Internetovou konstelaci Starlink nakonec bude tvořit o desítky tisíc satelitů více

Už nějaký čas víme, že to SpaceX myslí vážně s vynášením a provozem své satelitní konstelace Starlink. Od příštího měsíce začne vynášení družic ve velkém a před několika dny pronikla na veřejnost informace, že SpaceX hodlá navýšit množství satelitů Starlinku takřka třikrát. V dnešním článku se na tuto informaci podíváme blíže a také si takto vysoký počet vynášených satelitů dáme do historického kontextu.

Od svého počátku prošla síť Starlink řadou změn, přičemž každá následující byla větší a radikálnější než ta předchozí. SpaceX nejprve získalo v březnu 2018 povolení FCC (Federal Communications Commission) na provoz 4425 satelitů, které měly pracovat ve výšce 1100–1300 km. V listopadu 2018 přišla první velká změna, když SpaceX získalo povolení provozovat dalších 7518 satelitů, které mají podle plánu obíhat ve výškách 335–346 km. Spolu s tím SpaceX požádalo o úpravu předchozího povolení. Z původních 4425 satelitů totiž v dané výšce firma nakonec plánuje provozovat jen 2825 satelitů, zároveň ale přidala 1584 satelitů na orbitu ve výšce 550 km. Poměrně bez povšimnutí pak v září 2019 proběhla internetem zpráva, že SpaceX žádá FCC o změnu rozmístění těchto 1584 satelitů na orbitě. O této žádosti však zatím nebylo rozhodnuto.

Další obří změna přišla nyní, když SpaceX 7. října 2019 podalo k FCC žádost o povolení vynést na orbitální dráhu 30 000 satelitů, které budou součástí megakonstelace Starlink. Ano, čtete správně, třicet tisíc satelitů. Přesněji řečeno, SpaceX podalo 20 různých žádostí a v každé z nich požaduje povolení provozovat dodatečných 1500 satelitů, které by měly pracovat na drahách mezi 328 a 580 km. Šest z těchto žádostí, tedy 9000 družic, možná nahradí 7518 již schválených družic na velmi nízké oběžné dráze. Pokud to tak je, satelitní konstelaci Starlink by ve výsledku tvořilo celkem 34 425 družic. Jiné publikace však berou všech 30 000 družic jako doplněk k původně plánované konstelaci čítající 11 924 satelitů.

60 satelitů před misí Starlink-1 (Foto: SpaceX)

Jaký bude další osud této žádosti? Národní americký regulátor, kterým je FCC, tuto žádost nyní jménem SpaceX zašle Mezinárodní telekomunikační unii (ITU). Jedná se o specializovanou agenturu OSN,  která je zodpovědná za přidělování mezinárodních práv na rádiové spektrum a zajišťuje také, aby nedocházelo k interferenci satelitního vysílání. Tato žádost je vlastně jen předběžný krok. Satelitní operátoři často tyto žádosti k ITU zasílají o řadu let dříve, než vůbec zahájí stavbu prvního satelitu.

Pokud dojde ke schválení ze strany ITU, SpaceX bude muset následně požádat FCC o přístup na americký trh. A FCC bude od SpaceX požadovat daleko více údajů, než poskytlo nyní. Současná žádost totiž obsahuje řadu detailů o frekvencích, na kterých budou satelity pracovat, či výškách, ve kterých se satelity budou při své činnosti pohybovat, ale neobsahuje žádné časové údaje o tom, kdy SpaceX předpokládá, že začne tyto satelity vynášet na orbitální dráhu či po jaké době je plánuje stahovat do atmosféry.

Podání této žádosti startuje také sedmiletou lhůtu, ve které musí satelitní operátor vypustit alespoň jeden satelit, který bude pracovat na požadovaných frekvencích a provozovat jej 90 dní. Tímto krokem zvaným jako „uvedení do provozu“ satelitní operátor získá právo provozovat přidělené elektromagnetické spektrum. A všichni ostatní operátoři budou muset při navrhování svých satelitů postupovat tak, aby nedocházelo k rušení satelitů, které jsou již v provozu. Toto jsou však současná pravidla, která se mají brzy změnit. Na světové radiokomunikační konferenci, která bude zahájena 22. října, totiž regulátoři plánují tyto podmínky výrazně zpřísnit. Po provozovatelích satelitních megakonstelací budou požadovat vypustit nikoliv jeden, nýbrž určité procento celé konstelace, aby si podrželi právo na přidělené elektromagnetické spektrum.

Informaci o sedmileté lhůtě zveřejnil server Space News 15. října 2019. Článek na serveru Ars Technica, který vyšel o den později, je však doplněn o vyjádření SpaceX,  které informaci serveru Space News dementuje:

SpaceX nás kontaktovalo a uvedlo, že ITU nedávno upravila svá pravidla tak, aby žádný poskytovatel satelitních služeb nebyl zvýhodněn vůči jinému v přidělování elektromagnetického spektra. ITU místo toho používá obousměrný proces, ve kterém členské státy ITU „dvoustranně diskutují o technických řešeních, aby zajistily, že oba systémy mohou existovat společně, aniž by se vzájemně ovlivňovaly“. SpaceX odkazuje na oddíl 2.2 na stranách 7 a 8 tohoto dokumentu.

Z různých stran se už také vyskytly stížnosti na tyto nové žádosti SpaceX. Kupříkladu konzultant a analytik Tim Farrar se vyjádřil ve smyslu, že SpaceX chce ITU doslova utopit v žádostech, takže si bude moci v klidu vynášet svých 12 000 satelitů a ostatní operátoři budou muset čekat, dokud ITU nevyhodnotí tuto současnou žádost SpaceX. V podobném duchu jako Tim Farrar se vyjádřila i firma SES.

Další stížnost popisuje Forbes. Dle něj geostacionární satelity používají stejné spektrum jako jiné satelitní konstelace. A jako takové mohou tedy vzájemně působit interference a rušit své vysílání. Současná pravidla však říkají, že si satelity jiných operátorů smí působit jen určité množství interferencí. Je zde však jeden háček. Smí způsobovat jen určité množství interferencí na jednu podanou žádost. Pokud tedy někdo podá více žádostí, dostane na každou z nich stejné množství povolených interferencí a elegantně tím pravidla obejde.

Satelitní konstelace na oběžné dráze, umělecká představa (Zdroj: Entify.xyz)

SpaceX samo vydalo také prohlášení, ve kterém popisuje důvody pro toto plánované navýšení počtu satelitů:

Po celém světě stoupá poptávka po rychlém a spolehlivém internetu a roste zejména tam, kde konektivita neexistuje, nebo je příliš drahá či nespolehlivá. SpaceX proto podniká kroky k odpovědnému rozšíření celkové kapacity a hustoty datové sítě Starlink, aby do budoucna vyhovělo očekávanému nárůstu uživatelských potřeb.

Tolik tedy k novinkám o satelitní konstelaci Starlink. Zkusme se však nyní na toto plánované rozšíření sítě Starlink podívat z hlediska historie celé kosmonautiky.

Od 4. října 1957 do ledna 2019 bylo na oběžnou dráhu vyneseno celkem 8378 objektů, z nichž 4994 pořád ještě krouží na orbitě (pro jednoduchost pomiňme, že 7 z nich neobíhá okolo Země). Z tohoto počtu je však přibližně jen 1950 objektů aktivních. Pokud tedy SpaceX dostane povolení na provoz všech těchto satelitů, bude muset vynést na orbitální dráhu čtyřnásobek všech objektů, které lidstvo doposud na oběžnou dráhu dopravilo.

Zajímavé je i srovnání množství objektů, které je vyneseno každý rok do vesmíru. V roce 2017 bylo vyneseno na orbitální dráhu celkem 453 různých objektů, o rok později počet klesl na 382. Pokud SpaceX uskuteční v letošním roce plánované čtyři starty pro Starlink a při každém vynesene 60 družic, jen při těchto pěti startech vynese celkem 300 satelitů. Příští rok, pokud půjde vše podle předpokladů a uskuteční 24 plánovaných startů pro Starlink, vynese jen SpaceX do vesmíru 1440 satelitů. Ovšem ani toto tempo vynášky nebude do budoucna dostačovat a SpaceX ho bude muset zvýšit minimálně 2–3krát, aby splnilo termíny dané úřadem FCC. Takováto rychlost vynášení satelitů nebude mít ovšem už žádné srovnání v historii, jak ukazuje následující graf počtu vynesených satelitů po celém světě během každého roku.

Počet satelitů vynesených na oběžnou dráhu od počátku kosmonautiky. Modré satelity mají apogeum nižší než 2000 km (LEO), červené vyšší než 2000 km. (Zdroj: Space Safety Magazine)

Celkově uskutečnilo lidstvo od počátku kosmonautiky 5450 startů (údaj je z ledna 2019). Pokud bude chtít SpaceX vynést všechny satelity raketou Falcon 9 a bude tak činit ve várkách po 60 kusech, bude to znamenat, že uskuteční celkem 574 startů. Pro srovnání, nejčastěji startující raketou jsou různé varianty rakety Sojuz, které do dnešních dnů uskutečnily celkem 1904 startů, přičemž verze Sojuz-U sama provedla celkem 786 startů. SpaceX ale pravděpodobně bude chtít co nejdříve využít nosnosti rakety Starship, nelze proto očekávat překonání rekordu Sojuz-U.

Neoficiální obrázek nákladní verze lodi Starship (Autor: Kimi Talvitie)

Dle údajů ESA registruje americká Space Surveillance Networks ve své databázi přibližně 22 300 orbitálních objektů o velikosti softbalového míčku či větších. Zde už hovoříme o kosmickém smetí a tento počet je pouze to množství, které je na oběžné dráze detekovatelné. Plánovaná konstelace Starlink by tak byla tvořena více než jeden a půl násobným množstvím družic.

Počet satelitů Starlink tedy překonává všechny meze a hranice, které si za celou dobu svého trvání kosmonautika dokázala vybudovat. Uvidíme, kolik z těchto představ SpaceX zvládne naplnit.

Jiří Hadač
Latest posts by Jiří Hadač (see all)Mohlo by se vám líbit...

Odebírat komentáře
Nastavit upozorňování na
guest

57 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlepší
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře