5krát více než Merlin 1D u raket Falcon. Původně mělo jít o motor s nejvyšším poměr tahu vůči váze na světě, který by překonal Merlin 1D, současného rekordmana. Elon Musk však později vyjádřil obavy, že Raptoru se nakonec možná nepodaří překonat Merlin v poměru tahu vůči váze a tahu vůči ceně. Důvodem by mohlo být, že Raptor je oproti Merlinu výrazně komplikovanější motor.

Co se týče regulace tahu motoru, Raptor měl být podle prezentace z roku 2016 schopen tah snížit až na 20 % maxima, ale to se ukázalo jako moc obtížný cíl. Prohlášení Elona Muska z března a července 2019 naznačují, že první verze Raptoru bude schopná snížit tah jen na zhruba 50 %.

Původní koncept rakety ITS z roku 2016 měl využívat Raptory o tahu 3 MN – 42 motorů na prvním stupni a 9 motorů na lodi. Nejnovější verze Starship ze září 2019 je o něco menší a má používat až 37 Raptorů na prvním stupni (nechvalně proslulá sovětská raketa N1 měla rekordních 30 motorů) a kosmická loď má disponovat 6 Raptory. Vývojová verze Raptoru o tahu 1 MN byla od září 2016 testována v McGregoru. Motor však od té doby prošel radikálními změnami.

Aktuální podoba motorové sekce lodi Starship s 3 vakuovými motory a 3 atmosférickými a úložným prostorem mezi nimi (Zdroj: SpaceX)

První letový exemplář Raptoru byl poprvé zkušebně zažehnut v únoru 2019. Během prvního týdne testování proběhlo asi 6 zážehů, z nichž jeden byl přibližně 11sekundový a bylo při něm dosaženo tlaku ve spalovací komoře ve výši 268,9 barů. Tím byl překonán ruský motor RD-180 s tlakem 267 barů. Při jednom z těchto testů však byl motor poškozen.

Druhý vyrobený Raptor pak putoval do jižního Texasu, kde byl v březnu 2019 nainstalován na zkušební prototyp Starhopper a v dubnu dvakrát krátce zažehnut. Třetí Raptor byl během dubna 2019 testován v McGregoru, kde absolvoval delší zkušební zážehy (například 40vteřinový). Čtvrtý Raptor byl v květnu 2019 testován v McGregoru. Pátý exemplář měl být použit pro první lety Starhopperu, ale motor byl v červnu 2019 poškozen během testování následkem uvolnění statoru kyslíkové turbíny. Starhopper tedy nakonec použil Raptor číslo 6, který byl úspěšně otestován během července 2019 a následně odeslán do Boca Chica. V září 2019 Elon Musk zároveň oznámil, že SpaceX vyrábí Raptor číslo 12 (SN12), v prosinci 2019 prozradil, že SpaceX vyrobilo už 17 Raptorů a začátkem března 2020 uvedl:

Teď vyrábíme Raptor číslo 23 nebo 24. Je lehčí, levnější a v téměř všech ohledech lepší než první verze Raptoru, která stála za prd a vybuchovala. Celkem nám vybuchlo asi šest nebo sedm Raptorů, už to ani nepočítám.

Musk uvedl, že firma se bude soustředit na zrychlení výroby Raptorů a během léta 2019 chce SpaceX dosáhnout rychlosti jednoho dokončeného motoru každé 3 dny. Toho se však dosáhnout nepodařilo (možná kvůli neustálým úpravám návrhu Raptoru), a tak Musk v listopadu 2019 uvedl, že rychlosti jednoho dokončeného motoru denně bude dosaženo až někdy během roku 2020.

Motor nepoužívá čepový vstřikovač jako Merlin, nýbrž vysoký počet odstředivých vstřikovačů, které podle SpaceX umožňují nejvyšší teoretickou efektivitu směšování a spalování.

Musk vysvětlil, že tryska Raptoru je chlazena regenerativně pomocí vyfrézovaných měděných kanálků s inconelovým obalem po celé délce trysky (obal se vyrábí metodou „explosive hydro forming“). Těmito kanálky koluje studený metan před svým spálením v komoře. Podobně funguje chlazení motorů Merlin u raket Falcon.

Raptor na rozdíl od Merlinu nevyužívá k zažehnutí samozápalnou směs TEA-TEB (triethylhliník-triethylboran). Musk prozradil, že plynný metan a kyslík je zapálen výkonnými svíčkami (podobnými těm v autech), čímž se následně zažehnou hořáky, jež zapálí spalovací komory hnacích turbín (preburner) a také hlavní komoru. Zážeh Raptoru prý vyžaduje velmi rychlé a přesné roztočení kyslíkových a palivových turbín, a tak jejich nastartování budou zajišťovat nádoby COPV. Podle Paula Woostera ze SpaceX by však tyto nádoby neměly obsahovat helium, nýbrž metan či kyslík, přičemž plněny můžou být přímo za letu, aby bylo možné Raptory zažehávat opakovaně.

K výrobě motoru Musk řekl: „Některé komponenty Raptoru budou vyrobeny 3D tiskem, ale většina bude tvořena obráběnými výkovky. Také jsme vyvinuli novou slitinu pro kyslíkové čerpadlo, která je pevná i při vysoké teplotě a nehoří. V prostředí s horkým čistým kyslíkem pod tlakem totiž hoří skoro všechno.“ Metalurgický tým SpaceX kvůli tomu vyvinul superslitinu SX500, která je určena pro prostředí s horkým plynem s vysokým poměrem kyslíku a tlakem přes 800 barů. Mělo by se jednat o monokrystalickou moderní verzi superslitiny Inconel (nikl + chrom). Kromě toho se při výrobě motoru využívá Inconel 718+. Ve slévárně SpaceX se z Inconelu odlévá například část potrubí Raptoru.

Dlouhodobým cílem SpaceX je dosáhnout tlaku ve spalovací komoře Raptoru ve výši 300 barů, ale pro motory, které nakonec reálně poletí, je tlak 250 barů dostatečný. Motor by podle Muska měl být schopen vyšších hodnot, ale cokoli nad 250 barů je prý jen bonus, takže zvyšování tlaku až na hodnotu 300 barů má ve SpaceX zatím nižší prioritu. Při tlaku v hlavní spalovací komoře přesahujícím 300 barů pak začne představovat problém tlak v komoře kyslíkové hnací turbíny, který tím může dosáhnout hodnoty přes 800 barů, což je prý neprobádané území.

Srovnání raketových motorů podle tlaku ve spalovací komoře (Zdroj: Everyday Astronaut)

SpaceX v zájmu zjednodušení vývoje a výroby plánovalo zpočátku vyvinout jen jednu variantu Raptoru, která by byla použita na obou stupních rakety. Nakonec však došlo ke změně tohoto plánu a kosmická loď bude vybavena Raptory ve dvou variantách – 3 motory budou atmosférické a 3 vakuové.

Varianta optimalizovaná pro fungování ve vakuu bude mít tah 220 tun (2,2 MN) a specifický impuls ve výši 365–370 sekund (budoucí verze by měla dosáhnout hodnoty 380 sekund). Pro srovnání, vakuový Merlin 1D má specifický impuls 348 sekund a motor RL-10 na horním stupni Atlasu 5 má 451 sekund (vodíkové motory v této kategorii nemají konkurenci). Vakuový Raptor bude mít trysku s průměrem kolem 2,8 metru, která nebude rozkládací, jako tomu je například u motoru RL-10B-2 na raketě Delta IV. Vakuové motory budou napevno přidělány k trupu lodi. Cílem je časem zlepšit poměr tahu vůči váze až o 50 %.

Tři atmosférické motory s výškou 3,1 m a výrazně menší tryskou (průměr 1,3 m) budou umístěny uprostřed motorové sekce a budou schopné naklánění o 15 stupňů, což je potřeba při přistání. Varianta Raptoru optimalizovaná pro atmosférický let bude mít specifický impuls kolem 356 sekund ve vakuu a tah 2 MN.

SpaceX zároveň pracuje na třetí variantě Raptoru, která bude atmosférická, ale nebude umožňovat regulaci tahu ani jeho vektorování. Díky tomu bude jednodušší na výrobu a také umožní zvýšený tah dosahující hodnot přes 260 tun (2,6 MN) a časem až 300 tun. Motor by měl mít hmotnost 1500 kg a poměr tahu vůči hmotnosti 170 či více. Pro srovnání, současný světový rekordman Merlin 1D má poměr tahu a hmotnosti na hodnotě 150. Tento zjednodušený Raptor najde uplatnění na nosiči Super Heavy, který bude vybaven až 37 Raptory, avšak jen 7 prostředních motorů bude potřebovat provádět regulaci tahu a naklánět trysku kvůli přistání. Tato varianta bude podle Elona Muska představovat většinu vyráběných Raptorů.

Elon Musk se také vyjádřil k ceně Raptoru. Everyday Astronaut odhadoval cenu jednoho motoru na 2 miliony dolarů, ale podle Muska byla cena v létě 2019 vyšší, avšak při masové výrobě se prý sníží více než desetkrát. Elon ale upozornil, že se toho předtím ještě musí hodně prokázat. Snižování nákladů ale prý pokračuje dobře a v případě první verze Raptoru („V1.0“) klesnou „hluboko pod milion dolarů“ za kus. Cílem pak je dosáhnout hodnoty 250 tisíc dolarů u verze V2.0. To bude motor s tahem 250 tun, takže náklady by se mohly dostat pod 1000 dolarů za tunu tahu.

Obrovský cenový rozdíl oproti jiným raketovým motorům je podle Muska daný tím, že ostatní motory jsou navrženy pro minimální nebo žádnou znovupoužitelnost. Raptor je oproti tomu navržen pro časté a okamžité znovupoužití podobně jako letecké proudové motory, u kterých je potřeba provádět inspekci až po mnoha letech, pokud tedy instrumentace nedetekují nějaký problém dříve. Hodně prý také pomáhá použití hydrostatických ložisek.

Super Heavy (první stupeň)

První stupeň rakety se nazývá Super Heavy, bude měřit zhruba 70 metrů s průměrem 9 metrů a pohánět jej bude až 37 motorů Raptor s celkovým tahem 72 MN. Elon Musk upřesnil, že počet motorů se dá upravovat podle potřeby. Jen 7 středových motorů bude schopných náklonu o 15 stupňů, motory na okraji mírně vyčnívají, nebudou se naklánět a budou tryskami napevno spojeny k sobě. Pokud by raketa měla všech 37 Raptorů, 6 z nich by bylo umístěno pod aerodynamickými kryty přistávacích nohou.

Přechod na nerezovou ocel také vedl k akceleraci vývoje prvního stupně Super Heavy. Ten měl být původně vyvinut až poté, co SpaceX vychytá design kosmické lodi, který je komplikovanější kvůli nutnosti dokázat přečkat návrat do atmosféry z orbitálních rychlostí. Podle Elona Muska se ale první exemplář Super Heavy v plné velikosti měl začít vyrábět koncem léta 2019, avšak nejspíš došlo ke změně plánů a Super Heavy uvidíme až v roce 2020. První starty prý proběhnou jen s asi 20 Raptory, aby se minimalizovaly ztráty hardwaru v případě selhání.

Strukturální pevnost Super Heavy z nerezové oceli bude podle Muska zajištěna tak, že nádrže budou obsahovat vnitřní navařené podélné výztuhy a také přepážky zabraňující šplíchání paliva.

SpaceX s výrobou Super Heavy nespěchá, protože chce nejdříve vyřešit návrh komplikovanější Starship. Elon Musk uvedl, že vývoj Super Heavy bude jednodušší, protože jde v podstatě jen o prodlouženou Starship beze tepelného štítu. Jediným velkým rozdílem prý bude nejspodnější část nádrže, která bude přenášet tah z více než 30 motorů Raptor. Tahle část rakety tedy bude unikátní a obtížnější než motorová sekce lodi Starship.

Starship (druhý stupeň)

Kosmická loď Starship bude měřit 50 metrů na výšku s průměrem 9 metrů, pohánět ji bude 6 Raptorů, a hlavní nákladový prostor pojme přes 1000 metrů krychlových nákladu. Kromě paliva nebo jiného nákladu dokáže loď vézt také až 100 lidí. Nákladový prostor Starship bude vybaven odklápěcím krytem, který po otevření nabídne otvor s šířkou 8 metrů a výškou až 22 metrů. Náklad bude k lodi připojován vertikálně.

Pokud Starship postavíme na výšku, v horní části bude prostor pro náklad nebo pasažéry. Pro lety s posádkou bude loď disponovat 40 kajutami pro 2–3 osoby, dále společnými prostorami, kuchyní, skladem a také krytem, kde se může posádka schovat při slunečních bouřích. Zhruba uprostřed lodi se nachází hlavní nádrž s metanem, pod ní nádrž s kyslíkem a úplně dole pak sekce s motory Raptor. Podle Muska také stále platí, že prázdný prostor kolem motorů bude využit pro uložení dodatečného nákladu. Výhodou prý je, že rozmístění nákladu umožňuje ovlivnit těžiště v případech, kdy je hlavní nákladový prostor ve špičce lodi plný.

Loď je vybavena dvěma velkými stabilizačními plochami na zádi a dvěma na přídi. Všechny lze naklápět pomocí elektromotorů a loď tak během letu atmosférou řídit. Baterie a motory z automobilů Tesla elektromechanicky ovládají řídící plochu pomocí šnekového převodu. Pro pohyb zadní plochou je prý potřeba výkon 1,5 MW.

Přistávacích nohou má Starship šest a jsou na rozdíl od předchozí verze lodi z roku 2018 oddělené od stabilizačních ploch. Nacházejí se složené uvnitř motorové sekce, před přistáním se vyklopí směrem ven a opřou se o zpevněné části „sukně“, která chrání motory během návratu atmosférou. Elon Musk na Twitteru upřesnil, že nohy jsou teleskopické a budou schopny kompenzovat nerovnosti povrchu. To se bude hodit především při prvotních přistáních na Měsíci či Marsu, než tam budou postaveny rovné plošiny.

K problematice udržování pohonných hmot při správné teplotě během dlouhých letů na Mars, Musk v roce 2017 řekl: „Hlavní nádrže budou ve vakuu a vnějšek lodi bude dobře izolovaný (především kvůli zahřívání při návratu atmosférou). Předek lodi bude převážně nasměrován ke slunci, takže k nádržím určeným pro přistání se dostane jen malé množství tepla. Nicméně chlazení paliva lze zajistit také pomocí odpařování. Časem pak možná přidáme kryogenický chladič.“

Elon Musk také vysvětlil, jak bude fungovat řízení Starship ve vakuu, tedy například při cestě na Měsíc či Mars. Vakuové Raptory budou schopné regulovat svůj tah, ale prý budou nehybné. Směr lodi tedy bude během provádění zážehů ovládán nakláněním atmosférických motorů, které pojedou na nejnižší možný výkon. Většinu tahu tak stále budou vytvářet efektivnější vakuové Raptory.

Starship na oficiálních vizualizacích disponuje vějířovitými solárními panely, které zajisťují přísun elektrické energie. První prototyp však panely vybaven není a místo toho obsahuje několik velkých baterií převzatých z vozů Tesla. Starship je také obvykle vyobrazena s několika řadami malých oken a jedním rozměrným oknem na špičce.

V zájmu tepelné ochrany bude ocelový povrch vyleštěn jako zrcadlo kvůli maximální odrazivosti. Povrch nebude nijak natírán, protože bude dosahovat moc vysokých teplot. Musk zároveň napsal, že okna „možná” budou mít zlatou vrstvu (asi podobně jako tomu je v případě hledí skafandrů pro pohyb astronautů ve volném prostoru). Co se týče tepelné ochrany motorů Raptor, ty podle Muska „musí být kryty během vstupu do atmosféry”, a tak vůbec nevyčnívají z trupu. Druhým důvodem schování motorů do ocelového trupu je pravděpodobně také potřeba propojení lodí Starship kvůli tankování na orbitě. Při něm se lodě spojí záděmi, čemuž by vyčnívající motory bránily.

Co se týče interiéru lodi, tak Elon Musk v září 2018 prohlásil, že byly vypracovány různé koncepty. Podotkl, že interiér se bude lišit v závislosti na tom, pro jaké mise bude loď určena. Interiér lodi pro mise na Mars bude vzhledem k délce letu a počtu pasažérů hodně odlišný od interiéru lodi létající k Měsíci. Podle Muska se při návrhu interiéru nesmí zapomínat na zábavu, a tak bude loď disponovat prostory pro ty co možná nejzábavnější aktivity, které lze provádět ve stavu beztíže.

Kosmická loď nebude vybavena únikovým systémem pro posádku. Musk se k tomu před časem vyjádřil ve smyslu, že raketa je znovupoužitelná a bude létat tak často, že její bezpečnost bude časem podobně vysoká jako u letadel, takže klasický záchranný systém nebude potřeba. Letadlo také nemá padáky pro cestující a člověk se musí smířit s tím, že je určitá malá šance, že dojde k tragické nehodě. Jestli se takové úrovně bezpečnosti SHS opravdu podaří v reálu dosáhnout, však rozhodně není jisté.

Starship bude mít kromě hlavních nádrží ještě menší nádrže, které zůstanou na rozdíl od těch hlavních plné až do přistávacího zážehu. To je podle Muska důležité, protože jinak by hrozilo, že motory po nastartování nasají vzduchovou bublinu vzniklou během poletování paliva ve stavu beztíže. To by nejspíš mohlo motory poškodit. Starship proto bude mít menší nádrže („header tanks“), které budou obsahovat pohonné látky pro přistání. Podle schématu z představení předchozí verze rakety BFR měly tyto přistávací nádrže být umístěny uvnitř hlavních nádrží, avšak Musk v roce 2019 uvedl, že ve výsledku budou jednodušší. V případě prvního prototypu Starship Mk1 pak byly přistávací nádrže umístěny do špičky lodi spolu s bateriemi a dalším hardwarem. Důvodem je podle Elona Muska vytvoření protiváhy k těžké spodní části rakety, která obsahuje velké aerodynamické plochy a také motory Raptor. Během přistání, kdy jsou hlavní nádrže prázdné, by jinak bylo těžiště moc nízko. U budoucích prototypů mají být přistávací nádrže ve špičce lodi řešeny jinak, aby trup lodi zároveň tvořil stěny těchto nádrží a tím se snížila celková hmotnost. Od té doby však došlo ke změně, neboť ve špičce bude podle Elona Muska nakonec umístěna jen kyslíková přistávací nádrž. Nádrž s metanem pro přistání bude umístěna uvnitř hlavní metanové nádrže uprostřed lodi.

Neoficiální schéma lodi Starship s přistávacími nádržemi (Autor: Rafael Adamy)

Starship bude existovat v několika variantách. Kromě minimálně jedné verze pro přepravu posádky bude potřeba také verze s velkým nákladovým prostorem a časem také verze „tanker“, která bude využívána pro dotankovávání jiných lodí Starship na oběžné dráze. Musk k tomu řekl: „Zpočátku bude tankování zajišťovat v podstatě obyčejná loď, akorát bude bez nákladu. Později vyrobíme specializovaný tanker, který bude mít extrémně vysoký hmotnostní poměr mezi plným a prázdným stavem (varování: bude vypadat dost zvláštně).“

Starship se vyrábí z „barelů“, což jsou prstence vysoké 2 metry s průměrem 9 metrů. Vyrábějí se tak, že se rozvine plech z nerezové oceli typu 301, uřízne se a v daném místě se svaří. Výsledný barel má hmotnost 1600 kg a trup každé Starship tvoří 17 barelů. Na vrch pak patří ještě aerodynamická špička. SpaceX v březnu 2020 vyrábělo dva barely denně a cílem je vyrábět čtyři denně.

Start a přistání

Před každým startem bude proveden statický zážeh, při kterém budou zažehnuty všechny motory na Super Heavy po dobu 15 sekund.

Kombinace lodi Starship a nosiče Super Heavy bude mít při startu celkovou hmotnost kolem 5000 tun. Super Heavy bude obsahovat přibližně 3300 tun paliva a okysličovadla, zatímco Starship ponese dalších 1200 tun těchto pohonných hmot. Během startu se očekává, že horko vyvolané zážehem motorů na Super Heavy dosáhne až do vzdálenosti 440 metrů od vypouštěcího stolu. Co se týče úrovně hluku, tak start SHS bude výrazně hlasitější než Falcon 9.

Necelé 3 minuty po startu Super Heavy vypne své motory přibližně ve výšce 70 km, načež dojde k odpojení Starship, která ve výšce kolem 80 km zažehne své motory a poletí na cílovou orbitální dráhu. Super Heavy mezitím doletí až do výšky 130 km a poté začne klesat, přičemž dosáhne rychlostí přesahujících Mach 6. Ve výšce kolem 8 km raketa zpomalí pod rychlost zvuku a poté přistane.

Super Heavy Starship při startu (Zdroj: SpaceX)

Nosič Super Heavy měl původně být schopen tak přesného přistání, že by ani nepotřeboval přistávací nohy, neboť by dokázal přistávat přímo zpátky na startovní plošině. Následně by byl velice rychle zkontrolován, natankován a použit na další start. Jelikož se prozatím upustilo od plánu použít silné metanové manévrovací trysky (viz sekci „SHS obecně“ výše) a raketa bude mít jen klasické trysky na stlačený plyn, nebude mimimálně u první verze rakety možné přistávat přímo na startovní rampě.

Jenže jednou z výhod přistávání přímo na startovní rampě bylo to, že nosič Super Heavy díky tomu nepotřeboval přistávací nohy. Se změnou trysek tedy musel být také upraven návrh Super Heavy, který dostal šestici nohou. Musk také vysvětlil, že stupeň nebude při návratu atmosférou létat „břichem napřed“ jako Starship, jelikož těžiště Super Heavy bude oproti lodi o dost níže a bude konzistentnější (není třeba brát ohled na variabilní hmotnost nákladu), takže bude mít tendenci letět motory napřed stejně jako první stupně raket Falcon.

Pro zpětný zážeh bude podle Elona Muska použito všech sedm středových motorů, které jsou schopny náklonu o 15 stupňů a raketu tak řídit. Musk doufá, že nosič bude dostatačně bytelný, aby dokázal přečkat návrat do atmosféry i bez provedení zpomalovacího vstupního zážehu, který provádějí rakety Falcon. V takovém případě by si pak Super Heavy vystačil už jen s finálním přistávacím zážehem, což by ušetřilo palivo. Řízení nosiče před přistáním budou stejně jako v případě raket Falcon zajišťovat roštová kormidla. U Super Heavy však budou mít odlišný tvar a budou ze svařované oceli místo z titanu.

Jak tedy bude přistání nakonec probíhat? Podle environmentální studie SpaceX ze srpna 2019 bude Super Heavy minimálně v počátku vždy přistávat na mořské plošině podobně jako první stupeň Falconu 9.  Tato plošina bude vzdálena „minimálně 37 km od pobřeží“, ale studie blíže nespecifikuje, o jakou mořskou plošinu půjde, takže se nabízejí dvě možnosti. Buď bude možné použít současné plošiny OCISLY a JRTI, nebo bude potřeba nový typ. Tím by mohla být chystaná plošina A Shortfall of Gravitas, která podle posledních informací od Elona Muska měla být v provozu v létě 2019, ale k tomu nakonec nedošlo a zatím o plošině nemáme téměř žádné informace.

Pro přistání kosmické lodi Starship bude zpočátku využívána stávající plošina LZ-1 na Mysu Canaveral, kde v současnosti přistávají Falcony. SpaceX ale chce časem také vybudovat novou přistávací plochu s průměrem 85 metrů uvnitř komplexu LC-39A. Starship prý také může ve výjimečných případech přistávat na plovoucí mořské plošině podobně jako Super Heavy. Starship přistávající na LZ-1 bude způsobovat sonické třesky, které budou ve srovnání s přistávajícím Falconem 9 slyšitelné v několikanásobně rozsáhlejší oblasti.

Vizualizace přistání lodi Starship (Zdroj: SpaceX)

Loď Starship bude při návratu z orbity vstupovat do atmosféry pod 60° úhlem a řízení budou zajišťovat čtyři samostatně naklopitelné aerodynamické plochy. Dvě menší se nacházejí na špičce a dvě velké na zádi. Plochy při hypersonických rychlostech vytvářejí vztlak, což je podle Muska důležité kvůli omezení maximálního zahřívání. Vysvětlil, že jelikož Starship má znovupoužitelný tepelný štít, Starship potřebuje strávit co nejvíce času v atmosféře kvůli aerodynamickému brždění. To sice povede k vytvoření většího množství celkového tepla, ale maximální dosažená teplota nikdy nebude tak vysoká jako v případě rychlejšího sestupu, který provádí například lodě Dragon. Při letech na Mars a zpět na Zemi pak podle Muska bude nejspíš potřeba provádět vstup do atmosféry nadvakrát.

Před přistáním se Starship otočí do svislé polohy pomocí motorů Raptor a korekčních dusíkových trysek.

V případě přistání na LZ-1 by Starship dosedala vertikálně a po přistání by proběhlo automatické zajištění rakety, při kterém by byly vypuštěny zbytky pohonných hmot. Mobilní hydraulický jeřáb by poté Starship přesunul na transportér podobný tomu, který SpaceX v současnosti využívá pro přepravu raket Falcon. Transportér by pak Starship přepravil k dalšímu zpracování.

Musk nastínil také alternativní způsob přepravy Starship po přistání zpět na startovní rampu. Mělo by stačit přidělat kola k přistávacím nohám a loď jednoduše odtáhnout. Prý by to mohl zvládnout i elektrický pick-up Tesla Cybertruck.

Výroba rakety SHS

Raketu SHS vzhledem k jejím rozměrům není podle Gwynne Shotwell možné vyrábět v centrále SpaceX v Hawthorne, neboť přeprava tak velkých dílů po silnici by byla velice drahá:

Mysleli jsme, že budeme raketu vyrábět v naší továrně v Hawthorne, ale spočítali jsme si, že každý převoz do přístavu by vyšel na 2,5 milionu dolarů – bylo by potřeba odmontovávat semafory a nevyplatilo by se to. Takže postavíme novou továrnu u vody. Časem pak budeme mít další továrny u jednotlivých startovních ramp.

V dubnu 2018 si SpaceX pronajalo pozemek v losangeleském přístavu, aby zde vybudovalo továrnu na výrobu rakety BFR. Z těchto plánů však sešlo a Elon Musk v březnu 2019 oznámil, že SHS bude vyráběna přímo u obou startovních ramp – jak v jižním Texasu, tak na Floridě.

Mapka pozemků, na kterých SpaceX chtělo vybudovat továrnu na výrobu rakety SHS (Zdroj: Google Maps)

Oficiální environmentální studie SpaceX uvádí, že výroba, montáž a integrace komponentů pro Starship bude minimálně zpočátku probíhat v existujících zařízeních SpaceX v Kennedyho vesmírném středisku a Mysu Canaveral. Zároveň ale také v centrále SpaceX v Hawthorne, v Boca Chica v Texasu a v Cocoa na Floridě.

Tyto plány už však jsou nejspíš zastaralé, protože výroba Starship v Cocoa byla koncem roku 2019 pozastavena či ukončena a SpaceX soustředilo veškerou aktivitu kolem Starship do Boca Chica. Navíc na začátku roku 2020 SpaceX obnovilo své původní plány a přeci jen si pronajalo pozemky v přístavu v Los Angeles pro účely výroby Starship. Jedná se o tentýž pozemek, který si SpaceX chtělo pronajmout v roce 2018. Zatím není moc jasné, jestli se zde budou vyrábět jen některé komponenty, nebo kompletní lodě a rakety.

Technologický demonstrátor Starhopper

Kompletně smontovaná hrubá konstrukce Starhopperu (Foto: Elon Musk)

V jižním Texasu, kousek od budované rampy SpaceX u Boca Chica Village, začala v prosinci 2018 montáž prvního technologického demonstrátoru kosmické lodi Starship, s kterým pak byly prováděny statické zážehy i testovací lety. Demonstrátor je přezdíván Starhopper, ale jeho konstrukce má k finálnímu designu lodi daleko, podobně jako tomu bylo v případě experimentální rakety Grasshopper. S tou SpaceX v letech 2012 a 2013 trénovalo přistávání prvních stupňů, ale s Falconem 9 toho moc společného neměla.

Stručná historie Starhopperu:

 • 11. ledna 2019 byl Starhopper kompletně smontován, avšak jednalo se jen o velmi hrubou konstrukci bez funkčních motorů, nádrží apod.
 • Následně byl Starhopper opět rozmontován na dvě poloviny a začala příprava „vnitřností“
 • Na konci ledna silný vítr zničil nedostatečně ukotvenou horní polovinu Starhopperu
 • V následujících týdnech pokračovaly přípravy spodní poloviny – instalace nádrží, kabeláže, potrubí, zpevnění nohou apod.
 • 8. března byla spodní část Starhopperu přepravena na nedalekou startovní rampu
 • 11. března byl na rampu dopraven první motor Raptor, který byl o pár dnů později nainstalován na Starhopper
 • Starhopper během března absolvoval několik tankovacích zkoušek
 • 4. dubna proběhl první zážeh Starhopperu, který trval 3 sekundy. O dva dny později proběhl další krátký zážeh. Motor Raptor byl poté z neznámého důvodu ze Starhopperu odmontován a odeslán do Hawthorne.
 • Na začátku června 2019 byl do Starhopperu nainstalován Raptor se sériovým číslem 4, ale zanedlouho byl opět odmontován.
 • Během čekání na nový Raptor byla startovní rampa rozšířena o přistávací plošinu.
 • 11. července na rampu dorazil Raptor se sériovým číslem 6, s kterým bylo provedeno několik zkoušek
 • 26. července úspěšně proběhl první krátký let do výšky kolem 20 metrů
 • 27. srpna proběhl druhý a poslední let, tentokrát do výšky 150 metrů
 • Starhopper bude poté dle Muska sloužit jako testovací stav pro motory Raptor
 • Podle neoficiálních zdrojů bude Starhopper později někde vystaven podobně jako před lety testovací raketa Grasshopper, která je vystavena v McGregoru

Podle Muska má Starhopper stejný 9metrový průměr jako finální Starship, ale byl vyroben z oceli s tloušťkou 12,5 mm (pozdější prototyp Starship SN1 byl vyroben z 4mm oceli). Celková výška se odhaduje na nějakých 40 metrů, ale ve výsledku měl Starhopper jen asi 20 metrů na výšku, protože mu chybí dutá horní polovina, kterou zničil vítr v lednu 2019. SpaceX se rozhodlo nevyrábět novou, protože pro testy Starhopperu nebyla potřeba.

Dění okoli Starhopperu jsme podrobně sledovali v tomto článku.

Prototypy Starship

Starhopper byl určen jen pro relativně jednoduché krátké lety do malých výšek, avšak SpaceX má pro Starship v plánu i náročnější testy. Elon Musk v únoru 2018 plán testovacích letů popsal takto:

Loď vyletí do výšky několika mil a zase se vrátí na zem. Postupem času budeme dělat náročnější lety. Chceme otestovat tepelný štít, takže vyletíme nahoru, otočíme se, hrozně moc zrychlíme a vrátíme se ve velké rychlosti. Chceme totiž štít, který bude možné mnohokrát použít a zároveň bude schopný absorbovat teplo při návratech z meziplanetárních cest. To není nic snadného.

Od té doby sice došlo ke změně konstrukce lodi, ale nějaké testování bude potřeba i tak. První prototyp lodi Starship označovaný Mark 1 (Mk1) byl od jara 2019 vyráběn v jižním Texasu, kde byl předtím montován Starhopper. Prototyp však měl na rozdíl od Starhopperu mnohem blíže k finální podobě lodi Starship. Prototyp byl zkompletován koncem září 2019 před prezentací Elona Muska o nové vizi pro Starship.

V květnu 2019 se zjistilo, že SpaceX vyrábí dva orbitální prototypy současně. Kromě Texasu se další exemplář (Mk2) vyráběl na Floridě v městečku Cocoa vzdáleném 45 km od rampy LC-39A. Elon Musk vysvětlil, že SpaceX mělo dva týmy, které souběžně vyráběly Starship jak v Texasu, tak na Floridě a soutěžily mezi sebou o to, kdo bude rychlejší. Na obou místech bude podle Muska vyrobena spousta Starship a cílem této přátelské soutěže je zjistit, která lokace je nejefektivnější. Týmy si prý radily, ale každý si mohl zvolit vlastní přístup a nemusel se řídit radami druhého týmu.

Floridské prototypy měly být přepravovány z Cocoa na několik desítek kilometrů vzdálenou rampu LC-39A po silnici a po řece, avšak z toho asi nakonec sešlo. Prototyp Mk2 nejspíš nikdy nepoletí a SpaceX přesouvá své floridské aktivity z Cocoa přímo do Kennedyho vesmírného střediska, kde staví nový areál na Roberts Road. Odtud bude možné vyrobené Starship snadno přepravit na nedalekou rampu LC-39A.

V listopadu 2019 byl zahájen testovací program prototypu Starship Mk1 v Texasu, který měl být zakončen letem Mk1 do výšky 20 kilometrů. Prototyp ale vybuchl během kryogenní tlakovací zkoušky nádrží. Velmi krátce po nehodě Elon Musk na Twitteru vysvětlil, že SpaceX nebude Starship Mk1 opravovat a místo toho se bude rovnou soustředit na pokročilejší exemplář Mk3, který má mít „dost odlišný design“, neboť bude navržen pro orbitální testovací lety.

Prototyp Mk1 měl suchou hmotnost 200 tun, avšak další exempláře prý budou lehčí. Čtvrtý nebo pátý kus by už měl mít jen kolem 120 tun. Později by hmotnost mohla klesnout na 110 tun nebo dokonce ještě méně. Snížování hmotnosti je podle Muska možné díky „exponenciálním zlepšením“ ve výrobě a konstrukci. Například trup lodi prvních dvou prototypů tvořily ocelové prstence, které byly svařeny z menších dílů. Avšak počínaje prototypem Mk3 jsou tyto prstence vyšší, tenčí a lehčí a jsou vyrobeny z jednoho kusu oceli s jen jedním svarem.

Elon Musk v září 2019 nastínil agresivní plán výroby dalších prototypů a jejich testování. Cílem je podle Muska vyrobit dvě Starship na každém z pracovišť SpaceX, tedy v Boca Chica v Texasu a v Cocoa na Floridě, a poté na každém z nich vyrobit alespoň jeden nosič Super Heavy. V prosinci 2019 však Elon Musk oznámil, že došlo ke změně plánů.

Prototyp Mk3 byl přejmenován na SN1 a mělo jít o první exemplář nové verze Starship V1.0, která už má být navržena pro orbitální lety. SN1 byla vyrobena v Boca Chica, což má být hlavní středisko aktivit kolem Starship. Florida se místo toho bude soustředit na Falcony a Dragony. Další prototypy Starship tedy budou v dohledné době vyráběny v Boca Chica.

SpaceX na začátku roku 2020 provedlo několik destruktivních tlakových testů zkušebních nádrží pro Starship a poté přešlo na výrobu prototypu SN1. Hlavní nádrže pro tento exemplář byly dokončeny koncem února 2020 a začalo jejich testování na rampě v Boca Chica. Během kryogenní zkoušky však prototyp vybuchl kvůli selhání svaru na „puku“, ke kterému měly být později připojeny Raptory.

SpaceX však vždy vyrábí několik exemplářů Starship najednou, a tak pouhý týden po výbuchu SN1 začalo testování zkušební nádrže vyrobené z dílů původně určených pro prototyp SN2. Ten už byl vyráběn v relativně krytém a čistém prostředí (nikoli pod širým nebem, jako tomu bylo u předchozích prototypů) a má kvalitnější svary. Nádrž byla úspěšně otestována v březnu 2020 a následně byl vyroben plnohodnotný prototyp Starship SN3. Ten selhal 3. dubna 2020 během tankovací zkoušky s kryogenním dusíkem. Prototyp SN4, který by měl jako první provést krátký testovací let, už je ve výrobě.

Společnost chce během roku 2020 provést kriticky důležitý testovací let, při kterém prototyp Starship vzletí do výšky 20 kilometrů a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Musk doufá, že do konce roku 2020 společnost stihne provést také první let na oběžnou dráhu. Mohl by proběhnout s prototypem SN5 nebo SN6, ale sám pořádně neví. Náklad první orbitální Starship budou podle Muska nejspíš tvořit „satelity pro Starlink a nějaké další srandičky“.

Přípravy prototypů Starship sledujeme v průběžně aktualizovaném článku.

Startovní rampy

Nově budovaná rampa v jižním Texasu měla být původně využívána pro starty raket Falcon, ale později došlo ke změně a rampa bude primárně určena pro Starship a Super Heavy. SpaceX má už teď 3 rampy pro Falcony, takže další nutně nepotřebuje, obzvlášť když má SHS stejně postupně nahradit rakety Falcon 9 a Falcon Heavy.

Rampa se nachází v jižním Texasu poblíž Boca Chica Village a města Brownsville. Firma tu zakoupila pozemky už v roce 2012, slavnostní zahájení stavby proběhlo v roce 2014, ale výraznější stavební práce se z různých důvodů rozjely až v roce 2018. V roce 2019 zde proběhlo testování a dva lety Starhopperu a v srpnu pak bylo z dokumentů Federální letecké správy možné vyčíst další plány SpaceX pro tuto rampu. Už v době jejich zveřejnění sice byly částečně zastaralé, nicméně potvrdily, že SpaceX zde nejdříve vybuduje spíše jen základní zařízení nutné pro provádění zkušebních letů prototypů Starship.

Plánek startovní rampy pro první fázi testování (Zdroj: FAA)

Elon Musk potvrdil, že starty SHS budou probíhat také na Floridě z existující rampy LC-39A. Z ní teď startují rakety Falcon 9 a Falcon Heavy, a tak bude podle Muska muset být postavena ocelová startovní konstrukce na opačné straně rampy. Její stavba už začala:

Z oficiální environmentální studie se dalo vyčíst, že SpaceX plánuje postavit sekundární vypouštěcí stůl pro Starship „přibližně 100–200 metrů jihovýchodně od stávajícího stolu pro Falcony“. Stůl bude umístěn ve výšce 30 metrů, čímž se „omezí recirkulace spalin a eroze“. Pod stolem se pak bude nacházet šachta pro odvod spalin během startu, která bude mít 20 metrů na šířku a 20 metrů na výšku a stejně jako ta na rampě SLC-40 bude chlazena vodou pomocí kovových trubek. Bude tedy nejspíš podobná šachtě v McGregoru a nepůjde o velkou pasivní šachtu, jakou využívají Falcony startující z LC-39A. Vypouštěcí stůl pro Starship a montážní halu HIF bude spojovat nová cesta nazvaná „Starship Road“.

Zároveň bude potřeba přidat nové technické zázemí. Přibudou například nové vodojemy pro kropicí systém. A jelikož Starship využívá jiné palivo, vedle existujících nádrží na RP-1 vzniknou nádrže na kapalný metan o kapacitě 2 milionů kilogramů. Součástí metanového systému budou také nádrže na kapalný dusík o kapacitě 1,5 milionu kilogramů, který bude sloužit k chlazení metanu. Zároveň vznikne nové potrubí pro přívod metanu na rampu a také 30 metrů vysoká fléra, která slouží ke spalování metanových výparů. Co se týče kyslíku, SpaceX si prý zatím vystačí se stávající kapacitou, kterou má k dispozici pro Falcony, ale v budoucnu se to prý může změnit.

Raketa bude integrována na rampě LC-39A ve vertikální poloze pomocí jeřábu. Nejdříve bude připojen nosič Super Heavy k vypouštěcímu stolu a poté bude připojena Starship k nosiči. Zpočátku bude využíván dočasný nebo mobilní jeřáb a permanentní jeřáb s výškou 120–180 metrů bude postaven později.

Objevily se také spekulace, že orbitální prototyp Starship vyráběný na Floridě by mohl z rampy LC-39A létat na oběžnou dráhu i bez nosiče Super Heavy. Elon Musk však následně řekl, že něco takového je možné pouze v režimu bez záchrany lodi pro další použití. Nejspíš tedy takové lety prováděny nebudou.

Práce na startovní rampě pro Starship v rámci komplexu LC-39A se však na konci roku 2019 zastavily. Důvodem je nejspíš to, že SpaceX se rozhodlo prozatím soustředit všechny aktivity kolem Starship v Boca Chica.

Potenciální využití rakety SHS

SpaceX hodlá SHS nabízet pro prakticky všechny myslitelné účely. Musk zmínil vynášení mnoha menších satelitů najednou a také možnost vzniku nových typů satelitů, které by využily rozměrný nákladní prostor lodi Starship. Něco takového v současnosti nikdo nenabízí, a tak je velikost družic často omezena rozměry aerodynamických krytů běžných raket. Musk uvedl jako příklad vesmírný teleskop, který by díky SHS mohl mít 10krát větší zrcadlo než Hubble, aniž by bylo nutné jej nějak složitě skládat a rozkládat. NASA si shodou okolností nechává vypracovat studii, která by zjistila, zda by SHS bylo možné použít pro vynesení obřího vesmírného teleskopu LUVOIR, který by disponoval zrcadlem s průměrem 8–18 metrů.

Dále má SHS umožnit sbírání starých satelitů či úklid vesmírného odpadu, pokud o to někdo projeví zájem. Raketa také dokáže zásobovat Mezinárodní vesmírnou stanici podobně jako loď Dragon, která tuto funkci plní v současnosti. SHS připojené ke stanici působí trochu komicky, ale k tomu Elon Musk dodal: „Raketoplán byl také hodně velký. Je to proveditelné.“

Pro všechny tyto účely lze sice použít i současné rakety Falcon, ale SHS od nich kromě levnějšího provozu bude odlišovat také schopnost efektivně dopravit náklad i do vzdálenějších destinací, jako je Měsíc či Mars. Je k tomu akorát potřeba vícero startů, aby mohla být loď před dlouhou cestou naplněna palivem a okysličovadlem.

SpaceX potřebuje mít SHS funkční co nejdříve. Firma totiž bude muset do roku 2027 vynést skoro 12 000 satelitů pro svou internetovou konstelaci Starlink, a použití Falconu 9 pro vynesení tolika družic by bylo značně neekonomické, ne-li nemožné. Falcon 9 dokáže najednou vynést 60 družic Starlink, ale Starship by měla zvládnout až 400. Elon Musk na konci roku 2018 prohlásil: „Starlink verze 1 poletí na Falconu a od verze 2 už bude létat na lodi Starship.“

Kromě toho všeho má být raketa schopná zajistit extrémně rychlou mezikontinentální přepravu pro až 1000 lidí najednou. Raketa by startovala z jedné z plovoucích startovních plošin, které by se nacházely poblíž velkých měst a lidé by se na ně dopravili pomocí lodí. Raketa by po startu klasicky odhodila první stupeň, který by posléze někde přistál, a kosmická loď by mezitím pokračovala v cestě dál. Následně by přistála poblíž cílové destinace na téměř identické plošině, z které startovala. Většina těchto cest na dlouhé vzdálenosti by trvala kolem 30 minut. I na nejvzdálenější místo na Zemi byste se pak dostali do hodiny. Tento způsob přepravy by podle Muska měl být cenově srovnatelný s běžnými letenkami a podle prezidentky SpaceX Gwynne Shotwell bude v provozu do roku 2028.

Elon Musk v květnu 2019 prozradil, že jeho tým přišel s překvapivým poznatkem. Když by prý Starship dostala 2–4 další Raptory, mohla by dobře posloužit pro dálkovou přepravu na Zemi i bez nosiče Super Heavy. Toto řešení je prý o dost lepší než to původní z videa výše, protože výrazně snižuje náklady a složitost a zjednodušuje provoz. V takovéto konfiguraci prý Starship dokáže uletět přibližně 10 000 km rychlostí kolem Mach 20. Nebylo by tedy možné takto cestovat kamkoli, ale i tak by bylo možné doletět například z Londýna do New Yorku nebo z Tokya do Los Angeles během pár desítek minut.

Projekt dearMoon – oblet Měsíce

Japonský miliardář Jusaku Maezawa si zaplatil týdenní let raketou SHS kolem Měsíce a zpět. Během oznámení těchto plánů v září 2018 také potvrdil, že on byl ten tajemný zákazník, který si u SpaceX zaplatil oblet Měsíce v lodi Crew Dragon, který firma oznámila v roce 2017. Jelikož ale mise vyžadovala Falcon Heavy, který SpaceX nakonec neplánuje certifikovat pro lety s posádkou, oblet bude proveden s větším SHS.

Jusaku Maezawa (Zdroj: SpaceX)

Maezawa je milovník umění, a tak se chce o tento unikátní vesmírný zážitek podělit s dalšími umělci z celého světa, kteří mohou kolem Měsíce letět s ním (malíř, fotograf, filmař apod.). Věří, že vzniklá umělecká díla, jejichž vytvoření tato cesta inspiruje, přispějí ke světovému míru a probudí snílka v každém z nás. Maezawa tento umělecký projekt nazývá dearMoon a současný plán je oblet Měsíce provést v roce 2023.

Přesný profil obletu Měsíce ještě není finalizovaný, ale mělo by jít o zhruba 6denní misi. Raketa odstartuje ze Země s Maezawou a 6–8 dalšími umělci na palubě. Spodní stupeň Super Heavy se po necelých 3 minutách letu odpojí a přistane zpět na Zemi, zatímco kosmická loď Starship doletí na parkovací orbitu kolem Země. Následně bude proveden zážeh motorů, který loď navede na dráhu k Měsíci, kam dorazí za 2 dny. Pasažéři se tak stanou prvními soukromými osobami, kteří se dostali za oběžnou dráhu Země. Fáze letu v blízkosti Měsíce zabere zhruba den a následně se loď začne opět vzdalovat a zamíří zpět k Zemi, kde o 2 dny později přistane. Elon Musk doufá, že půjde misi naplánovat tak, aby se loď dostala hodně blízko k povrchu Měsíce.

Předběžný profil mise Dear Moon, během které BFR obletí Měsíc (Zdroj: SpaceX)

Elon Musk během oznámení projektu několikrát zdůraznil, že se jedná o riskantní misi: „Je to nebezpečná mise. Budeme dělat všechno proto, abychom minimalizovali rizika, ale něco se může pokazit. Jusaku je odvážný člověk.” Vzhledem k tomu, že během této mise nebude ani zdaleka využita maximální kapacita SHS, podle Muska to umožní vézt s sebou spoustu rezervního kyslíku a dalších zásob pro případ, že během cesty dojde k nějakému problému. Musk si nebyl jistý, zda bude před touto misí proveden zkušební oblet Měsíce s prázdným SHS, ale nakonec prohlásil, že pravděpodobně ano. Zároveň vysvětlil, že vzhledem k tomu, že oblet Měsíce potrvá jen pár dní, není na rozdíl od několikaměsíčních misí na Mars potřeba komplexní systém podpory života s uzavřeným cyklem, kde se všechna voda a další látky kompletně recyklují. Měsíční mise místo toho můžou využívat systémy, které SpaceX vyvinulo pro pilotované mise Crew Dragonu na Mezinárodní vesmírnou stanici. Pasažéři před misí projdou dlouhým tréninkem.

Tato mise navíc bude živě streamována ve virtuální realitě, aby si každý mohl zkusit, jaké to na palubě je. K přenosu dat by podle Muska mohla být využita internetová satelitní konstelace Starlink, která by tou dobou už měla být v provozu.

Maezawa odmítl sdělit, kolik přesně za oblet Měsíce zaplatil, ale podle Muska je to vysoká částka, která pokryje značnou část nákladů na vývoj SHS. Maezawa zároveň potvrdil, že už SpaceX zaplatil nemalou zálohu.

Financování vývoje SHS

Jusaku Maezawa s Elonem Muskem (Zdroj: Jusaku Maezawa)

Na vývoj SHS podle Elona Muska na podzim roku 2018 připadalo méně než 5 % prostředků SpaceX. Teprve až bude mít firma provoz Falconů a Dragonů takzvaně v malíku a mise budou probíhat hladce, začnou se zaměstnanci postupně přesouvat do projektu SHS. Musk očekává, že na konci roku 2019 už bude většina inženýrů pracovat na SHS.

Musk odhaduje celkové náklady na vývoj SHS na zhruba 5 miliard dolarů, ale prý se to špatně odhaduje. Dodal, že to bude určitě více než 2 miliardy, ale nejspíš méně než 10 miliard. V září 2019 však Musk upřesnil, že díky přechodu na levnější ocel budou náklady nakonec blíž 2–3 miliardám. Pro srovnání, vývoj raket Falcon 9 a Falcon Heavy stál 1–2 miliardy.

SpaceX hodlá vývoj SHS financovat ze zisků z vynášení komerčních satelitů, dopravy lidí a nákladu na ISS a sítě Starlink. Dále také pomocí záloh zákazníků jako v případě Jusaky Maezawy. Firma navíc může během vývoje SHS nadále generovat zisky pomocí současných raket Falcon, které bude již brzy možné opakovaně používat snadno a rychle díky jejich vylepšené variantě Block 5. SpaceX si podle Muska může vyrobit tyto rakety do zásoby a postupně je přestat vyrábět. Díky jejich znovupoužitelnosti je bude moci používat ještě dlouho po ukončení jejich výroby.

Navíc díky opakovaně použitelnému prvnímu stupni a aerodynamickému krytu, které dohromady tvoří 80 % ceny rakety, se společnosti markantně zvýší čistý zisk z každého startu. Nemá totiž důvod vlastní úspory ze znovupoužitelnosti nějak výrazně projevovat do cenovky startu pro zakázníka, neboť už dnes je SpaceX výrazně levnější než konkurence. Po uvedení rakety SHS do provozu pak budou mít zákazníci na výběr, zda chtějí svůj náklad nechat vynést osvědčeným a menším Falconem nebo novým a zpočátku riskantnějším SHS.

SpaceX ale není na vývoj Starship samo. NASA v červenci 2019 oznámila, že bude spolupracovat s řadou firem na vývoji technologií užitečných pro lety na Měsíc. Mezi těmito firmami je také SpaceX, jež bude spolupracovat se třemi středisky NASA na dvou projektech. Prvním je spolupráce s Kennedyho vesmírným střediskem na „technologiích pro přistávání velkých raket na měsíčním povrchu“ a také „vývoji modelů interakcí mezi spalinami motoru a měsíčním regolitem“. Druhým projektem je spolupráce se středisky Glenn a Marshall na „technologiích potřebných pro přečerpávání pohonných hmot na orbitě, což je důležitým krokem pro vývoj Starship“. Jinými slovy, NASA pomůže SpaceX zkoumat, jak se Starship přistát na Měsíci a také jak nejlépe provádět dotankování této kosmické lodi na oběžné dráze Země, což je jedna z klíčových vlastností Starship umožňující dopravu značného množství nákladu na Měsíc či Mars. Do druhého projektu se pak NASA v září 2019 rozhodla investovat 3 miliony dolarů.

SpaceX je také jednou z řady firem, se kterými bude NASA spolupracovat na dopravě nákladů na Měsíc v rámci programu Commercial Lunar Payload Services. Americké letectvo zároveň přispělo na vývoj motoru Raptor.

Harmonogram vývoje a testovacích misí

Elon Musk na Twitteru prohlásil, že pokroky ve vývoji Starship zrychlují exponenciálně. Předběžný plán vývojových milníků a plánovaných misí:

 • První start Starhopperu s jedním Raptorem proběhl v červenci 2019.
 • První suborbitální let prototypu Starship měl původně proběhnout do konce roku 2019 a lety na oběžnou dráhu měly následovat „krátce poté“. Prototypy Starship Mk1, SN1 a SN3 však byly zničeny během pozemních testů.
 • Jako první by tedy mohl vzlétnout až exemplář Starship SN4. Elon Musk doufá, že let proběhne na jaře 2020.
 • První orbitální let už bude vyžadovat také nosnou raketu Super Heavy. SpaceX prý dělá vše pro to, aby se orbitální start stihl ještě do konce roku 2020. Elon Musk odhaduje, že by mohl proběhnout s prototypem SN5 nebo SN6.

Lety na Měsíc a Mars

Vzhledem k tomu, že současná americká vláda projevuje velký zájem o Měsíc, Shotwell i Musk předpokládají, že SHS podnikne nejdříve mise na Měsíc a až později na Mars. Gwynne Shotwell doufá, že to bude v rámci budování trvalé měsíční základny. Musk vysvětlil, že Měsíc má výhodu v tom, že cesta tam trvá jen 3 dny a není nutné čekat na optimální polohu planet, která v případě Marsu nastává jen každých 26 měsíců. K přistání Starship na Měsíci by podle prezidentky SpaceX mohlo dojít v roce 2022. Plán je prý takový, že loď na povrchu zanechá náklad, který budou moci využít další firmy a organizace v čele s NASA, které usilují o přistání na Měsíci v rámci programu Artemis. V roce 2024 by pak podle Gwynne Shotwell mohlo dojít k prvnímu přistání lidí na Měsíci v lodi Starship.

Věčný optimista zároveň Elon Musk doufá, že první dvě Starship by se k Marsu mohly vydat už v roce 2022. V roce 2016 přiznal, že to je hodně ambiciózní cíl, ale těch 6 zbývajících let mu tehdy připadalo jako „hrozně dlouhá doba“. Tato první mise by byla bez posádky a jejím hlavním úkolem by bylo identifikovat potenciální rizika, potvrdit přítomnost vody v cílové oblasti a také poskytnout základní vybavení pro zajištění energie, podpory života a těžby pro budoucí mise.

Okno pro optimální cestu na Mars se otevírá jednou za 26 měsíců, takže v případě úspěchu první mise na Mars by se podle Muska už v roce 2024 mohli na Mars vydat prvních 20–50 lidí. Letěly by čtyři lodě najednou – dvě s posádkou a dvě bez. Hlavním účelem této mise by bylo zprovoznění zařízení na výrobu pohonných hmot, které vyvíjí SpaceX, a také vybudování malé základny, kterou by bylo možné v budoucnu rozšířit.  Paul Wooster ze SpaceX očekává, že většina lodí Starship, které v počátcích přistanou na Marsu, už zůstanou na povrchu a nevrátí se na Zemi. Můžou tak dobře posloužit jako příbytky pro první lidi na Marsu.

Elon Musk odhaduje, že bude trvat alespoň 10 startovních cyklů, než bude základna soběstačná, tedy nejdříve v roce 2050. Musk při přednášce v roce 2017 ukázal, jak by mohl vývoj základny na Marsu vypadat. Středobodem jsou lodě SHS a zařízení na výrobu metanu a kyslíku z marsovského ledu a atmosféry za pomoci solární energie.

Cena letenky na Mars pro běžné lidi se podle Muska bude odvíjet především od počtu cestujících, ale věří, že cena za přestěhování na Mars (zpáteční let je zdarma) jednoho dne klesne pod 500 tisíc dolarů (11,5 milionů korun) a možná i pod 100 tisíc dolarů (2,3 milionů korun). To je podle něj dost nízká částka na to, aby lidé ve vyspělých zemích mohli prodat svůj dům na Zemi a přestěhovat se na Mars, pokud si to budou přát.

Musk však v roce 2018 upozornil, že všechny tyto plány jsou velmi teoretické a že zatím vlastně ani není jisté, že SHS vůbec někdy úspěšně poletí. Připouští tedy, že může celý projekt selhat, ale zároveň poukázal na rapidní pokroky, kterých SpaceX dosáhlo za posledních 10 let. V roce 2008 firma slavila svůj vůbec první úspěšný start s malou raketou Falcon 1 a o pouhých 10 let později poprvé letěl Falcon Heavy, nejsilnější raketa současnosti. SpaceX navíc dominuje trhu s komerčními starty raket a její Falcony jsou z velké části znovupoužitelné. Musk si myslí, že byste v roce 2008 nejspíš nenašli jediného člověka, který by řekl, že SpaceX během 10 let něco takového dokáže. Ani on sám prý tehdy nevěřil, že se něco takového může podařit. Jinými slovy, SpaceX je dnes o dost zkušenější a nikdo nedokáže odhadnout, čeho firma dosáhne za dalších 10 let.

Elon Musk však přesto myslí na budoucnost. V srpnu 2019 uvedl, že příští generace Starship by mohla mít průměr 18 metrů, tedy dvakrát více než má současná podoba.

Nejdůležitější články a odkazy


Poslední aktualizace článku:

 • 4. 4. 2020 – Doplněny informace o osudu prototypu SN3, nových přistávacích nohách, prodloužení Super Heavy a další novinky z posledních týdnů
 • 8. 3. 2020 – Doplněny informace o prototypech SN1 a SN2 a další menší novinky z posledních týdnů
 • 31. 12. 2019 – Doplněny nové informace z aktuálních tweetů Elona Muska + pár dalších oprav a úprav
 • 21. 12. 2019 – Doplněna a aktualizována spousta informací na základě novinek z posledních měsíců (parametry Raptoru, nehoda Starship Mk1, lunární plány SpaceX a další)
 • 30. 9. 2019 – Přidána a aktualizována spousta informací a obrázků na základě novinek z posledního měsíce a především Muskově prezentaci
 • 31. 8. 2019 – Doplněny informace o vyráběných Raptorech a také plánech na testovací lety Starship z nového článku
 • 28. 8. 2019 – Doplněny aktuální informace o posledním letu Starhopperu, spolupráci SpaceX a NASA na vývoji Starship a další novinky z nedávných článků na ElonX
 • 4. 8. 2019 – Přidána nová sekce “Start a přistání” a byly doplněny informace o plánovaných úpravách rampy LC-39A pro starty SHS plus další drobnosti z environmentální studie
 • 28. 7. 2019 – Doplněny nové informace o tepelném štítu Starship, jelikož SpaceX testuje keramické dlaždice, plus jsem doplnil informace o prvním skoku Starhopperu
 • 23. 7. 2019 – Doplněny nové informace o počtu a rozložení Raptorů na Super Heavy a o cestách na Měsíc bez tankování z nového článku.
 • 13. 7. 2019 – Doplněny nové informace o nosnosti Starship a aktuálním dění kolem Raptoru a Starhopperu z nového článku. Zároveň jsem zkrátil část o továrně v losangelském přístavu a celou sekci o výrobě jsem přesunul do jiné části článku.
 • 27. 6. 2019 – Doplněny aktuální informace o Raptoru a Starship z nového článku a přidal jsem fotky vyráběných prototypů lodi
 • 3. 6. 2019 – Doplněny nové informace o Raptoru, Super Heavy, dálkově přepravě a úpravě křídel Starship
 • 23. 5. 2019 – Doplněny informace o úpravě designu Starship a motoru Raptor z nového článku
 • 20. 5. 2019 – Doplněny informace o výrobě druhého prototypu lodi Starship na Floridě, Raptorech s čísly 4 až 10, a také spekulacích ohledně jeho startů z rampy LC-39A
 • 30. 4. 2019 – Doplněna informace o 40sekundovém zážehu Raptoru a přidány nové oficiální obrázky Starship
 • 16. 4. 2019 – Doplněny informace o druhém zážehu Starhopperu a odmontování motoru
 • 4. 4. 2019– Doplněny informace o proběhlém statickém zážehu Starhopperu a testování třetího Raptoru (podrobný článek)
 • 18. 3. 2019 – Doplněny nové informace o regulaci tahu Raptoru, vývoji Starhopperu a orbitálního prototypu lodi Starship, tepelné ochraně SHS a plánech provádět start SHS také z Floridy
 • 17. 2. 2019 – Doplněny nové informace o výrobě Raptoru, tlakování nádrží SHS a také přistávacích nádržích na lodi Starship (podrobný článek)
 • 11. 2. 2019 – Doplněny a aktualizovány informace o Raptoru a Super Heavy na základě nového článku
 • 8. 2. 2019 – Doplněno pár nových informací z článku o zážehu Raptoru a změnách Super Heavy
 • 4. 2. 2019 – Doplněna videa ze zkušebního zážehu Raptoru a také informace o způsobu zapálení motoru (více v článku)
 • 2. 2. 2019 – Doplněny a aktualizovány informace, hlavně o Raptoru a Super Heavy, na základě nového článku
 • 28. 1. 2019 – Doplněna věta o teplotách během návratu z nízké oběžné dráhy
 • 27. 1. 2019 – Menší upřesnění a opravy chyb
 • 26. 1. 2019 – Založení článku, doplnění sekce s odkazy

Líbí se vám takovéto články? Chodíte na ElonX rádi a chtěli byste, aby web zůstal bez reklam a redakce mohla nadále vydávat kvalitní obsah? Vyjádřete svou podporu a spokojenost pomocí služby Patreon či jinak a zařaďte se tak po bok ostatních dobrodinců, kteří už web podpořili. Děkujeme za přízeň!

Petr Melechin

Zakladatel a šéfredaktor ElonX, který projektu věnuje až nezdravě velkou část svého volného času a jinak pracuje v oboru lokalizace her. Kromě Elona Muska a jeho firem se zajímá o další technická témata, hraje squash, čte sci-fi, miluje filmy a sleduje až příliš mnoho seriálů.

Podpořte projekt ElonXMohlo by se vám líbit...

245
Diskuze

avatar
  Odebírat komentáře  
nejnovější nejstarší nejlepší
Nastavit upozorňování na
Lukáš Košík
Host
Lukáš Košík

Co ta novinka o zničeném Starship? Se divím, že jste o tom nepsali. Ani na FB…

Tthdhn
Host
Tthdhn

“Ocelové plechy prý vyrábí dodavatel podle požadavků SpaceX, přičemž odlévání firma provádí ve vlastní slévárně v Hawthorne” Odkdy se plechy odlívaj?

Roman
Host
Roman

No držim jim palce ale to přistávání super heavy bez nohou přimo na startovaci rampu nevim nevim. Je to kolos a ta rychlost. Kdyz si vzpomenu na centralni stupen Falcon Heavy jak se zřitil do moře vedle plošiny mam nepřijemné mrazeni v zadech. Muže se stat cokoliv a mužou tu rampu stavět znova. Snad jim to pujde.

Rikos
Host
Rikos

Super prace! 👍

Jirka
Host
Jirka

Dost by mě zajímalo jak bude porbíhat přistání Super Heavy. Tam se snad bavíme o cm?
Jinak by mě zajímalo za co přesně a jak vlastně raketa stojí na rampě (teď myslím F9) – o tom bych si tu něco rád přečet 🙂

Scarab
Host
Scarab

…přidání několika aerodynamických ploch, které mají pomáhat se stabilizací lodi při průletu různě hustými atmosférami Země, Měsíce a Marsu…

– no to snad ne!!?? Od kdy má Měsíc atmosféru?

Ondřej
Host
Ondřej
Jouda
Host
Jouda
Lukas
Host
Lukas

To sa uz o atmosfere nemozme ani bavit.podmienky sa blizia vakuu a akekolvek aerodynamicke plochy su uplne zbytocne

Jiří Hadač
Přispěvatel

Nešťastná formulace. Nejlepší je tyto chybky nahlásit pod článkem v odkazu nahlášení chyb.

Tthdhn
Host
Tthdhn

“Letadlo také nemá padáky pro všechny cestující a člověk se musí smířit s tím, že je určitá malá šance, že dojde k tragické nehodě.” To mi nebezpečně připomíná sts

Roman
Host
Roman

No dopravni letadla nemaj padaky vubec.

yamato
Host
yamato

na jednu stranu ano, pripomina to sts. Na druhu stranu sts nikdy nemal cisto nakladnu verziu a svojou koncepciou nemohol ani teoreticky dosiahnut planovanu frekvenciu letov. SHS ma nakladnu verziu a (teoreticky) skutocne moze lietat velmi casto. Takze pri letoch s posadkou uz bude mat za sebou vela nalietanych hodin. A pri statistickej bezpecnosti ide hlavne o nalietane hodiny, t.j. ziskane data a vychytane chyby.

Miloš Hůla
Host
Miloš Hůla

Jen upozorním na jendu drobnost. K nehodám dopravních letadel dochází většinou při startu nebo přistání, kdy by člověk padák stejně nezvládl použít. Dopravní letadla jsou překvapivě dobré větroně, takže výpadek motoru neznamená okamžitý pád, ale dá se doplachtit na letiště. Zní to šíleně ,ale jsou znýmy příklady takové úspěšné záchrany a i na velké vzálenosti.

MilAN
Host
MilAN

Nějak mi nevyhází to financování vývoje ze zisku. Za předpokladu, že bude vývoj trvat 5 let a bude stát velmi optimistických jen 6mld, tak to při předpokládaných 25 startech F9/ rok vychází, že by každý start musel produkovat 50 mil zisku . To nějak nejde dohromady s deklarovanými cenami F9

yamato
Host
yamato

nikto okrem SpX dnes nevie, aka je marza na jednom starte F9reusable. Ale 50mil. to asi nebude :))) Ziskom sa vsak nemyslia iba starty F9, ale hlavne prevadzka Starlinku. Analytici sa zhoduju ze to je potencialny zlaty dol. Preto v Spx zacali tak tlacit na SHS – pretoze ho potrebuju na vynesenie Starlinku. Mimochodom, SpX vyvija veci zapochodu, takze prve verzie SHS mozu lietat pomerne rychlo a “doladovat” sa budu uz za peniaze, ktore sami zarobia. Podobne ako F9.

peter
Host
peter

kym starlink zacne zarabat(prichadzat trzby, nie tvorit zisk) tak musi vyniest stovky satelitov, vybudovat pozemnu infrastrukturu, vyvinut modemy,….
a ked konecne zacne zarabat tak bude hlavne splacat vyvoj satelitov, ich vynesenie a vybudovanie celej infrastruktury
ak vobec niekedy starlink uvidi svetlo sveta, alebo vesmiru :), tak potrva roky kym zacne ak vobec generovat zisk

a ak to nechce prevadzkovat len nad usa tak ho budu cakat dost komplikovane byrokraticke vyjednavania s jednotlivymi stami v ktorych bude tu sluzbu chciet prevadzkovat
ak si niekto mysli, ze mu staci povolenie od usa tak je na omyle a toto sa mu moze celkom aj predrazit, kedze on chce zaberat dost velku sirku pasma a to aj take frekvencie ktore sa v niektorych statoch planuju pouzivat na prevadzku 5G sieti a tu aj klasicki mobilni operatori nebudu sa chciet len tak prizerat na to ako jedna firma by mala tak siroke pasmo dostat zadarmo kym oni si za daleko uzsie frekvencne pasma musia platit obrovske peniaze

pavel
Host
pavel

hele tak jim tohle mailni, treba jim to po vsech tech meetinzich uteklo 😁

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Samozřejmě to vědí, jen riskují že to nějak vyjde. A když ne, tak skončí jako každý jiný podnikatel kterému risk nevyšel. A když ano, tak jsou v rauši.

Jiří Hošek
Host
Jiří Hošek

Děkuji za skvělý článek. Snažím se utříbit si informace o druhém testovacím prototypu lodi Starship. Elon Musk tweetoval 22.12.2018, že v přístavu v Los Angeles probíhá výroba dílů pro [ocelový] Starship Mk I „orbitálního designu“. Píšete, že výroba probíhá v tamějším provizorním stanu. Pokud neexistují fotografie, z jakých důvodů je těžší je pořídit oproti loňským fotografiím kompozitových dílů? Následně Elon Musk 16. ledna 2019 tweetoval, že stavba prototypů Starshipů (použitím množného čísla zřejmě myslel Starship Hopper i Starship Mk I) probíhá poblíž rampy v Texasu. Lze to chápat tak, že Starship Mk I bude zkompletován v Texasu z dílů vyráběných v Los Angeles? O Starship Mk I píšete jako o orbitálním prototypu pro orbitální testování. Naznačujete tím, že bude použit nejen pro suborbitální zkušební lety, ale i pro lety orbitální? Nejsou „orbitálním designem“ myšleny spíše podobné parametry s budoucí lodí Starship, vynášenou prvním stupněm Super Heavy (výška, počet motorů, tepelná ochrana)? Z jakého data pochází informace, že by Starship Mk I měl být připraven v červnu 2019?
K jakému účelu budou sloužit tři vodorovně položené válce na rampě v Texasu (viz video v článku)?

daevid
Host
daevid

Badass render v tej choromovo zlatej konfiguracii:)
https://flic.kr/p/2cN457s

Roman
Host
Roman

Je to jak z jineho světa 🙂

Dominik K.
Host
Dominik K.

Mám dvě otázky: Myslíte si že loď bude skutečně přistávat zpět na rampě? a za druhé že bude mít skutečně tak velké přední sklo? Osobně si myslím že minimálně přistávání na rampě ještě přehodnotí a nakonec nainstalují nohy ,ale samozřejmě by jsem se rád pletl. Myslím si že se ale budou natolik bát zničení rampy že minimálně ze začátku to takhle fungovat nebude jaký na to máte názor?

Roman
Host
Roman

To je těžka otazka. Zas na druhou stranu pokud by se něco pokazilo tak jako u Falconu 9, kdy se zaseklo roštove kormidlo tak to počitače navedou mimo přistavaci rampu. Super Heavy bude mnohem robustnějši jak Falcon9 tak při přistani na to nebude tolik pusobit vzdušné prouděni. Vypada to absurdně, že to dokaže přistávat tak přesně ale to si lide o přistáváni prvniho stupně taky mysleli.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Díky za zajímavý článek, ale našel jsem v něm několik drobných chyb a nejasností:
– tankování – ” …rakety se popostrčí, aby se kapaliny nasměrovaly …nasměrují se jen po dobu práce postrkujících motorů, pak se ve stavu beztíže dostanou do nedefinovaného stavu,
– ocelové plechy se neodlévají, ale válcují, možná se jedná o nepřesný překlad, odlévat se může ocel v ocelárně do ingotů pro následné zpracování ve válcovně,
– vyvinuli novou slitinu pro kyslíkové čerpadlo aby odolalo vysoké teplotě kyslíku – čerpadlo čerpá tekutý podchlazený kyslík z nádrže, takže jaká vysoká teplota!? asi myšlena turbina, která pohání čerpadlo kyslíku, z popisu není zřejmé zda je pro kyslík a metan společná spalovací komora a turbina a nebo pro každou komponentu samostatná,
– nazvat skoky do výšky 500-5000m suborbitálními je poněkud přehnané,
– věta “Jestli se taková úroveň bezpečnosti dosáhne, ukáže čas.” je poněkud podivná, dala by se vyložit tak, že když už konečně nikdo neumře při startu, tak bezpečnost bude uspokojivá?? Chápu, že to tak editor nemyslel, ale právě to ukazuje na velké riziko. Nevím zda to v USA vůbec projde přes Federální úřad pro letectví a kosmonautiku. Problém bude také s pojišťovnami.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Jak se uvádí v předchozích příspěvcích, mám také velké pochybnosti o dosažitelnost potřebné přesnosti při přistání – to musí být v cm ve všech třech souřadnicích a asi i v natočení kolem svislé osy, aby ramena přistávací rampy raketu přesně zachytily a nepoškodily.
Nemám k tomu přesné informace, ale zdá se mi téměř vyloučené, aby žhavé plyny z 31 motorů při startu rakety alespoň z části nepoškodily startovací rampu – bude pak rampa schopná přijmou přistávající SH? Bude 100% jistota, že při přistání nebude rampa dále poškozena? Bude pak dispozici náhradní rampa? A co další starty, než se naplní nádrže čekající lodě SS s posádkou na orbitě?

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Největší problém celého projektu vidím ve financování.
– Nelze vůbec předpokládat, že by vývoj i zčásti financovali zájemci o kolonizaci Marsu – to i v nejlepším případě může nastat, až se vybuduje alespoň základní sestava základny, výrobna paliva, kyslíku, vody apod. což může být nejdřív po roce 2026, ale spíše mnohem později. Otázkou je kdo výstavbu těchto objektů bude financovat, určitě ne NASA, ta proto neplánuje žádné prostředky
– taky nelze očekávat větší příjmy od NASA v oblasti Měsíce, ta má svou raketu a plány s ní, a určitě do roku 2030 neplánuje výstavbu trvalé základny na Měsíci,
– jak je uvedeno v předchozích příspěvcích nelze z většími příjmy ze Starlinku počítat dříve než v kolem roku 2025,
– suborbitální mezikontinentální přeprava cestujících je taktéž na velmi dlouhé lokte, zejména schází investoři, takže nejspíš po roce 2030.
Termín dosažení orbitální dráhy v roce 2020 je s říše fantazie, vždyť dnes není jasné kde se to bude vůbec vyrábět a zda jsou vybudované příslušné kapacity pro výrobu a testování, ani nezačala výstavba montážní haly, přepravního prostředku a odpalovací rampy.

Roman
Host
Roman

Pokud to SpaceX opravdu dokaže a nejenže dokonči SHS ale i vyšle lidi na Mars tak se o finance opravdu nebojim. Budou toho plné noviny a media. Lide nebudou mluvit o ničem jinem. A tohle si opravdu nikdo nenecha ujit. Když si spočitate kolik miliard dolaru davaji ročně staty na armadu tak se nějake finance určitě najdou.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Proto aby SpaceX poslala lidi kteří by vybudovali základnu na Marsu včetně celého vybavení pro budoucí kolonizaci bude potřebovat velké peníze předem!. A řekněte mi kolik lidí si zaplatí jednocestnou jízdenku Mars včetně doživotního zaopatření? Jedná se totiž o kolonizaci a Musk s návratem lidí nepočítá.

Roman
Host
Roman

Myslim, že dost předbihate. Vše zavisi jestli bude vubec SHS dokončena. Pokud bude SHS dokončena a SpaceX bude vlastnit meziplanetarni nosič tak ono se to nějak určitě posune vpřed. Když SpaceX postavilo Falcon Heavy tak se všichni ptali co s tim chtěji dělat a vidite už maji zakazky. Všechno je to o technologii proč si myslite, že se Čina tak hrne do vesmiru. Čina se snaži stat technologickou velmoci a ziskat převahu ve všech oblastech. Nemyslim si, že USA budou jen tak nečině přihližet.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Právě v tom, aby SpaceX raketu SHS dokončila potřebuje hodně peněz. A USA svou raketu již fakticky mají SLS – a ta jim stačí na to co plánují.

Roman
Host
Roman

SLS je zastarala a jeji dokončeni je v nedohlednu. Jedine co ta raketa zatim umi je jen vysavat penize. To nemluvim o ceně za jeden start, ktery se bude pohybovat v řadu několika stovek milionu dolaru.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

SLS není v žádném případě zastaralá požívá špičkové motory na vodík a kyslík, jen není opakovatelně použitelná poněvadž NASA dala přednost nosnosti. Určitě její termín startu je reálnější než u SHS, poněvadž má na ní NASA peníze a její výroba defakto končí. U SHS výroba ani nezačala, nepočítaje v to vyhozené kompozitové nádrže.

Roman
Host
Roman

SLS použiva motory z raketoplanu to znamena technologie stara 39 let. Takže je to z pohledu dnešniho pokroku opravdu zastarale.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Ale podstatně zmodernizované, ale motory Merlin a Raptor z něčeho vychází, nejsou žádnou převratnou inovací.

MilAN
Host
MilAN

Opravdu je pokrok v tom, že je potřeba místo 4 špičkových vodíkových motorů na SLS tady na SH celkem 31 motorů raptor na metan? V čem je ten pokrok ?

Roman
Host
Roman

Tak třeba v tom, že když selže ten jeden ze 4 tak je to v haji. Když selže jeden z 31 tak se neděje vubec nic. A nebo, že tech 31 motoru použiješ znovu a znovu a tech špičkových motoru na vodik jen jednou? To neni pokrok?

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Při spolehlivosti jednoho motoru 99% tak je spolehlivost rakety se 4 motory 0,99^4=96%, při 31 motorech je to 0.99^31=73%. Samozřejmě to může znamenat jen vypnutí motoru, ale také jeho explozi a ztráty celé rakety. U SLS ze startovací věžičkou je naděje, že se lidé zachrání u SHS ne. Pokud SHS poletí jen jednou a na další let nezíská zakázku, tak je na tom stejně jako SLS. Kolik bude celkově stát vývoj SHS nikdo neví, klidně to může být více než u SLS.

Kotlopou
Host
Kotlopou

Tenhle výpočet mi přijde celkem pochybný, u Falconu 9 nebo Heavy s 9, resp. 27 motory jde použít taky. U FH není dost dat, ale F9 zatím žádnou vyloženou explozi motoru neutrpěl, pokud je mi známo. Přitom podle vašeho odhadu by měl úspěšnost ~91%. 99% je odhad nezaložený na ničem jiném než na faktu, že naše civilizace bohužel používá procenta (minimálně tak působí). Jelikož pouhou ztrátu tahu můžeme pro naše účely ignorovat, jde jen o pravděpodobnost selhání rakety kvůli jednomu motoru, a pak by nikdo motor s 1% šancí fatální nehody nepoužíval.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

To je počet pravděpodobnosti, s tím nic nenaděláte. Problém je ve stanovení spolehlivost jednoho motoru. Já jsem pro ilustrací zvolil 99%, ve skutečnosti je asi vyšší, ale kolik, to může doložit jen rozsáhlá časová řada, která prozatím není k dispozici. Navíc je to jako s hodem hrací kostkou, pravděpodobnost hodu 6 je 1/6, ale někdy ji hodíte na poprvé a někdy ani po 12. S tím, že civilizace používá procenta to nemá nic společného. Prostě, jak to obvykle bývá v životě, použití více motorů má světlé i stinné stránky. Každopádně při stejném výkonu a analogickém konstrukčním řešení je 1 velký motor lehčí než 31 menších motorů – to už není pravděpodobnost, to už je fyzika

Samo
Host
Samo

No silne pochybujem že SH-SS bude drahšia na vývoj a prevádzku ako SLS.
SpaceX výrobou motorov zvláda výborne, nieje známy jediný prípad zlyhania motoru Merlin 1D to aj vďaka sériovosti výroby kapacita až na 400 motrov ročne, pri Raptore to dosť možno bude musieť byť aj viac čo zasa len zvýši spoľahlivosť vďaka vychytaniu chýb ktoré prebehne veľmi rýchlo.

Yamato
Host
Yamato

Pochybnosti o pocte motorov boli uz pred Falconom 9. Ten nakoniec obratil trh naruby a v zakazkach a cenach na hlavu porazil tie “spickove” vodikove motory.
Ono to v reali bude asi viac o praktickej pouzitelnosti a cene, nie o spickovom isp a tahu. A pri dnesnej spolahlivosti uz ani ten pocet motorov nie je taky problem. Oni ti rusi asi tiez vedia preco sa do vodiku moc nehrabu.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

V USA je vodíková technologie bezpečně zvládnutá o čemž svědčí to, při více než stovce startů raketoplánu motory neselhaly. Podle mne je to spíš o zkušenostech(konstrukčních školách) a výrobním zázemí . Pro začínající firmu jako SpaceX bylo jednoduší začít s klasickými raketovými motory na petrolej, to se jim osvědčilo a dnes přechází na metan, což je jen menší změna.

yamato
Host
yamato

bezpecne zvladnuta neznamena lacna

MilAN
Host
MilAN

Tak uveďte, kolik startů pro vojáky letos bylo a kolik byl zisk.Oni potřebují na vývoj ročně miliardu a více. a zisk z armádních zakázek je ve výši jednotek stovek miliónů.
A když se povede vyslat lidi na Mars, tak se o tom sice bude mluvit, ale z toho mluvení miliardy nepotečou.

peter
Host
peter

a co z toho marsu akoze ludstvo bude mat? realne, co mu to prinesie, ze na marse bude kolonia ci uz vacsia alebo mensia?
na nejaku martansku archu sudneho dna zabudni, to financovat staty nebudu a podnikatelia tiez nebudu mat dovod tam investovat, lebo to nebude generovat zisk
ta kolonia bude zavisla na dodavkach zo zeme, kto to bude financovat a preco by to robil?

Yamato
Host
Yamato

To uz nechaj na nich. Kazdy kolonista bude mat svoje dovody. A zisku pre podnikatelov je tam nekonecny potencial. Ved tam treba vybudovat civilizaciu z nicoho, planetarne developerstvo :))) Takze otazka nie je zisk podnikatelov, otazka je ci si to kolonisti zaplatia zo svojich uspor/majetku, alebo ci najdu nejaky sposob ako na marse zarabat dolare. Podotykam ze v 21.storoci netreba na zarabanie doly a bane, skor know-how a pripojenie na internet. Kolonisti kludne mozu zostat sucastou “pozemskej” ekonomiky, len budu byvat hodne daleko…

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Samozřejmě je to jen nich, já jen nevím, když někomu nevymluvím sebevraždu, zda nejsem pak spoluviník? Celá ta kolonizace Marsu dle Muska je spojená s obrovským rizikem

peter
Host
peter

no daj nieco z toho nekonecneho potencialu

jedna vec je ze mnoho firiem by sa urcite chcelo zapojit do vystavby takej zakladne, ale kto to bude financovat a preco to bude financovat, toto je hlavna otazka a nie to ci sa najde firma co vyvinie technologie na vystavbu a prevadzku tej zakladne. samozrejme, ze sa najde ak to niekto zaplati, ale preco to bude platit?

a naco by isli na mars ak by chceli ostat sucastou pozemskej ekonomiky? 🙂
urcite sa par blaznov najde, ale budu mat ti blazni miliardy na to aby tu cestu zaplatili? 🙂

nepis len nic nehovoriace frazy, napis konkretne v com ty vidis moznost ze si “martania” dokazu zaplatit ten zivot na marse

yamato
Host
yamato

ved ale tak som to napisal – podnikatelia (na ktorych si sa povodne pytal) budu mat prace habadej. Tym padom aj ich investori. Za predpokladu, ze kolonisti budu mat dost zdrojov a motivacie kolonizovat. Otocil si moje konstatovanie na otazku :))

peter
Host
peter

ale ja sa pytam kto a preco to bude platit?
toto kolonisti nemaju sancu zaplatit, ako par blaznov medzi milionarmi mozno aj miliardarmi sa najde co by tam mozno isli, ale ze by sa ich naslo dost aby dokazali zaplatit vystavbu a zasobovanie tej kolonie tak tolko ich nebude.
co by tam robili? byvali v malych “zemlankach” ? 🙂

neries kto vytvori technologie, to je jasne, ze sa firmy najdu ked si to u nich niekto zaplati
ja som chcel vediet kto to ale cele zaplati. ak to nebolo z tej prevej otazky jasne, tak sorry, snad teraz je to uz jasnejsie, takze vies dat dovod preco by to niekto platil, ze co konkretne by z toho mal?

mna nenapada ziadny prinos kolonie na marse taky aby sa z toho dal generovat zisk na jej chod.

yamato
Host
yamato

arabi uz planuju cele martanske hotely a cina sa netaji tuzbou zuzitkovat vesmir k prospechu statu a strany, takze tych blaznov sa najde dost 😉

Jeden z moznych scenarov:
Prvotnu zakladnu zaplatia statne vyskumne agentury (NASA, ESA, Cina atd.) spolu s privatnym sektorom (arabi, rusi ako Milner, rizikove fondy). Staty budu chciet vyskumne pracovisko, privatny sektor megaexkluzivne dovolenky a svoje loga na marse.
Prvu zakladnu priletia budovat mladi entuziasti, spicky vo svojich oboroch – podobne ako kedysi zaciatky vesmirneho programu, apollo apod.. Tito ludia ostanu v spojeni so zemou vdaka internetu, takze niektori si zalozia start-upy na spenazenie svojich zlepsovakov (znova existuju historicke paralely). Vdaka tomu zacne mars pritahovat dalsie mozgy, podobne ako silicon-valley. Bude to otazka prestize.
Tito ludia budu okrem budovania a obsluhy martanskej zakladne postupne mat aj ine prijmy (ich pozemske businessy, digitalni nomadi, instagram apod.) a niektori sa rozhodnu na marse uz zostat.
Netvrdim ze to je uplne najpravdepodobnejsi scenar, ale ani britske kolonie nevyzerali spociatku ako buduci svetovy hegemon 🙂

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Jako obvykle přání otcem myšlenky. Jak dlouho vydrželo to obrovské nadšení po přistání prvního Apolla 11 v roce 1969 – pouhé 3 roky a na dalších 50 let nastal utrum. Jaké o byly plány na brzké cesty na Mars apod. a zase nic. Aby jste něco zkoumali a zavedli do výroby potřebujete přístrojové vybavení, výrobní zařízení apod. – víte kolik za to zaplatíte? Můžete pak konkurovat stejným záměrům na Zemi, kde to nebude zatíženo těmi náklady?

Yamato
Host
Yamato

Apollo a SHS su dve absolutne neporovnatelne iniciativy. Apollo bolo politikmi zahajene, politikmi financovane z verejnych zdrojov, a napokon politikmi aj zarezane. Cely projekt mal jediny ciel – byt na mesiaci prvy – a tomu zodpovedali aj pouzite technologicke postupy (sialene draha technika na jedno pouzitie). SHS je sukromna iniciativa, ktora si kladie za ciel vyvinut dopravu na mars za udrzatelne naklady. Vzhladom na svoju sukromnost ani nema inu moznost. Dalsi aspekt je vyuzitelnost – SHS ma mnoho inych moznych vyuziti. SaturnV/Apollo mal vyuzitie iba jedno. A vzhladom na svoju jednorazovost a produkcne kapacity tych vyuziti ani viac byt nemohlo.

peter
Host
peter

ako sa hovori papier znesie vsetko a v dnesnej dobe to je este horsie 🙂 uz vidim ako budu ludia stat v radoch na kupu letenky na mars :):):):)
fakt super dovolenka 3/4 roka ak nie viac natlaceny ako sardinky v rakete, potom byvanie v malych uzavretych priestoroch a zas 3/4 roka ak nie viac zas v tej rakete 🙂

vazne uvazujem, ze ci to co pises myslis vazne 🙂

Yamato
Host
Yamato

Asi si este nevidel milionara na vyprave na severny pol, alebo pri lezeni na Everest. To su tiez vypravy co realne aj s aklimatizaciou trvaju mesiace.

Ja zas uvazujem, ci aj rano pri cisteni zubov najdes nejaky neprekonatelny problem, alebo ci mas taky “can do” pristup iba na internete 🙂

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Kolik milionářů na ten severní pól nebo Everest šlo? A kolik za to zaplatili? Při tom riziko smrti oproti letu na Mars a cestu zpátky bylo nesrovnatelně menší. Navíc to nemá být výlet na ty destinace, ale kolonizace, což apriori předpokládá, že bude on a jeho potomci žít na Marsu.

PKoz
Host
PKoz

V Antarktidě je také spousta základen. Tohle je jen vice z kategorie sen. Pokud se na tu cestu nevydáte, tak tam nikdy nedorazíte. Já osobně jsem vděčný za to, že se o to někdo snaží.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Však první výpravy do Arktidy a Antarktidy skončily fiaskem. Podle mne je to předčasné, ale když na to má někdo peníze a potřebnou vůlí tak ať si svůj sen naplní.

yamato
Host
yamato

na druhu stranu oblasti za severnym polarnym kruhom, alebo niektore puste, su trvalo osidlene. Ludska historia ukazuje, ze ludia sa mozu usadit aj tam, kde je to extremne nehostinne. Dovody a podmienky su vzdy ine, preto v gronsku a v arktide ziju inuiti, ale antarktida je neobyvana. Arabske puste su osidlene, ale atacama nie…

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

To si myslíte, že na Marsu naleznete soby či tuleně, vždyť tam není ani vzduch a voda je těžko dostupná.

yamato
Host
yamato

ja pisem o historickych prikladoch osidlenia nehostinnych uzemi, a vy ze soby a tulene? Vazne ste nepochopil co som tym chcel povedat?

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Bohužel nechápu. Lidé se mohli usadit i v tzv. nehostinných oblastech, když tam našli základní lidské potřeby – vzduch, vodu a potraviny. Pro první inuity muselo být např. Grónsko zemí zaslíbenou – obrovská stáda tuleňů, ryb a velryb ve vodách apod. Cena za to zaplacená byla nutnost se přizpůsobit se krutým životním podmínkám, ale zřejmě se jim to vyplatilo.

yamato
Host
yamato

presne tak, z nejakeho dovodu sa im vyplatilo osidlit uzemie, ktore bolo v porovnani s “inymi moznostami” velmi nehostinne. Rovnako to moze prebiehat aj na marse – niektori ludia skratka budu mat dovod tam zit a pracovat. Mozno uplne prozaicky (rizikove priplatky), mozno filozoficky (zasadny nesuhlas s pozemskou socio-politickou situaciou), kazdy bude mat svoj dovod. Ale to my tu nezistime, to sa ukaze az ked bude realna moznost sa tam dostat. Cakat s tym do doby, kym vam niekto da menny zoznam spolu so zoznamom dovodov a aktivit, to je nezmysel, zamienanie priciny a nasledku.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Proč ne? Když si někdo najde a zaplatí přepravce k Marsu, zajisití a zaplatí vybudování sídla na Marsu a trvalé zásobování po dobu života resp. návrat na Zem proč ne? A kolik jich bude?

peter
Host
peter

spousta? je ich par a vsetky su dotovane statmi

PKoz
Host
PKoz

Tak vidíte 🙂

peter
Host
peter

co vidim?
mam to chapat tak, ze podla teba to budu dotovat staty? 🙂 a preco by to robili? nic im to neprinesie a dnes uz nieje studena vojna aby sa dali ospravedlnit tak sialene naklady na let cloveka k inemu vesmirnemu telesu a uz vobec nei na to aby sa dalo ospravedlnit financovanie nejakej kolonii na marse

PKoz
Host
PKoz

Ja jsem svuj názor nevyjádřil, protože si ho stále ještě utvářím. Jen jsem zpochybnil vase tvrzení “to financovat staty nebudu a podnikatelia tiez nebudu mat dovod tam investovat, lebo to nebude generovat zisk” tím, že jsem uvedl analogii, která ukazuje opak na reálném příkladě.

Petr Šída
Host
Petr Šída

A co třeba obří rozvoj environmentálních technologii? To je podle mě obří benefit

peter
Host
peter

coho? nieco konkretne z tych technologii by nebolo?

ake enviromentalne technologie sa vyvinu vdaka kolonizacii marsu? ale skus take ktore sa daju vyvinut len vdaka pobytu na marse a nie, ze zacne, ze ked sa nieco vyvinie pre mars tak sa to da pouzit aj na zemi. to sa stavat bude, to je jasne, ale to sa predsa da vyvinut aj bez cesty na mars 🙂

a nezabudaj, ze ked uz si pri tych enviro tak lety rakiet zrovna enviro niesu a to ani zdaleka a kazdy let a hlavne lety velkych rakiet vyrazne nepriaznivo vplyvaju na zemsku atmosferu

yamato
Host
yamato

obvykla predstava o fungovani vedy a pokroku, ale uplne mylna. Mikropocitace sa predsa dali vyvinut aj inak nez “len” pri vesmirnych zavodoch. Lenze vyvinuli sa pri vesmirnych zavodoch. Princip magnetickej rezonancie sa dal predsa objavit aj inak, ako “len” pri pozorovani hmlovin vo vesmire. Ale objavil sa pri pozorovani hmlovin vo vesmire. GPS, telkom a vsetky ostatne satelity sa predsa dali postavit aj bez toho, aby im predchadzali preteky vo vesmire a stavba planetarnych sond a spionaznych druzic. Ale nepostavili sa bez toho.
Malokedy sa podari velky objav alebo technologicky prielom tak, ze niekto ide do prace urobit velky objav. Vacsinou je to vedlajsi efekt niecoho, co stimuluje ludsky intelekt daleko viac nez len “riesenie problemov ludstva”. Pristatie na mesiaci, objavovanie marsu, porazka uhlavneho nepriatela. Tak to proste je.

Ak sa pytas na konkretne technologie, na marse bude nutne odcerpavat CO2 z atmosfery a za pomoci energie z neho vyrobit palivo. Ktore nakoniec skonci zase ako CO2 v atmosfere. Bude nutne velmi efektivne nakladat s energiou, maximalne efektivne tazit, cistit a recyklovat vodu, defacto recyklovat vsetko co sa da. Ak nevidis potencialne vyuzitie takychto vedomosti na zemi pri rieseni pozemskych problemov, tak je asi zbytocne dalej o tom vypisovat 🙂

peter
Host
peter

Mikropocitace sa predsa dali vyvinut aj inak nez “len” pri vesmirnych zavodoch.

aj sa vyvinuli inak

pri vesmirnych pretekoch a hlavne pri zbrojnych pretekoch sa toho naobjavovalo vela. podla niektorych je vojna pre objavy ten najlepsi katalizator :), ale kolonizacia marsu akosi nedava z vojenskeho hladiska vyznam, takze tazko na to ziskas potrebne peniaze od statov.
pokial nepride k novej studenej vojen a aj to bude musiet by fakt kvalitna studna vojna tak nemas sancu ako donutit staty ist do takychto pretekov

yamato
Host
yamato

no, ak si predstavime, ze na mars v prvych dekadach budu cestovat vedecke spicky vo svojich oboroch (mladi ludia s tuzbou zmenit svet, co sa po nejakom komforte moc nepozeraju), ktori navyse vdaka internetu budu schopni aj z marsu zakladat a riadit inovativne spolocnosti (kludne na spenazenie zlepsovakov, ktore vyvinu na marse z cistej nutnosti), tak nakoniec moze byt SiliconValley oproti marsu len slaby odvar 🙂 No a potom uz budu mat motivaciu ist tam aj dalsi – aby mohli zit a pracovat v takto unikatnom prostredi.
Staci sa pozriet, kde sa nachadzaju najinovativnejsie a najbohatsie oblasti na zemi – s prirodnymi zdrojmi to nema nic, skor je tam negativna korelacia…

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Ve snech je možné všechno, realita bývá podstatně jiná. První vlna kolonistů, jiak to bývá pravidlem, bude každodenně bojovat o přežití, všichni budou muset tvrdě fyzicky pracovat a na inovace nebudou mít čas ani sílu. Myslíte, že první osadníci v Americe byli vědci?

yamato
Host
yamato

myslim si ze prvi osadnici v amerike “kazdodenne bojovali o prezitie, tvrdo fyzicky pracovali a na inovacie nemali cas ani silu”. Z dlhodobejsej perspektivy vysledky kolonizacie ameriky pozname :))

peter
Host
peter

lenze do ameriky sa nemuseli dovazat vsetky zakladne suroviny potrebne k prezitiu, tam sa dala najst obziva, dali sa najst materialy na stavby obydlia, nebolo treba zariadenie na vyrobu kyslika a vody 🙂

Samo
Host
Samo

Na Marse suroviny sú stačí tam doniesť len technológiu tak ako si ju doniesli kolonizátori Ameriky s tým že to bude ťažšie o to že potrebné suroviny niesu zadarmo dostupné.

yamato
Host
yamato

kolonizatori ameriky vedeli o novom kontinente pramalo v porovnani s tym, co vieme my o marse. O vedecko-technologickej urovni ani nebudem hovorit. Dnes sa lahko hovori o tom ako v novom svete vsetko bolo, lenze nebolo. Mnoho povodnych kolonii vymrelo, ale to uz po tych starociach nevidno. Dnes vidno iba manhattan….

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Jenže měli jistotu, že tam najdou vzduch, vodu a nějaké potraviny resp. si vcelku jednoduše mohli potraviny vypěstovat. Také se snáze přemístit na jiné místo apod.

yamato
Host
yamato

tak preco vymreli? zabudli dychat?

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

O tom, že některé kolonie vymřely jste psal vy, ne já.

Yamato
Host
Yamato

Ale je to fakt.

peter
Host
peter

ano niektore kolonie hlavne tie na zaciatku vymreli, ale snad vzdy im k tomu pomohli vojny s indianmi 🙂
pripadne nejake choroby,… kedze to boli casto male osady s par desiatkami ludi, pripadne ti co prezili sa prestahovali na ine miesto, lebo to kde boli povodne im z mnohych dovodov nevyhovovalo

peter
Host
peter

teraz vazne, tomu veris? 🙂

internet? s latenciou desiatok minut? 🙂
riadit firmy z marsu?

ale kto to cele zaplati, to mi nejde dohlavy

no tak najbohatsie oblasti su mikrostatiky s obrovskymi zasobami ropy a plynu 🙂
a tie ostatne bohate oblasti si vedia suroviny na svoj zivot zabezpecit velmi lacno dovozom, co v pripade marsu nebude platit lebo tam sa kazdy gram materialu dovezeny zo zeme bude “vyvazovat zlatom” 🙂

yamato
Host
yamato

vies aku latenciu mala posta britskej vychodoindickej spolocnosti?

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Vyrábět na Zemi metan z CO2 je asi zbytečné, když jej máme v zemním plynu. CO2 z atmosféry recykluje nejlépe sama živá příroda. A když je to efektivní, tak recyklujeme mnohé suroviny – např. papír, železo, barevné kovy apod.

yamato
Host
yamato

problem je prave v tom, ze na zemi je lacny metan v zemnom plyne a recykluje sa len to, co nie je lacnejsie vytazit. Ekonomovia jasaju, ale zivotne prostredie trpi. Na zemi pritom nie je skutocne zasadny (ekonomicky) tlak na to, aby sa napr. hladali efektivne sposoby vyroby metanu z CO2. V tom prave moze mars pomoct, pretoze tam to bude otazka zivota a smrti. Na marse su ekonomicke motivacie skratka uplne ine ako na zemi. A to velmi pomaha out-of-box rieseniu problemov.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Nerozumím tomu, proč by se měl metan vyrábět z CO2, když se na jeho výrobu spotřebuje více energie než se získá jeho spálením, co je probůh na tom ekologického. Je nutné si uvědomit, že co není ekonomické, není ni ekologické. Je to ekologie, když se na recyklaci něčeho spotřebuje více energie než na jeho těžbu?

Yamato
Host
Yamato

Pokial ta energia pochadza z ekologickeho zdroja, tak je ekologicke vyrobit metan z CO2 a potom ho zase spalit – uhlikova stopa je nulova. Klucovy je sposob ziskania energie a efektivita jej vyuzitia. Pokial ten metan vykopete zo zeme a spalite ho, tak vyuzivate energiu ulozenu pred milionmi rokov, ale hlavne pustate do atmosfery “nove” CO2. Ekonomickost je iba zdanliva, pretoze vasa dnesna “ekonomickost” sposobi giganticke skody v buducnosti.

A nez sa zacnete rozohnovat s uhlikovou stopou vyroby solarnych panelov – o tom to prave je. Potrebujeme sa naucit robit to lepsie, lenze na zemi nie je taky tlak na inovacie. Bars jaky Trump radsej nataha nove trubky, lebo je to ako vravite “ekonomickejsie”.

Zdeněk
Host
Zdeněk

Parádní a super dlouhý článek. Díky.

jregent
Host
jregent

dekuji, skvely prehled 🙂

Jiný Honza
Host
Jiný Honza

Hezký přehled, díky.

Fascinuje mě rozdíl mezi velmi konzervativním F9 (+Dragon) a totálně sci-fi Starshipem. F9 je takový souhrn nejlepších, ale dlouho bezpečně ověřených technologií. Naproti tomu u Starshipu snad není vyzkoušené naprosto nic. Od použití motorů na methan přes orbitální stupeň dlouhodobě skladující kryogenní palivo až po to šílené přistání celého druhého stupně. Nejen že nic z toho ještě nikdo nedokázal, on se o to zatím nikdo ani nepokusil.
No nezbývá než jim držet palce.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Mám několik zásadních otázek ke kolonizaci Marsu:
– Aby byla kolonizace kolonizací, musí být kolonizátoři schopni mít zdravé děti, vnuky, pravnuky apod. – kde máme jistotu že to v třetinové gravitaci bude dobře fungovat? Nebude jejich potomkům vadit, že se na Zemi již nikdy nepodívají? Budou moci mít potomci kolonizátorů Marsu mít děti s lidmi ze Země? Nevznikne pak jiný lidský druh?
– Víme co udělá s psychikou kolonizátorů stálý stres se smrtelně nebezpečného prostředí, kde se každá chyba může platit životem, daleko od rodné planety, kterou uvidí jen jako jasnější hvězdu, s velmi obtížnou komunikaci s příbuznými na Zemi a s neustálým strachem zda přiletí zásobovací lodě?
– Kdy a jestli vůbec dosáhne kolonie ekonomické soběstačnosti a kdo ji bude do té doby financovat? Kolik lidé se najde, aby zaplatili cestu na Mars a doživotní zajištění zásobování?
– Jak to bude s právní jurisdikcí prvé kolonie na Marsu, kdo bude v ní vykonávat největší moc? Bude Mars kolonizovat jen USA? Bude mít na Marsu kolonii každý stát samostatně?
– Myslíte, že bude správné kolonizovat Mars dříve než bude jisté, že není na Marsu původní život?

Samo
Host
Samo

-Nový ľudský druh je pri kolonizácii Marsu priam nevyhnutný je jedno či vznikne prirodzene ale sa “upravíme”.
-To sa uvidí, no definitívne v dobe zásobovania zo Zeme bude treba aby tam boli psychicky zdatný jedinci rovnako ako na ISS zásoby tam budu musieť byť navyše definitívne nebudú žiť v strachu o zásoby povedané “od výplaty k výplate” navyše budú zaťažený obrovským množstvom práce bude to tam treba vybudovať nepôjdu na rekreáciu aby mohli uvažovať či zomrú na hlad popri prechádzke lesom.
-Starlink ak sa ho samozrejme podarí vybudovať. Potom vlády ktoré budú mať záujem o Mars ako potenciálnu veľmi dobú základňu pre vesmíru ekonomiku Asteroidy lety ďalej, veda. Na základe vedy rastie ekonomika bez vedy to nejde a vlády to dobre vedia na základe poznatkov z Marsu sa možu objaviť obrovské ekonomické “boomy” na Zemi.
– Problém ktorý sa teraz rozoberať moc dobre nedá na to je potreba už reálnu kolóniu.
-Život pôvodne z Marsu objaví najskôr až kolónia. Na povrchu nieje, ak tam je objaví sa až pri kolonizačnom úsilí (ťažba podpovrchovej vody atd.)

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Odpovědí na mé otázky není jejich zlehčování – aby kolonizace byla kolonizací tak se předpokládá, že na Mars poletí produkční páry, ale ti budou chtít mít záruku, že se jim budou rodit zdravé děti. Jak to chcete zaručit bez dlouhodobého cca 100 let trvajícího výzkumu několika generací primátů a pak lidí? Jak chcete vybírat psychicky odolné lidí, když nevíte nač je konkrétně testovat. Jak tam chcete dopravit potřebné zásoby když nevíte jaké? Jak bude třeba zálohovat různé potřebné technologie, aby jste neměli velké draze dopravené sklady a nakonec vám chyběla nějaká triviální součástka, bez níž to zařízení nebude fungovat. Jak chcete produkovat suroviny pro potřebu Země, když nevíte kde jsou a jaké jsou. Tím chci říci: nejdřív důkladný průzkum Marsu roboty, pak roboty + lidi a pak teprve cca za 100 let je možná kolonizace. Jinak zkrachujete sotva začnete. A proč kolonizace Marsu – kolonizovat vesmír se dá snadněji pomocí vesmírných habitatů, které na rozdíl od planet dovedeme daleko lépe přizpůsobit lidským potřebám, které navíc dle potřeby mohou cestovat napříč sluneční soustavou,být základnami pro těžbu surovin, v daleké budoucnosti i jiným hvězdám?

palo
Host
palo

roboty su jednoucelove a pomale. na všetky ostatné otazky da odpoveď par desiatok rokov prevadzkovaca zakladna, aj ked nesamostatna. genetika rychlo postupuje, nie za veľmi dlho si budeme dna editovat aj na zemi, vytvoriť martinských ludi adaptivanych na prostredie je iba otazka casu

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Já se držím faktů. Roboti se při průzkumu Marsu osvědčili, lidé jsou při průzkumu planety zbyteční – totiž vše při odběrech a rozborech vzorků vykonávají přístroje, lidé jen na dálku mohou určit, odkud se vzorky budou odbírat a následně dostanou na dálku výsledky. Případně robot může vybrané vzorky odeslat na Zemi v podstatně levnější návratové sondě. A o možnostech genetiky jen fantazírujete, Nikdo ještě ani neví jaké genetické změny bylo by zapotřebí provést, aby se na Marsu rodily zdravé děti. Taktéž je mimo současné chápaní, jak pozměnit geny, aby nastaly určité změny ve psychice. A hlavně i kdyby se někdo odvážil tak dalekosáhle zasáhnout do lidského genomu, taky úspěšnost zásahu se s jistotou může prokázat až po několika generacích.

Jan Jančura
Host
Jan Jančura

Může prosím někdo komentovat můj názor na výstavbu první osady na Marsu prostřednictvím SpaceX? Na začátku se předpokládá výstavba závodu na výrobu metanu pro návrat raket a případně lidí. K tomu potřebuje zdroj uhlíku a vodíku. Uhlík získá z CO2 z atmosféry, což by neměl být velký problém Vodík z vody. Voda je sice také obsažená v atmosféře Marsu, ale jen v setinách procenta, což asi ta správná cesta nebude. Druhá možnost je ji získat přímo z půdy Marsu a to z případných podzemních ložisek vody nebo přímo z půdy, která údajně obsahuje nějaké procento vody. V obou případech se bude jednat o nalezení vhodného místa, kde je výskyt zdroje co možná nejhojnější a to asi dle pozemských zkušeností potřebuje rozsáhlejší geologický průzkum. Pak je třeba najít vhodný způsob těžby a dalšího zpracování, což je taky dle pozemských zkušeností nutné nějak navrhnout a poloprovozně odzkoušet. Jak si myslíte, že se to bude na Marsu v reálu provádět?

Ivo Janáček
Host
Ivo Janáček

Podle mě bude zajímavé co se zjistí, až se Mars trošku navrtá, protože co když se najde podzemní voda? Pokud totiž někdy byla na povrchu, tak by pod ním klidně mohla být. To by pak bylo všechno jinak.

Tomáš
Host
Tomáš

No já ti s tím vesmírným smetím vidím úplně jasné. Kdo bude chtít vynášet satelity ten musí zaplatit určitou částku právě na odstranění onoho smetí. Úplně jednoduché… A ke komu ty peníze půjdou? K tomu, kdo bude tuto službu zajišťovat.

Kotlopou
Host
Kotlopou

Musí? To by byla mezinárodní dohoda? Hodně štěstí s takovým “jednoduchým” řešením. Musíte určit taxu, firmu, co to čištění bude provádět (když sotva víme jak), nejspíš vypsat soutěž… Bylo by to v proporci k velikosti satelitu? Co třeba satelity, které testují lepší způsob zániku v atmosféře, proč by měly ještě navíc přispívat na řešení smetí finančně? Nakonec budete mít milion speciálních případů. Pak se vám stejně stane něco jako čínský test z roku 2007, kdy vzniklo přes 2 000 kusů velkého smetí a nikdo s tím nic neudělal.

A proč by se do něčeho takového vůbec měl někdo pouštět? Jak to chcete vymáhat? Jak chcete zabránit korupci? Atd, atd. Bohužel to tak dopadá s většinou jednoduchých řešení ve vesmíru.

PKoz
Host
PKoz

Ono by se s Tomášem dalo souhlasit, ale opravdu hodně, hodně předbíhá … Třeba se jednou budeme o naši planet starat jako o vlastní obec. Třeba to bude dřív než tu naši planetu uděláme neobyvatelnou. Nebo nás k tomu ta blížící se neobyvatelnost donutí …
Poslední dobou mám takový pocit, že se tu spíš sní, než diskutuje 🙂 A nebýt některých jedinců, tak bychom si tu poletovali na obláčcích optimizmu jako andílci 😀

Ivo Janáček
Host
Ivo Janáček

“podobnými těm, co startují motory v autech”

Svíčky v autech nestartují motory. Asi to vzniklo díky žhavícím svíčkám, ale ty tam jistě nebudou, protože ty nedělají jiskru. Podle mě to bude obdoba klasických zapalovacích svíček.

qmox
Host
qmox

Pozeram ze Musk Tweetoval ze prezentaciu bude robit 24.08.2019 v Boca Chica a ze v tom case by mal byt uz Starship MK1 s 3mi raptormi skoro pripraveny na start.

Rosetau
Host
Rosetau

Těžko uvěřitelné aby to stihly za 20 dni. Já měl ta to, že na těch orbitálních prototypech chtějí otestovat tepelnou ochranu a aerodynamické prvky.

petr
Host
petr

Koukám na ty záběry z prezentace a tam to vypadá zcela jasně na to, že SS má další vnitřní nádrž výrazně oddělenou od pláště. Takže stěny rakety nejsou zároveň stěnou nádrží.

Vlada
Host
Vlada

Bude něco o tomto?
https://youtu.be/x2gyo1hbheE

Vlada
Host
Vlada

V poslední době se mohutně staví v Boca Chica. Uměl by někdo popsat co vlastně staví a jak bude vypadat budoucí podoba kosmodromu? Díky

Josef
Host
Josef

Mně připadá, že SpaceX teprve zjišťuje, co všechno bude muset stavět. Metodou pokus omyl postupně přichází na to, jaké stany a budovy bude potřebovat, kde bude ideální postavit větrolam, co půjde svářet venku, co ve stanu, jaké díly se budou muset vyrábět jinde a do Boca Chica dovážet.. Tj. ani Elon Musk dnes neví, jaká bude finální podoba celého areálu. Ono to ani moc předvídat a projektovat daleko do budoucna nejde. Ideální je asi opravdu stavět metodou evoluce (postupného rozvoje areálu).

Co jsem tak stačil zaznamenat z různých zdrojů, v areálech (myslím oba dva dohromady) v Boca Chica dnes stojí jeden větrolam, který zároveň slouží jako vysoký přístřešek, do nějž se dá uklidit celá Starship. Druhý větrolam se začne stavě v nejbližších týdnech. V procesu výstavby jsou dva montážní stany (haly), jeden vysoký, druhý nízký. Stavět se začíná startovací rampa (ocelová konstrukce + betonová plocha + šikmá plošina), nedaleko ní je vybetonována přistávací plocha. Kolem přístřešků jsou rozmístěny ocelové montážní stolice (stojany), kterými se postupně nahradí starší betonové. V areálu jsou dále nádrže na palivo a plyny potřebné na provádění tlakových zkoušek, vybudován je zde ochranný val (proti spalinám a vysoké teplotě při startu), ochranná bariéra z kontejnerů (proti větru) a několik montážních ploch. Do budoucna nejspíš přibudou další montážní stany, betonové montážní a odkládací plochy, další ocelové montážní stolice.. Nejspíš se tu objeví i řídící centrum, které bude postavené v nějakém ochranném valu nebo betonovém “bunkru” (ochrana zaměstnanců proti případnému výbuchu a pádu trosek).

V budoucnu se tu určitě objeví další stavby. Těžko ale odhadovat, jaké konkrétně..