SpaceX už vyneslo desítky družic pro svou mobilní službu Direct to Cell, ale prý způsobují rušení

Přímé spojení telefonů s družicemi na nízké oběžné dráze je v dnešní době skloňováno stále víc a víc. Snaží se o něj řada firem včetně SpaceX, které stále pokračuje se svými testy a má v plánu je rozšířit i do dalších zemí, zatímco vynáší desítky nových družic pro svou službu Direct to Cell. Být velkým hráčem ale také někdy znamená, že člověk musí i skousnout porážku, jakou je zamítnutí povolení úřadem FCC, nebo vyvracet obvinění z rušení signálu cizího operátora.

Nouzová konektivita telefonů v oblastech bez mobilního signálu pomocí družic na nízké oběžné dráze je téma, kterému se posledních několik let věnují velké telekomunikační společnosti i provozovatelé družicových konstelací. Pionýrem v tomto oboru je patrně firma Apple. Ta začala první kroky podnikat již v roce 2019, o tři roky později se spojila s firmou Globalstar a v listopadu 2022 službu nouzové konektivity spustila. Uživatelé vlastnící telefony iPhone 14 či vyšší mají od té doby možnost poslat nouzovou zprávu i v místě, kde není dostupný signál pozemních vysílačů. Samozřejmě o tuto možnost projevily zájem i další hráči v oboru. Patří sem kupříkladu společnosti Vodafone a AT&T, které se za tímto účelem spojily s firmou AST Spacemobile, satelitní společnost Lynk Global zase spolupracuje s lokálními operátory v oblasti Pacifiku a Omnispace má dohodu s největším africkým operátorem MTN (290 milionů zákazníků v 19 zemích). V neposlední řadě je tu pochopitelně i SpaceX. To nejprve v srpnu 2022 zahájilo spolupráci s T-Mobilem, který je třetím největším americkým operátorem se 118 milióny zákazníků, aby tuto kooperaci následně rozšířilo o australskou firmu Optus, kanadský Rogers či japonský KDDI.

Šéf SpaceX Elon Musk a ředitel společnosti T-Mobile USA Mike Sievert během představení služby Direct to Cell ve Starbase  v létě 2022 (Foto: T-Mobile)

Na další krok SpaceX jsme však museli čekat takřka rok a půl, než bylo možné přejít od slov k činům. Celá akce byla spuštěna počátkem prosince, když SpaceX získalo svolení Federálního komunikačního úřadu (FCC). O měsíc později již bylo na oběžnou dráhu v rámci mise Starlink 7-9 dopraveno šest testovacích družic pro službu Direct to Cell. Několik dní po startu uskutečnila firma první test, kdy posílala zprávy mezi dvěma iPhony. Koncem února a počátkem března došlo i na přenos dat, což byla poslední zpráva, kterou jsme na stránkách tohoto serveru uvedli. Od té doby se nicméně stalo mnohé.

Pokud vše půjde dobře, bude se člověk moci v budoucnu spojit pomocí běžného telefonu i v obtížně dostupných oblastech (Zdroj: The Clarus Network Group)

Nejprve bude dobré si říct, že se služba Direct to Cell od SpaceX netestuje pouze s telefony společnosti Apple, ale i s různými modely Samsungů či Pixelů firmy Google. Zkoušky probíhají v celkem 34 lokalitách, mezi něž patří například Redmond ve státě Washington, Mountain View v Kalifornii, Kansas City, Havaj, Whitmore Lake v Michiganu, Rock Creek v Coloradu a další. Testy se provádí v zemědělských oblastech i ve městěch, uvnitř budov i vně, v oblastech s nezakrytým výhledem i v lese pod stromy. V květnu SpaceX provedlo i první videohovor:

SpaceX se patrně testování daří, protože už v dubnu se objevila zpráva, že firma plánuje své testy rozšířit i do dalších zemí. Podala za tímto účelem žádost k FCC, podle které by testy měly probíhat 180 dní a firma by je ráda zahájila 1. května. Zkoušky by se měly odehrávat v Austrálii, Kanadě, Japonsku a na Novém Zélandu, tedy v zemích, kde má SpaceX dohodnutou spolupráci. Pokoušel jsem se dohledat, zda firma toto povolení již získala, ale dle všeho se tak zatím ještě nestalo. Před zahájením zkoušek si navíc bude muset SpaceX vyřídit i povolení v každé z těchto zemí.

První věž s anténou Starlink, kterou postavila v Japonsku firma KDDI, aby zajistila připojení na odlehlém ostrově Hatsušima, prosinec 2022 (Foto: KDDI)

Uplynulé mezidobí s sebou přineslo i jednu legislativní novinku. V polovině března vydalo FCC nový legislativní rámec, který umožní družicovým operátorům využívat pozemní frekvence svých partnerů ke spojení s mobily v oblastech, které pozemní vysílače nepokrývají. Tímto krokem by se budoucnu mohly odstranit oblasti, kde mobilní telefony nemají pozemní pokrytí. Samozřejmě to také znamená, že pokud se mobil dostane zpět do kontaktu s pozemní stanicí, musí družice ihned přerušit s mobilním zařízením kontakt. Dle vývojáře firmy Lynk Global tato nová pravidla umožní vytvořit v budoucnu trh v hodnotě stovek miliard dolarů. Jiné zdroje odhadují roční příjem z tohoto trhu v hodnotě 48 miliard dolarů.

Mapa znázorňující pokrytí území USA signálem 4G sítí, srpen 2021 (Zdroj: FCC)

Ne ve všech aktivitách je ale SpaceX úspěšné. Koncem března došlo totiž k tomu, že FCC zamítlo žádost využívat na družicích Starlink frekvence 1,6 GHz, 2,4 GHz a 2 GHz. Žádost byla shledána nepřijatelnou, dle současných pravidel nejsou totiž tato pásma k dispozici pro další provozovatele družic určených k přímému spojení s mobilními telefony. Tento zákaz samozřejmě nikterak neovlivní současné testy, protože ty využívají frekvenční pásmo 1,9 GHz společnosti T-Mobile. Ani v tomto směru se ale SpaceX nevzdává, již dříve si totiž podalo žádost, aby došlo ke změně pravidel samotných. A tuto žádost FCC zatím neodmítlo, naopak, požádalo ostatní účastníky o připomínkování. Odpovědi byly přijímány do 25. dubna a do 10. května měly společnosti možnost i na tyto odpovědi zareagovat.

Družice Starlink před vypuštěním na orbitu (Foto: SpaceX)

Patrně nejzávažnější údálostí, která se od našeho posledního novinkového souhrnu odehrála, je stížnost firmy Omnispace, že provoz družic Starlink pro přímé spojení s mobilními telefony způsobuje nežádoucí rušení signálu družic Omnispace. Dle naměřených hodnot se jednalo o zvýšení šumu o 2–4 dB. Rušení signálu družice OMNI F2 na střední oběžné dráze nastalo ve chvíli, kdy jeden testovací satelit SpaceX byl od ní vzdálen přibližně 17 000 km. Omnispace tomu dodává, že pokud by se v budoucnu na oběžných drahách vyskytovaly stovky či tisíce družic Starlink pro Direct to Cell, vysílací pásmo 1,9 GHz by se stalo nepoužitelným. Zástupci Omnispace se prý také sešli se zástupci FCC, aby je s naměřenými daty seznámili. Ve svém podání navíc Omnispace žádá, aby SpaceX tyto testy zastavilo.

Naměřené hodnoty signálu, které dle firmy Omnispace znázorňují rušení signálu družicemi Starlink (Zdroj: Omnispace)

Toto obvinění si pochopitelně SpaceX nenechalo líbit a na stížnost zareagovalo. Za prvé firma uvádí, že již v prosinci byla kontaktována společností Omnispace, aby obě strany celou testovací akci vzájemně koordinovaly, s čímž SpaceX okamžitě souhlasilo, nicméně dle SpaceX od té doby Omnispace jakoukoliv další společnou schůzku odmítalo, ať už v prosinci, či v dubnu. Stanovisko Omnispace k tomuto bodu je, že jako schválený uživatel frekvence jednající podle pravidel Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nemá povinnost tuto koordinaci provádět. SpaceX tomuto tvrzení odporuje a říká, že pokud se Omnispace stále odvolává na americké regulační předpisy a na ITU, znamená to, že by mělo těmto předpisům podléhat, přičemž právě tyto předpisy vyžadují koordinaci v dobré víře. Máme tu ale i další argument. Omnispace prý požadovalo, aby SpaceX demonstrovalo, že testování nebude mít vliv na provoz družic. Tento test SpaceX provedlo a dokázalo tím, že ani plný provoz konstelace Starlink nebude ohrožovat služby Omnispace. Nicméně pokud ani tento důkaz nestačí, mělo by Omnispace poskytnout své skutečné provozní parametry, aby obě strany mohly společně analyzovat riziko rušení signálu. SpaceX také žádá, aby Omnispace dalo SpaceX a FCC k dispozici empirické důkazy rušení. Patrně tím myslí originální data a nikoliv zpracované tabulky ve 43stránkovém podání Omnispace.

Služba společnosti Apple umožňuje zaslání nouzových zpráv z iPhonů přes družice Globalstar (Zdroj: Space News)

Určitě bych tu mohl vypisovat další argumenty ze vzájemné komunikace obou stran prostřednictvím FCC, ale obávám se, že by to mohlo být nudné. Zmíním proto už jen jeden jediný, který mě vážně rozesmál. V něm SpaceX žádá Omnispace, aby zaslalo prostřednictvím FCC důkazy o tom, že vůbec poskytuje nějaké služby a že tyto její služby byly rušeny. SpaceX totiž prý nenašlo jediný důkaz o tom, že by Omnispace jakékoliv služby poskytovalo. V tomto bodě jde vysloveně o velký rýpanec ze strany SpaceX, protože družice OMNI F2 skutečně žádné služby zákazníkům nezajišťuje a pokud jde o samotnou firmu Omnispace, ta provozuje pouze několik experimentálních družic.

Umělecká představa družice OMNI F2 vypuštěné v roce 2001 (Zdroj: Space News)

Pokud jde o samotné plány SpaceX, na těch se, zdá se, nic nemění. Firma chce komerčně spustit službu přímé konektivity na podzim letošního roku. Ještě letos by tedy v USA mohly obyčejné telefony zasílat textové zprávy v oblastech nepokrytých pozemním mobilním signálem. Aby toho bylo SpaceX schopno, plánuje mít na oběžné dráze minimálně 300 družic, které tuto službu umožní, celkově by pak tuto část konstelace Starlink mělo tvořit 840 družic. Firma už tyto družice aktivně vynáší v rámci pravidelných misí Starlink a ke dnešnímu dni je na oběžné dráze 58 družic určených pro službu Direct to Cell.

Testovací zprávy na dvou nijak neupravených mobilních telefonech iPhone, které byly zaslány přes službu Direct to Cell (Foto: SpaceX)

Ze všech dnešních novinek je dozajista nezávažnější ta, ve které Omnispace obviňuje SpaceX z rušení svého signálu. Osobně doufám, že pravdu má SpaceX, protože by byla škoda, kdyby úřad na tuto stížnost reagoval ukončením testů ze strany SpaceX nebo i něčím přísnějším. Vycházím přitom z argumentu, který je často v řadě žádostí citován, totiž že je ta či ona věc ve veřejném zájmu. Opravdu si totiž myslím, že možnost mobilní konektivity v oblastech, které nejsou pokryté pozemním signálem, je ve veřejném zájmu. A když si procházím seznam společností, které mají pro telekomunikační operátory zajišťovat družicové služby, tak mi vychází jediné, pouze SpaceX je schopno v dohledné době nabídnout zákazníkům víc než pouhé nouzové připojení.


Přispějte prosím na provoz webu ElonX, aby mohl nadále zůstat bez reklam. Podpořte nás pomocí služby Patreon či jinak a zařaďte se tak po bok ostatních dobrodinců, kteří už finančně přispěli. Děkujeme!

Jiří HadačMohlo by se vám líbit...

Odebírat komentáře
Nastavit upozorňování na
guest

5 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlepší
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
PetrV

Toto je zajimavý článek k dtc.
https://spacenews.com/new-direct-to-cell-satellite-tech-could-disrupt-billion-dollar-military-satcom-programs/
Celý vojenský systém https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mobile_User_Objective_System
Stál 7,36 mld $.
A civilní dtc ho může nahradit.
Pravda uvažují o iridiu.

rorejs

Díky za zajímavý článek. Rád bych ale věděl jednu věc, která zde nezazněla: bude SpaceX poskytovat tuto službu na moři a na oceánu? Technicky je to patrně proveditelné, ale co z hlediska práva, patřičných povolení a smluv/spolupráce s operátory? Kdo vlastně schvaluje takový rádiový provoz v mezinárodních vodách?

PetrV

T- mobile, který spolupracuje na dtc se SpaceX má zaplaceny frekvence v jednotlivých zemích, v usa, de i u nás.
V mezinárodních vodách to nikomu nevadí pokud neruší armády apod. Kde není žalobce, není ani soudce.
Patrně ale nějaká dohoda s ITU a hlavně FCC bude.
Dohody v ITU ale neznám.
Mozna někdo ví více.