Všechno je jinak? Neuralink podrobně reaguje na zprávy o špatném zacházení se zvířaty

Odpověď Neuralinku na nedávná nařčení z týrání zvířat, o kterých jsme informovali v pondělí, na sebe nenechala dlouho čekat. Na twitterovém profilu firmy se objevil následující příspěvek s odkazem na nový text na jejich blogu:

Překlad: „Zvířata v Neuralinku jsou naším týmem respektována a ctěna. Bez náležitého kontextu mohou být informace ze zdravotních záznamů a vědeckých materiálů zavádějící. V našem novém příspěvku na blogu představujeme, jak v Neuralinku skutečně vypadá péče o dobré životní podmínky našich zvířat.“

Níže představujeme kompletní příspěvek z blogu Neuralinku přeložený do češtiny. Firma v něm vysvětluje, jak vypadalo testování na UC Davis před rokem 2020, jak vypadá dnes v jejích vlastních laboratořích a co plánuje do budoucna.

Postoj Neuralinku k dobrým životním podmínkám zvířat

Nedávné články vyvolaly otázky týkající se výzkumů na zvířatech, které Neuralink provádí v Centru pro výzkum primátů (angl. Primate Center) na Kalifornské univerzitě v Davisu. Je důležité uvést, že tato obvinění pocházejí od lidí, kteří jsou proti jakémukoli použití zvířat ve výzkumu. V současné době musí být všechny nové lékařské prostředky a léčebné postupy testovány na zvířatech, než mohou být eticky zkoušeny na lidech. Neuralink není v tomto ohledu ničím ojedinělý.

V Neuralinku jsme absolutně odhodláni pracovat se zvířaty tím nejhumánnějším a nejetičtějším možným způsobem.

MINULOST

V počátcích naší společnosti jsme pro ustájení a péči o zvířata využívali externí instituce, zatímco jsme budovali svůj vlastní program pro zvířata. V roce 2017 jsme se rozhodli spolupracovat na výzkumu na zvířatech s Kalifornskou univerzitou v Davisu, konkrétně s jejich prestižním Kalifornským národním výzkumným centrem primátů (CNPRC). S UC Davis jsme spolupracovali dva a půl roku a položili jsme zde základy současného výzkumného programu Neuralinku.

Při zahájení tohoto typu lékařského výzkumu se nové operace obvykle provádějí nejprve na mrtvolách zvířat a později pomocí „terminálních procedur“. V případě mrtvol jde o zvířata, která byla humánně utracena na základě rozhodnutí veterinárního lékaře kvůli zdravotním problémům nebo byla utracena v rámci předchozí nesouvisející výzkumné studie.

Terminální procedury zahrnují humánní eutanazii zvířete v narkóze po dokončení operace. Zvířata, která spadají do této kategorie, byla veterinárním personálem označena za dostatečně zdravá pro jednu anestezii, ale jejich zdravotní stav je kvůli předchozím komplikacím natolik vážný, že kvalita jejich života je i tak velmi nízká. Provádění chirurgických zákroků (v počátcích vývoje nových postupů) na mrtvolách a prostřednictvím terminálních procedur zajišťuje, že zvířata nebudou po operaci trpět v případě, že testovaný postup bude mít neočekávaný výsledek.

Krysa s implantovanými elektrodami (Zdroj: Neuralink)

Zahájili jsme proto naše první studie na UC Davis s použitím jak mrtvol, tak terminálních procedur. Tato zvířata byla přidělována do našeho projektu v den operace a trpěla širokou škálou již existujících traumat, která nesouvisela s naším výzkumem.

Kromě zmíněných traumat tato zvířata mohla také během svého předchozího života přijít o prsty kvůli konfliktům s jinými opicemi. Chybějící prsty jsou často důsledkem agresivních interakcí mezi makaky rhesus, kteří občas řeší své konflikty pomocí agrese. Viz například tato vědecká studie na téma konfliktů mezi makaky.
V UC Davis nedošlo k žádným takovým zraněním zvířat po jejich přidělení k projektu Neuralinku.

Tato práce v počátcích projektu nám umožnila vyvinout nové chirurgické a robotické postupy a vytvořit bezpečnější protokoly pro zajištění toho, aby následné operace už další opice mohly přežít. Studium přeživších opic nám pak umožnilo testování různých generací implantátů a jejich zdokonalení pro použití na lidech. Využití každého zvířete bylo důkladně plánováno a posouzeno tak, aby byl vyvážen vědecký přínos a etické stránky využití pokusných zvířat. V rámci naší práce byla dvě zvířata usmrcena v plánovaných koncových datech z důvodu získání důležitých histologických dat a šest zvířat bylo usmrceno na základě lékařského doporučení veterinárního personálu v UC Davis. Konkrétně šlo o jeden případ chirurgické komplikace při použití produktu schváleného FDA (BioGlue), jedno selhání zařízení a čtyři podezření na infekce související s přístrojem, což je riziko spojené s jakýmkoliv zdravotnickým zařízením. V reakci na to jsme vyvinuli nové chirurgické postupy a plně implantovatelné zařízení pro budoucí operace.

Makak Pager hraje Pong s použitím rozhraní Neuralinku (Zdroj: Neuralink)

Jakmile jsme dokončili výstavbu naší vlastní laboratoře, přesídlili jsme do ní z UC Davis několik ještě neoperovaných makaků. Byl mezi nimi také Pager, kterému jsme poté rozhraní implantovali a on s ním dokázal úžasné věci, přičemž to nemělo žádný viditelný vliv na jeho život a chování, jak jsme mohli vidět ve videu Monkey MindPong.

Veškeré práce na zvířatech prováděné na UC Davis byly schváleny jejich odborným výborem (Institutional Animal Care and Use Committee, IACUC) tak, jak to vyžadují federální zákony. A na veškeré lékařské a pooperační činnosti, včetně rozhodnutí o uspání zvířat, dohlížel jejich oddaný a kvalifikovaný veterinární personál.

Zatímco zařízení a péče v UC Davis splňovaly a nadále splňují federálně nařízené normy, při přesunu do naší laboratoře jsme byli odhodláni tyto podmínky v interních zařízení ještě vylepšit.

SOUČASNOST

V současnosti v Neuralinku máme to štěstí, že disponujeme finančními zdroji na to, abychom vytvořili něco velmi odlišného a nového. Naším hlavním cílem je navrhnout program péče o zvířata upřednostňující potřeby zvířat před lidským pohodlím. V roce 2020 jsme otevřeli naše vivárium o rozloze 557 m², kde jsou ustájena hospodářská zvířata a makakové. Pracují zde zapálení ošetřovatelé, jejichž jediným cílem je zajištění všeho, co zvířata potřebují ke spokojenému životu. To je ústřední motiv filosofie Neuralinku.

Abychom zajistili vybudování firemní kultury s neustálými diskusemi zaměřenými na dobro zvířat, zavedli jsme měsíční program ocenění pro obhájce zvířat. Naši inženýři a techničtí pracovníci mohou získat speciální ocenění, jestliže při své práci předvedou příkladné činy, kdy se nějakým způsobem zastali zvířat.

Dále jsme vyvinuli firemní normy týkající se silného prosazování dobrých životních podmínek zvířat tím, že jsme zajistili, aby všichni zaměstnanci měli příležitost setkávat se s našimi zvířaty a strávit s nimi čas po boku vyškoleného specialisty na péči o zvířata. Tato investice do pozitivních interakcí mezi lidmi a zvířaty povzbuzuje lidi podnikání dalších kroků k zajištění toho, aby jejich zařízení byla navržena takovým způsobem, který upřednostňuje bezpečnost zvířat.

Ještě před otevřením naší zvířecí laboratoře jsme angažovali inspektory ministerstva zemědělství Spojených států amerických (USDA), abychom zajistili splnění a překročení všech požadavků zákona o ochraně zvířat (AWA).

Stojí za zmínku, že Neuralink nikdy neobdržel od inspektorů USDA žádné námitky týkající se našich zařízení a programu péče o zvířata.

Kromě toho jsme nedávno získali akreditaci od Asociace pro hodnocení a akreditaci péče o laboratorní zvířata (AAALAC), mezinárodní agentury potvrzující excelenci v péči o zvířata. Naše akreditace AAALAC poukazuje na to, že vše, co v Neuralinku děláme, nejenže splňuje, ale dokonce překračuje normy stanovené v předpisech Animal Welfare Act (AWA) a také v Pokynech pro péči a používání laboratorních zvířat.

I přesto se v Neuralinku každý den snažíme posouvat naše standardy ještě dále:

Příbytky: Současný minimální požadavek na příbytky primátů ve výzkumu podle zákona o dobrých životních podmínkách zvířat a nařízení o ochraně zvířat, část 3, podčást D. § 3.80 (b)(2) uvádí, že primát o hmotnosti 10–15 kg potřebuje výběh s 0,56 m² podlahové plochy a 0,8 m na výšku. V Neuralinku mají zvířata k dispozici plochu 18,6 m² s výškou 3,7m. To je 150násobně větší prostor oproti normě. Tyto výběhy jsou vybaveny bazény, prolézačkami, houpačkami a dalšími věcmi, které podporují přirozené chování zvířat.

Péče: Máme velký a oddaný tým veterinářů, veterinárních techniků, behavioristů, techniků obohacování prostředí a specialistů na péči o zvířata, kteří se celý den věnují našim zvířatům.

Strava: Standardní krmivo pro primáty sestává ze speciálních nutričně kompletních sušenek. Ve spolupráci s naším týmem veterinářů jsme tuto stravu obohatili o čerstvé ovoce, zeleninu, džusy a smoothies. Strava je tak zdravější a přirozenější. Rovněž zde převyšujeme standard oboru.

Socializace: Sociální zvířata si zaslouží naši snahu najít skupinové interakce, které jim vyhovují. Behavioristé pomáhají zvířatům s přirozeně se vyvíjející dynamikou hierarchických tlup. Je pro nás důležité využívat takové specialisty k zavádění a udržování těchto sociálních skupin tam, kde je to vhodné a v souladu s předpisy uvedenými v části 3 podčásti D, § 3.81 (a) 1-3 AWA.

Motivace zvířat: Nepraktikujeme odpírání vody a potravy, což jsou běžné strategie používané v lékařském výzkumu k motivování zvířat, aby prováděla behaviorální úkoly. Místo toho, jak už bylo uvedeno výše, používáme rozmanitou stravu s novými potravinami, abychom zvířata zaujali a povzbudili je k zapojení do výzkumu a provádění potřebných úkolů. Pokud se zvíře rozhodne nezúčastnit se úkolu, není k tomu nikdy nuceno. Přiklad tohoto přístupu jste mohli vidět na naší první demonstraci, kdy se prasnice Gertruda rozhodla prohrabávat se slámou v zadní části kotce, než aby debutovala na jevišti, když k tomu měla příležitost. Gertie dnes žije na farmě a dny tráví lenošením na slunci se svými dvěma nejlepšími kamarádkami Harriet a Friedou.

Omezovací prostředky (klece): Zákon o ochraně zvířat (část 3, podčást D § 3.81(d)) umožňuje, aby primáti byli drženi v zařízeních omezujících jejich svobodný pohyb z důvodu výzkumu. Je to možné se souhlasem institucionálního výboru pro péči o zvířata a jejich použití.

V Neuralinku jsme neúnavně pracovali na úplném odstranění omezení a minimalizaci doby potřebné k získání optimálních dat.

Během výzkumu v UC Davis jsme vyvinuli proces plné implantace našeho zařízení pod kůži, díky čemuž jsou implantáty plně bezdrátové. To umožňuje zvířatům vykonávat úkoly buď ve svém domácím prostředí, nebo ve velkých plexisklových ohradách, kde si mohou volně vylézt na větev a interagovat s herní konzolí, tak jak to předvedl Pager ve videu Monkey MindPong.

Aktivita: Pomocí dat od volně žijících zvířat můžeme posoudit, zda se naše laboratorní zvířata chovají podobně jako divoká zvířata stejného druhu. Zaměstnáváme personál vyškolený v behaviorální analýze zvířat, který pomáhá režírovat jejich den a ovlivňovat jejich preference. Zvířata v naší péči se učí rozpoznávat ikony, které jim umožňují přístup k různým potravinám, aktivitám a dokonce i trenérům. Čím více nám dají vědět o svých preferencích, tím snadněji můžeme dosáhnout našich cílů nasměrováním zvířat k preferovaným aktivitám.

Sběr dat: Pečlivým pozorováním chování zvířete v laboratoři můžeme identifikovat, kdy se necítí dobře. V takových situacích se ihned soustředíme na eliminování procedury nebo vybavení, které bylo příčinou problému. Může to znamenat potřebu vylepšit naše technologie. Může být také nutná změna tréninkového plánu tak, aby zvíře pochopilo, co od něj chceme a mohlo se rozhodnout, zda s námi bude spolupracovat na sběru dat.

„Odchod do důchodu“: Můžou zvířata, která nechtějí plnit úkoly, nebo ta, která dokončila svůj projekt, odejít do pomyslného důchodu? Ano! Rozhodli jsme se vyřazovat z programu zvířata po ukončení jejich zadání. Loni v březnu jsme několik makaků přemístili do útulku, protože raději trávili den plaváním ve svých bazénech, sháněním potravy a relaxací v houpacích sítích, než aby se účastnili hry, kterou jsme jim představili. Náklady útulku jsou plně financovány Neuralinkem.

BUDOUCNOST

V Neuralinku nebudeme nikdy spokojeni se standardy pro zacházení se zvířaty a vždy se budeme snažit, aby se naše zvířata, která tolik přispívají k pokroku lidstva, u nás cítila co nejlépe.

Někteří lidé chtějí z různých důvodů přispět k lékařskému výzkumu. Jiní ne. Proč to nemůže být stejné pro zvířata? Představte si tlupu makaků, kteří společně šplhají po stromech. Jeden se vydá do domku na stromě, který je vybaven RFID skenerem, jenž bezpečně stáhne jeho herní nastavení. Zvíře si může hrát a být využito pro sběr dat, stejně jako člověk přispívající do klinické studie. Takovýto systém testů na zvířatech vyžaduje vynikající inženýry, behavioristy a veterináře spolupracující jako jeden tým.

Již nyní navrhujeme a budujeme takové zařízení, které přesně toto umožňuje. Je to pro nás způsob, jak dát našim zvířatům kontrolu a poskytnout jim svobodu volby stejnou, jakou by měli ve svém přirozeném světě.

Neurochirurgický robot (Zdroj: Neuralink)

Také se těšíme na den, kdy zvířata již nebudou pro lékařský výzkum nezbytná. Naše společnost se však v současnosti spoléhá na lékařské objevy při léčbě nemocí, prevenci šíření virů a vývoj technologií, které mohou změnit způsob, jakým jsou lidé schopni komunikovat se světem. Pokud však do té doby budou muset být zvířata používána ve výzkumu, jejich životy a zkušenosti by měly být co nejvíce vitální a přirozené. Vždy se budeme snažit překonat standardy oboru a nikdy se nepřestaneme ptát sami sebe: „Můžeme pro zvířata udělat ještě něco lepšího?“ Nikdy také nezapomeneme, že pracovat se zvířaty ve výzkumu je výsadou. Jako jejich pečovatelé musíme zajistit, aby jejich zkušenost byla co nejklidnější a nejradostnější.


Přispějte prosím na provoz webu ElonX, aby mohl nadále zůstat bez reklam. Podpořte nás pomocí služby Patreon či jinak a zařaďte se tak po bok ostatních dobrodinců, kteří už finančně přispěli. Děkujeme!
Mohlo by se vám líbit...

Odebírat komentáře
Nastavit upozorňování na
guest

3 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlepší
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Vlastek
Vladimír

Je důležité uvést, že tato obvinění pocházejí od lidí, kteří jsou proti jakémukoli použití zvířat ve výzkumu. Tak ať se toto lidé dobrovolně přihlásí k pokusům na sobě.

Kuřecí Stehno

Děkujeme. A to přesto, že jsem již četl původní zprávu. Tohle by se mělo šířit.