Přehled plavidel a lodí SpaceX

Přeskočit na konkrétní loď:

Aktivní: ASOG | JRTIMegan | Shannon | Doug a Bob | Kurt J Crosby  | OCISLY | NRC Quest | GO Quest | Další
Neaktivní: Adele Elise | Finn Falgout | HOS Briarwood | Shelia Bordelon | Ms. Tree | Ms. Chief | Hawk | Lauren Foss | GO Discovery | Hollywood | Pacific Freedom | Další

Společnost SpaceX vyrábí a provozuje kosmické lodě a rakety, jejichž starty jsou pro mnohé z nás stále impozantním zážitkem. Firma si ale zároveň pronajímá hned dvě flotily plavidel, které operují v Atlantiku a Pacifiku a starají se tak o zajištění přistání prvních stupňů Falconů na moři, případně o další technické zabezpečení s celým provozem raket spojeným. Pojďme se tedy na tato plavidla podívat trochu blíže a představit si je jedno po druhém.

Poslední aktualizace:

 • 17. 7. 2022 – Remorkér Finn Falgout přesunut mezi neaktivní, nahradil ho Kurt J Crosby
 • 24. 4. 2022 – Lodě GO Searcher a GO Navigator byly přejmenovány na Megan a Shannon; doplnění remorkérů Scorpius a Zion M Falgout
 • 9. 11. 2021 – GO Quest opět mezi aktivními, loď se nakonec pouze přestěhovala z východního pobřeží na západní; Adele Elise přesunuta mezi neaktivní
 • 7. 10. 2021 – Loď GO Quest byla přesunuta mezi neaktivní
 • 2. 9. 2021 – Přidány profil nových lodí Adele Elise a Doug a Bob
 • 13. 8. 2021 – Přidán profil nové přistávací plošiny A Shortfall of Gravitas
 • 4. 7. 2021 – Přidány informace o lodích HOS Briarwood a Mr. Jonah; remorkéry Lauren Foss a Hawk byly přesunuty do neaktivních

Aktivní lodě

A Shortfall of Gravitas (ASOG)

Nejnovější autonomní přistávací plošina (ASDS = Autonomous Spaceport Droneship) pro přistání prvních stupňů raket Falcon 9 a Falcon Heavy. Na první pohled je od svých sester ve flotile odlišná. Využila nasbírané zkušenosti a veškeré vybavení má „schované“ pod speciálně vyrobeným překrytem. Další a zároveň nevětší odlišností je možnost samostatné plavby na místo určení. Plošina je totiž poprvé schopná autonomní plavby a nejsou třeba podpůrné remorkéry pro vlečení.

Plošina byla postavena z pontonu Marmac 302. Rozměry jsou naprosto identické s plošinami Marmac 303 a 304, které SpaceX nechalo přestavět na Just Read the Instructions (JRTI) a Of Course I Still Love You (OCISLY). Nově má ovšem zaoblená rozšiřující křídla a tvar tedy není úplně stejný.

O pohon se starají čtyři lodní vrtule v Kortově dýze. Stejné má taktéž sesterská plošina JRTI. Svou pozici na místě určení plošina udržuje autonomně za pomoci dat z GPS. Dále je vybavena kamerami, senzory a dalšími měřícími zařízeními pro záznam a shromažďování dat o přistáních. Dvě antény slouží pro odesílání dat k satelitu a pro přeposílání telemetrie z přistávajícího prvního stupně. Nově jsou využívány také antény pro připojení k satelitnímu internetu Starlink společnosti SpaceX. K dalšímu vybavení plošiny patří prvky jako protipožární systém, nádrž na dusík, elektrické generátory, nautické vybavení a další. Pro zajištění stupně po přistání slouží robot zvaný OctaGrabber, který má svůj hangar pod překrytem na palubě.

Jméno plošiny je stejně jako v případě JRTI a OCISLY převzato ze sci-fi série Kultura od Iaina M. Bankse. V knize nazvané Look to Windward se objevuje kosmická loď s názvem Experiencing a Significant Gravitas Shortfall.

Plošina byla poprvé využita při misi CRS-23 v srpnu 2021. Výhledově má ASOG fungovat zcela autonomně, ale prozatím byla vlečena remorkérem.

Plošina sídlí v přístavu Port Canaveral po boku plošiny Just Read the Instructions.


Just Read The Instructions (JRTI)

 • Působila v západní flotile od r. 2015, v létě 2019 se přesunula na východní pobřeží
 • Délka: 91 m
 • Šířka: 52 m
 • Sledování plavidla

Autonomní přistávací plošina (ASDS = Autonomous Spaceport Droneship) využívaná pro přistání prvních stupňů Falconu 9 v případech, kdy první stupeň nemá kvůli náročnosti mise dostatek paliva pro návrat na pevninu.

Druhá plošina tohoto jména. Původní byla vyřazena z provozu v květnu 2015.

Plošina je postavena na platformě pontonového plavidla Marmac 303, které bylo upraveno v loděnicích v Louisianě a přes Panamský kanál dopraveno do Port of LA. Úpravy obsáhly rozšíření paluby pro zvětšení velikosti přistávací plochy, instalaci 4 polohovatelných propulzních hydromotorů s lodním šroubem zajišťujících udržení pozice plošiny na moři a také prvky pasivní protipožární ochrany motorového a elektrického zařízení na palubě. K dalšímu vybavení plošiny patří prvky jako protipožární hadice a děla či skrápěcí systém, který zajišťuje pokropení přistávací plochy vodou před přistáním stupně.

Pozici plošina udržuje za pomoci GPS dat s přesností na 3 metry a zmíněných hydromotorů, to provádí sama autonomně. Dále je vybavena kamerami, senzory a dalšími měřícími zařízeními pro záznam a shromažďování dat o přistáních. Dvě antény slouží pro odesílání dat k satelitu a pro přeposílání telemetrie z přistávajícího prvního stupně. Zajištění prvního stupně se provádělo pomocí vzpěr a řetězů, jelikož plošina (zatím) není vybavena robotem, jako je OctaGrabber. SpaceX však pro tuto plošinu vyrábí nového robota.

Jméno plošiny je převzato ze sci-fi knihy Hráč od Iaina M. Bankse.

Plošina působila v západní flotile od r. 2015, ale v létě 2019 se přesunula na východ. Důvodem bylo nejspíš to, že v té době nebyly mnoho měsíců dopředu v plánu žádné starty SpaceX z Kalifornie. Plošina nejdříve strávila několik měsíců v loděnicích v Morgan City v Louisianě a v prosinci 2019 pak byla přesunuta do Port Canaveral. Zde prošla údržbou a úpravami (například dostala výkonnější motory a vlastního robota).

Upgradovaná JRTI byla poprvé použita na misi Starlink v1-7 v červnu 2020.


Megan

 • Působí ve východní flotile od r. 2016
 • Vlastník: SpaceX
 • Provozovatel: Guice Offshore
 • Rok výroby: 2010
 • Délka: 52 m
 • Šířka: 11 m
 • Sledování lodi

Megan (dříve GO Searcher) je plavidlo, které je primárně určeno pro asistenci při přistání Crew Dragonu. Z toho důvodu vybaveno helipadem pro přistání vrtulníku, směrovou anténou krytou radomem pro komunikaci s Dragonem, zdravotnickým zařízením pro posádku a na zádi disponuje jeřábovým „A“ rámem pro vyzdvižení Dragonu z mořské hladiny.

Poprvé se loď naostro předvedla během nepilotované mise DM-1. Podobně by ale mohla asistovat u navrátivších se Dragonů programu CRS2 pro zásobování Mezinárodní vesmírné stanice, kdy na základě nových kritérií stanovených ve zprávě Kanceláře generálního inspektora NASA pro mise CRS2 agentura vyžaduje u časově citlivého nákladu dopravu na pevninu v časovém rozmezí 3–6 hodin po přistání Dragonu. Přítomnost vrtulníku se tedy nabízí jako velmi pravděpodobné a schůdné řešení.

Díky zmíněnému jeřábu je loď nasazována i během misí, kdy nedochází k zachycení aerodynamických krytů do sítě. Po přistání krytu na vodní hladinu dokáže GO Searcher jednu polovinu vyzvednout na palubu.

Loď byla původně vlastněna a provozována společností Guice Offshore a SpaceX ji jen pronajímalo. Na začátku roku ale SpaceX loď odkoupilo a přejmenovalo. Jméno Megan odkazuje na astronautku Megan McArthur z mise Crew-2.


Shannon

 • Působí ve východní flotile od r. 2018
 • Vlastník: SpaceX
 • Provozovatel: Guice Offshore
 • Rok výroby: 2010
 • Délka: 52 m
 • Šířka: 11 m
 • Sledování lodi

Shannon (dříve GO Navigator) je sesterské plavidlo lodi Megan. Svého prvního nasazení se loď dočkala během mise DM-1, kdy posloužila týmu NASA, fotografům a kamerám při pozorování a živém přenosu přistání Crew Dragonu.

Stejně jako její sestra je loď vybavena jeřábovým „A“ rámem, a tak je nasazována během misí, kdy dochází k vylovení aerodynamického krytu po přistání na vodní hladině.

Loď postupně procházela úpravami – byla dovybavena platformou s nástavbou zdravotnického zařízení, dostala směrovou anténu krytou radomem pro komunikaci s Dragonem a především také helipad. Spolu s lodí Megan tak SpaceX má dvě totožné lodě, které se mohou zastupovat při přistáních Crew Dragonu. Nebo je možné, že jedna z nich bude operovat ve vodách Mexického zálivu, kde se nacházejí  záložní přistávací oblasti pro Crew Dragony a také nákladní Dragony budoucích misí CRS2, kde je časový limit pro přepravu časově citlivého nákladu na pevninu stanoven v rozmezí 3–6 hodin.

Díky zmíněnému jeřábu je loď nasazována i během misí, kdy nedochází k zachycení aerodynamických krytů do sítě. Po přistání krytu na vodní hladinu dokáže Shannon jednu polovinu vyzvednout na palubu.

Loď byla původně vlastněna a provozována společností Guice Offshore a SpaceX ji jen pronajímalo. Na začátku roku ale SpaceX loď odkoupilo a přejmenovalo. Jméno Shannon odkazuje na astronautku Shannon Walker z mise Crew-1.


Doug a Bob

 • Doug působí ve východní flotile od září 2021
 • Vlastník: SpaceX
 • Provozovatel: Edison Chouest Offshore
 • Rok výroby: 2009
 • Délka: 84,73 m
 • Šířka: 18,29 m
 • Ponor: 4 m
 • Maximální rychlost: 9 uzlů (průměrná 8 uzlů)
 • Max. nosnost: 4827 tun DWT
 • Sledování lodi Doug
 • Sledování lodi Bob

Od května roku 2021 se v loděnici Bollinger v Louisianě prováděla příprava dvou stejných lodí na zařazení do flotily SpaceX. Jde o dvojici zásobovacích lodí předělaných podle potřeb SpaceX. Jsou to první lodě, které SpaceX přímo zakoupilo a nemá je tedy pouze pronajaté. Původním majitelem je firma Edison Chouest Offshore. Obě plavidla byla přejmenována podle první posádky kosmické lodi Crew Dragon – Roberta Behnkena (Bob) a Douglase Hurleyho (Doug). Plavidlo Doug se původně jmenovalo Ingrid. Obě plavidla mají ve výbavě skládací jeřáb pro vylovení aerodynamických krytů a naviják pro vlečení přistávacích plošin. Rok výroby obou plavidel je 2009. Bob je však o pár měsíců mladší a stejně to je u dvojice astronautů – Robert Behnken je ve skutečnosti mladší než Doug Hurley. Ve flotile SpaceX jsou obě plavidla od roku 2021.


Kurt J Crosby

 • Působí ve východní flotile od července 2022
 • Vlastník: Crosby Tugs
 • Provozovatel: Crosby Tugs
 • Rok výroby: 2000
 • Délka: 45,09 m
 • Šířka: 14,63 m
 • Sledování lodi

Remorkér, který zajišťuje odvlečení mořské plošiny do přistávací oblasti v Atlantiku a zpět. Poprvé byl použit při misi Starlink 4-21 v červenci 2022.

Loď se dříve jmenovala Sidney Candies.


Of Course I Still Love You (OCISLY)

 • Působila ve východní flotile od r. 2015 do června 2021, poté byla přesunuta na západní pobřeží
 • Délka: 91 m
 • Šířka: 52 m

Autonomní přistávací plošina (ASDS = Autonomous Spaceport Droneship) pravidelně využívaná pro přistání prvních stupňů Falconu 9 ve vodách Atlantiku v případech, kdy první stupeň nemá kvůli náročnosti mise dostatek paliva pro návrat a přistání na pevnině. Plošina je také využívána pro přistání centrálního stupně Falconu Heavy.

Plošina je postavena na platformě pontonového plavidla Marmac 304, které bylo upraveno v loděnicích v Louisianě. Úpravy obsáhly rozšíření paluby pro zvětšení velikosti přistávací plochy, instalaci 4 polohovatelných propulzních hydromotorů s lodním šroubem zajišťujících udržení pozice plošiny na moři a také prvky pasivní protipožární ochrany motorového a elektrického zařízení na palubě.

Pozici plošina udržuje za pomoci GPS dat s přesností na 3 metry a zmíněných hydromotorů, to provádí sama autonomně. Dále je vybavena kamerami, senzory a dalšími měřícími zařízeními pro záznam a shromažďování dat o přistáních. Dvě antény slouží pro odesílání dat k satelitu a pro přeposílání telemetrie z přistávajícího prvního stupně. K dalšímu vybavení plošiny patří prvky jako protipožární hadice a děla či skrápěcí systém, který zajišťuje pokropení přistávací plochy vodou před přistáním stupně. Na palubě OCISLY je speciální robot sloužící k zajištění stupně po přistání, kterému se přezdívá OctaGrabber.

Jméno plošiny je převzato ze sci-fi knihy Hráč od Iaina M. Bankse.

Plošina působila ve východní flotile od r. 2015 až do června 2021 (mise CRS-22), načež byla přesunuta na západní pobřeží kvůli polárním misím Starlink a dalším kalifornským startům SpaceX.


NRC Quest

 • Působí v západní flotile od r. 2015
 • Vlastník: NRC International Holdings
 • Provozovatel: NRC International Holdings
 • Rok výroby: 2002
 • Délka: 48 m
 • Šířka: 11 m
 • Sledování lodi

NRC Quest bývala doprovodnou lodí plošiny JRTI v západní flotile. Zajišťovala přepravu personálu, který prováděl přípravu autonomní plošiny pro přistání prvního stupně. Posádka se poté vrátila na loď NRC Quest, která se během přistání zdržovala v bezpečné vzdálenosti.

Po přistání technici prováděli zajištění prvního stupně a měli na starosti bezpečnost při přepravě, takže loď na cestě zpět do přístavu plošinu celou dobu doprovázela.

Loď navíc disponuje vybavením pro shromažďování telemetrických údajů z přistávajícího stupně, která byla pro SpaceX neocenitelná pro analýzu pro následující mise. NRC Quest byl takovou pojistkou v momentech, kdy přistávající stupeň byl mimo dosah pozemních stanic. Loď na moře vyplouvala i v případech, kdy k přistání stupně na autonomní plošině nedocházelo. Důvodem bylo právě ono shromážďování údajů telemetrie, například při experimentálním přistání na vodní hladině.

NRC Quest je dále vybavena jeřábovým „A“ rámem, který umožňuje vyzdvižení nákladu z vodní hladiny. Z toho důvodu byla využívána také k vyzdvižení navrátivších se nákladních Dragonů a jejich přepravě do přístavu. Loď byla pro vylovení Dragonu naposledy využita během mise CRS-20. Od mise CRS-21 však Dragony přistávají v Atlantiku, takže pro tyto účely není NRC Quest potřeba.

Nyní tato loď nadále slouží SpaceX na západním pobřeží USA, kde je nově využívána při záchraně aerodynamických krytů. Loď dokáže díky jeřábu a velké palubě vylovit obě poloviny krytu.


GO Quest

 • Působila ve východní flotile od roku 2014, na podzim 2021 se přestěhovala na západní pobřeží
 • Vlastník: Guice Offshore
 • Provozovatel: Guice Offshore
 • Rok výroby: 2004
 • Délka: 52 m
 • Šířka: 11 m
 • Sledování lodi

GO Quest je doprovodnou lodí mořských přistávacích plošin OCISLY, JRTI a ASOG. Zajišťuje přepravu personálu, který provádí přípravu autonomní plošiny pro přistání prvního stupně – například aktivuje propulzní hydromotory a ostatní zařízení. Poté se posádka vrátí na loď GO Quest, která se během přistání zdržuje v bezpečné vzdálenosti.

Po přistání technici provádějí zajištění prvního stupně a mají na starosti bezpečnost při přepravě, takže loď na cestě zpět do přístavu plošinu celou dobu doprovází.

Loď navíc disponuje vybavením pro shromažďování telemetrických údajů z přistávajícího stupně, která jsou pro SpaceX neocenitelná pro analýzu pro následující mise. GO Quest je v těchto momentech takovou pojistkou, když je přistávající stupeň mimo dosah pozemních stanic.

Loď na moře vyplouvá i v případech, kdy k přistání na autonomní plošině nedochází. Důvodem bylo právě ono shromažďování údajů telemetrie, například při experimentálním přistání na vodní hladině.

GO Quest je jednou z nejdéle sloužících lodí ve flotile SpaceX (od roku 2014). V roce 2021 ji na východním pobřeží nahradily nové lodě Doug a Bob, které dokáží plnit více funkcí najednou. Loď GO Quest se na podzim 2021 přestěhovala na západní pobřeží, kde spolu s NRC Quest nadále slouží při kalifornských startech SpaceX.


Neaktivní či občasně využívané lodě

Adele Elise

 • Působila v západní flotile v létě 2021
 • Vlastník: Gulf Offshore Logistics
 • Provozovatel: Gulf Offshore Logistics
 • Rok výroby: 2007
 • Délka: 68,6 m
 • Šířka: 14,6 m
 • Ponor: 4 m
 • Max. rychlost: 8,2 uzlů (průměrná 6,9 uzlů)
 • Max. nosnost: 1962 tun DWT
 • Sledování lodi

Zásobovací loď, která byla vyrobena v roce 2007 a nakrátko vstoupila do flotily SpaceX v roce 2021. Je o něco hůře vybavená než její kolegyně ve flotile, protože podle parametrů je vybavena pouze systémem DP-1 (Dynamic Positioning), což je počítačem řízený systém, který automaticky udržuje polohu a směr plavidla pomocí vlastního pohonu. Ostatní plavidla mají DP-2. Loď není vybavena jeřábem, takže sloužila pouze jako podpůrná loď pro plošinu OCISLY.

První a poslední využití této lodi proběhlo během mise Starlink 2-1 v září 2021. Mise startovala z Vandenbergova kosmodromu v Kalifornii.


Finn Falgout

 • Působil ve východní flotile od dubna 2020 do června 2022
 • Vlastník: Falgout Brothers Towing
 • Provozovatel: Falgout Brothers Towing
 • Rok výroby: 1975
 • Délka: 43,25 m
 • Šířka: 12,19 m
 • Sledování lodi

Remorkér, který zajišťoval odvlečení mořských plošin do přistávacích oblastí v Atlantiku a zpět. Poprvé byl použit při misi Starlink v1-6 v dubnu 2020 a naposledy na misi SES-22 v červnu 2022.

Loď se dříve jmenovala Sea Venture nebo Janet.


HOS Briarwood

 • Působila ve východní flotile v červnu 2021
 • Vlastník: Hornbeck Offshore Services
 • Provozovatel: Hornbeck Offshore Services
 • Rok výroby: 2015
 • Délka: 92,05 m
 • Šířka: 19,51 m
 • Sledování lodi

Loď, kterou SpaceX využívalo v červnu 2021 pro účely lovení aerodynamických krytů z mořské hladiny. Loď k tomu využívá velký jeřáb a rozměrnou palubu, kam se vejdou minimálně obě poloviny krytu. Loď je dokonce vybavena přistávací plochou pro vrtulník.

HOS Briarwood byla použita na misích GPSIII-SV05 a Transporter-2, poté flotilu opět opustila.


Shelia Bordelon

 • Působila ve východní flotile od března do května 2021
 • Vlastník: Bordelon Marine
 • Provozovatel: Bordelon Marine
 • Rok výroby: 2015
 • Délka: 68,33 m
 • Šířka: 15,8 m
 • Sledování lodi

Loď, kterou SpaceX začalo využívat v březnu 2021 pro účely lovení aerodynamických krytů z mořské hladiny. Loď k tomu využívá velký jeřáb a rozměrnou palubu, kam se vejdou minimálně dvě poloviny krytu.

Shelia Bordelon byla poprvé použita na misi Starlink v1-22 a naposledy během mise Starlink v1-26, načež flotilu SpaceX opustila.


GO Ms. Tree / Mr. Steven

 • Od r. 2017 působila v západní flotile, v letech 2019–2021 působila ve východní flotile
 • Vlastník: SEACOR Marine
 • Provozovatel: Guice Offshore
 • Rok výroby: 2014
 • Délka: 63 m
 • Šířka: 10 m
 • Sledování lodi

GO Ms. Tree (dříve Mr. Steven) je moderní vysokorychlostní plavidlo specifické především svou rychlostí a použitím alternativního druhu pohonu, vodních trysek.

SpaceX loď využívá při pokusech o zachycení aerodynamických krytů a k tomuto účelu byla i dodatečně upravena. Na palubu byla namontována ocelová ramena, do kterých je natažena velká síť. Díky tomu si plavidlo v některých kruzích vysloužilo trefnou přezdívku „Pavoučí loď“. Na základě neúspěchů o zachycení krytu byla tato modifikace několikrát pozměněna, především se změnila délka ramen a velikost záchytné sítě. Naposledy prošla úpravami po nehodě v únoru 2019 během mise Nusantara Satu, kdy přišla o dvě ramena a záchytnou síť a byla poškozena paluba, loď tak zůstala mimo provoz. Teprve v druhé polovině května dostala nová ramena i síť.

Za příznivých podmínek je loď schopná se pohybovat až rychlostí 60 km/h.

Loď od roku 2017 působila na západním pobřeží, začátkem roku 2019 došlo k jejímu přesunu na východ do Port Canaveral.

V červnu 2019 byla loď přejmenována z Mr. Steven na GO Ms. Tree, jelikož její původní majitel SeaTran Marine zkrachoval, a tak loď nyní vlastní společnost Guice Offshore, která ji předtím jen provozovala.

Ms. Tree byla naposledy nasazena v únoru 2021 během mise Starlink v1-19, avšak stejně jako u několika předcházejících misích už neproběhl pokus o chycení krytu do sítě. V následujících měsících byla tato loď spolu se sesterskou Ms. Chief mimo provoz a v přístavu jim byla oběma odstraněna ramena pro zachytávací síť a další vybavení, které SpaceX přidalo kvůli záchraně aerodynamických krytů. V dubnu 2021 pak loď definitivně opustila flotilu SpaceX, firma už bude kryty pouze lovit z vody pomocí tradičnějších lodí.


GO Ms. Chief

 • Působila ve východní flotile od r. 2019 do února 2021
 • Vlastník: SEACOR Marine
 • Provozovatel: Guice Offshore
 • Rok výroby: 2014
 • Délka: 61 m
 • Šířka: 10 m
 • Sledování lodi

Moderní vysokorychlostní plavidlo specifické především svou rychlostí a použitím alternativního druhu pohonu, vodních trysek.

Jedná se o sesterskou loď k GO Ms. Tree, které SpaceX společně využívá při pokusech o zachycení aerodynamických krytů.

Loď se dříve jmenovala Capt. Elliot McCall. Plavidlo se k flotile SpaceX přidalo v srpnu 2019 s úkolem chytat druhou polovinu aerodynamického krytu a bylo přejmenováno na Ms. Chief. Instalace ramen a sítě proběhla v říjnu 2019 a první pokus o zachycení krytu do sítě proběhl 17. prosince 2019 během mise JCSAT-18/Kacific-1. První úspěšné zachycení ale proběhlo až o 7 měsíců později na misi ANASIS-II.

Ms. Chief byla naposledy nasazena v únoru 2021 během mise Starlink v1-19, avšak stejně jako u několika předcházejících misích neproběhl pokus o chycení krytu do sítě. V následujících měsících byla tato loď spolu se sesterskou Ms. Tree mimo provoz a v přístavu jim byla oběma odstraněna ramena pro zachytávací síť a další vybavení, které SpaceX přidalo kvůli záchraně aerodynamických krytů. V dubnu 2021 pak loď definitivně opustila flotilu SpaceX, firma už bude kryty pouze lovit z vody pomocí tradičnějších lodí.


Hawk

 • Působí ve východní flotile od října 2017 (s přestávkami)
 • Vlastník: SeaBulk Towing
 • Provozovatel: SeaBulk Towing
 • Rok výroby: 1995
 • Délka: 33,5 m
 • Šířka: 12,2 m
 • Sledování lodi

Hawk je remorkér, který zajišťuje odvlečení plošin OCISLY nebo JRTI do a z přistávací oblasti v Atlantiku, jelikož plošina není schopna se sama dopravit do místa přistání prvního stupně a zpět. Propulzní hydromotory plošiny jsou konstruovány pouze k udržení přesné pozice ve vzdálenosti i několika stovek kilometrů od pobřeží. Na dopravu do takové vzdálenosti je využíván remorkér.

Tato loď byla poprvé využita při misi SES-11 v říjnu 2017.


Lauren Foss

 • Působí ve východní flotile od června 2020 (s přestávkami)
 • Vlastník: Foss Maritime Company
 • Provozovatel: Foss Maritime Company
 • Rok výroby: 2003
 • Délka: 45,66 m
 • Šířka: 12,2 m
 • Sledování lodi

Remorkér k vlečení OCISLY nebo JRTI. Poprvé byl použit při misi GPSIII-SV03 na konci června 2020.

Loď se dříve jmenovala Deborah W.


GO Discovery

 • Aktivní na východním pobřeží od konce roku 2019
 • Vlastník: Guice Offshore
 • Provozovatel: Guice Offshore
 • Rok výroby: 2014
 • Délka: 53,65 m
 • Šířka: 14 m
 • Sledování lodi

Loď byla několikrát použita pro přepravu komponent a nástrojů pro výrobu Starship z Floridy do Brownsville v Texasu.

Dříve se jmenovala Mr. Ernie a Ms. Taylor.


Hollywood

 • Působil ve východní flotile v r. 2019
 • Vlastník: TradeWinds Towing
 • Provozovatel: TradeWinds Towing
 • Rok výroby: 1985
 • Délka: 32,5 m
 • Šířka: 10,2 m
 • Sledování lodi

Hollywood je remorkér, který zajišťoval odvlečení OCISLY do a z přistávací oblasti v Atlantiku, jelikož plošina není schopna se sama dopravit do místa přistání prvního stupně a zpět. Propulzní hydromotory plošiny jsou konstruovány pouze k udržení přesné pozice ve vzdálenosti i několika stovek kilometrů od pobřeží. Na dopravu do takové vzdálenosti je využíván remorkér.


Pacific Freedom

 • Působil v západní flotile od r. 2016 do ledna 2019
 • Vlastník: Pacific Maritime Group
 • Provozovatel: Pacific Maritime Group
 • Rok výroby: 1976
 • Délka: 35 m
 • Šířka: 11 m
 • Sledování lodi

Pacific Freedom je remorkér, který zajišťoval odvlečení JRTI do a z přistávací oblasti v Pacifiku, jelikož plošina není schopna se sama dopravit do místa přistání prvního stupně a zpět. Propulzní hydromotory plošiny jsou konstruovány pouze k udržení přesné pozice ve vzdálenosti i několika stovek kilometrů od pobřeží. Na dopravu do takové vzdálenosti je využíván remorkér.


Scorpius

 • Aktivní v západní flotile od září 2021
 • Remorkér k vlečení OCISLY

Zion M Falgout

 • Aktivní ve východní flotile od ledna do března 2022
 • Remorkér k vlečení plošin ASOG a JRTI
 • Dočasný záskok za remorkér Finn Falgout

Mr. Jonah

 • Aktivní ve východní flotile v květnu a červnu 2021
 • Remorkér k vlečení OCISLY
 • Loď v minulosti vlekla také centrální stupeň první rakety SLS

GO Pursuit

 • Aktivní ve východní flotile od února 2018 do srpna 2018 a poté v prosinci 2018 a v březnu 2021
 • Asistenční loď používaná k vylovení aerodynamického krytu z vodní hladiny

Just Read the Instructions (1. verze)

 • Aktivní ve východní flotile v roce 2015
 • Představena v listopadu 2014 na Twitteru Elona Muska
 • Postavena na platformě pontonového plavidla Marmac 300
 • JRTI se do akce vydala jen dvakrát během roku 2015
 • SpaceX si mezitím pronajalo dvě nové ASDS a po dokončení patřičných úprav byla původní JRTI v květnu 2015 vyřazena ze služby

Signet Warhorse III

 • Aktivní ve východní flotile v únoru 2019 při misi Nusantara Satu
 • Remorkér, který byl nasazen z důvodu urychlení návratu plošiny do přístavu před následující misí DM-1

John Henry

 • Aktivní v západní flotile v lednu 2019 během mise Iridium-8
 • Doprovodná loď JRTI

Rachel

 • Aktivní ve východní flotile v květnu 2018 během mise Bangabandhu-1
 • Remorkér k vlečení OCISLY

Betty R Gambarella

 • Aktivní v západní flotile
 • od srpna do listopadu 2017
 • Remorkér k vlečení JRTI

Elsbeth III

 • Aktivní ve východní flotile od listopadu 2014 do září 2017
 • Remorkér k vlečení OCISLY

Kelly C

 • Aktivní v západní flotile v červnu 2017 během mise Iridium-2
 • Remorkér k vlečení JRTI

Pacific Warrior

 • Aktivní v západní flotile v lednu 2017 během mise Iridium-1
 • Remorkér k vlečení JRTI

American Islander

 • Aktivní v západní flotile od roku 2012 do května 2014 během prvních čtyř misí programu CRS
 • Loď využívána k vyzdvižení Dragonu z vodní hladiny a jeho dopravě do přístavu

American Spirit

 • Aktivní v západní flotile v září 2013 během mise CASSIOPE
 • Doprovodná loď

American Champion

 • Aktivní v západní flotile v letech 2010–2012 během misí COTS-1 a COTS-2
 • Asistenční loď, remorkér

Další informace o nármořní flotile SpaceX najdete na webu SpaceXFleet.com.

Karel ZvoníkMohlo by se vám líbit...

Odebírat komentáře
Nastavit upozorňování na
guest

13 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlepší
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře