Starlink zásadně mění lodní dopravu díky cenově efektivnímu připojení k Internetu

Společnost SpaceX buduje globální síť družic Starlink poskytující internetové připojení i do nejodlehlejších končin Země. Jednou z největších výzev je připojení na pohybujících se objektech, jako jsou lodě či letadla. Při zaoceánských plavbách jsou lodě daleko za radiovým horizontem a spojení s pozemskými anténami je tedy nereálné. Faktem je, že služba Starlink, potažmo služba Starlink Maritime, je pro lodě momentálně nejlepším řešením. A to jak z technologického hlediska, tak ekonomického.

Není tedy divu, že si službu postupně pořizují další společnosti a jednotlivci na svá plavidla, a to jak pro soukromé, tak civilní účely. Jeden z největších kontraktů v této oblasti byl uzavřen letos se společností Anglo-Eastern, která sídlí v Hongkongu a spravuje množství plavidel. Jde opravdu o megaspolečnost ve svém oboru, neboť zaměstnává více než 27 000 námořníků po celém světě. Do své flotily by firma ráda nainstalovala 200 terminálů Starlink ještě do konce tohoto roku, přičemž několik desítek už bylo úspěšně instalováno.

Jeden z terminálu Starlink při instalaci na kontejnerovou loď. Kredit: NYK

Jeden z terminálů Starlink při instalaci na kontejnerovou loď. Zdroj: NYK

Společnost Anglo-Eastern uvádí, že počáteční implementace byla provedena tak, aby bylo možné službu plně vyzkoušet v rámci řady provozních scénářů před širším zavedením, které se očekává v nadcházejících měsících. Pokud vše půjde podle očekávání, Anglo-Eastern očekává, že do konce roku 2023 dokončí nejméně 200 instalací v rámci své flotily, přičemž další mají proběhnout v následujících letech na více než 600 lodích, které má pod plnou správou třetích stran.

„Naši cestu jsme tiše začali už před rokem, kdy Starlink poprvé oznámil svou službu. Po instalaci na několik plavidel jsme okamžitě věděli, že to mění vše… Přes noc se tyto lodě staly stejně propojenými jako každá kancelář nebo domov, což posádce umožnilo bezprecedentní přístup k přátelům a rodině a zároveň to umožnilo zcela novou úroveň spolupráce mezi lodí a pobřežím,“ řekl Torbjorn Dimblad, CIO společnosti Anglo-Eastern. Pouhá instalace antén ovšem není vším. K přechodu na novou éru digitalizace bylo nutné standardizovat palubní hardware na každém plavidle. To vyžaduje individuální přístup, protože lodě jsou též různě vybaveny a používají rozdílné systémy. Fakticky příprava začala už v roce 2020. Společnost uvedla do provozu více než 600 datových center a vyměnila 5000 pracovních stanic v celé flotile. Základní infrastruktura je tedy nyní k dispozici pro využití zrychlené konektivity. Ukazuje se také ochota majitelů lodí, kteří se nezdráhali investovat do systémů zejména pro blaho posádky. Pro ní je nyní pobyt ve specifickém prostředí o něco příjemnější.

Anténa Starlink na lodi (Foto: SpaceX)

Zpočátku bude síť Starlink využívána tak jako stávající pokrytí, pouze ve větší míře a rychleji. Brzy budou námořníci moci být připojení neustále a budou se těšit ze stejné konektivity, na kterou jsme zvyklí my na pevnině. Loď se stane bezproblémovým rozšířením kanceláře tisíce námořních mil od sídel společností. A to je teprve začátek. Díky konstelacím jako Starlink, OneWeb a Project Kuiper se změní život na palubách lodí způsobem, který jsme v historii lodní dopravy nikdy nezažili. Tím se samozřejmě otevírají dveře k alternativním řešením, jako je autonomní vedení plavidel po obchodních trasách nebo dálkové řízení z centrál na souši.

Podobné satelitní konstelace v současnosti přinášejí největší pokrok právě do oblasti lodní dopravy. To je jednoznačným přínosem a ukázkou opodstatnění podobných služeb. Bohužel jejich nevýhodou je naopak počet družic. Satelitní megakonstelace mohou proměnit, ba dokonce z velké části znemožnit pozemskou astronomii. Paradoxně právě hvězdy, orientační body na obloze, byly po stovky let používány pro námořní navigaci. Této problematice jsem se nejnověji věnoval zde. Že se noční obloha mění, tuší asi všichni, kdo se byť jen trochu zajímají o oblohu nad sebou. Ať už jde o světelný smog, či smog měst všeobecně. Tvář oblohy mění ale právě i družice a situace se má do budoucna ještě zhoršit. Následující video ukazuje přelet vláčků družic Starlink nad Aljaškou v oblasti jezera Quartz Lake. Na jednu stranu neobvyklá fascinující podívaná, na druhou ukázka toho, jak by mohla v jednu chvíli například vypadat noční obloha v budoucnu.

Zpět k tématu. Další výhodou stálého připojení v námořním provozu je třeba zrychlená možnost řešení problémů, které vyžadují podporu. Tým plavidla bude moci zahájit videohovor a požádat o podporu či odborné řešení. Podobně je tomu například i na Mezinárodní kosmické stanici ISS, kde se posádka často radí s operátory na Zemi o dalších postupech atd. V dnešním globalizovaném světě je také národnost námořních posádek rozmanitá a stálé připojení umožní každému jedinci přístup k informacím z jeho vlastní země, včetně například streamování pořadů a filmů. Samozřejmě mimo pracovní dobu.

Službu Starlink Maritime už využívá řada výletních lodí, stejně jako dvě největší japonské lodní linky. A to přibližně 9 měsíců bez větších potíží. Dá se předpokládat, že po prokázání spolehlivosti a jednoznačného přínosu budou přibývat další zájemci o službu. V současnosti Starlink na moři nabízí rychlosti až 350/40 Mb/s (megabitů za sekundu). Služba může nahradit drahé předplatné dostupné konkurence a zároveň nabízí 100krát vyšší rychlosti a objemy dat za menší peníze. Navíc není nutná nějaká velká přestavba či modernizace a konkurenční řešení lze navíc ponechat jako záložní.

V menší míře na svá plavidla instaluje antény Starlink nezisková organizace Ocean Cleanup, která se snaží vyčistit 90 % plastového znečištění oceánů na Zemi. Odvážné úsilí uvedl do pohybu v roce 2013 inženýr a zakladatel The Ocean Cleanup Boyan Slat, který navrhl námořní stroje na úklid odpadků po celém světě. Organizace také provozuje speciální plavidla zvaná „Interceptor“, která sbírají odpadky v řekách předtím, než se dostanou do oceánů.

K dnešnímu dni organizace Ocean Cleanup odstranila přes 2 miliony kilogramů odpadu a očekává, že do roku 2040 dosáhne vyčištění 90 % plovoucích oceánských plastů. Zástupce IT ze společnosti Ocean Cleanup Steven Bink prostřednictvím Twitteru oznámil, že na dvě plavidla byly přidělány antény Starlink pro přístup k Internetu. „Včera jsme dokončili instalaci Starlink Maritime na naše plavidla The Ocean Cleanup. Nyní jsme mnohem lépe propojeni pro přenos metrických a mediálních dat během našich úklidových operací v místě zvaném Velká tichomořská odpadková skvrna (Great Pacific Garbage Patch),“ napsal 10. března Bink. Přiložil také fotografie antény Starlink Maritime a nainstalovaného Wi-Fi routeru na lodích. Provedl i online test rychlosti připojení přes Starlink a naměřil 310 Mb/s. Celkem byly nainstalovány čtyři antény, dvě na každé plavidlo.

Great Pacific Garbage Patch je masivní shluk plovoucích odpadků nacházející se v Tichém oceánu mezi Havají a Kalifornií. Rozkládá se na ploše přibližně 1,6 milionu kilometrů čtverečních, což je plocha dvakrát větší než stát Texas. Společnost Ocean Cleanup v loňském roce oznámila, že úspěšně vyčistila více než 100 000 kilogramů plastu z této oblasti.

Připojení Starlinku na lodích není složitá záležitost. Zdroj: @sbink

Připojení Starlinku na lodích není složitá záležitost. Zdroj: @sbink

Pokud se ptáte, kolik Starlink Maritime stojí, tak věřte, že levné to není. Možnosti u autorizovaných prodejců této služby jsou podle dostupných informací následující. Nejlevnější varianta je Maritime Lite / Commercial za 1500 dolarů měsíčně. Obsahuje jednu sadu hardwaru, tedy jednu anténu. To je vhodné řešení zejména pro malá plavidla, soukromé jachty apod. Dual Maritime Lite za 2500 dolarů už nabízí antény dvě a bude vhodná pro větší jachty a méně náročná civilní plavidla. Maritime / Premium za 6000 dolarů obsahuje též dvě antény, které jsou rozměrově o něco větší, což bude vhodné pro velká pracovní a jiná plavidla pohybující se daleko od břehů. Tři antény pak nabízí Maritime Pro za 7200 dolarů, což bude vhodné řešení zejména pro zaoceánské parníky a osobní lodě s velkým množstvím pasažérů. A stále je k dispozici i možnost zakoupit službu Maritime přímo od SpaceX za 5000 dolarů.

Plochá anténa pro připojení k síti Starlink z pohybujících se dopravních prostředků (Foto: SpaceX)

Zakoupení hardwaru vyjde na 10 000 dolarů za dvě antény. Doprava je standardní pro všechny za 100 dolarů a daň se liší podle země a regionu. Cena jedné antény tedy vychází na 5000 dolarů. Pokud se ptáte, proč je to o tolik dražší než pozemní vybavení, tak odpověď je snadná. Antény sice vypadají velmi podobně, ale jsou dimenzovány tak, aby odolaly extrémním povětrnostním podmínkám od velkého chladu přes krupobití a silný déšť až po extrémní teplo a silné vichřice, čemuž odpovídají také kvalitnější držáky. V porovnání s konkurencí je anténa pro Starlink mnohem skladnější a také jednodušší, protože nemusí neustále mířit na jedno konkrétní místo na obloze. Zde je základní porovnání z konkurencí:

Služba Rychlost stahování Měšíční datové limity
Fleet One 150 kb/s 100 MB až 40 GB
Marlink Vsat 6 Mb/s 500 MB až 80 GB
Starlink Maritime 350 Mb/s 5 TB

Služba Cena vybavení Měsíční paušál
Fleet One 3 000 dolarů 765 až 4 569 dolarů
Marilink Vsat 60 000 dolarů 35 000 dolarů
Starlink 10 000 dolarů 5 000 dolarů

Je velmi dobře patrné, že Starlink je nákladově nejefektivnější satelitní připojení k Internetu, které je na moři k dispozici. Přitom nabízí daleko nejlepší parametry. Jediným omezením pro Starlink je, že ještě nemá tak široké pokrytí jako jiné námořní internetové služby. To se ale s každým dalším startem do kosmu zlepšuje. Momentálně je možné Starlink Maritime objednat v těchto zemích. Služba však bude v následujících letech dostupná ve všech mořích a oceánech na světě.

Mapa ukazující pokrytí družic Starlink na moři i na souši. Zdroj: SpaceX

Mapa ukazující pokrytí družic Starlink na moři i na souši. Zdroj: SpaceX

Díky novým možnostem internetového připojení prochází lodní odvětví malou revolucí. Přístup na Internet, který řada z nás považuje na souši za samozřejmost, byl na světových vodách drahý luxus. To vše se ale změnilo. Kdysi nemyslitelné se stává skutečností a další vylepšení přijdou v budoucnu ruku v ruce s možnostmi připojení. Lodní doprava je důležitou složkou globálního trhu, momentálně se však potýká s nedostatkem personálu. Odloučení a specifika pracoviště odrazují hodně lidí od práce na lodi. Právě zlepšení přístupu k Internetu ovšem mohou v neposlední řadě pomoci toto povolání učinit zase o něco atraktivnější pro současné i budoucí generace.

Zdroje: Smart Maritime Network, gCaptain, Tesmanian, Splash 24/7


Přispějte prosím na provoz webu ElonX, aby mohl nadále zůstat bez reklam. Podpořte nás pomocí služby Patreon či jinak a zařaďte se tak po bok ostatních dobrodinců, kteří už finančně přispěli. Děkujeme!

Karel ZvoníkMohlo by se vám líbit...

Odebírat komentáře
Nastavit upozorňování na
guest

10 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlepší
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
JP77

Nechápu tu mapu. Třeba proč na moři mezi Evropou a Amerikou není signál, proč si ho družice mezi sebou nepředají?

Invc

Protože na to družice potřebují speciální vybavení… které ne všechny mají.

Martin B

Potřebují mezi sebou komunikovat a to umí jenom ty novější satelity (kterých už je většina) pomocí laserového přijímače a vysílače. A jestli je ten harmonogram správný, tak už by to mělo být možné.

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem Martin B
3,14ranha

Protože jste podlehl Muskovým marketingovým prohlášením. Muskovy sliby mají několik let náskok před skutečnou realizací. To koneckonců není nic proti ničemu, mít vizi je dobrá věc – jen je potřeba na to pamatovat.

Signál si mezi sebou umí předávat jen novější, upgradované verze družic. Ty vypouštěné zhruba v posledních měsících.

Petr Melechin

To není pravda. Vynášení družic s lasery začalo už v roce 2021. Někdy během loňska pak bylo to vzájemné propojení družic aktivováno a už se využívá v praxi.

Proto je možné připojit třeba vědce na Antarktidě, i když tam nikde není pozemní retranslační stanice.

Zdeněk

Pokud z toho budou mít dost velké příjmy, tak doufám že z toho budou financovat vývoj a výrobu Starship..

Hark

Díky moc za článek!
Běžné články se zaměřují jen na stránku komfortu připojení k netu. Jsem moc rád za nastínění možností hlubšího technologického vlivu – dálkové řízení, ale i změna pracovních podmínek námořníků – zaměstnanců. Dálkové řízení ovšem s sebou nese riziko, že řídící komunikaci nabourá třetí strana a kromě únosu lze pak loď použít i jako zbraň.
Letecká doprava se taky chytá nejprve na komfort cestujících, lepší sledování letu i za hranicemi pevniny a možnost v případě nouze přesně směrovat pomoc, ale i možnost dálkového řízení/přistání v případě zdravotní indispozice pilota…

Petr Čása

Bezpečnost je něco, na co Muskovi firmy dost dbají. Zrovna nedávno se znovu po letech podařilo prolomit zabezpečení Tesly. Tvůrce/hacker získal velkou odměnu asi 100k$ a k tomu tu hacknutou Teslu.
Ochrana satelitního spojení bude zcela jiný level. Včetně toho, že až se lety na LEO zlevní 100x, tak začne být nutná i fyzická ochrana satelitů.