Únikový test Crew Dragonu v číslech a zapeklitá otázka příčiny jeho aktivace

Minulý týden byl proveden úspěšný test záchranného systému Crew Dragonu a i když jsme o jeho průběhu věděli hodně už krátce po jeho dokončení, nebyla ještě k dispozici některá konkrétní čísla. SpaceX se však před pár dny podělilo o bližší informace o dosažených rychlostech, vzdálenostech či hodnotách přetížení. Zároveň však stále vládnou nejasnosti ohledně toho, co vlastně spustilo únikový systém a jaká byla posloupnost událostí. Zkusíme se tedy na tuto otázku podívat podrobněji.

Podrobnosti o průběhu testu

Hlavními hrdiny únikového testu, který proběhl 19. ledna, bylo osm motorů SuperDraco, které po aktivaci záchranného systému odnesly Crew Dragon pryč od Falconu 9. Ke spuštění motorů došlo přesně v čase 16:31:25 SEČ, tedy 85 sekund po startu. Motory po bleskurychlém natlakování nádrží s oxidem dusičitým a monomethylhydrazinem vyvinuly celkový tah ve výši 578 kN a podle SpaceX fungovaly naprosto perfektně. Během přibližně 7sekundového zážehu došlo k urychlení lodi z 1929 km/h na 2430 km/h, přičemž bylo naměřeno maximální přetížení 3,3 g. Crew Dragon nakonec dosáhl maximální rychlosti Mach 2,3 a výšky 40 km, kde odhodil trunk. Mimochodem, Crew Dragon nemá žádné aerodynamické řídicí plochy, a tak je během zážehu směrován pomocí extrémně rychlého přiškrcování jednotlivých motorů SuperDraco.

Raketa Falcon 9 mezitím vypnula svých devět motorů Merlin a začala se rozpadat následkem aerodynamického náporu. SpaceX ztratilo spojení s raketou 11 sekund po aktivaci záchranného systému Dragonu a když Falcon 9 vybuchl, Crew Dragon už byl v bezpečné vzdálenosti přibližně 1,5 kilometru od rakety.

Crew Dragon po odhození trunku ve výšce 40 km a otočení do optimální polohy pomocí korekčních trysek Draco začal klesat k zemi. Ve výšce 5,8 km došlo k vystřelení brzdících padáků a poté ve výšce 2 km byla vytažena čtveřice hlavních padáků. Kosmická loď nakonec přistála v Atlantiku ve vzdálenosti 42 km východně od rampy LC-39A, odkud o 8 minut a 54 sekund dříve odstartovala. Crew Dragon byl poté vyloven z vody lodí GO Searcher, která jej necelých 9 hodin od přistání dopravila zpět na pevninu.

Crew Dragon na lodi GO Searcher po úspěšném únikovém testu (Zdroj: NASA)

Inženýři SpaceX nyní pečlivě zanalyzují všechna získaná data z testu, a pokud bude vše v pořádku, před misí DM-2 s astronauty Bobem Behnkenem a Dougem Hurleym už bude SpaceX muset dokončit pouze dva testy padákového systému. Ty proběhnou přibližně v polovině února s novou sadou padáků.

Co způsobilo aktivaci záchranného systému?

Jak jsem zmínil v úvodu, stále není úplně jasné, jak přesně bylo naprogramováno spuštění záchranného systému. Před testem i po něm se totiž objevily informace z jinak spolehlivých zdrojů, které jsou ve vzájemném rozporu. Některé zdroje uvádějí, že záchranný systém se aktivoval v reakci na předem naplánované vypnutí motorů Merlin na Falconu 9. Jiné zdroje naopak tvrdí, že k vypnutí Merlinů došlo až následkem příkazu z Crew Dragonu, který jej vyslal v rámci aktivační sekvence záchranného systému, a ztráta tahu Falconu 9 tedy nemohla být prvotním spouštěčem. Jelikož jsou zdroje v přímém rozporu, některé z nich se musejí mýlit, avšak je obtížné určit které. Dají se najít dobré argumenty pro obě dvě možnosti. Rozhodl jsem se tedy jednotlivé zdroje uvést a zároveň nabídnout potenciální interpretace jejich informací. Sami si pak můžete udělat názor na to, jak to vlastně bylo. Zdroje jsou seřazeny chronologicky.

Environmentální studie

Už v roce 2018 jsme na ElonX informovali o tom, jak bude probíhat únikový test Crew Dragonu na základě zveřejněné studie ekologických dopadů tohoto testu. Jedná se o oficiální dokument vydaný v listopadu 2018, který SpaceX vypracovalo pro Federální leteckou správu. V něm je naprosto jednoznačně uvedeno (strana 2-1): „Falcon 9 bude nakonfigurován tak, aby se vypnul a vytvořil tak podmínky pro únikový test (simulace ztráty tahu). Dragon to poté automaticky detekuje a vyšle příkaz k přerušení letu a spuštění únikového systému.“

Potenciální vysvětlení: Dokument je více než rok starý a jeho sepsání pravděpodobně proběhlo ještě dříve. Plán průběhu testu v něm popsaný se tedy od té doby mohl změnit. A jelikož změna způsobu aktivace únikového systému nemá vliv na ekologický dopad testu, nebylo by nutné studii aktualizovat.

NASA

Agentura NASA na únikovém testu spolupracovala se SpaceX a v oficiálních materiálech před testem jasně uváděla: „SpaceX nakonfiguruje Crew Dragon tak, aby záměrně spustil svůj únikový systém před uplynutím 1 minuty a 30 sekund od startu. […] Jakmile začne úniková sekvence, motory Merlin na prvním stupni Falconu 9 se vypnou a zažehnou se motory SuperDraco na Crew Dragonu.“

Crew Dragon před testem únikového systému (Foto: Nathan Barker)

Benji Reed

Tiskové konference, která proběhla ještě před provedením únikového testu, se zúčastnil také Benji Reed, což je ředitel managementu pilotovaných misí ve SpaceX. Ten na otázku ohledně posloupnosti událostí během testu uvedl (čas 20:46): „Provedeme [předem naprogramované] přerušení letu, spustí se únikový systém a motory Falconu se vypnou. Takže tah na Falconu se vypne hned poté, co k tomu dojde.“

Elon Musk

Elon Musk během tiskové konference po testu (čas 43:11) odpovídal na otázku Tima Dodda (Everyday Astronaut) ohledně posloupnosti událostí během aktivace záchranného systému. Musk následně odpověděl na něco trochu jiného, a tak Tim poprosil o upřesnění: „Pořád mi není jasné, jestli se únikový systém spustil, protože se nejdříve vypnuly motory, nebo,“ načež ho Musk okamžitě přerušil: „Ne, to je součástí únikové sekvence.“ O něco později Musk dodal: „Jednou z věcí, které se provádějí v rámci únikové sekvence, je vyslání příkazu k vypnutí motorů [Merlin].“ Dále vysvětlil, co spustilo únikovou sekvenci: „V tomhle případě jsme nastavili spouštěče velmi nízko, aby ke spuštění došlo při specifické rychlosti.“

Doug Hurley

Astronaut NASA Doug Hurley, který v Crew Dragonu poletí na demonstrační misi DM-2, na tiskové konferenci po provedení únikového testu uvedl (čas 8:10): „Existuje několik různých automatických spouštěčů záchranného systému. V tomto konkrétním případě to byla ztráta tahu nosné rakety.“

Analýza videa

Čtenář ElonX s přezdívkou Raul v diskuzi na toto téma pod minulým článkem odkázal na podrobnou analýzu jednotlivých snímků z videa okamžiku aktivace záchranného systému. Z ní vyplývá, že první známky vypnutí Merlinů byly viditelné už 200 milisekund předtím, než byl vidět zážeh motorů SuperDraco. A jelikož se uvádí, že motory SuperDraco potřebují k dosažení plného tahu pouhých 100 milisekund, měl by to být jednoznačný důkaz, že vypnutí Merlinů proběhlo dříve než aktivace únikového systému.

 

Protiargument: Na Wikipedii je uvedeno tvrzení NASA, že údaj o 100 milisekundách u motoru SuperDraco se týká doby od zážehu po dosažení maximálního tahu. Pokud tedy nejde o dobu mezi vysláním příkazu k zážehu a dosažením plného tahu, nevíme, jak dlouho trvá celá sekvence, která zahrnuje například také natlakování nádrží před zážehem motorů SuperDraco. Elon Musk navíc během konference po únikovém testu zmínil (čas 43:55), že by rád zveřejnil podrobný rozpis věcí, ke kterým dojde při aktivaci únikového systému v průběhu přibližně 700 milisekund – od vyslání příkazu k vypnutí Merlinů až po zážeh motorů SuperDraco a oddělení od rakety. Nebral bych to jako jednoznačný důkaz, že od aktivace únikového systému až po odlet Crew Dragonu uplyne přesně 700 milisekund, ale může to posloužit jako indície k tomu, že celý proces trvá déle než 100 ms. A pokud to připustíme, tak výše uvedený rozbor videa už nemusí být zdaleka tak jednoznačný.

Vyjádření SpaceX po testu

Někdy v posledních dnech SpaceX poskytlo novinářům podrobnější informace o předběžných výsledcích provedeného únikového testu. Není jasné, jakou formou SpaceX informace předalo, ale spekuluje se o telefonické konferenci pro novináře. Minimálně dva novináři pak tyto informace zveřejnili. Irene Klotz z magazínu Aviation Week je nasdílela v sérii tweetů a Stephen Clark je shrnul v článku na webu Spaceflight Now.

Nás zajímá údaj o způsobu aktivace záchranného systému. Irene Klotz uvedla: „Únikový systém byl spuštěn na základě speciální konfigurace spouštěče minimální akcelerace při rychlosti 536 m/s.“ Stephen Clark ve svém článku uvedl podobnou informaci, ale s jinou formulací: „Crew Dragon zahájil svůj únikový manévr v čase 15:31:25 GMT – spuštění vyvolalo nízké nastavení na palubním akceleračním spouštěči.“ Bohužel není k dispozici přesné znění sdělení od SpaceX, a tak nevíme, jestli si některý z novinářů informaci až moc neupravil, čímž mohlo dojít k posunu významu.

Tyto informace jsou nejaktuálnější a měly by tedy být s největší pravděpodobností správné, ale bohužel obě formulace se podle diskutujících na Redditu a fóru NASA Spaceflight dají vyložit dvěma způsoby. Podle jedné interpretace byl spouštěč nastaven tak, aby k aktivaci únikového systému došlo po překročení určité minimální hodnoty zrychlení. Raketa totiž během letu upravuje tah motorů a například během max Q, tedy fáze letu s nejvyšším dynamickým namáháním, nejedou Merliny na plný výkon. Po překonání max Q však opět dojde ke zvýšení tahu motorů (oznámení můžete slyšet na záznamu živého přenosu) a zvýšení tahu má za následek zvýšení zrychlení. První intepretace je tedy taková, že jelikož SpaceX chtělo únikový test provést po max Q, což je uvedeno například v oficiálním press kitu, let byl naplánován tak, aby k aktivaci únikového systému došlo v momentě zrychlení následkem zvýšení tahu Merlinů po max Q.

Druhá interpretace bere výše uvedené informace od SpaceX jako důkaz toho, že aktivaci únikového systému způsobilo vypnutí motorů Merlin. Informace lze totiž chápat tak, že k zahájení únikového manévru došlo v okamžiku, kdy měřené zrychlení rakety kleslo pod určitou minimální hodnotu. A to by se v dané fázi letu dalo vysvětlit jedině vypnutím Merlinů.

Shrnutí

Pokud si to tedy shrneme, tak názor číslo 1, že aktivaci záchranného systému způsobilo vypnutí Merlinů, jednoznačně podporují informace z environmentální studie a prohlášení Douga Hurleyho. Názor číslo 2, tedy že k vypnutí Merlinů došlo až v rámci procesu aktivace únikového systému, který vyvolal jiný spouštěč, podporují prohlášení NASA, Benjiho Reeda a Elona Muska.

Pak tu máme analýzu videa, která podporuje názor číslo 1, ale podle mě pouze za předpokladu, že celý proces aktivace záchranného systému trvá méně než 200 ms, což není jisté. A nakonec tu jsou aktuální informace od SpaceX, které se dají interpretovat tak, aby podporovaly oba názory (navíc to komplikuje překlad do češtiny).

Která z uvedených možností vám tedy nakonec přijde pravděpodobnější a proč? Podělte se o svůj názor v komentářích!

Petr Melechin
Latest posts by Petr Melechin (see all)Mohlo by se vám líbit...

Odebírat komentáře
Nastavit upozorňování na
guest

52 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlepší
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jiný Honza

Netušíte někdo, jak je to s únikovým odpojením Dragonu od druhého stupně? Má to na starosti stejný mechanismus jako při normálním průběhu letu? A ten mechanismus je součástí Dragonu nebo druhého stupně? Díky.

Mr. G

Predpokladam, ze je to ten isty mechanizmus. CrewDragon sa pri uniku oddeluje od druheho stupna spolu s trunkom.
Myslim si, ze mechanizmus, jeho aktivna cast je sucastou 2. stupna. Na trunku je potom len pasivna (lahsia cast) mechanizmu.

yamato

inak musim povedat ze everyday astronaut sa pytal velmi jasne a zrozumitelne – a ani sef SpaceX, ani sef NASA nepochopili co sa pyta 😀 Vypnutie Merlinov popisovali ako sucast, resp. prvy krok abortu. Nikto nepovedal ze co vlastne abort spustilo.

Petr

Mám za to, že vyjádření je jasné. Potřebovali otestovat celou sekvenci tedy inicializaci sekvence a pak všechny její kroky včetně vypnutí motoru. Inicializaci nastavili na nepatrnou ztrátu tahu (normálně by k inicializaci došlo při podstatně razantnější mu poklesu) Využili drobné snížení tahu ke kterému vždy dochází programově
při přechodu MAXQ. Následně proběhla celková úniková sekvence, včetně příkazu vypnout motory. Je to naprosto logické pokud by došlo nejprve k vypnutí motoru, mohlo by být otestováno, že tento příkaz jako součást únikové sekvence zafungoval.

Tomáš Kratochvíl

Podle videa abort evidentně nastal až při plném tahu motorů po MaxQ. Byl spuštěn naopak zvýšením akcelerace, nikoliv ztrátou tahu. Součástí testu bylo prověřit, že Dragon dokáže vypnout motory na Falconu, což se podařilo.

Raul

Já teda nevím, jak moc zdejší diskutující registrují diskuzi u starších článků, kam jsem dával svůj rozbor videa o kterém se v článku píše.
S dovolení aspoň vypíchnu něco z této naši diskuze i sem.. i když spíš doporučuju pročíst celé.

Podle Muska – 700ms trvá celá sekvence událostí.
Z rozfázování jednotlivých snímků oficiálního 30fps videa je patrné, že je to přesně od okamžiku poklesu tahu Merlinů, 200ms na to dochází k počátku zážehu SuperDraco, 500ms poté dohoření Merlinů a 700ms poté oddělení CrewDragona.

Nezaměňujme ale ztrátu tahu Merlinů a příkaz vypnutí Merlinů záchranným systémem, to jsou dvě různé věci !!!
Nejprve dojde ke snížení tahu Merlinů avionikou F9, jakožto naprogramovaná sekvence letové trajektorie na základě dosažení dané rychlosti 536 m/s za účelem testu záchranného systému, v tuto chvíli (T+85s) a v této dané rychlosti (536 m/s), pak tuto vyvolanou ztrátu tahu následně detekuje únikový systém jako pokles akcelerace pod kritickou úroveň (min-acceleration trigger) a vysílá sekvenci příkazu včetně vypnutí F9 a aktivaci SuperDraco.

Veškeré zveřejněné informace do sebe ve skutečnosti zapadají, aniž by byly v rozporu, včetně Reedova a Muskova vyjádření, i když to řekl trochu kostrbatě (jak má ostatně ve zvyku), v souladu s tím je i informace z Tweetu od Irene Klotz, (kterou ale někteří nešťastně interpretují), není tedy žádný důvod zpochybňovat oficiální dokument sloužící k vydání licence pro test od federální letecké správy, natož pak úroveň tréningu a informovanost velitele mise DM2 Douga Hurleye. Dobrý pilot (o to více zkušební) musí znát to na čem létá tak dokonale a komplexně jako nikdo jiný a právě on musí mít naprostou jistotu, že jeho záchranný systém byl řádně otestován.. a rozhodně tak musí vědět, jak testován byl.. tudíž nemá žádný smysl zpochybňovat to co říká.

Nemá smysl se domnívat že generální test software záchranného systému bude probíhat tak, že únikový systém CrewDragonu bude autonomně reagovat např. na překročení konkrétní rychlosti, nebo akcelerace abortem, ačkoliv při ostré misi tak reagovat nikdy nesmí. Autonomní spouštěč únikového systému musí reagovat na anomální pokles akcelerace následkem výpadku tahu motorů.
Testovat únikový systém v jiném režimu než k jakému je určený není hodno firmy tohoto typu.
“Test as you fly” – Elon Musk

yamato

pozrel som si znova closeup, slow-mo video od SpaceX, a musim si prihriat polievcicku 🙂

Argument 1: Prve znamky poklesu tahu Merlinov vidno prakticky simultanne s prvymi znamkami cinnosti SuperDraco. Pri tomto framerate sa neda urcit co nastalo skor. Presne takto by to vyzeralo, keby abort sekvencia vyslala simultanne signal k vypnutiu Merlinov a zazehu SuperDraco.

Argument 2: Keby Dragon reagoval na naozajstnu stratu tahu nosnej rakety, ako by ste to opisali novinarom? Bolo by to nieco v zmysle “zamerne sme vypli motory na Falcone, co spustilo abort sekvenciu”. Lenze ani jeden zo zdrojov citovanych v clanku to takto nepovedal. Vsetci splietaju nieco o akcelerometri, znizenych hodnotach akcelerometra, aborte na zaklade akceleracie apod. Ani jeden nepovedal ten najnazornejsi a najjednoduchsi opis: “vypli sme motory”. Preco? Pretoze ich nevypli.

Argument 3: Test as you fly. Ano. Lenze v tomto pripade to nedava zmysel. Sucastou abortu je vypnutie motorov (ak este nahodou bezia) – to je dolezite, aby sa Dragon co najrychlejsie vzdialil od rakety. Ako otestujete vypnutie motorov, ktore su uz vypnute? Nijako. Takze musia bezat. A nemyslim si ze boli zamerne priskrtene – jednak znova argument 2: nikto to takto nepopisal. Nikto nepovedal ze znizili sme tah motorov, aby sme vyvolali abort. Vsetci hovoria len o znizenych hodnotach na akcelerometri. Sedi dokonca aj komentar Douga Harleyho – v tomto pripade abort inicioval spustac, ktory detekuje stratu tahu. Ano – lebo bol nastaveny aby sa spustil aj pri nominalnom priebehu letu. Navyse, predpokladam ze ak chcete testovat vypnutie motorov, tak budete testovat najhorsi scenar – motory pri plnom, resp. nominalnom tahu. Casovy priebeh deceleracie rakety je iny, ako keby ste vypinali motory co uz su “napoly vypnute”

Mr. G

Rozoberat slow-mo video nema zmysel 🙂
Ked poslem signal vypni sa, kolko casu uplynie, kym je to vizualne pozorovatelne ?
Koenigsmann, aj Musk sa uz v minulosti niekolko krat vyjadrili, ze ovladanie tahu merlinu pri pristati je velkou vyzvou, lebo raketovy motor nereaguje okamzite na zmenu tahu. Rovnake to je aj ked sa vypne.

Magy

Vdaka za skvely clanok a tu pracu zhromazdit vsetky info.
Zatial som necital ine diskusne prispevky, uvediem moj nazor.

Najprv logicky vyklad zmyslu tohoto testu, ktory ja povazujem za klucovy: Testovanie uniku CD sa robi, aby sa otestovalo AUTOMATICKE spravanie sa CD na nestandardne situacie (v pripade, ze sa vyskytnu). Takou situaciou moze byt napriklad problem s motormi Falconu, gyroskopmi (nadmerna odchylka od spravneho smeru letu), destrukcia alebo iny strukturalny problem F9 atd.
Podla mojej sedliackej logiky ma CD v sebe naprogramovane, ako ma let spravne vyzerat + s nejakymi povolenymi odchylkami, ktore su stale v medziach bezpecnosti.
CD pocas celeho letu svojimi senzormi sleduje prebiehajuci let a namerane udaje porovnava s tym, co ma ulozene vo svojej pameti, ci to sedi. Ak parametre nesedia (prekrocia naprogramovane hranice), okamzite spusti unikovu sekvenciu. Sucastou nej je aj to, ze CD vysle signal pre motory F9, aby sa vypli – pre kazdy pripad, pokial tak doteraz z akehokolvek dovodu neurobili. Tym zvysuje sancu, ze CD nebude zasiahnute samotnym F9 alebo jeho ulomkami, ak by motory F9 stale pracovali naplno, co by s tych rychlostiach mohlo byt fatalne.
Tak by to podla mna malo logicky fungovat, CD je len akysi pasazier na vrchole rakety, ktora sa stara o dopravu. Ak doprava zlyha, pasazier “vyskoci z vlaku”.
No a tu je vlastne pointa celeho. Nedavalo by mi zmysel, aby prikaz “teraz sa odchylime od standardnych parametrov letu” vzislo z CD. Ten ma reagovat na necakanu zmenu, nie ju vyvolat. Otazne ale je, ci nahodou ten prikaz na odchylku nebol pre istotu naprogramovany nielen do F9, tak do CD. Co ked sekvencia v F9 zlyha? To by cely unikovy test skoncil ako fiasko, lebo k uniku CD by zrejme nedoslo, urcite nie v stanovenom case a teda az prilis neskoro, alebo az ked by F9 dosiahol bodu, ked sa oddeluje 2 stupen, lenze tam tentokrat nebol ziadny motor, len zataz. A v takom pripade by to cely test riadne skomplikovalo, v krajnom pripade by SpcX o CD uplne prisiel. Preto si myslim, ze odstartovanie “odchylky” (teda vyslanie prikazu na nejaku vyraznu zmenu v tahu merlinov F9) bola naprogramovana pre istotu AJ do CD.
No a teraz uz len zistit, ci to iniciovanie zmeny tahu prislo z nejakeho cipu vo F9, alebo z CD.
Nech je to ako chce, podla mna cip v CD, ktory mal iniciovat zaloznu zmenu ak zlyha cip v F9 (ak vobec take nieco existuje) nijako nie je prepojeny s obvodmi, ktore maju na starosti zachranu CD. Inak by to bolo proti zmyslu nielen testu, ale bezpecnosti CD vobec.
Kazdopadne – podla mna test prebehol dobre a zamyslany vysledok je jasny – posadka ostala ziva.

Jirka4000

Co k tomu dodat:

Once again.
SpaceX had chosen “loss of thrust” to be the trigger that would then cause the abort event.
Dragon’s abort sequencer had been de-tuned to a very low level so it would react as soon as thrust began to drop. Otherwise it would simply recognize the loss of an engine, which the F9 is designed to still be able to fly with, and not abort the spacecraft.

First the flight avionics – located in the F9 Upper Stage (not in the Dragon) commanded the Merlin engine shutdown at a predetermined altitude/velocity/AOA. The F9 obeyed its own flight avionics command and shut down its own engines – unaided in any way, shape or form by Dragon or Dragon’s abort sequencer.
THEN (milliseconds later) the abort sequencer – located inside the Dragon (not on the F9) – sensed the resulting loss of thrust and executed the abort sequence in reaction to that condition – completely by itself. It did not shut down the Merlin engines. It was the loss of thrust resulting from the F9 shutting down it’s own engines which created the condition that the Dragon abort sequencer then sensed and recognized as a Get-Out-of-Dodge condition.

The ONLY way to actually test Dragon’s ability at the system level (which this test was) to react to an already existing anomaly and execute an abort is for the Dragon itself to sense the anomaly, created by some condition over which it had no control, and execute the abort to save itself. Any other means of initiating the abort does not test Dragon’s system level abort capability, which this flight did.

Dragon did not shut down the Merlin engines. It is CRITICAL to understand that. Dragon had to CORRECTLY REACT to the condition (loss of thrust) ON ITS OWN, not create the condition to which it needed to independently react.

nasaspaceflight « Last Edit: Today at 12:46 am by clongton »

Magy

Tuto informaciu som necital, ale v principe to potvrdzuje to, co som si myslel a vysvetloval.

yamato

clongton je kto?

Petr Šída

Yamato to popsal podle mě dobře, CD si hlídá letovou obálku a vydává pokyn k abortu, když se dostane mimo ní, a tady selhání udělai prostě tak, že letovou obálku posunuli

jak prosté, není třeba žádný zásah do prvního stupně, žádná trhavina na motorech, nic, co by jej měnilo, je to čistě sofwarové selhání, které startuje sekvenci a jak vidno, test potvrdil, že sekvence funguje správně

havran

Ano, ten popis je absolutne logicky a vacsina ludi by tento test urobila presne takto -> CD reaguje na externy vyvoj situacie. SpX sa, zda, rozhodlo urobit softwerovu zmenu na CD.

Cisto vymysleny priklad na vykreslenie ako to mohlo vyzerat: standardne CD sleduje, ci leti spickou dopredu pocas celeho vzostupu. Pri tomto teste zmenili ocakavany parameter tak, ze v istom casovom intervale ocakaval CD, ze leti stitom dopredu. Akonahle nastala sekunda S, CD zistil, ze neleti stitom dopredu, vyhodnotil anomaliu a vtedy sa spustila unikova suslednost krokov.

Ak to bolo fakt takto, nemyslim, ze je to logicke. Zasah do softweru CD, ktory nosi ludi, je podla mna kritickejsi ako zasah do 1.st rakety.

havran

Sorac, to mala byt reakcia na Jirka4000.

Tomáš Kratochvíl

Díval bych se na to spíš tak, že SW na 1.stupni byl naprosto standardní, stejně jako SW na Dragonu. Abort vyvolalo jen určité specifické nastavení několika parametrů u Dragonu. Není důvod měnit cokoliv jiného.

yamato

zasah do softwaru v tomto pripade znamena obrazne povedane prepisat jedno cislo. Abort sa spusti, ak a<b. Ak chcete naschval vyvolat abort, znizite a. Software Dragonu v tom nevidi absolutne ziadny rozdiel, uprava jednej premennej nema ziadny vplyv na logiku algoritmu.
Predstavte si ze mate automat, ktory ma kazdu hodinu posielat reklamy na FB. Ako ho otestujete – budete cakat hodinu? Zrychlite cas? 🙂 Nie, prepisete frekvenciu na raz za minutu, z hladiska algoritmu v tom nie je ziadny rozdiel. Skontrolujete ci posiela, a ak je vsetko OK, prepisete frekvenciu naspat na raz za hodinu.

Cize najdolezitejsie teraz je, aby v SpaceX nezabudli ten trigger vratit na povodnu hodnotu 😀

Jiný Honza

Ten trigger určitě na původní hodnotu hned vrátili. Je otázka, až je za pár měsíců bude tlačit čas a nebude jim fungovat aktuální verze, jestli tam někdo slepě nevrazí tu poslední uloženou, která určitě fungovala… 🙂

Jiný Honza

Souhlas. Ale změnit v nastavení pár čísel je určitě jednodušší a pohodlnější.

Jirka

Za mne by davalo smysl kdyby Falcon byl naprogramovany vypnout merliny v urcite rychlosti. Tim se otestuje Crew Dragon, protoze SW pro ostrou misi by byl totozny. Dle meho ma system detekovat ze neco je spatne a spustit sekvenci. Dle meho jako jediny na otazku odpovida Doug, ostatni se vyjadruji nejasne, vcetne Muska a NASA.

Jirka

Co je jasne je, ze CD zasila signal merlinum se vypnout. Je to soucast abort sekvence. Jen v te dobe uz davno byly vypnute, protoze simulovali selhani. Ale porad plati, ze CD pri abortu Merliny vypina jen v tomhle konkretnim pripade jiz byly davno vypnute.

yamato

podla mna – spustac sekvencie je akcelerometer na Dragone. Ten ma predprogramovany ocakavany priebeh akceleracie pocas celeho startu, a porovnava realne hodnoty s ocakavanymi. Akonahle sa dostane mimo tolerancie, spusta unikovu sekvenciu.
“Nastavili spustace velmi nizko” potom znamena, ze pocas maxQ boli zamerne nastavene take ocakavane hodnoty, ktore boli mimo realnej letovej obalky nosica. Inak povedane, Falcon9 si isiel svoje a Dragon bol zamerne naprogramovany tak, aby ocakaval nieco ine (a je celkom jedno, ci ocakaval viac alebo menej).
Dragon nasledne spustil unikovu sekvenciu, ktorej sucastou je signal na vypnutie motorov.

Takto nastaveny test ma niekolko vyhod – sekvencia sa nespusti len tak, ale v reakcii na simulovane zlyhanie. Zlyhanie je pritom dosiahnute “softwarovo” a nie je nutne fyzicky zasahovat do chodu rakety, kym je na nej Dragon (co by mohlo mat neocakavany priebeh a cely test pokazit). Raketa sa znefunkcni az ked je Dragon prec.

A navyse to viacmenej zodpoveda vsetkym zverejnenym verziam – Dragon reagoval na “zlyhanie” nosica (ktory ale v skutocnosti nezlyhal) a sucasne Dragon inicioval abort a v ramci toho vyslal signal na vypnutie (stale beziacich) motorov.

yamato

este k tomu neocakavanemu priebehu vypnutia Falconu 9 – clovek by si povedal, co uz na tom moze byt neocakavaneho, ved motory vypinaju pri kazdom starte. Lenze – nevypinaju ich pri maxQ, s boostrom plnym paliva a pripojenym druhym stupnom. Neexistuju ziadne “real life” udaje o stabilite rakety pri takomto manevri (aerodynamicke sily su na maxime), o tom co urobia stovky ton paliva v nadrziach pri prudkej deceleracii apod.
A zistovat to kvoli tomuto jednomu testu? Ako inzinier by som tiez radsej oblbol pocitac.

Jiný Honza

To je zajímavá úvaha. Nebudeme vypínat motory při maxQ, protože čert ví, co se pak stane. Třeba by to ten chudák Dragon ani nepřežil. 🙂

Ale jinak souhlasím, nastavit “špatně” parametry programu je určitě nejpohodlnější.

hotovson

jednoznacne, jak pises

Musk: “V tomhle případě jsme nastavili spouštěče velmi nízko, aby ke spuštění došlo při specifické rychlosti.”

z toho odvozuji, ze standardne hlidaji nejake dovolene maximalni zrychleni/pretizeni, pri jehoz prekroceni se spusti abort CD (krome dalsich jinych podminek spoustecu abortu)

pro ucely testu toto maximum snizili na takovou hodnotu, aby k abortu doslo v oblasti ci tesne za max. Q pri jinak standardnim letu

Jan Brezina

Z posbiranych informaci to vidim uplne stejne. Umele prenastaveni (casove zavisle) povolene obalky zrychleni. To je spoustec, ktery minimalne zasahuje do vsech ostatnich HW a SW systemu aktivovanych behem uniku a proto je muze realne otestovat.

jakub

Všimněte si, že v živém přenosu těsně před IFA zazní: “throttle-up”. Nejdřív mě to mátlo a říkal jsem si jestli tam nemá říkat “throttle-down”, ale po přečtení výše uvedeného mi přijde že k aktivaci záchranného systému došlo právě z důvodu zvýšení tahu po max-Q. Nikdy předtím tuhle frázi nepoužívali, ale tentokrát ji použili = bylo to podstatné pro ten test.

Invc

Pouzivaji to bezne – i komentatori to zminuji (we are back to full thrust, throtling back up a podobne)… bezne to vysvetluji (treba start falconu heavy).

Jinak koukni na jejich videa – a vyber si ty nekomentovane se zaznamem technicke komunikace. K nekterym startum jsou.

Jiří Hadač

Podle toho co si pamatuju z prenosu kosmonautixu, technicka videa skoncila priblizne v polovine roku 2017, do te doby kosmonautix vyuzival tato videa pro prenosy a nemuseli tlumit zvuk kvuli hlasum komentatoru. Z hlavy ted nevim, jestli to byl ses-10, crs-10, nebo Bulgariasat, zkratka nekdy v te dobe.

Vladimír Todt

Možnost 3: Nevědí jak to přesně bylo nebo to bylo jinak než to chtěli, bo to někdo zvojtil. 😀

inypanko

Nerozumiem ako na tak zasadnu otazku nieje schopny reagovat spravne nikto ani z NASA ani SpaceX. Nepripada mi pravdepodobne zeby boli idioti a otazke nechapali, takze jediny dovod musi byt mlzenie a zakryvanie pravdy.