Má smysl utrácet za lety do kosmu?

Obyčejní lidé si Elona Muska představují jako pana miliardáře, který se jednoho rána probudil a řekl si: „Co tak ještě nemám? Aáá raketu.“ Ať už to ve skutečnosti bylo jakkoliv, faktem zůstává, že ve společnosti silně rezonuje povědomí, že hrstka nejbohatších lidí vlastní větší majetek, než má většina ostatních, a panuje názor, že tito lidé nebo jejich firmy mají takzvanou společenskou zodpovědnost, čili že by svého bohatství a vlivu měli využívat ve prospěch celého lidstva. Dělají tedy Elon Musk a Jeff Bezos dobře, když se vrhli na vývoj raket, místo aby se snažili nakrmit hladové a pomoci bídným?

Jeff Bezos a Elon Musk (Zdroj: The Times)

Na úvod je nutné poctivě přiznat, že výzkum vesmíru je zatraceně drahá záležitost. Vlastní vesmírný program si mohou dovolit pouze velké země nebo celky jako USA, Čína, Evropa, Japonsko, Rusko, Indie a i pro ty je to tak náročné, že místo aby mezi sebou soutěžily o prvenství, jak bylo zvykem za studené války, raději pro své projekty hledají mezinárodní partnery, s nimiž by se podělily o náklady. Dobře známým příkladem této spolupráce je kosmická stanice ISS, na jejíž stavbě se podílely Spojené státy, Rusko, Evropa, Kanada a Japonsko. Náklady na stavbu a provoz ISS se odhadují na více než 160 miliard dolarů, což, jak asi každý uzná, je astronomická suma, která vzbuzuje otázku, zda to za to stálo. Ale ani účet za ISS není rekordní, ještě velkorysejším podnikem byl americký program Apollo, na který jen v roce 1966 šlo téměř 4,4 % amerického rozpočtu. To by v dnešní době bylo nemyslitelné, ale tehdy byla jiná situace. Pojďme si ji pro lepší pochopení připomenout.

Mezinárodní vesmírná stanice v říjnu 2018 (Foto: NASA)

Spojené státy a Sovětský svaz v polovině minulého století oznámily své záměry vypustit k příležitosti akce Mezinárodní geofyzikální rok, konané v létě 1957, první umělou družici Země. Západní novináři sovětské prohlášení brali jako propagandu, o to větší bylo překvapení, když v říjnu 1957 Sověti slib dodrželi. Pípání Sputniku 1 zachytily i pozorovací stanice sítě Minitrack, které byly dokončeny čtyři dny předtím pro sledování chystaného Vanguardu. Pocity šokovaných Američanů vystihuje společná fotka amerického a ruského vědce s popiskem „Blagonravov utěšuje“. A mělo být hůře. Další rána prestiži technologicky nejvyspělejší země světa přišla jen o pouhý měsíc později. Do vesmíru letěla druhá družice, jenže opět sovětská, a tentokrát i se psem (bohužel ruským). V prosinci konečně došlo na americkou odpověď. Z Floridy startovala raketa s družicí Vanguard 1, úspěch se ale nekonal. Raketa pár sekund po zážehu explodovala před objektivy televizních kamer a Vanguard byl novináři překřtěn na Kaputnik. Ponížení bylo dokonalé. Američané se nakonec své první družice přece jen dočkali, ale museli spolknout další hořkou pilulku – raketa, která vynesla družici Explorer, nebyla tak úplně americká, za jejím vývojem stál tým zajatých německých raketových vědců v čele s bývalým důstojníkem SS. Soupeření mezi Spojenými státy a Sovětským svazem na poli raketové techniky pokračovalo a další velký triumf slavili znovu Sověti. 12. dubna 1961 se Jurij Alexejevič Gagarin stal prvním kosmonautem. Sovětská propaganda měla žně.

Replika družice Sputnik (Foto: NASA)

Tolik tedy psychologický nástin situace, která donutila americké politky mobilizovat vědecko-průmyslovou základnu a nasměrovat zdroje do programu Apollo. A co dnes? Kdo jen trochu sleduje dění v USA ví, že současná situace je zcela odlišná. Spojené státy se potýkají se zásadními vnitřními problémy (imigrace, rasové nepokoje, kriminalita, rychle rostoucí zadlužení atd.), které nepochybně povedou k tlaku na rozpočet, zvlášť pokud tyto problémy budou narůstat, což se dá očekávat. To ve svém důsledku možná ovlivní financování NASA, neboť když se má někde přidat, musí se někde ubrat. Lze však alespoň doufat, že se bude ubírat jinde; vždyť úspěchy NASA krmí americkou národní hrdost, a tak má velkou podporu politiků, médií i veřejnosti. Jenže také je pravdou, že Amerika se mění. Pryč jsou ty časy, kdy se s obdivem vzhlíželo k úspěšným. Naopak stále častěji, hlasitěji a důrazněji zaznívají sociální požadavky. To není atmosféra, ve které by se skvěle propagovaly velké kosmické projekty, jak je ostatně vidět na příkladu socialistické Evropy. Při vší úctě k evropským kosmickým úspěchům, a že jich vůbec nebylo málo, nelze než konstatovat, že ačkoliv ESA participuje skoro na všech významných amerických kosmických projektech (dokonce i na těch pro americkou kosmonautiku tak zásadních jako JWST nebo loď Orion, což jen dokládá obrovskou míru důvěry v evropskou technologickou vyspělost), tak její vlastní ambice jsou relativně skromné. S přihlédnutím ke svému rozpočtu mít vyšší ani nemůže. Z této zkušenosti vyplývá obava, že přenesení „evropských hodnot“ do americké rozpočtové politiky kondici NASA asi neposílí. Znamenalo by to tedy, že NASA hrozí léta hubená, a to právě když před ní leží nejambicióznější a nejnáročnější úkol v celé její historii – vyslat člověka na Mars.

Vesmírný dalekohled Jamese Webba, na kterém NASA spolupracuje s ESA a CSA (Zdroj: NASA)

Tahanice o peníze provázejí NASA neustále, to není nic nového, v minulosti však na všechny důležité projekty finanční prostředky dostala, ať stály, co stály. A stály hodně, stačí připomenout raketoplány, Hubblův teleskop nebo již zmíněnou ISS. Dokonce ani program Constellation de facto nebyl zrušen, spíše jen transformován a nyní už jako Artemis nenasytně polyká desítky miliard dolarů. S ohledem na měnící se postoj americké společnosti k sociálním problémům ale může být obhajoba tak vysokých nákladů v budoucnu složitější. Rozpočet NASA sice netvoří ani procento výdajů federálního rozpočtu, ba dokonce ani půl procenta, nicméně v absolutním vyjádření je to ohromná suma – pro rok 2022 má NASA přiděleno 24,7 miliardy dolarů. Za to by šlo například ulehčit životní podmínky běžencům na hranicích s Mexikem a ještě by zbylo na humanitární pomoc Jemenu. Proč to musí dostat NASA? Nejsou snad lidé důležitější? To je samozřejmě falešné dilema, ale jde o to, jak to vnímá veřejnost. Teď možná někdo namítne: „Jaké falešné dilema? Cožpak to není přesně takhle? Není snad pravda, že se odepřou peníze těm nejpotřebnějším, aby je prostřednictvím kontraktů s NASA dostali ti nejbohatší?“

Raketa Space Launch System s lodí Orion (Zdroj: NASA)

Populární teorie hlásá, že vyspělé země spotřebovávají 90 % zdrojů, a že spravedlivé přerozdělení zdrojů by vyřešilo problémy lidstva pramenící z chudoby. Ačkoliv tato teorie působí rozumně, přesvědčivě a ušlechtile a nachází velký ohlas, trpí jednou drobnou vadou – nepotkává se s realitou. Vyspělé země nejsou bohaté proto, že mají přístup k více zdrojům, nýbrž proto, že tyto zdroje vytvářejí (například Izrael zúrodňuje poušť a pitnou vodu získává z moře), udržují a hospodárně s nimi nakládají. To je důvod, proč všechny pokusy o vybudování spravedlivější společnosti ztroskotaly na tom, že zdroje záhadně došly. Představa peněz jako bohatství je pak už úplně mimo. Hodnota peněz se neodvíjí od jejich nominální částky, peníze jsou pouze symbolem vyjadřujícím reálné hodnoty, které za nimi stojí – zboží, služby nebo nároky (např. pozemky). Oním tajemným zdrojem bohatství zkrátka je ekonomická aktivita. Je naprosto správné, když stát část daňových výnosů z ní použije k tomu, aby ulevil sociálně slabším, nutno si však uvědomit, že přerozdělováním bohatství se žádné další bohatství nevytvoří, k tomu jsou potřeba investice, zejména do vědy a vzdělání, neboť ty vedou k tvorbě produktů s vysokou přidanou hodnotou. Přidaná hodnota je zjednodušeně řečeno rozdíl mezi cenou surovin a cenou konečného výrobku, tedy cena zpracování. Pro stát je výhodné, když má co možná největší zpracovatelský průmysl, to se pak daní jedna radost. Nevýhodné naopak je exportovat suroviny a polotovary a zpátky importovat hotové výrobky. Stát se tím zbavuje ekonomické aktivity a chudne, což se v peněžním vyjádření projeví záporným saldem zahraničního obchodu, hotové výrobky jsou totiž dražší než suroviny. Teď už je snad jasnější, proč není úplně moudré všechno „spravedlivě“ rozdat chudým, na takovou politiku vždy paradoxně doplatili nejvíc právě oni! Úspěšní lidé, vedeni nemravnou ziskuchtivostí, peníze zpravidla investují a prozíravá vláda je v tom ještě všemožně podporuje, neboť to přínáší pracovní místa a prosperitu a v konečném důsledku i sociální smír.

Elon Musk a Charles Bolden v McGregoru po návratu Dragonu z mise COTS-2 (Foto: NASA)

A nyní už k samotné otázce smysluplnosti letů do vesmíru. V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že peníze, které kosmické agentury utrácejí, nemizí ve vesmíru. Končí na účtech dodavatelských firem, a ty je použijí na výplatu svých zaměstnanců, na úhrady subdodavatelům a na investice do dalšího rozvoje. To je právě ta ekonomická aktivita, kterou stát tak pěkně umí zdanit. Tudíž se státu vyplatí do kosmonautiky sypat peníze, přestože jde o závratné sumy. Perfektním příkladem je SpaceX. Tato tehdy ještě neznámá firma byla po prvotních neúspěších s Falconem 1 prakticky před krachem. Naštěstí v té době od NASA získala v rámci programu COTS 400 milionů dolarů. Subvence byla samozřejmě důležitá pro SpaceX, neboť jí zajistila přežití a prostředky na vývoj rakety Falcon 9 a nákladní lodi Dragon, vyplatila se však i NASA. Nejen, že služby SpaceX jsou cenově nejnižší, ale zlevnit kvůli tomu musela i její konkurence. NASA tedy výrazně ušetřila. Ještě významnější je však celkový ekonomický přínos. Vývoj Falconu 9 a Dragonu a budování související infrastruktury pochopitelně nestály jenom těch 400 milionů dolarů. K nim je nutné ještě připočítat miliardy ze soukromých zdrojů. A rovněž se nesmí přehlédnout, že kromě investorů dokázala SpaceX přitáhnout také zákazníky, kteří do té doby dávali přednost evropským a ruským raketám (viz graf komerčních startů od M. Voplatky níže). Z toho americká ekonomika zase profitovala. NASA, povzbuzena tímto úspěchem, se rozhodla podle stejného scénáře podpořit i vývoj soukromých pilotovaných lodí pro dopravu astronautů na ISS. SpaceX z programu CCDev obdržela příspěvek 2,4 miliardy dolarů na vývoj svého Crew Dragonu. Za tu cenu se NASA zbavila problematické závislosti na Rusku v přístupu do kosmu. Podepsáním kontraktu si potom zajistila neslýchaně levné letenky – 55 milionů dolarů za osobu je skoro o polovinu méně, než požaduje Boeing nebo Roskosmos. Z ekonomického hlediska je však nejdůležitější to, že penízky zůstanou doma v Americe, kde je jim dobře. Zároveň se otevřelo nové a potenciálně výnosné odvětví – vesmírná turistika. ISS dosluhuje, ale lodě soukromých dopravců mohou létat dál s turisty, zázemí a know-how na to již díky NASA mají.

Podíl komerčních startů raket na globálním trhu. (Autor: Michael Voplatka / Kosmonautix.cz)

Příběh firmy SpaceX je důkazem, že ve vesmíru se dá úspěšně podnikat a že náklady vynaložené kosmickými agenturami mají návratnost. Stačí však pouhé ekonomické opodstatnění k vyslovení závěru, že dobývání vesmíru má smysl? Pro mnohé lidi jistě ano. Ostatně je veřejným tajemstvím, že politikům lobujícím za NASA nejde ani tak o výzkum vesmíru jako spíš o zachování pracovních míst v jejich státech. Ovšem byť je ekonomický přínos silným argumentem, nelze na výsledky nahlížet jen účetní optikou. Bylo by vskutku nešťastné, kdyby smyslem tak ohromného tvůrčího úsilí byla pouze honba za vyšším HDP. Co dalšího tedy průzkum vesmíru nabízí? Kosmické stanice, mezihvězdné sondy, pojízdní roboti na Marsu jsou bez nadsázky technické zázraky, nijak ale neumenší problémy, které máme tady na zemi. Pro aktivisty jsou naopak jenom projevem pýchy, která bude po zásluze potrestána („Good Night White Pride“). Nemají náhodou pravdu? Na světě přicházejí miliony lidí o obživu v důsledku změn klimatu, další miliony lidí umírají na nemoci, které neumíme léčit. Za těchto okolností se opravdu zdá účelnější investovat do enviromentálních projektů a vývoje léků než do nějaké stanice u Měsíce. Jenže ve skutečnosti by soustředění investic do nejprospěšnějších vědních oborů nemělo předpokládaný efekt. Ve vědě funguje jakási multidisciplinární symbióza, kdy posun v jedné oblasti ovlivní i ty ostatní; však si vzpomeňme, jakou revoluci spustil pokrok ve výpočetní technice. Co si ale slibovat od kosmonautiky, pokud odhlédneme od utopických vizí jako osídlování Marsu nebo těžby na asteroidech? To je velmi těžké předvídat. Ani Chruščov, když schválil vypuštění Sputniku, neměl tušení, co právě rozjel. Určitě se mu ani v nejdivočejších snech nezdálo o megakonstelacích zajišťujících globální pokrytí Internetem. Stejně tak ani my nejsme schopni odhadnout potenciál rodících se technologií.

Družice Starlink před vypuštěním na orbitu (Foto: SpaceX)

Bylo by také chybou si myslet, že kosmické technologie mají uplatnění pouze ve vesmíru. Vynálezy jako aerogel nebo paměťová pěna a mnohé další mají běžné komerční využití. Kdybychom ekonomické výsledky programu Apollo hodnotili podle zisků z patentovaných inovací, tak bychom se dopočítali, že každý vložený dolar se vrátil minimálně pětkrát – to nejlépe vypovídá o míře využitelnosti. Kosmonautika však pomáhá i nepřímo: Například se dlouho nedařilo syntetizovat některé látky, jež jsou součástí lidského mléka. Jednalo se především o dvě polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, DHA (kyselinu dokosahexaenovou ze skupiny omega-3) a ARA (kyselinu arachidonovou ze skupiny omega-6), které jsou klíčové pro zdravý vývoj mozku a očí. Absence těchto látek v kojenecké výživě byl problém, jenž přetrvával až do poloviny 90. let, kdy se na trh konečně dostaly první produkty, které již obsahovaly pomocí biotechnologie vytvořenou DHA, ARA a další doplňky. O tento průlom se zasloužila firma Martek Biosciences Corporation, již založili lidé, kteří předtím pro NASA v rámci programu CELSS (Closed Environment Life Support System) zkoumali možnosti kultivace mikroskopických vodních řas pro recyklaci odpadních látek na kyslík a živiny, a byli schopni tento výzkum sami dále rozvinout a komerčně uplatnit.

Vývoj rozpočtu NASA v čase jako poměru federálního rozpočtu (Zdroj: Wikipedia)

Na závěr jedna krátká osobní úvaha: V současnosti je proklamovaným nejvyšším veřejným zájmem hospodářský růst a politici se předhánějí v nápadech, jak ho co nejúčinněji stimulovat. Nepovšimnuto zůstává, že onen vzývaný hospodářský růst je pouze průvodním jevem něčeho mnohem významějšího. Tím skutečným raketovým motorem, který nejen Elona Muska ale celou naši civilizaci dostal na vrchol, není orientace na spotřebu, nýbrž snaha a úsilí dosáhnout velkých cílů. Proto je důležité stále si klást výzvy. Jen tak je možné se vyhnout stagnaci a stát se inspirací pro příští generace.

Latest posts by Pavel Salvet (see all)Mohlo by se vám líbit...

Odebírat komentáře
Nastavit upozorňování na
guest
139 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlepší
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Goodman

Bravo! Konečně to někdo řekl “nahlas”. Mám pochyby, ze by něco takového mohl autor napsat v USA. V době “klečící” éry se razí společností pouze jedna pravda, a to je, ze za všechny neúspěchy chudých můžou bohatí a úspěšný. Dokonce i za trestnou činnost těch chudých mohou ti bohatí, protože oni je k tomu vlastně dohnali. Aktivisté z BLM a jiné lidské žumpy nedokáží pochopit, ze každý může být úspěšný. Ale musí pro to zvednout zadek ze židle a začít něco dělat. Tvrdě studovat a ledacos si odříci. No a pak práce dopoledne a odpoledne, někdy i večer a víkendech. Pak možná přijde úspěch. Každý může být Elonem Muskem. Bohužel, každý nemá jeho talent a silnou vůli. Teď byl Musk nedávno v nějaké show, nevzpomenu si na jméno. Show byla ihned kritizována lidskopravni skupinou, ze si dovolila dát prostor miliardari. Protože přeci ti bohatí beloši mohou za chudobu Černochů.
Obávám se, ze hlas odpůrců “drahého kosmického programu” nakonec převáží nad rozumem.
P.S.: co se týče bohatství národů. Všeobecně se tvrdí, ze bohatství evropy stálo na drancování kolonií. Není to pravda. Ne ze by se nedrancovalo, ale nebohatlo se. Například španělé dovezli domů více zlata než angličané. Proč tedy Anglie byla úspěšnější než Španělsko? Protože španělé dovozem zlata odváželi inflaci. Čím více zlata dovezli, tím více rostly ceny zboží a služeb, zatímco cena zlata klesala. Prakticky stejné, jako snaha zbohatnout tisknutím peněz (v Zimbabwe by mohli vyprávět ). Anglie se stala bohatou především díky průmyslové revoluci, vzdělání a inovaci svých obyvatel. Investice do vzdělání, vědy a pokroku se vždycky vyplatí. V kterékoli době, kdekoliv na Světě.

Malky

Tohle je strašně zjednodušený pohled na věc. Samozřejmě, že za Muskovo úspěchem stojí píle a usílí, které si málokdo z nás dokáže představit. Ale aby ta píle a úsilí k něčemu byly, tak musí dostat taky nějakou příležitost. A faktem je, že na tomto světě ty příležitosti nejsou distribuovány rovnoměrně. Stačí si představit, že by Musk byl černej. Vážně si, naprosto neironicky, myslíte že kdyby Elon vyrůstal jako černoch v jihoafrický republice, tak by dokázal to co dokázal? Mohl by být ještě tisíckrát pilnější a usilovnější a chytřejší, a přesto by jeho šance na úspěch byly řádově menší.
A tohle je to, proti čeu BLM a podobní bojují. Netvrdí, že by lidé měli dosáhnout úspěchu bez špetky tvrdé práce, pouze to, že by všichni měli mít příležitost tvrdě dřít a něco dokázat. Což dneska nemá každý stejnou měrou, na tom se snad shodneme.
Saozřejmě pak existují magoři, kteří vám budou tvrdit že každej miliardář pojídá malý děti, že kaitalismus je zlo, a že se musíme vrátit na stromy. Takoví lidi existujou, ale je absurdní tvářit se, že představují majoritní názor.

Goodman

Vezmu to od shora dolu.
Pravda, stát se miliardarem, to je i o příležitosti a štěstí. Být na správném místě v pravý čas. Ale aby člověk byl materiálně zajištěný, tak být miliardarem nemusí. Nemyslím si, ze by střední třída měla důvod k masové nespokojenosti. A ruku na srdce, dosáhnout průměrné mzdy není nadlidský a nesplniteny úkol.
Aha, takže kdyby Musk byl černý tak by nedosáhl bohatství? Jak si tedy vysvetlujes miliardare a multimilionáře z řad černých američanů? Třeba taková Oprah, je černá, dokonce pocházela z velmi chudých poměrů. Přesto dosáhla titulu nejbohatší žena v historii USA (nejbohatší vlastním přičiněním ).
Máš pravdu v tom, ze v JAR i v USA jsou nefér podmínky na základě barvy pleti. Ovšem přesně opačně než si myslíš. Příslušníci menšin v US mají speciální školní dotace na které běloch nemá nárok. A to dokonce ani tehdy, ikdyz ma srovnatelné nebo dokonce nižší příjmy než jeho nebelosky spolužák. Barevnemu stačí k přijetí na školu menší počet bodů, rovněž tak i k absolvování závěrečných zkoušek (jen pro info, největší počet vysokoškoláků k populaci mají američané asijského původu nikoliv evropského – takže s tím rasismem to v americe nebude tak žhavé ). No a pak máš povinne kvóty, takže mají další výhody. A navíc kdykoliv mohou vytáhnout diskriminační kartu. Máš hned publicitu a další úlevy (včetně zvýhodňování před zákonem).
Použiji tvoji otázku. Myslíš, ze kdyby byl Floyd bílý, tak by se dělo to co se dělo? Myslíš, ze kdyby byl Floyd bílý, tak by jeho rodině dostala odškodné od policie ve výši 27 milionů dolarů? Myslíš, ze by černošský policista dostal takřka nadozivoti v nejpřísnější věznici, kdyby zabil při zatýkání belocha recidivisty ?

Ricardo

1) Rasizmus = kdykoliv někdo zvýhodňuje/diskriminuje na základě barvy pleti. To znamená že pozitivní diskriminace je taky rasizmus a cesta do pekel. Tečka.

2) Velké cíle? Tady v ČR jakožto kolonii EU? Se podívej na inzeráty Hella, děláme světla pro BMW a hledáme šikovné zaměstnance. Jenže zisk z prodeje toho BMW samo zůstává v Německu. A tak je to úplně se vším.

3) První republika za Masaryka: AVIA – dva inženýři založili v roce 1919 firmu Avia pro výrobu letadel (což byl v té době ekvivalent kosmické techniky dnes). Investor Bondy a pak koupena koncernem Škoda. Ano v té době koncern nebylo VW, ale koncern = obří koncern Škoda co uměl vyrobit tříhlavňové dělové věže na R-U bitevní lodě a dokonce obří děla rážě větší než 400mm která pak němci používali pro dobývání Sevastopolu. Absolutní světová špička a kdepak jsme dnes?

4) V roce 1918 stát založil podnik Letov na údržbu stávajících starých letadel a ve spolupráci s konstruktérem Šmolíkem pak rozjeli výrobu letadel vlastních.

5) Aero založeno 1919 – dnes vlastněná nějakým tunelářem přisátým na kšefty s ministerstvem obrany. Kdyby byli co k čemu, tak se pustí do vývoje nadzvukového stroje. Švédi mají méně obyvatel než ČR a zvládli vývoj několika nadzvuků, od Drakenu, přes Viggen až po nynější Grippeny.

6) ČKD tady byla částečně založena jako státní podnik, takže toho bylo víc. Proč to dnes nejde a naopak se všechno rozkrádá? Asi proto jak si Charouz půjčil z IPB 7 miliard a 5,5 miliardy vytuneloval, což všichni občané zaplatili při prohrané mezinárodní arbitráži s japonskou Nomurou. Pan Charouz byl vyšetřován a byl by šel do báně, jenže to naši zákonodárci přispěchali s tzv. promlčením trestních činů. Aby prý pomohli odlehčit přetíženým (čti úmyslně protahovaným) soudům. No a tak panu Charouzovi zůstalo 5 500 milionů protože to bylo promlčeno. A dokud se tu bude krást a bude existovat zákon o promlčení ušitý na míru tak se tady nikdy nic nezmění.

7) Masaryk to byl jinej masér, ten měl ambice dotáhnout ČSR na úroveň Švýcarska a taky se podle toho choval. Sranda je že v roce 1938 jsme měli víc tanků (LT38 a LT35) než Němci (PzIII a PzIV) a rádi započítávají i tzv. tančíky (Pz I a II) které měli jako hlavní zbraň jen těžký kulomet a rychlopalný 20mm kanon s pancířem 15mm, který prostřeli českoslovenký těžký kulomet s průbojným střelivem. Jenže to už profesor Masaryk nežil a čeští generálové jakožto legionáři a váleční veteráni (mimochodem češi jsou jediný národ co se vojensky probil zkrz celé Rusko až do Vladivostoku, vybojoval vítěznou námořní bitvu na Bajkalu a zajal vlak s Ruským zlatým pokladem, srovnejte si to s Napoleonem a Hitlerem co dostali na bendžo u Moskvy). Bohužel museli poslouchat slabocha Beneše a gen Lev Prchala chtěl Beneše za Mnichov zastřelit osobní pistolí za vlastizradu. Škoda že to neudělal protože se ukázalo, že Němci v českých bunkrech okolo Ostravy pak rozdrtili Rudou Armádu, která byla násobně lépe vyzbrojená než Němci v 1938 (10x větší letecká převaha) a museli to vzít obchvatem protože přes naše opevnění by se nedostali. Dnešní správci toho našeho protektorátu samozřejmě mají ambice zakázány. Ambice jsou “makať” (rozuměj rozebrat si EU dotace), makat pro lidi (rozuměj zaměstnat je v Agrofertu a dát jim zlomek platu co mají v DE) a trvdit že bude líp (rozuměj kvantitativním uvolňování peněz do oběhu vyvolat inflaci a falešný pocit že nám rostou platy zatímco reálně si za to koupíme stejně).

Už by bylo načase aby se objevil zase nějaký nový Masaryk aby to tu rozhýbal, jinak to může dopadnout jako dalších 400 let temna. A že se to už jednou stalo a máme už za sebou prvních 32 let temna.

Goodman

Česko není kolonií EU, ale její součástí. Už jenom z faktu, ze čeští občané mají stejná práva jako třeba zmínění němci. Stejně jako němci v česku, tak i češi mohou investovat v německu. A budeš se divit, češi vlastní i německé elektrárny. Nikdo nikoho nikde nenutí pracovat. Pokud ti vadí německý majitel, tak můžeš makat pro českého bosse. Za tunelování státu Charouzem nemůže EU, ale především Klaus (euroskeptik) a spol. čili češi. Česká ekonomika je příliš malá, jsme ekonomikou otevřenou tj.závislou na exportu. Jednotný evropský trh je pro nás absolutně klíčový. Navíc z EU dostáváme více peněz, než kolik evropske unii odvadime. Promiň, ale sám se trochu chovas jako ti černoši. Problém vidíš v německu, ze nám berou peníze. Přitom oni nam dávají práci. Nesvalujme české tunelariny na jiné. Nebudu se přít o to, ze ma EU svoje mouchy. Třeba v otázce imigrace selhává naprosto dokonale. Nicméně to je chyba jednotlivců, projekt EU samotné je excelentní dílo. Protože historicky prožíváme nejdelší mírové období v Evropě. Škoda, ze nepřišla EU o padesát let dříve. Btw víš ze EU je vlastně český vynález ? Sjednocenou evropu už dříve navrhoval český sv.Václav.
Válka s nacistickým německem by byla pro česko velmi trpká a krvavá porážka. Nezapomeň, ze česko by valcilo samo. A navíc na české území měli chuť i poláci a maďaři. Hitler to měl sakra dobře spočítané. V tu dobu byla kapitulace jediným řešením, jak předejít masakru čechů.

Ricardo

Hlavně jsem nepsal nic proti němcům, tak nevím proč je tak obhajuješ? Že bys byl profi ovlivňovač diskusí placený z Německa? Asi jo, stejné svinstvo tu v ČR v diskusích tlačí ruská propaganda, aby ovlivnili lidi na svou stranu. Vždyť se o tom oficiálně ví. Jenže se evidentně mlčí o ovlivňování z Německa.
.
ad 1938 – České LT38 vyrobené pro Českoslovenkou armádu s hákovým křížem uzavírají smyčku kolem spojenců u Dunkirku:
comment image

Generál Rommel jakožto nejslavnější Německý genrál používal české LT-38 při útoku na Francii:
comment image

Celý článek zde:
https://wartimeni.com/article/1st-battalion-royal-irish-fusiliers-dunkirk/
.
.
To jsou pohádky jak jsme neměli proti Němcům šanci. To byly tak skvělé a hlavně spolehlivé tanky že se vyráběli až do konce války jako Hetzer. Bez průmyslu ČSR by němci měli jen polovinu tanků při útoku na Polsko a už vůbec by si nemohli troufnout na Francii.
.
.
Všechna vojenská data, počet tanků, výzbroj děly a kulomety, kolem dokola hory osázené betonovými bunkry, z jihu samá řeka (taky tam bylo nedobytné sídlo Velké Moravy, oni ti předci nebyli blbí) kde se plánovalo zatopit území a tím totálně znemožnit průchod komukoliv, proto se tam ani moc bunkry nestavěli, že (což EU propaganda zneužívá jako důkaz že naši generálové byli úplně blbí a nechali nechráněnou jižní hranici). Odhodlání bránit svou zem 10x větší než ochota Němců jít se nechat rozstřílet v opevněných horách. Čeští generálové byly zastánci rychlých divizí, což byla obdoba bleskové války, prakticky to stejné co byla vonMainsteinova pružná obrana. Na rozdíl od němců měli naši generálové mnohem větší zkušenosti z legií kde vedli několik let boj o holý život (až do roku 1920 kdy se dostali do Vladivostoku) proti silnějším bolševikům. Němci byli nezkušení teoretici co se týče pružné a mobilní války ve srovnání s generály jako Prchala, Vojcechovsky, Luža a Krejčí, kteří takto už roky museli bojovat proti děsivé přesile.
.
.
Vojenská data ukazují že bychom se bychom se ubránili minimálně rok, což by Němci neustáli politicky. Zásoby a vlastní muniční a zbrojní továrny dovolovali zcela autonomní výrobu jeden rok. Všechno bylo na tuto válku s Německem připravováno už od roku 1918. Dokonce se uvažovalo, že ČS armáda podnikne útok na Německé slezko (dnes je to Polsko) a odřízlo by ten Německý výběžek co byl mezi ČSR a Polskem. Dále byl v plánu klešťový útok společně s Rumunskem a Jugoslávií (členové Malé dohody) na dobytí Rakouska a Maďarska pokud by zaútočili, samozřejmě poté co by Němci se utopili ve vlastní krvi, tak jako naši se později koupali v krvi na Dukle. Poláci taky byli ze hry, protože protože Stalin se chystal si vzít zpět část Ukrajiny o kterou přišli během Poslo-Ruské války 1920, a v případě útoku na ČSR by to Sověti brali jako záminku tam v padnout (to je taky důvod proč potom společně s Hitlerem na polsko zaútočili). Takže reálně to celé BU-BU-BU jak jsme byli sami není pravda a v reálu proti našim horám se stovkama železobetonovými bunkry stáli jen dost bídně vyzbrojení a vystrašení Němci. Bohužel nejschůdnější cesta jak dobýt ČSR byla přes zbabělého Beneše, který zradil svou zem i v roce 1948 a umožnil nástup komunistické totality. Proto je dnes Beneš chválen, protože přesně takové slabochy potřebují mocnosti aby udrželi kolonii v porobě.
.
.
Jo ať mi tady někdo říká, že hory u Dukly 1945, navíc bez bunkrů a obsazené zdecimovanými Němci bez letecké podpory byly lepší na obranu jež ČS pohoří s kompletní vystavbou malých bunkrů a navíc na nejdůležitějších místech již dokončené obří bunkry s dělovými kasematy a pozemní železnicí, v nich ČS vojáci kteří znají každý šutr a brání svou vlastní zem proti náckům co mají v úmyslu všechny prohnat komínem. Navíc češi byli špičkově vyzbrojení, třeba takový nejlepší lehký kulomet 2sv, což byl Anglický Bren, byla licence českého kulometu (proto BRno-ENfield). Není divu, že Němečtí generálové se bouřili a nechtěli proti špičkově vyzbrojenému ČSR zaútočit, dokonce mnozí z nich zvažovali vojenský puč na odstranění Hitlera. Proč asi? Protože věděli že by neuspěli.
.
.
A můžeme pokračovat třeba o Žižkovi, který jako jeden z mála generálů nikdy neprohrál jedinou bitvu. Myslím že gen Patton taky žádnou neprohrál. Jenže Žižka měl proti sobě vždycky silnějšího a lépe vyzbrojeného nepřítele. Taky se vůbec nemluví o bitvě u Hradce Králové, kdy Husité padli do léčky a těsně před branami města jim odmítly vstup, protože už byly domluvení s přesilou Německé armády rytířů, která tam na ně čekala. Dopadlo to tak, že Husité místo statické obrany se dali do pohybu s vozovou hradbou a začali za jízdy z vozů střílet z děl a ručních palných zbraní na rytíře s meči a normálně si prostříleli cestu ven daleko silnější armádou nepřítele.
.
.
Taky se nemluví o tom, že dnešní mezinárodní slovo Pistol, je z názvu nejmenší Husitské ruční palné zbraně Píšťala (ta blbost na wiki o nějaké francouzké Pistoletě o 200 let později je vylože trapná), že název houfnice/haubnitz/howitzer je z Husistkého děla nabité kusy železa a kamení, neboli taková obří dělová brokovnice. To muselo německým rytířů na koníkách s mečem v ruce tuze chutnat. Taky se nemluví o tom, že tento špičkový zbrojní průmysl byl výsledkem panování Karla 4. To byl velice chytrý člověk co dbal na vývoj v té době špičkových zbraní. Dělal to samé co později Masaryk.
.
.
To že Husité s jejich palnými zbraněmi předběhli dobu o nějakých 200 let, tak to se taky nikde moc nepíše. To nemluvím že v té bitvě u Hradce když stříleli z děl z vozů za jízdy, tak to bylo v podstatě první bojové nasazení tanků. Mimochodem o návrh tanku se snažil i Leonardo DaVinci. Jenže ten se narodil až po Husitských válkách v roce 1452, takže je otázka jestli si někde nepřečetl zápis o bitvě u Hradce a to ho neinspirovalo k jeho vynálezu. Každopádně Husité měli první tanky o 450 let dřív než Briti.
.
.
Jenže tohle se samozřejmě dnes musí zamlčovat, protože by ti obyvatelé protektorátu mohli vzbouřit a Háchu/Babiše nahradit někým schopným. ČR nej země s největším podílem průmyslu v celé EU a dost možná i na světě. Proboha my bychom měli být nejbohatší zemí v celé Evropě tak jako za první republiky.

Ema Ma Misu

Cetl jsem nekolik analyz, jak by to vypadalo, kdybychom to ve 38 nevzdali. Nase armada byla v nekterych ohledech extremne pokrokova, v jinych silene zastarala (nejmodernejsi letadlo byl dvouplosnik potazeny hadry). Otazka je, jak by zafungovalo veleni. Pevnosti nebyly dodelane vsude a Nemecko s ansluslym Rakouskem nas planovalo prestrihnout v pulce.

Podle toho, co jsem cetl, bychom se udrzeli nekolik tydnu za cenu asi milionu mrtvych. Pak by dosla munice.

Co by se mezitim politicky stalo v Nemecku a jestli by nektera z mocnosti urazenych tim, ze jsme jim ukazali prostrednicek na Mnichovskou dohodu do konfliktu vstoupila je otazka. Anglicani meli ve 38 roce pocit, ze si za cenu obetovai Ceskoslovenska koupili mir.

Jestli by to stalo za to, nebo ne je otazka, na kterou asi nikdo nikdy neodpovi – ostatne Japonsko i Nemecko jsou dnes ekonomicke velmoci a obe valku prohraly.

Ricardo

Rumuni, kteří si prošli peklem na východní frontě a právě přes jejich oslabené divize došlo k obklíčení u Stalingradu. Počet obětí (jen muži vojáci) za 2 sv byl 250 tis (20 mil obyvatel). Ztráty 12,5 tisíce/ mil obyv.

 • Česko, 360 tis mrtvých (i ženy a děti, viz Lidice a Ležáky) při jen cca 10 mil obyvatel dává ztráty: 36 tisíc / mil obyv.
 • Tím, že jsme nebojovali jsme měli 3x víc mrtvých než Rumuni za celou prohranou válku. A bohužel co je horší, spousta žen a dětí zahynulo.

.
.
Co se týče letadel, slavná Avia BH-534 byl nejlepší dvouplošník na světě a v mnoha parametrech překonával první verze Me109. V obranném boji byl o dost lepší než Me-109. Němci ještě v roce 1937 měly většinu letadel dvouplošníky He-51. Teprve na jaře 1938 došlo k prvním dodávkám Me-109 a dvouplošníky přeřazovali ze stíhaček na bitevníky. Pořád většina letadel proti kterým by bojovali naše Avie byly dvouplošníky.

Na obranou leteckou válku jsou vždycky lepší obratná letadla, což je důvod úspěchu Hurricanu v bitvě o Británii (ten byl z půlky taky hadrovej, celý zadní trup by potažen plátnem). Mimochodem Anglie v roce 1938 taky měla většinu dvouplošníků. Němci předběhli s Me-109 svět o 2 roky. Reálně by tedy Německé He-51 dostaly těžce naprdel od našich Avií a těch pár Me-109 by to stejně nevyhrálo. Naši piloti byli špičkový a taky v Anglii byli mezi nejlepšími. Sice naše Avie nemohli dohnat rychlejší Me109, ale díky obratnosti se jim vpohodě dokázala ubránit. A na Německé pomalé bombardéry Avie bohatě stačily. A měli jsme jich opravdu hodně.

Navíc dolnoplošník Avia BH3 jsme měli už v roce 1921. Takže naši inženýři byli špičkoví a brzy by se přezbrojovalo na moderní dolnoplošníky.

Navíc připomenu Ostravu 1945, kde v našich “nedostavěných” bunkrech němci zastavili 4x silnější a Rudou armádu, která měla víc tanků na hlavu než němci a leteckou převahu 10:1. V roce 1938 němci neměli vzdušnou převahu 10:1 ani náhodou. ČSR měla v 1938 připavených 424 stíhacích BH534. Němci měli 901 stíhaček, ale neexistují záznamy kolik měli Me109, nebo se to tají. Ono by to mohlo totiž dopadnout stejně jako s těmi tanky, že ČSR měla víc opravdových tanků než Němci, akorát po započítání těch tančíků Pz I a II vyzbrojených kulomety kterých měli přes 2000, tak to vypadá na obrovskou přesilu. Pravda je taková že to byla propaganda a ty jejich vehikly prostřelil i ČS těžký kulomet.

Jestli němci měli 901 stíhaček a z toho se jim povedlo přezbrojit odhadem třeba 200-300 ks na Me109, tak bychom je s těma 424 vynikajícíma Aviema smetly z naší oblohy. Na obranu vynikající a pro soupeře nebezpečný stroj stejně jako byl Hurricane. Na útok do hloubi německa pro krytí našich bombardérů už nebyly vhodné, to je jasné.

https://www.fronta.cz/komentare/clanek/situace-letectva-csr-na-podzim-1938

“B-534 pozdějších provedení je raným Bf 109 velmi rovnocenným protivníkem. Má sice horší aerodynamiku a tím pádem maximální rychlost, ale zase výkonnější motor a menší hmotnost, o obratnosti nemluvě. Výsledek boje by proto zřejmě závisel hodně na podmínkách. Při rychlých střetech s momentem překvapení by měli Němci zřejmě navrch, naopak jakmile by se rozvinul rozsáhlejší boj, mohly mít B-534 dokonce navrch díky větší dynamice a pravděpodobně i akceleraci z nižších rychlostí.”

Proč němci tají počet Me109 v roce 1938 a proč se šíří lži o počtu jejich tanků, respektive se započítávají totálně nepoužitelné tančíky s kulomety mezi dospělé tanky vyzbrojené děly a tím se uměle počet navyšuje ze 200 až na 2500, si odpoví každý sám. Je to obyčejná propaganda aby Češi zůstali permanentně připosraní a ve strachu. Posraní komunisti alespoň velebili Žižku, legionáři co se prostříleli bolševikama napříč celým Ruskem se jim nehodili do krámu. Husitům udělali medvědí službu, ale dnes velebíme koho? Nikoho. Zatím si nikdo na naše 4 generály co veleli 4 ČS armádám v 1938, Vojcechovskýho, Krejčího, Lužu ani Prchalu nikdo nevzpoměl. Asi proto, že nám vládnou stbáci a bývalý komanči kteří generála Vojcechovkiho předali NVKD kteří ho zabili, generála Lužu při odboji nabonzovali a zastřelili češi ve službách němců, generála Krejčího zlikvidovali komanči tady u nás, degradovali ho na vojína a musel pracovat jako pomocný dělník a zemřel jako chudák. Jediný generál Lev Prchala díky tomu že chtěl zastřelit Beneše v 1938 tak se po válce nemohl vrátit do vlasti protože prezidentem byl zase zrádce Beneš, a to mu zachránilo život že zůstal na západě. Ti kteří Beneše chránili a zabránili gen. Prchalovi aby ho zastřelil služební pistolí jako velezrádce, tak nakonec na to doplatili sami životem. Měli ho zastřelit a nakopat Němcům prdel. Masaryk by bojoval, ostatně na jeho pokyn se zakládaly státní zbrojní podniky (Česká zbrojovka) a muniční továrny. Bez slabocha Beneše bychom tu nikdy neměli komunistickou totalitu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Prchala
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Lu%C5%BEa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sergej_Vojcechovsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Krej%C4%8D%C3%AD

Jen pro porovnání jak si stály Poláci v 1939:

 • 1,5 mil němců + 0,8 mil Rusů = 2,3 mil což větší přesila než proti ČSR
 • proti 0,95 mil Poláků
 • bez hor, bez bunkrů, špatně vyzbrojení, útok ze dvou stran
 • Polsko dobývali od 1.září až do 5.října
 • kdyby útočili jen náckové bez rusů, tak by Polsko dobývali 3-4 měsíce a s mnohem většími ztrátama
 • poláci měli jen 160 nic moc stíhaček

ČSR měla v 1938:

 • celý 1 milion vojáků a byli jsme schopni povolat a vyzbrojit 2 mil.
 • hory kolem dokola s dokončenými lehkými opevněními
 • těžká opevnění se dokončovala, to neměli poláci vůbec
 • špičkové tanky a měli jsme jich vícnež náckové
 • 424 špičkových stíhacích Avií oproti polákům na menším území. To je koncentrace 2,6x víc letadel na 4x menším území = 10x větší hustota stíhacího letectva, která vyhovuje obráncům (ČSR).

Už vidím jak 1,5 mil němců dobývá 2 mil špičkově vyzbrojených českých vojáků na jejich domácím území schovaných v bunkrech v horách kde znají každej šutr. To jo, ještě tu o červené karlulce. Hory okolo Dukly a české bunkry okolo Ostravy ukázali, že i mnohem líp vyzbrojená armáda má problém tudy projít (a to němci nebránili vlastní území a neměli kousek za zády ženy a děti). 100 tis špatně vyzbrojených legionářů co se probili přes celé Rusko až do Vladivostoku, by se teď ve 20x větším množství a špičkově vyzbrojení by si to rádi s nácky vyříkali. Už jenom za ty kecy o podlidech a nadlidech by se ti vojáci těšili až náckům nasypou do břicha olovo Made in Czechoslovakia. To byli jiní maséři. Tenkrát v 1918 se lidi dobrovolně hlásili a šli bojovat na Slovensko s Maďary, kteří odmítli opustit a předat Slovensko. Nakonec jsme dobyli i kus Maďarska. To se samozřejmě taky ve škole neučí.

Co 7-mi dení válka s Polskem pár měsíců po založení 1.republiky? Poláci obsadili Těšínsko 31.října, tedy 3 dny po vyhlášení republiky, kdy využili že jsme neměli vůbec nic. 29. ledna Masaryk nařídil protiútok a dobyli jsme kus i Polska. A to měli štěstí že ještě nebyli zpátky legionáři. Ti se vrátili až 1920 a od té doby si už nikdo netroufl. Jedině zrádci v politice nás mohli porazit. A to se taky stalo a děje se tak dodnes.

Naposledy upraveno před 30 dny uživatelem Ricardo
Ema Ma Misu

Tak, jak to pisete, to dava smysl. Nicmene analyzy, ktere jsem cetl vyznivaly jinak. A nejsem v tomto smeru dostatecny odbornik, abych dokazal rozhodnout, ktera analyza ma vetsi sanci na to byt pravdiva.

Zajimavy fakt, ktery jste nezminil, je, ze jsme pry meli velmi dobre delostrelectvo.

Ricardo

Taky záleží kdo tu analýzu píše, že jo. Vem si gen Pattona který disponoval tanky Shermann ještě s těmi krátkými 76cm kanóny, které papírově vůbec nemohly probít pancíř německých Panterů. Přesto Pattonovi divize v přímém boji při bitvě v Ardenách Pantery totálně roztřílely, díky taktickým dovednostem a rozhodnosti velitelů. Česká analýza by zněla že Shermany by neměli vůbec šanci. Jenže v reálu si němci ani nečuchli. Lidský faktor velitele je obrovský. Amíci ukázali že Němečtí velitelé stojí za houby. ČSR měla špičkové velitele legionáře, s nimi se nemohli náckové vůbec měřit.
.
.
Elon Musk podle všech původních analýz neměl nikdy uspět s žádnou ze svých firem. Přesto všechny vydělávají. Legionáři taky neměli mít žádnou šanci se probít přes Rusko do Vladivostoku, přesto to dokázali. To je tak když nýmandi co nikdy nic nedokázali píšou analýzy. Jediná hodnotná analýza je právě od lidí co jsou špička na světě typu Musk atd.
.
.
Rozděl a panuj. Rozeštvat lidi a sousední státy, dosadit do politiky lidi se škraloupem aby byli vydíratelní dle potřeby, a voila, můžes mít vazalskou zemi i v demokracii. Vývoz USA demokracie je přesně v tomto duchu. Ještě jsem neviděl že by USA tlačili na ČR aby tak jako v USA jsme zavedli volitelnost soudců, starostů, šerifa, odvolatelnost a zároveň s volbou prezidenta i referendum o čemkoliv na co si lidi sezbírají petice. Protože tohle přesně v USA mají již staletí, ale tohle vyvážet nechtějí. A nejlepší je systém precedentů u soudu, kdy nemusí vůbec existovat zákon na daný podvod, ale soudce pošle podvodníka/tuneláře do basy na základě spravedlnosti pro postižené a vytvoří se tzv. precedent. Pokud je těch precedentů víc pak se dodatečně vytvoří zákon. Naprosto geniální systém. Proto v Čr zkorumpovaní politici typu Kalousek prosazují tzv. právní stát. Protože špatné zákony umožňují korupci a NIC se s tím nedá dělat dokud někdo ty zákony nezmění a to trvá desítky let. Proto je nikdy neuslyšíte mluvit o spravedlnosti. Vždycky jen právní stát. Ostatně za komunistů taky byl právní stát a chodilo se k volbám. Podobný princip pro podobnou kolonii.

Naposledy upraveno před 25 dny uživatelem Ricardo
LZ.

Zkuíim to vzít od začátku.
Startovni pozici jsem měl skoro stejnou jako Musk až do prvního měsíce na VŠ. Pak Musk založil firmu s brachou a kámošem a prachy dodal jejich otec a otec toho kámoše.
Můj otec díky socializmu nikdy tolik peněz neměl ani mít nebude a i kdyby měl, nikdy by ho ani nenapadlo založit synátora, aby si rozjel firmu.
Mam nápad, mám inteligenci, ale chybý mi praxe s práci se zaměstnanci (z Muskova dětství na farmě), vím kulové o investovaní (v čr jediný kdo o tom něco věděl byl kobylka Kelner. Přišel k hotovemu, zdražil, omezil náklady a buď prodal, nebo zadlužil. Za svůj život neinvestoval ani korunu do vývoje.- Když tak mně někdo opravte.)
Zatím co Musk ma vyloženě genialitu na prodej a marketing, já mam na oboji antitalent.
Shrnuto, chybí mi jedna či dvě generace zkusenosti s vedením firmy (díky socializmu) a prachy.

Další problém je řeč a nacionalizmus.
Já se citím jako čech, chci tady pracovat a taky umřít.
Musk neváhal a zdrhl do USA asap. Stále se potýka s angličtinou, ale žije tam už dvacet let.

Čr je kolonii EU. Podivejte se co vyvážíme (levnou pracovní sílu, dřevo, elektřinu, laminat) a dovážíme ropu, peníze, jídlo (protože španělské rajčata a americké obilí mají lepší dotace). (Na naších olích vyrábime řepkový olej, ale jídlo vyrábíme z palmového, protože někdo rozhodl o nějakém kurzu a deset asiatu sadícich palmy jsou levnější než Franta traktorista. Že máme z palmových produktu alergii se zatím tutla.Snad si zvyknem.)

Co se týče peněz, ty se vyrábi v bankách (včetně těch centrálních) a ty je pak rozdělují po miliardách. Zkuste si vydělat alespoň jednu z nich tvrdou prací v zamestnání. Mi by to trvalo 200 životů. 50, kdybych fakt tvrdě makal 996. My takové banky nemáme. Naše peníze se tisknou v Anglii (koruny) a Německu (Eura) Stejně jako Sadam jsme sběratelé zahraničních peněz. Mnohem výhodnější by pro nás bylo si zahranični měnu půjčit a tu splácet z daní, ale to nám nikdo nepůjčí, narozdil od Řecka, které místo výroby peněz, či výběru dani vše řeší již sto let devalvací měny.

z EU dostáváme více peněz: Ano za každé euro, které dostaneme na dotaci, další euro přidá náš stát. Z těchto dvou eur jde 60 centu na reklamu, 50 centu na byrokracii a ve výsledku se “investuje” do něčeho za co by náš stát normálně nevyhazoval. A to samozřejmě zvedne cenu produktu na trhu na dvojnasobek, takže ti co na dotaci nedosáhnou zaplatí víc. To euro však u nás zůstane, dokud neodteče na dividendách zase pryč.

Problém není EU, ale právě kdo nam dáva práci a za jakých podmínek a jaká ta práce je. Vesměs 90% výrobní práce dostáváme z EU a USA. Je to tím, že nemáme českou šlechtu, která by měla peníze z centrálni banky a mohla nás zaměstnávat, školit či investovat do vývoje.
Už deset let se diskutuje, že hlavní zaměstnání v čr je ve: skladech, za volantem, u pásu
My se nemáme kde naučit střednímu a vrcholnému managementu a hlavně mame tak malé firmy, že by se s našim vrcholným managementem ve světě nikdo neparal a prostě je převálcoval sílou peněz. (Tak jak to udělali Huavei (nebo jak se to píše), Nové Huti apod.)

Válka s nacistickým německem by byla pro česko velmi trpká a krvavá porážka.
-S tím zcela nesouhlasím. Válka NvsČS byla krvavá porážka pro němce. Němci potřebovali naši zručnost, vynalezavost a znalosti. To my a hrstka poláku jsme byli tím pírkem na vahách, proč se dneska v Evrope nemluví Německy. Prostě jsme hodili na německou válku bobek. Samozřejmě tohle žádný evropský státnik nepřizná natož aby si hledal informace v historických záznamech.
Německo, Britanie, Sověti, Japonci.. všichni tihle bojovali o všechno.
My jsme nemohli vyhrát a tak jsme nebojovali, jen chodili do práce, sem tam hodili trochu cukru do nádrže, nebo písek do soukoli.

Kapitulace vs boj s nacistickým Německem. Porazit Němce jsme mohli, ale ať boj, nebo kapitulace, nemohl jsme vyhrát. Kdo by vyrazil do bitvy s dvěma kudlama v zádech?

On ten kapitalizmus a být kolonie není až tak špatné. Četli jste si jak dopadla pro američany válka o nezávislost? Ale existuje mírova cesta jak z toho ven mírumilovně.. pořídit si vlastní kolonie a stát se plnohodnotnou pozemskou Zemí. Za pár (desítek) let budou k dispozici nové pozemky. Vesměs všechno radioaktivní zmrzla poušť bez vody a ropy. Ale pořád.. je to hlína, je tam někde zlato, místo na továrny, serverové farmy, laboratoře, pokročilé materiály (jako obohacený uran, helium 3, metalický vodík, atd.)
Zkusím to vzít od začátku.
Startovni pozici jsem měl skoro stejnou jako Musk až do prvního měsíce na VŠ. Pak Musk založil firmu s brachou a kámošem a prachy dodal jejich otec a otec toho kámoše.
Můj otec díky socializmu nikdy tolik peněz neměl ani mít nebude a i kdyby měl, nikdy by ho ani nenapadlo založit synátora, aby si rozjel firmu.
Mam nápad, mám inteligenci, ale chybý mi praxe s práci se zaměstnanci (z Muskova dětství na farmě), vím kulové o investovaní (v čr jediný kdo o tom něco věděl byl kobylka Kelner. Přišel k hotovemu, zdražil, omezil náklady a buď prodal, nebo zadlužil. Za svůj život neinvestoval ani korunu do vývoje.- Když tak mně někdo opravte.)
Zatím co Musk ma vyloženě genialitu na prodej a marketing, já mam na oboji antitalent.
Shrnuto, chybí mi jedna či dvě generace zkusenosti s vedením firmy (díky socializmu) a prachy.

Další problém je řeč a nacionalizmus.
Já se citím jako čech, chci tady pracovat a taky umřít.
Musk neváhal a zdrhl do USA asap. Stále se potýka s angličtinou, ale žije tam už dvacet let.

Čr je kolonii EU. Podivejte se co vyvážíme (levnou pracovní sílu, dřevo, elektřinu, laminat) a dovážíme ropu, peníze, jídlo (protože španělské rajčata a americké obilí mají lepší dotace). (Na naších olích vyrábime řepkový olej, ale jídlo vyrábíme z palmového, protože někdo rozhodl o nějakém kurzu a deset asiatu sadícich palmy jsou levnější než Franta traktorista. Že máme z palmových produktu alergii se zatím tutla.Snad si zvyknem.)

Co se týče peněz, ty se vyrábi v bankách (včetně těch centrálních) a ty je pak rozdělují po miliardách. Zkuste si vydělat alespoň jednu z nich tvrdou prací v zamestnání. Mi by to trvalo 200 životů. 50, kdybych fakt tvrdě makal 996. My takové banky nemáme. Naše peníze se tisknou v Anglii (koruny) a Německu (Eura) Stejně jako Sadam jsme sběratelé zahraničních peněz. Mnohem výhodnější by pro nás bylo si zahranični měnu půjčit a tu splácet z daní, ale to nám nikdo nepůjčí, narozdil od Řecka, které místo výroby peněz, či výběru dani vše řeší již sto let devalvací měny.

z EU dostáváme více peněz: Ano za každé euro, které dostaneme na dotaci, další euro přidá náš stát. Z těchto dvou eur jde 60 centu na reklamu, 50 centu na byrokracii a ve výsledku se “investuje” do něčeho za co by náš stát normálně nevyhazoval. A to samozřejmě zvedne cenu produktu na trhu na dvojnasobek, takže ti co na dotaci nedosáhnou zaplatí víc. To euro však u nás zůstane, dokud neodteče na dividendách zase pryč.

Problém není EU, ale právě kdo nam dáva práci a za jakých podmínek a jaká ta práce je. Vesměs 90% výrobní práce dostáváme z EU a USA. Je to tím, že nemáme českou šlechtu, která by měla peníze z centrálni banky a mohla nás zaměstnávat, školit či investovat do vývoje.
Už deset let se diskutuje, že hlavní zaměstnání v čr je ve: skladech, za volantem, u pásu
My se nemáme kde naučit střednímu a vrcholnému managementu a hlavně mame tak malé firmy, že by se s našim vrcholným managementem ve světě nikdo neparal a prostě je převálcoval sílou peněz. (Tak jak to udělali Huavei (nebo jak se to píše), Nové Huti apod.)

Válka s nacistickým německem by byla pro česko velmi trpká a krvavá porážka.
-S tím zcela nesouhlasím. Válka NvsČS byla krvavá porážka pro němce. Němci potřebovali naši zručnost, vynalezavost a znalosti. To my a hrstka poláku jsme byli tím pírkem na vahách, proč se dneska v Evrope nemluví Německy. Prostě jsme hodili na německou válku bobek. Samozřejmě tohle žádný evropský státnik nepřizná natož aby si hledal informace v historických záznamech.
Německo, Britanie, Sověti, Japonci.. všichni tihle bojovali o všechno.
My jsme nemohli vyhrát a tak jsme nebojovali, jen chodili do práce, sem tam hodili trochu cukru do nádrže, nebo písek do soukoli.

Kapitulace vs boj s nacistickým Německem. Porazit Němce jsme mohli, ale ať boj, nebo kapitulace, nemohl jsme vyhrát. Kdo by vyrazil do bitvy s dvěma kudlama v zádech?

On ten kapitalizmus a být kolonie není až tak špatné. Četli jste si jak dopadla pro američany válka o nezávislost? Ale existuje mírova cesta jak z toho ven mírumilovně.. pořídit si vlastní kolonie a stát se plnohodnotnou pozemskou Zemí. Za pár (desítek) let budou k dispozici nové pozemky. Vesměs všechno radioaktivní zmrzla poušť bez vody a ropy. Ale pořád.. je to hlína, je tam někde zlato, místo na továrny, serverové farmy, laboratoře, pokročilé materiály (jako obohacený uran, helium 3, metalický vodík, atd.)

Naposledy upraveno před 1 měsícem uživatelem LZ.
Zdeněk

Napsal jste to hezky Ricardo. Ne vždy s vámi souhlasím, ale tentokrát je to brilantní příspěvek.

Ricardo

Nemusíme spolu vždy souhlasit, důležité je že máme společný cíl – dostat Česko na světovou špičku kde už bylo za první republiky.

Já nevím proč by v ČR neměli být jednou průměrné platy 160 000 Kč jako ve Švýcarsku. Tohle musí být cíl číslo jedna každého normálního politika. Jenže oni se boji i vyslovit. Proč asi? Musí poslouchat noty ze zahraničí. Chceš brát dotace a dělat čapohnízdové podvody? Tak mlč a můžeš být chvilku Háchou v naší kolonii pro výrobu dílů pro německá auta.

Z bláta do louže. Kolikrát si říkám, že ti posraní Rusáci nám sem za komančů alespoň nechtěli nastěhovat půlku Afriky. A ještě abychom si to platili z našich daní. Vést válku je příliš drahé. Chytrou politikou lze nepřítele zničit nejen beze ztrát, ale dokonce ho přesvědčit aby si zkázu sám zaplatil ze svých daní a vydělat na tom prachy. To je naprostá tragédie co se dneska děje.
.
.
Přitom Masaryk na to měl pouhých 20 let a byli jsme světová špička. Dnes 32 let po revoluci jsme na tom hůř jak za komančů. Tehdy jsme alespoň v licenci vyráběli vlastní T72 a Migy. Dnes už musíme jen nakupovat to co Bábovi v USA poručí.

PetrV

S tím Masarykem je to složitější. Měl nesporné vyjednávací schopnosti, charizma, zajímavý původ s tím, že měl za mlada své chráněnce atd… https://www.stoplusjednicka.cz/byl-taticek-masaryk-synem-kociho-nebo-potomkem-cisare
Franta Pepa byl pěkný opšourník, protože měl 7 doložených levobočků. Proč ne osmého?
Navíc byl Masaryk velmi znalý, uměl 5 jazyků, jen byl počat, když frantovi bylo 19 let a matce 34 let.
Mimochodem Masaryk byl po matce němec a uvažoval o zachování svazku s Rakouskem.
Nezapomeň, že vídeň byla z velké části česká.
Charakterově byl Masaryk velmi spravedlivý a pídil se po pravdě. Byl velmi ovlivněn svou protestantskou ženou.

Hlavním hybatelem 1. republiky byly ale aplikované nové technologie a schopnosti lidí vytvářet nové věci. Dovolím si tvrdit, že to přežívá dodnes, jen přibývá politiků, co v životě nic nedokázali vytvořit, krom politického kašpaření. Paradoxně nejvíce toho dokázali vytvořit Babiš a Okamura. A nemají sídlo v Holandsku jako kellnerovo lichva.

Taková bezdětná pekarová, obdobně fiala, bartoš, rakušan budou raději zachraňovat běžence či planetu nežli tlačit výstavbu kosmodromu Libavá….:-)

Ricardo

Mě politika ani slova nezajímají. Mě zajímá výkon a výsledky!

Se podívej na Čínu, před 20 lety jsme z nich měli srandu a dnes mají víc mrakodrapů než celé USA.
Jižní Korea, před 2s válkou tam nebylo nic. Dnes jsou technolociká velmost, světový kolos ve výrobě čipů a pamětí RAM.
.
A my tady máme co? Ani ten pitomej centrální nákup záchodového papíru ten slovák nedokázal dotáhnout do konce. Máme nejvíc mrtvých na Covid a zárobeň nejvíc rozkradených peněz z nákupů během covidu. Best in Kóóvid. Ještě čekám že vyleze s prohlášením, že předběhneme technologicky svět tím, že přeskočíme polovodiče a zaměříme se rovnou na celé vodiče.

PetrV

Ricardo, politika a výkon ekonomiky mají k sobě velmi blízko.
Přesvědčit lidi, že má cenu se snažit a něco vytvářet.
Začátkem 90 tých let jsme dělali v Tesle Rožnov nejčistší křemík. Pak to za klause prodali japoncům a skončilo to.
Postupně jsme se stali kolonií a montovnou. Asi to tak soudruzi, co odkláněli, chtěj.

PetrV

Zaujal mne pojem masarykův realismus:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Masaryk%C5%AFv_realismus
Jde vidět, že Masaryk myslel neobyčejně komplexně.
Významnou součástí archivní sbírek je Masarykův osobní archiv, který se stal součástí Ústavu T. G. Masaryka v roce 1932. Postupně měl být doplňován o písemnosti rodiny a Masarykových spolupracovníků. Obsah osobního archivu definoval v době zřizování Ústavu T.G. Masaryka sám Masaryk. Podle něj jde o soubor materiálů vědeckého, filozofického a politického charakteru, dokumentujících činnost spisovatelskou, pedagogickou a politickou. Tvoří ho rukopisy, korespondence, poznámky a dokumenty z doby předválečné, válečné a poválečné. Celý soubor je organický nedělitelný celek. V současnosti lze v Archivu ÚTGM studovat nejen písemnou pozůstalost TGM a členů jeho rodiny, ale i jeho nejbližšího spolupracovníka E. Beneše. Důležitou součástí jsou písemnosti Ústavu T. G. Masaryka – instituce, která se svého od založení v roce 1932 zabývala studiem života a díla T. G. Masaryka. Po přerušení činnosti v roce 1954 se ke svému původnímu úkolu vrátila v roce 1990.

Asi by z něj byl velmi dobrý císař…

Julo

Ironii právě je, že Musk se narodil a vyrůstal v JAR. Emigroval do USA, ale to už dělá statisíce lidí v Africe. Takže mají stejnou šanci například emigrovat do Evropy a tam si založit firmu a stát se miliardářem. Pokud vím, tak Musk na začátku vydělal peníze jako programátor ve 12 letech, takže to může dosáhnout hodně lidí.

Mário

Ale zabudas na dôležitý fakt. Musk je biely! A jeho rodičia neboli zrovna chudobný. Alebo mi vysvetli ako máš začať programovať ak si rád že máš plný žalúdok. A počítač si videl maximálne na obrázku. Pokiaľ viem Musk si na prvú firmu požičal peniaze od rodiny a priateľov. Ale ak si chudobný černoch tvoja rodina aj priatelia sú takisto chudobný a požičajú ti akurát ho… A to sa potom dobre zakladá firma.

Zdenek H

Pokud je člověk z chudé rodiny a má chudé příbuzné a kamarády a neodejde z tohoto prostředí, tak je jedno jestli je černý, bílý nebo žlutý. Bude stejně chudý jako jeho okolí. Takových případů jsou na světě stovky milionů.

Dr.Str.

Kdyby byl Musk černej, nevylezl by ze svýho bantustanu a dodnes by pásl kozy.

Julo

To si nemyslím. Viděl jsem v Evropě hromady černochů z Afriky, konkrétně i z JAR. Mladí kluci, každý měl nový mobil a trávil na něm hromady času. Pokud by ten čas věnoval studiu a naprogramování něčeho užitečného a dokázal to prodat jako Musk, tak teoreticky mohl být taky bohatý. Myslím že Musk nebyl z nějaké bohaté vlivné rodiny, ale z obyčejné rozvedené. Já žiju v Evropě jako běloch a nejsem milionář, ale necítím se ukřivděně, protože vím co to obnáší podnikat a prostě se mi do toho nechce. Je to jenom moje chyba.

Goodman

Prosím, pokud nemáš argument nebo věcný postřeh, tak raději nepis. Zbytečně znevazujes debatu.

Premek

Divím se, že to tady nikdo nekoriguje…

Kama

Zrovna si to taky říkám. Vox populi, spolu s grafomanskou autoterapií, bývají spolehlivými zabijáky každé odbornější diskuze.

endemit

No, např. T. Woods je taky černoch a myslím, že mu to v jeho kariéře nijak neuškodilo. Jinak, autor pozapomněl třeba na GPS, které šetří lidem mnoho miliard, a to i v oborech, které na první pohled z vesmírem nemají nic společného, např. v zemědělství.

LZ.

100 Let neměli. Teď konečně.. možná.
Zatím jsem si koupil z Afriky jen hroznové víno, už pět let čekám na levnou africkou elektřinu a furt nic. Co jste si z Afriky koupili vy? (To není ironie, vážně hledám nějaké tipy na nákup.)

Jirka 4000

To víno ale začali v JAR pěstovat běloši, ne černoši.

Mário

Presne tak stačí tá správna farba a hneď je viac príležitostí. Veľmi veľa ľudí stále nechápe syndróm preživších. To že Elon dosiahol také úspechy neznamená že ak budete robiť všetko ako on dostaví sa rovnaký úspech. Omyl a veľa talentovaných ľudí ktorí sa vážne snažili tvrdo dopadali na hudbu a prišli o všetko. Ale o ich príbehu sa nikde nepíše. Proste treba aj kus šťastia. Ale ak máte tú zlú farbu skoro určite vyrastate v prostredí kde skoro nemáte šancu niečo dosiahnuť. Sú to štvrte kde sú mizerné školy a samozrejme mizerne platená práca. A v Amerike je vzdelanie sakra drahé a keď ešte musíte ďaleko dochádzať tak nemáte proste šancu na zmenu. Ale ľahšie je proste povedať že sa im nechce. Sú samozrejme aj bohatý černosi ale tých bude mizerné percento rovnajúce sa štatistickej chybe.

Goodman

Na základě čeho usuzujes? Pravděpodobně na základě hollywoodských filmů, kde každý běloch je rasistický boháč a každá cernosska čtvrt je ghetto s vyplenenymi domy. To je fikce, takhle fakt černošské čtvrtě nevypadají. Teda některé ano, třeba ve zbankrotovanem Detroitu. Podobné obrázky byly často vidět v 70′ letech během crackovych válkách černých gangů a všeobecného rabování (pachatelé i oběti byli z řad místních černochů, žádné nájezdy bílých radikálů ). Černé čtvrtě se od bílých liší hlavně v úrovni kriminality. Opět páchané místními. Nikdo v USA nezakazuje černým studovat. Naopak, mají mraky nejrůznějších úlev a stipendií. Vysokoškolské studium je v USA velmi drahé, nedosáhne na něho i řada bílých studentů. Bohužel, oni z fondů nárok nemají, protože nejsou příslušníky menšiny. Ale vraťme se k tvému komentáři, ze prý nemohou černoši studovat. Jak je tedy možné, ze černoši tvoří 13% všech vysokoškoláků (při 18% zastoupení v populaci)? To není statistická odchylka, to je důkaz, ze ten kdo chce, tak může. Údajná diskriminace je jenom mantrou rasistických hate skupin jako je (only)BLM. Podobna hnutí jsou navíc kontraproduktivní. Místo sebereflexe hledají problém v ukazani na nepřítele. Jinými slovy říkají “sedte dál na zadku a nic nedělejte, protože ti zlí bohatí beloši vám stejně nedopreji úspěch.” Oni neinspiruji, oni demotivuji. Oni nehledaji řešení, oni hledají viníka. A co hůř, ukazují, ze násilím si mohou vydupat cokoliv. Pak logicky bude ubývat černých studentů a přibývat černých gangsterů. Černí panteri (obdoba KKK v černém provedení ) zažívá renesanci a rovněž vznikají nové radikální ozbrojené skupiny. Třeba Forever Family se netají svým cílem o čistku. Kam to může dojít? Židé byli moc bohatí a němci moc chudí. Hitler ukázal na nepřítele. Stejně tak i Idi Amin v Ugande ukázal na bohaté Indy a Mugabe v Zimbabwe na belochy. V JAR se schyluje k něčemu podobnému uz delší dobu.

Petr Melechin

Tenhle směr debaty už vůbec nesouvisí s článkem a její pokračování nepovede k ničemu dobrému, takže to prosím ukončete. Další příspěvky na toto téma budu mazat.

Goodman

Rozumím a budu plně respektovat. Odchylil jsem se od tématu z důvodu poukazani na nesmyslnost neustálého vymlouvani a překrucování faktu. Závist plodí nenávist a pocit domnělé křivdy dává násilí falešný punc spravedlnosti. To je Petře nejkratší cesta do pekla. Moje hlavní myšlenka je, ze za úspěchem jednoho nemusí být nutně neúspěch druhého. Autor článku má naprostou pravdu. Ikdyz se vzdame dobývání kosmu a věnujeme peníze jinam, tak problémy na Zemi nevyřešíme. Naopak, odepreme nejenom sami sobě, ale všem lidem na Zemi možnost poznání a pokroku, které by ve svém důsledku vedlo k lepšímu životu. Toť můj poslední komentář k článku, děkuji všem za zajímavou debatu. Nyní se jdu řídit vlastním pravidlem, zvedám zadek a jdu dělat něco užitečného.

rats

Amen

Jirka 4000

Nemluvě o tom, že ať se nám to líbí nebo ne, příroda nenadělila stejnou inteligenci všem rasám. A taky průměrná píle se dle ras liší. Že ta nejlínější se dnes snaží rozvrátit náš svět a že se na to jen díváme, je opravdu smutné. Jinak bych samozřejmě přál Africe, aby taky měla své rakety a svůj kosmodrom. Prostředky tam na to jsou, ale že je místní používají jinak, než k rozvoji kontinentu my moc neovlivníme.

Premek

Hochu, ty jsi rasista. Tyhle bludy jsou už dávno vyvrácený.

Goodman

Obávám se, ze rasista není. Inteligence je dána mj.geneticky. Kdybych ja měl stejné podmínky jako Einstein, tak bych stejně nobelovku nedostal. Protože nejsem génius, jinými slovy nemám na to. Na tom není nic špatného, genialita jiných me neurazi. Rozhodně nejsem takovej vůl, abych vykřikoval, ze jedinej důvod proč nemam nobelovku je v nepřízni osudu a diskriminaci. Přiznat, ze na něco nemám není moje ostuda. Ostuda je to zapírat a obviňovat druhé. Stejně jako je rozdíl v inteligenci ras psů, je rovněž i u lidí. V průměru bohužel černoši za evropanama zaostávají a to docela hodně. Nicméně evropané na pomyslném vrcholu nejsou. Průzkumy ukázaly, ze asiate nás trumfuji. No a co. To mám popírat vědu? Tak evropané nejsou nejchytřejší a co jako?

Radek

Vyvrácený tak akorát v levicově indoktrinované hlavě.

Tom

Tady si dovolím nesouhlasit. A navíc na základě jakých dat usuzuješ že inteligence je funkcí rasy? To je velmi silné tvrzení prokteré neuvádíš žádný důkaz….

diwalt

S touhle rasovou teorií inteligence jděte k šípku, to je hovadina. V rase to opravdu není.

Je to kulturní a společenský problém – jestliže máte společnost a celou kulturu postavenou na okamžité spotřebě, na tom, že celá společnost uctívá sílu a nikoli kompromis, nutně dojde k tomu, že taková společnost bude preferovat silné (a bohužel i hloupé) jedince. Ano, dojde k přírodnímu výběru a taková společnost jako celek bude mít geneticky horší inteligenci. Ale ne kvůli rase, prošpagetovémontstrum!

Je dost velmi inteligentních černochů, semitů, asiatů… Problém je jen a jen v tom, jak je nastavená společnost. Afrika nemá problém v tom, že tam žijí černoši, ale v tom, že tam ještě stále funguje kmenové společenství (což mimo jiné omezuje i genetickou variabilitu a dochází dlouhodobě k inbreedingu a další a další degeneraci), hrdinou je válečník nikoli vědec a žije se přítomností nikoli budoucností. Srovnejte to s typickou asijskou – čínskou, japonskou či korejskou náturou, kde je cílem mít vzdělané děti a zabezpečit jejich dobrou budoucnost (a stejně tak to dělají zase tyto děti pro své děti a tak dále).

Totéž platilo i v evropském křesťanském prostoru (ano, náboženství v tomhle hraje velkou roli, ať už se to někomu líbí nebo ne – je to především systém hodnot a společenských měřítek a to určuje vývoj celé společnosti, včetně současné sekulární až ateistické západní společnosti, která je ale reálně postavená na křesťanských hodnotách předchozích generací), kdy zejména pak v protestantských oblastech došlo k velkému společenskému rozvoji. Lidé žili budoucností – zabezpečit své děti, mít se lépe, bezpečněji… A vědci, vynálezci a další měli prestiž, protože jejich objevy a vynálezy život zlepšovali.

Bohužel Afrika a ve velké míře pak i islámský svět má ta měřítka jiná, společnost je sobečtější, orientovaná na okamžitý osobní zisk. Vzdělanost je mizerná, nedává prostor osobnímu rozvoji. Opravdu to není rasou. Tohle je dáno kulturně společenským rozvojem. Podívejte se na dvě Korey vedle sebe – jsou to snad jiné rasy, aby byl vývoj pokaždé jiný? Jsou geneticky tak jiní? Ne! Je tam jiná společnost, jiná pravidla, jiné hodnoty. Podívejte se Thajsko a Kambodžu, jaké tam jsou rozdíly a přitom to jsou opět skoro stejní lidé, jen společnost se liší. A i v té Africe jsou obrovské rozdíly dané jen a jen tím, jakou společnost ten který stát tvoří, jaké je tam školství, jaké jsou tam hodnoty.

Na rase opravdu nezáleží. Jádro pudla je v nastavení společnosti.

Navíc si teda myslím, že tohle sem fakt nepatří.

Goodman

Tvoje úvaha je více méně správná a argumenty pádné. Každopádně to nevylučuje tvrzení o rozdílech. Nikdo netvrdí, ze všichni černoši jsou hloupí. V průměru ale zaostávají. Nesrovnavam stát africký s evropským. Srovnej úroveň afrických enklav třeba ve francii nebo švédsku. Ačkoliv mají stejné výchozí podmínky (v řadě případů ještě lepší díky systémovému zvýhodňování ) nedokáží se vyrovnat původním obyvatelům evropy. Neposuzuj výjimky, posud celek. V USA je to úplně stejné. Krom toho, asiate mají v průměru maji o chlup lepší studijní výsledky než evropané. Mezi lidmi jsou rozdíly. Stejně jako fyzické (třeba černoši zásadně netrpí onemocněním křečových žil ), tak i mentální. A ikdyz bude multikulturne tvrdit opak, tak to na věci nic nezmění. Stejně jako byli dogma placate Země. Mohli kněží upalovat kacíře jak chtěli, Země se nezplostila.

LZ.

Jen bych uvedl Koreje na správnou míru. Jižní korea dostala miliardy dolarů na rozvoj (např. si koupila kompletní technologii francouzské automobilky do startu a tu pak rozjela ve velké s podporou know-how z USA)
Severní Korea dostala mezinárodní embargo. (Netuším jestli ho čína někdy dodržovala.) Jen jsem četl o nějakém problému s lodí s uhlím ze Severní Koreje.

Ema Ma Misu

Ano, priroda nenadelila stejnou inteligenci vsem rasam. Co na tom, ze inteligence se mezi jednotlivymi lidmi lisi klidne o 50-100 bodu IQ, zatimco prumerna inteligence mezi rasami jen o nekolik malo (nejvetsi cisla, ktera jsem cetl byla -5 pro cernochy a +8 pro asiaty oproti belochum a to bylo z tak stareho zdroje, ze bych objektivite rozhodne neveril).

A prumerna pile se taky lisi. Treba nase rodina je sice cela bila, ale v pili zcela excelujeme. V dobe, kdy se pilnost jeste na skolachj znamkovala z ni nekolik predku dostavalo ctyrky a petky. Pri slovech, jako “prace” nam naskakuji pupinky a vymluvy proc neco delat nebudeme dokazeme generovat rychleji, nez rikat.

A verte tomu, nebo ne – i s takovou pili se da dokazat ledascos jenom tim, ze clovek misto pile pouzije inteligenci. Po padu komunismu jsme vsichni zacinali s holou prdeli. Ted sice rozhodne nepatrime ke kapitanum ceskeho prumyslu :-), ale rozhodne nas nehoni exekutori, nedluzime kam se podivame, bydlime ve vlastnim a hospodarime s prebytkem.

Takze je vhodne se podivat na to, jak funguje svet. na to, aby clovek uspel musi byt hodne chytry, nebo chytry a pilny, musi chtit a musi dostat sanci. Treba v USA je cely system naprosto umyslne nastaveny tak, aby znevyhodnoval chude. A tim nemyslim to, ze chudy nema penize do zacatku, takze nemuze zacit s podnikanim (stejne, jako u nas), nebo se nedostane na prestizni universitu. Tim myslim to, ze pro nej je vsechno drazsi a hure dostupne. Tim, ze nema auto a nedostane se do supermarketu a proto musi nakupovat v mistnich obchodech za vyrazne vetsi ceny (https://en.wikipedia.org/wiki/Ghetto_tax) to zacina. Americti cernosi jsou casteji chudi, protoze pred 160 lety zacinali s holou prdeli a dalsich 100 let se vsichni snazili, aby to tak zustalo. Takze se jich to logicky tyka casteji, nez bilych.

Kdo nema penize na zacatku, nema duveru a nedostane sanci. A i v Africe, nebo v Indii je spousta extremne sikovnych lidi. najdete si na youtube videa, jak chlapik udela z plechovek, novin a kabelu svarovaci transformator (neni to hoax, to trafo je funkcni – fyzika plati i kdyz za to nezaplatite hromadu penez). nebo z barelu od nafty pekna kamna a to ma akorat kladivo a sekac. Zadna flexa, svarexka, bodovka, nuzky na plech, vrtacka, nic takoveho. Dily spojuje prosekanim jednoho, protazenim druheho a ohnutim. A vysledek nevypada jako auto, ktere se kutalelo kilometr po strani, coz me uprime prekvapilo nejvic, protoze jsem uz par takovych veci vyrobil (s mnohem vice a lepsimi nastroji).

Do toho je svet plny rasismu, takze americky cernoch skonci v kriminale na 50 let za to, ze ma u sebe jointa marihuany. U nas na nej policatj udela tytyty, zabavi jointa, sepise protokol (mnozstvi mensi nez male) a mozna z toho bude nejaka pokuta? A co americky beloch? Toho policajti nezkontroluji, takze nikdo nikdy nezjisti, ze u sebe ma jointa taky. Sice me nekteri ze ctenaru budou kvuli tomu povazovat za rasistu, ale myslim, ze by se melo vsem merit stejnym metrem.

A proc je v Africe takovy bordel? Tezko rict. Moznosti je totiz vice a poradne nerozumime tomu, jak lidska spolecenstvi funguji. Teorii je mnoho. Napriklad:

 • Rasova: Lidi podvedome spolupracuji nejvic s pribuznymi lidmi. Takze cim vyssi geneticka diverzita, tim hur. No a kdyz reknete, ze belosi jsou jedna rasa a asiati druha rasa a porovnate genetickou rozmanitost v ramci rasy a rozdil mezi rasami, zjistite, ze podle stejneho klice je v Africe jina rasa pomalu v kazde vesnici. Takze nemate 3 rasy, ale tisic. Takze tam, kde v Evrope spolupracujeme v ramci 5-50 milionu lidi ve state, v USA, Cine a Indii v ramci 300-1300 milionu lidi (a genetika lidi tam je uniformnejsi), v Africe to bude par set az tisic lidi v jedne spolupracujici skupine. A kouknete se, jak uzasne se dokazeme dohodnout jenom v ramci EU, kde je blbych 27 statu. nebo jak se maji radi Brnaci s Prazaky v nasem mrnavem blbakove na pocet obyvatel mensim, nez Mexico City.
 • Nebo historicka: Afrika mela nejake kmeny a vlastni vladci, pak tam vlitli kolonizatori, nakreslili hranice podle pravitka, vyvrazdili elity, vykoristovali zbytek a pachali zverstva (necist pred jidlem: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%BD_st%C3%A1t_Kongo). Takze tam lidi potrebuji cas na to, aby se dohodli a nejak zacali spolupracovat. Ostatne Evropa valcila minimalne od zacatku letopoctu az do 1945.
 • Nebo ekonomicka: Zapad posila pomoc, ktera zpusobi, ze nema smysl cokoliv delat, protoze pomoc zadarmo je vzdy levnejsi a v jeji konkurenci nelze obstat. Nejaci Cesi se snazili naucit lidi nekde v Africe zakladat rybniky a pestovat v nich ryby, ale jinak vsichni posilaji akorat materialni pomoc.
 • Nebo prakticka/zkusenostni: V Evrope bylo nutne udelat si zasoby jidla na zimu, jinak clovek neprezil. V Africe to nejenze bylo k nicemu, ale dokonce to skodilo, protoze vsechny zasoby se v teplem klimatu zkazily. Takze mame naskok 40 tisic let v tom, jak uvazujeme.
 • Nebo vyssi agresivita cernochu dana jinym typem genu pro MAO (https://en.wikipedia.org/wiki/Monoamine_oxidase) muze take hrat roli. Ale pouze na celostatni urovni. Na urovni jednotlivce je to prilis maly vliv (a agresivnich kretenu vsech ras mame na planete vice, nez dost).
 • A nakonec to muze byt nejaka kombinace vyse uvedenych vlivu.

Ostatne nez se zacnete povysovat nad africany, kouknete se, jak ruzne zeme zvladly nalezeni nerostneho bohatstvi. Venezuela ma nejvetsi zasoby ropy. Rusko ma obrovske zasoby nerostnych surovin. Saudska arabie ma druhe nejvetsi zasoby ropy a stacil pokles cen ropy na to, aby vsechny tri tyhle zeme mely problemy. Ve vsech trech jsou bili lide. Jedine dve zeme, ktere zvladly rozumne zachazet s nerostnym bohatstvim jsou Norsko a Australie. A zrovna do Australie se vyvazeli zlocinci z Velke Britanie, coz ukazuje, jak osidne je vsechno vysvetlovat jenom geneticky.

Naopak Japonsko, nebo Svycarsko ma akorat hory a zrovna chudi tam nejsou.

Je to skoda, protoze treba z Kilimandzara by se perfektne startovalo. 3 stupne od rovniku, skoro 6km vysoko, nejvyssi vrchol planety, pokud se to meri od stredu planety a ne od more, na vychod more. A pocasi, ktere by umoznilo dodavku energie pro elektromagnetickou akceleraci prvniho stupne pred zapalenim motoru. I kdyby v okolni ekonomice zustalo jenom 10% z ceny usetreneho paliva, tak by z toho mohl byt obrovsky technologicky hub, jako je dneska treba Silicon Valley.

PetrV

USA a Evropa si za to může sama. Když si nataháte domů hordy nepřizpůsobivých novoobčanů, tak dopadnete takto. Hlavní lidi, co umí něco vytvořit mají málo dětí. To je největší problém do budoucna. Po nás tu zůstane jen náhrobek, pokud nebudeme mít děti, vnoučata, což je zase budoucí pokrok. A novoobčané nás převálcují.
Japonci nemají novojaponce a drsně vymírají:
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/3502976/jak-japonsko-prijde-behem-50-let-o-tretinu-obyvatel.html
Maezava má třeba jen jedno dítě:
https://en.wikipedia.org/wiki/Yusaku_Maezawa

Elon, jako je jako člověk vyjimečný, že si peníze neschraňuje pod polštářem, ale chce něco nového vytvořit pro budoucnost svých potomků a co jej zároveň baví.
Člověk by měl dělat to, co jej baví a myslet na budoucnost.

Jiří Lacina

Zásadním problémem západní civilizace ,jsou hloupí lidé na vedoucích postech. Z toho pramení všechny konkrétní iracionality, které jsou kauzálním důsledkem tohoto zásadního problému .

Radek

Podle mě to vidíte dost zjednodušeně. Pochybuji, že se hloupí lidé nějak častěji prosadí do vedoucích pozic. Ale dobře to popisuje přísloví: “Pro hlupáka každý hloupý”

Jiří Lacina

Mohl bych uvést tisíc a jeden příklad , ale sem to nepatří. Jen obecně – když je na nejvyšším postu hlupák- pak si vybere ještě hloupější podřízené – takové kterými není na svém postu ohrožen (příklad za všechny – vyhození doktora Pirka) a tak to jde odshora až dolů.

Premek

Tak zrovna ten “příklad za všechny” není asi nejvhodnější. Ty znáš Pirka? Víš, proč skončil, jaké tam byly vztahy apod.? Je mu 73, hrálo i tohle roli? Vždyť vůbec nevíme…

Jirka 4000

Je spousta 70-ti letých, kteří jsou pro společnost pořád přínosem, jako Pirk. Na druhé straně je tu spousta -náctiletých a -cetiletých, kteří jsou a budou pro společnost jen přítěží.

diwalt

Pirk si ublížil jen a jen sám. Od momentu, kdy se začal angažovat v politice, si uškodil a hlavně poškodil IKEM. Podruhé si začal škodit ve chvíli, kdy se zapojil mimo svou odbornost do epidemie a hlásal strašné bludy.

Pirk byl a dosud je výborným kardiochirurgem, posunul celý obor u nás, udělal spoustu unikátních operací a je právem považován za špičku oboru. IKEM vedl dobře, dokud se naplno věnoval jen IKEMu a svému oboru (tam patří i jeho zahraniční přednášky, kterými pomáhal zvyšovat prestiž). Měl by sám vědět, že na politiku tam nikdy nebylo místo a politikou bude škodit. On to v jednom nedávném rozhovoru i sám přiznal, že tohle byla jeho velká chyba. Bohužel už neudělal sám to, co udělat měl – odstoupit sám a zachovat si kredit.

Došlo tedy k tomu, k čemu dojít muselo – byl odvolán. Navíc je zde další věc – Kardiocentrum IKEMu během příštích deseti let bude budovat kompletně nové pracoviště a Pirk by tohle z pozice šéfa kardiocentra nemohl dokončit, protože tak jako tak měl skončit nejpozději za dva roky. Je jenom dobře, že tohle povede nový ředitel, tím spíš, že nejde o žádného nýmanda, ale jde o Josefa Kautznera, který je stejně skvělým a uznávaným kardiologem jako je Pirk.

Pirka jsem mohl poznat osobně, velmi si ho vážím a vážit vždy budu. Ale v tomto konkrétním případě jde skutečně o to, že Pirk udělal vážné chyby, které by jako šéf kardiocentra IKEM dělat neměl. Osobně si myslím, že měl sám odstoupit v momentě, kdy se začal angažovat v politice (a tím kupodivu nemyslím Trikoloru, ale jeho první působení v pozici předsedy volebního výboru Jana Fischera), aby jeho politické názory nebyly spojovány s institucí, kterou vedl. A myslím si to obecně o všech, bez ohledu, zda s jejich politickými názory souhlasím či nikoli. Jakmile jdete do politiky, dělejte to jen a jen sami za sebe a ne z pozice významné veřejné instituce nebo velkého soukromého podniku.

Pirk holt zestárl a začal dělat vážné chyby. To se časem bohužel stane každému, ale jen někdo je schopen tohle sám na sobě vidět a včas se stáhnout do soukromí.

Jiří Lacina

Velice děkuji za Váš příspěvek – lepší příklad toho, o čem hovořím, ani nemohl být uveden. To co uvádíte jako jasné argumenty pro Pirkovo odvolání – to je právě ta největší zrůdnost dnešní doby v akci!
“Problém současného světa je, že hlupáci jsou skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností.
Jean-Jacques Rousseau, matematik, držitel Nobelovi ceny
Fascinuje mne jak dokonale víte, že to co říkal Pirk jsou bludy (jak podivuhodně příznačný Vámi užitý pojem – pojem který užívala inkvizice proti – jak dnes víme- mnohem moudřejším lidem než byli lidé z jejích řad.) Teprve doba vždy ukáže kde byla pravda – nikoliv okamžitá doktrína momentálně převládající v civilizaci. Právě proto je největším nebezpečím ze všech možných (a dělá to tak každá totalita) kádrování lidí – a jejich suspendování na základě toho ,že si dovolily odchýlit se od stávající doktríny! Prostě shrnuto a podtrženo z vašeho příspěvku vyplývá závěr, že lidé mají držet hubu a krok.
Ve svobodném světě se nikdy nespojuje zaměstnání s osobními názory či vyznáním (ostatně je to deklarováno i v Základní listině práv a svobod!

Jiří Lacina

A Vaše zásada na závěr – že každý má dělat politiku jen sám za sebe, nikoliv z pozice významné veřejné instituce nebo velkého soukromého podniku – ta je naprosto šílená. Dle ní by každý, jenž něčeho významného dosáhne ztratil právo politicky se vyjadřovat – a nebo by musel rezignovat na svou pozici. V tom prvním případě by tak byl anulován vliv na vývoj společnosti těch nejschopnějších a nejvíce znalých jedinců , v tom druhém, by pak společnost tratila tím, že by rezignovali na své posty (skrze něž skýtají společnosti nesmírný užitek).
Ano chápu – málokdo by na svůj post rezignoval a o to větší vliv pak mohou mít Ti neschopní, co nic neumí, ničeho nedosáhli – ale o to více se derou na co nejvyšší posty, za co největší mocí. Na této cestě se neštítí ničeho – ani propagace momentálně modních nesmyslností (ač jim sami nevěří) a aby získali ještě víc, jsou dokonce hotovi k tomu , nutit druhé aby je také hlásali a vyznávali jako jediné správné!
To je přesně to o čem jsem hovořil ve svém prvním příspěvku pod výše uvedeným článkem – že problémem Západní civilizace je to, že jsou na nejvyšších postech hloupí lidé – a z toho že vyplývají všechny ostatní věci!

Jirka 4000

Hloupí nebo neschopní na vedoucích místech jsou problémem celé euroatlantské civilizace minimálně. Že se Muskovi daří proplout všemi úskalími, které mu různí aktivisté staví do cesty, je obdivuhodné. I když to možná na dlouho byla poslední příležitost, protože Amerika teď nespěje ke světlým zítřkům, ale začíná si uvědomovat, že “dobře už bylo”.

Jiří Lacina

Ano máte naprostou pravdu – bohužel.

Michal Andrej

Západná cvilizácia je demokratická civilizácia. Na vedúcich postoch sú teda ľudia zvolení väčšinou. A väčšina má IQ pod 100.

Hlúposť vzniká dole, vedúce posty v spoločnosti sú len dôsledkom. Je len dobre, že taký Elon Musk nebol demokraticky volený. To by SpaceX nebola tam, kde je.

Adam Ř

Mediánové IQ je 100 z definice

Jiří Lacina

Ano je to tak.

Goodman

Co se týče te porodnosti, tak to není problém. Asie je prelidnena (včetně Japonska). Japonci mají obrovskou hustotu zalidneni a tedy prirozeny úbytek obyvatel je žádoucí (totéž platí i o Jižní Koreji).
Znepokojení nad úbytkem obyvatelstva prameni z několika prezitych faktorů:
-pokud dva pracující uživí jednoho důchodce, pak mají dost veliký problém. Jenže problém je v důchodovém systému samotném. Planeta není nafukovací a důchodový systém nemůže fungovat na ponziho schéma.
-čím vyšší počet obyvatel, tím vyšší HDP. Ano to je pravda. Jenže kvalitním ukazatel životní úrovně je HDP na hlavu, ne celku. Prosoulozit se k blahobytu fakt nejde. Blahobyt zvyšuje podíl automatizace a průmyslová revoluce 4.0. Neboli zvyšování produkce a snižování vstupů v podobě lidské práce. Pak můžeme zvyšovat platy i produkci, aniž bychom zvyšovali cenu produktů.
-nárok na důchod by měly mít jenom ženy, které porodily deti. Čím více, tím vyšší důchod. Blbost. Ženská, která celý život pracovala a vytvářela hodnoty dala společnosti daleko více než ta, která na práci nesahla a jenom plodila děti. Čím více zvyhodnujeme plození potomků, tím akorát nahravame vychytralym obyvatelům, kteří si z zmnožení udělali živnost (I u nás v republice máme zářné případy ). Mít nebo nemít děti není o penězích, ale i životním stylu. Pokud někdo nechce, tak na to ma plné právo (postih není fer).
-vysoký počet obyvatel je výhodou, protože vytváří větší trh. Pravda, velký trh je opravdu plus. Třeba USA nebo Čína mají velkou výhodu před třeba naší zemickou. Nicméně na to je jednoduchý recept. Volný a bezcelní pakt s jednotnou měnou se svými sousedy. Třeba tolik kritizovana Evropská unie (někdy kritizována zcela oprávněně ) a další podobné mezinárodní úmluvy.
-novoobcanane nas precisli. Za současného trendu zcela nepochybně. Nicméně stačí novoobcany na člunech vracet zpět. Není nic jednoduššího.
Vymřeni nám nehrozí. Jenom přirozeně zredukujeme naše stavy. Právo obývat Zemi mají i jiné druhy (které úspěšně likvidujeme), než jenom lidé.
S tím pristehovalectvim a otevrenou náručí každému, kdo k nám pripluje, je hloupost na entou. To tvrzeni nezpochybnuji protože to se ani racionálně zpochybnit nedá. Údajně kšeft s pašováním lidi je stejně výnosný jako kšeft s drogami. Toho se mafiáni nebudou jen tak chtít vzdát.

vlad88

Když obyvatelstvo nějaké země není homogenní, tak rychle se množící etnika mají tendenci vytlačit ostatní. Může to vést k přemnožovací válce, kdy se ostatní etnika snaží nezaostávat v rychlosti množení. Ostatní obranné taktiky jsou pro většinu politiků nemyslitelné.

Premek

Díky za otevření zajímavého tématu, který často rezonuje v diskuzích. Ve mě článek vzbuzuje spíš rozporuplné pocity. Působí na mě aktivisticky, dělá rychlé závěry. Autor jen utvrzuje svůj postoj. Nelíbí se mi třeba obrat socialistická Evropa. To se dá formulovat v diskuzi, ale použít to v článku? No nevím… Chtělo by to vysvětlit, má to nepochybně víc úrovní, odstínů a důvodů.
Některé myšlenky jsou podle mě zavádějící a příliš povrchní.
Ale díky za článek, diskuse se nepochybně pod ním rozjede 🙂

Goodman

Autor článku to vystihl velmi přesně. Problém Afriky není v lhostejnosti nebo vykořisťování belochama. Problém je v samotných africanech. Na pomoc každý rok chodí obrovská suma peněz a materiálních prostředků. K ničemu. Proč? Protože problém je strukturalniho rázu.
Máme peníze. Můžeme je bud investovat do kosmonautiky nebo nasytit několik stovek tisíců hladových cernousku.
A) investujeme do kosmonautiky. Za deset let od investice, jsou nová pracovní místa, pokrok ve vědě a vznik nových technologií zlepšující život všem lidem (jak zlým bílým tak i hodným a utlacovanym černým ).
B) nakrmime stovky tisíc hladovovych cernousku. Za deset let máme miliony hladových cernousku s nataženou rukou.
Problém Afriky je korupce, nedostatečné vzdělání, populační exploze (chudé rodiny si fakt nemohou dovolit dvanáct dětí – ten stát nemá šanci je vzdelat, nakrmit a zaměstnat ) a otevřený černošský rasismus. V Ugande vyhnali indy. Byli moc úspěšní. Po jejich vyhnání nastal kolabs státu. V Zimbabwe povrazdili belochy a jejich majetek rozdal Mugabe svým příznivcům. Ti porazili veškerý dobytek, sežrali všechno včetně osiva na pristi sezonu a farmy rozkradli (třeba trubky zavlazovaciho systému skončily ve šrotu ). Pak nastal celonarodni hlad. Někdo by mohl říct, ze se poučili. Nepoucili. V JAR mají novou politickou hvězdu. Jmenuje se Julius Malema. Ten chce vyhnat belochy i indy.
Je to o lidech. Ty bohužel hospodářskou pomocí nezmenis.
Abych jenom nehanil ostatní, tak my máme taky máslo na hlavě. Proč třeba japonci mají počet úmrtí na Covid v porovnání s námi zhruba pouze setinovy? Protože japonci mají disciplínu a ohleduplnost jeden k druhému. Třeba takový podprůměrný zpěvák Daniel Landa. Velkohube prohlašuje, jaký je narodovec. Pro vlast by klidně i padnul. Nicméně kdyz prijde na vec, vzít si respirator uz náš hrdina schopen není. Raději vyrvava na náměstí, jaký je chudacek. Kdyby nám japonci poslali miliony respiratoru jako pomoc, stejně by to nepomohlo. Ze je češi nenosí a oni ano, není o pomoci. Je to o mentalitě. Japonský nacionalista nikdy neohrozí svého spoluobcana. Český nacionalista není přece ovce a klidně druhé ohrozí. Změnit mentalitu lidí je těžké. Ikdyz je to v zájmu jejich samotných.

Libor

Copak my se pozastavujeme nad tím, že třeba Etiopani jsou nejlepší dálkoví běžci? Mělo by se taky říkat kdo je nejlepší v civilizaci…

Naposledy upraveno před 1 měsícem uživatelem Libor
PetrV

Proto Francie. Vzdělaní a schopní utíkají jinam, protože se v zemi bojí a není pro ně k žití.
Zůstane tlupa nevzdělanců, co si vše pak vezmou. Až nebude co brát, tak potáhnou jinam.
Vlastně stejná šablona je v USA, GB, EU.
Strach o život lidi vyhání pryč, kde je bezpečno.
Hitler byl progresivista jako poleno a začátkem 30 let měl sympatie nejen v Německu.
Kdyby neuteklo tisíce vědců z Německa a nezačal válku, tak mohli být velmocí č.1.
Dnes se tento progresivismus vrací v celém západním světě.

Jiří Lacina

Ano máte pravdu a nehodlám nic co jste uvedl rozporovat – jen bych uvedl něco doplňujícího. Každá mentalita (stejně jako každý jiný evoluční znak) má své klady ale i zápory. V té ukázněnosti Japonců (oproti Čechům ) máte samozřejmě pravdu – ale je zde druhá záporná stránka této mentality a tou je potenciál k unisono zfanatizování celého národa viz 2 světová válka.

Premek

Pavle, ale to je velký omyl. Socialismus je ideologie založena na kolektivním vlastnictví majetku. Se sociální politikou nemá nic společného. I v těžkém kapitalismu může fungovat sociální politika (a měla by v nějaké míře).

vlad88

Možná by bylo lepší bavit se místo toho o míře přerozdělování, která jde dobře změřit jako podíl státního rozpočtu a HDP. Je to tedy vlastně míra zdanění. Vyhneme se tak sporům o to, jaká je definice socialismu.

Goodman

Ve svém důsledku může být zavádějící. Podpora kosmonautiky je taky prerozdelenim. A Premek má pravdu, asociální stát není dobrý. Podpora v nouzi skutečně potřebným spoluobcanum je na místě. Jsme lidi a trochu bychom při sobě držet měli. To nemůžeš přeci popřít.

vlad88

Nejsem odpůrce přerozdělování, ale všeho moc škodí. Když má stát moc velké příjmy, tak je pravděpodobně používá na financování velkých byrokratických aparátů a jejich agendy. Přebujelé státní nebo korporátní byrokratické aparáty potom prosazují svůj další finanční a personální růst a tím vzniká pozitivní zpětná vazba mající za následek kolaps civilizace. Viz kniha Prolomení hradeb.

LZ.

90% čechu by potřebovalo pomoc s finanční gramotnosti, karierou, sháněni práce, zakládáni společnosti, investováním, vzdělavanim.
Socialni dávky jsou nám k ničemu. To jsou jen nepřímé dotace ke konkurenceschopností naších podniku a částečná oprava nefunkčních zákonu proti krádežím.

Ema Ma Misu

Postaveni prehrady, aby vsichni meli dost vody i v obdobi sucha a mohli zacit zavlazovat pole a nechcipnout hladem je taky prerozdelenim.

Jenomze nekdy se prerozdeli a prachy zmizi a s nimi i hodnota, protoze se akorat potrestaji a demotivuji schopni a rozda se to neschopnym, kteri nikdy nic nevytvori. A jindy se prachy pouziji na neco, co pomuze vsem. Veda a vyzkum, nemocnice, prehrada, kosmonautika.

Kratkodobe se muzete na kosmonautiku koukat naivne jako na zakladni vyzkum. Tedy vec, ktera vam dala radio, ktere nemusi mit podvozek, solarni panely a podobne veci. Dlouhodobe jde samozrejme o to dostat se nahoru – tam, kde je energie zadarmo, suroviny zadarmo, prostor zadarmo a jedine, za co tam clovek musi zaplatit svou praci je prostor s atmosferou a systemy pro udrzeni zivota. Tam potrebujeme presunout vetsinu prumyslu, jinak tuhle planetu znicime.

PetrV

Planeta nejde zničit, to je ekologistický žvást.
Kdekoli došlo k omezení lidské činnosti -černobyl, staré výsypky, tak příroda si najde rychle život -stačí 10 let. Okolí černobylu je ráj přírody, dtto okolí fukušimy, jen se o tom tolik nepíše. Lepší jsou články, vypustí tritium, černobyl znovu možná bouchne.
Blbost lidí je nekonečná.
Naopak ekologistické zásahy progresivistů přírodu vesměs likvidují. Soláry na polích, větrníky na moři i na souši jsou naprostá úchylárná, na kterou západ dojede.
Myšlení progresivistů v eurosojuzu i usasojuzu je zvrácené…

Ema Ma Misu

Samozrejme, ze planetu zatim nedokazeme znicit a prirotu take ne. Jenom se nam jaksi muze povest, ze novy stav planety, do ktereho ji dostaneme, nam nebude vyhovovat tolik, jako stavajici. Treba pokud bude cely povrch radioaktivni a zivod bude jenom 100 a vice metru pod hladinou more. Nebo pokud vsucde budou poste – ostatne Sahara je pravdepodobne dilem lidi.

Solary a vetrniky jsou naprosto v pohode – energie bez emisi je dobra vec. Zvracena demence je myslet si, ze solary a vetrniky staci, kdyz neumime ukladat energii z leta na zimu. Reseni jsou: pouzit jadro (nejrozumnejsi), pouzit fosilni paliva (klimatu nerozumime, takze princip predbezne opatrnosti rika, ze bychom to nemuseli zrovna prehanet), nebo vyrazne zmenit zivotni styl – v zasade “zpatky na stromy”, nebo spise “zpatky do jeskyni”, ale jenom na zimu. Prace jenom v lete, tovarny bezici jenom v lete, v zime hibernace. Klepat kosu ve spacaku a cist si na usporne ctecce pri svetle 20mW LEDky.

Jinak okoli Cernobylu a Fukujimy je raj prirody, protoze se do toho nehrabe clovek. Ale prirudu nezajima, jestli vlk zije 12 let, nebo umre v peti letech an rakovinu. Pokud se rozmnozi, je vsechno v poradku. Lidi typicky zajima, jestli se doziji 80, nebo 30.

Ale Fukusima je uspech. Kdyby cele siroke okoli nebylo znicene cunami, tak se s Fukusimou nestalo vubec nic. A kdyby tam meli malou turbinu na rozpadove taplo s generatorem, tak se take nestalo nic. Sice po bitve je kazdy generalem, ale v technice se postupuje tak, ze se z pruseru poucime a priste udelame jiny (a s mensi pravdepodobnosti).

Cernobyl byl politicky kretenismus, stejne, jako treba Challenger. Politik, ktery do takovych veci keca by mel jit ke zdi za terrorismus. Napriklad o nestabilite reaktoru RBMK se vedeli tusim od roku 1972, ale politicke vedeni SSSR ji utajilo.

LZ.

Bohužel pojmem “zničit planetu se pořad bere poškodit rovnováhu na povrchu.” Kdysi tady byla doba ledová, život tak tak přežil a koukejte, uběhlo sotva pár milionu let a hemži se to tu oholenýma opicema.

Já si představuju pod pojmem zničit planetu roztrhat ji na kusy a ty nechat rotovat v okolním vesmíru. Na to opravdu jeden tanker ropy nebo tři větrníky nestačí. Ale stačila by hora uranu, Helia3, nebo thoria.

Na Marsu i Měsící je nedotčená příroda. (Zmrzla radioaktivní poušť) Já osobně bych do ni rád přivedl trochu civilizace. Např. Low – G přesličky. Ale můžu, když je nikdo ještě ani nevymyslel, natož, aby je vypěstoval?

Nevím proč si myslí naše generace, že veškerá ropa a uhlí patří nám? Minule generace nám taky nechali stromy a dřevo. A to z nich dělali všechno možné. Já chápu myšleni, že za dalším kopcem je další naleziště, ale co až ty kopce dojdou?

Fukušima: Podle mě jim chyběly na střeše solarní panely. Čistě jako nouzový záložní zdroj pro čerpadla do doby než dorazí mobilní generátor s cisternou nafty. Jenže vysvětlujte si staré gardě, že ti noví nejsou nepřítel.
Jaderné i uhelné elektrárný byly podfinancované i před větrníky a solary.
Nedostatek elektřiny v jaderných elektrárnach je ignorovány problém již desítky let.

Goodman

A není to slovo socialisté od slova sociální?

Goodman

Svatá pravda. Zabývat se jedním slovickem je mrhanim časem.

David

Sociál / asociál je ve významu společenský / nespolečenský. Socialismus ve spojení s Evropou je skutečně nesmysl. Správně by tam mělo nejspíše být “sociální Evropou”. Nicméně článek je to povedený a velmi mne v komentářích překvapilo, kolik tmářů a rasistů se tím odkopalo. Už jen čekám, kdy se objeví nějaký odborník na frenologii.

Naposledy upraveno před 1 měsícem uživatelem David
Lá-BUS

“Vyspělé země nejsou bohaté proto, že mají přístup k více zdrojům, nýbrž proto, že tyto zdroje vytvářejí (například Izrael zúrodňuje poušť a pitnou vodu získává z moře), udržují a hospodárně s nimi nakládají. To je důvod, proč všechny pokusy o vybudování spravedlivější společnosti ztroskotaly na tom, že zdroje záhadně došly.”

Jenom dodám slova Margaret Tatcher “The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money”

Goodman

Každý stát ma minimálně jeden zdroj. Tím zdrojem je lidská práce jeho obyvatel. Čili žádný stát není znevyhodnen uplne absencí zdrojů. I bez přírodních zdrojů lze vybudovat úspěšný a bohatý národ. Třeba ti izraelci to dokázali. Jenže to se musí dělat. A práce bolí. Zejmena ty s dredama a s marihuanovym odérem.

Huny

Prostě pochybovat o dobyvani vesmíru je krokem zpět ještě za naše vzdálené předky. Už odjakziva ty male tecky na obloze přitahují. Mame to v sobe.

Jit dal a pokorit vice vyzev, a dostat se dal. To je to správné.

Navic kdyz si vezmu, ze lidi jen pribyva, tak by nebylo od veci najit nove misto. Protoze tohle jedno co mame, nenafoukneme.

Dobyvani vesmiru zdar!

don

Tady se to mění na Parlamentní listy ?

Jiří Hadač

Doufam osobne, ze nikoliv a Petr Melechin bezpecne vcas zakroci. Ikdyby mel pak pulku diskuze vymazat.

Premek

Jj, souhlas Jirko. Ale když odhlednu od diskuze i od článku, tak to samotné téma je i pro mě mimořádně zajímavé. Snažil bych se ho asi uchopit s větší pokorou a porozuměním, ale i já se několikrát snažil svým kamarádům vysvětlit důležitost pokroku, výzkumu a posouvání hranic 😉 Jejich argument většinou byl, že bychom měli řešit především problémy tady na Zemi… Jak jsem už psal, tak tohle téma má mnoho vrstev a vyžaduje citlivý přístup a věcnou argumentaci.

Goodman

Váš článek je napsaný dobře. Věcně, argumenty nejsou zavádějící a bez nasazených růžových brýlí. Me se fakt líbil, protože mám rád upřímnost. Spousta lidí by vás odsoudila jen proto, aby neztratila společenský kredit. Přitom v duši by s vama souhlasila. Ja vím, ze zde po dnešku budu považován za zrudu, která raději da přednost raketám před hladovejicim člověkem. Dost možná vyfasuju permanentní ban.Navíc pozor na diskuze. Žijeme v době práva a rovnosti. Proto za úmyslné shozeni člověka pod metro se dává 2,5 roku a za nevhodný komentář roku 6.

Jiří Lacina

Ano jsme zrůdy – protože se nebojíme pohlédnout pravdě do očí. Jsem příslušník stejného druhu – možná se jednou setkáme (v cele smrti).

Julo

Mě osobně politika nebaví, baví mě například kosmonautika, ale tenhle nový socializmus je tak do očí bijící, že mi to vadí a chápu že to vadí i ostatním lidem, hlavně těm rozumnějším (myslím takové, kterým nejde v životě jen o to kolik piv vypijí, kolik řízků sní a na kolika plážích se vyleží). Tohle téma se prostě bytostně týká další existence kosmonautiky a je velmi smutné, když všude vidím ten trend se vracet zpátky, prostě kdo se odváži kritizovat názory vůdčí strany, tak toho hned smazat, odstranit, atd. Když se člověk nad tím zamyslí, tak na ty nejvyšší místa se vždy logicky dostanou víceméně psychopati a je na těch rozumných lidech ve střední vrstvě, aby to drželi v přijatelných mezích a nezvrhlo se to. Tomu zbytku je to i tak jedno.

Marián Ch.

Velmi pěkný a pochopitelný článek i pro lajka. Díky.

Petr Bilek

Urcite ziska moc lajku 🙂

Adam Ř

A co na to Lajka? Jí se vesmírný výzkum vymstil

LZ.

Dobrej :-).. chtělo by to udělat z toho vtipu strip.

Ivo

Samozřejmě, že má, ale obecně je to téma na dlouhou diskuzi, protože většina si asi myslí, že je lepší utrácet za jídlo pro hladové. Realita je někde úplně jinde, ale to by vyschly zdroje mnoha lidem..

Teslichard

Keby bohatý sa venovali chudobným svoje financie, malo by to pre chudobných opačný efekt a tým pádom i pre naše ľudstvo.
Jediná cesta ako zredukovať populáciu a hlad v tých oblastiach je cez vzdelanie, tam má jedine zmysel dávať financie. Aspoň takto to fungovalo vo všetkých prípadoch, aj my sme boli súčasťou toho vzdelávania kde sa následne zredukovala pôrodnosť na ženu a prístup k vode, elektrike a jedlu sa zvýšila a nevidím dôvod prečo by to nemalo fungovať i naďalej v iných oblastiach.

Zdeněk

Schopnost vytvářet i rozvíjet bohatství a složitou organizaci společnosti vedoucí k civilizacím agrárního, technického či imperiálního směru je především dána mentalitou jednotlivců a celků, které označujeme národem. Tyto schopnosti se mění v průběhu času a prostředí. Proto, když začnete zpracovávat velká data zjistíte, že pokud by se byl EM narodil jako černoch, nebyl by už tím EM a statisticky by nemohl dosáhnout toho, čeho nyní dosáhl. Pokud by se byl narodil jako Pelištějec, pravděpodobně by se nikdy nestal nositelem Nobelovy ceny. Kdyby se ovšem narodil židem, ta pravděpodobnost by se prudce zvýšila. Atd. Tvrzení, že všichni lidé napříč světem mají stejné schopnosti, které stačí jen rozvinout, je holý nesmysl a ukazuje se to dnes a denně v nejrůznějších vzdělávacích programech.