Blíží se testování Super Heavy B4, na první orbitální misi se ale možná nakonec vydá až prototyp B8

Po dlouhém čekání se nejspíš konečně blíží pozemní testování prototypu Super Heavy B4. Ten měl podle původního plánu následně absolvovat první orbitální start Starship, ale nyní se objevují nepotvrzené zkazky, že jako první odstartuje až prototyp Super Heavy B8. Pokud je to pravda, znamenalo by to, že první orbitální test proběhne o dost později než na začátku příštího roku, jak naposledy uváděl Elon Musk.

Starship S20 a Super Heavy B4 po zkušebním spojení na orbitální rampě (Foto: Jack Beyer)

Už během letošního srpna došlo na základě Starbase v jižním Texasu k prvnímu zkušebnímu spojení prototypů Starship S20 a Super Heavy B4 do jednoho celku vysokého 120 metrů. Náhodný přihlížející tak mohl snadno nabýt dojmu, že start tohoto kolosu bude brzy následovat. Avšak ti, kdo dění ve Starbase sledují podrobněji, věděli, že před prvním orbitálním startem Starship je potřeba dořešit ještě řadu věcí:

  • Dokončit oba prototypy
  • Provést pozemní testování samotné lodi Starship S20
  • Dokončit orbitální rampu a tankovací infrastrukturu
  • Provést pozemní testování samotného nosiče Super Heavy B4
  • Získat startovní licenci od úřadu FAA

Prototypy S20 a B4 zůstaly spojeny jen asi hodinu a následně byly opět odděleny a odvezeny zpět do montážního areálu. Tam byly dokončeny některé práce, které se před zkušebním spojením nestihly (například byly odmontovány nebo vyměněny některé motory, byl dokončen tepelný štít apod.). Následovalo samostatné testování Starship S20 na suborbitální rampě, které úspěšně proběhlo během podzimních měsíců. Na konci září byly provedeny tlakové zkoušky nádrží, v říjnu a listopadu následovalo několik statických zážehů motorů Raptor (poprvé byl zažehnut vakuový Raptor a pak také všech šest motorů najednou). Zatím poslední test proběhl 1. prosince, kdy to vypadalo, že je v plánu další statický zážeh, ale pokus zřejmě byl na poslední chvíli přerušen a SpaceX od té doby nový zážeh neprovedlo. Každopádně i tak to vypadá, že Starship S20 je víceméně připravená na orbitální misi, takže první bod ze seznamu výše si můžeme odškrtnout.

Statický zážeh všech motorů na Starship S20 (Foto: SpaceX)

Souběžně s testováním Starship S20 také probíhaly usilovné práce na dokončení nové odpalovací rampy ve Starbase, ze které budou prováděny orbitální starty Starship. V posledních týdnech a měsících byla na integrační věž nainstalována tzv. Mechazilla, což je zařízení, které bude sloužit jako jeřáb pro manipulaci s loděmi Starship a nosiči Super Heavy a jejich spojování do jednoho celku před startem. Druhou funkcí Mechazilly, která je vybavena dvojicí ramen, pak bude zachytávání přistávajících nosičů i lodí. Ale o to se SpaceX nejspíš pokusí až při pozdějších testovacích letech. Mechazilla bude při svých funkcích jezdit po věži nahoru a dolů, ale toto zatím SpaceX neotestovalo, takže mechanismus nejspíš ještě není zcela připravený na provádění svých funkcí, ale lze očekávat, že už se blíží dokončení.

Orbitální startovní rampa s Mechazillou na začátku prosince 2021 (Foto: RGV Aerial Photography)

Další části infrastruktury potřebné pro orbitální starty tvoří vypouštěcí stůl a také tankovací farma. Farmu tvoří obří nádrže pro skladování a chlazení kyslíku, metanu a dalších látek, které jsou potřeba pro starty Starship, a dále také potrubí a další systémy zajišťující tankování rakety stojící na rampě. Farma se zřejmě také blíží dokončení, jelikož alespoň některé části celého systému byly otestovány v praxi při prosincových tlakových zkouškách experimentální nádrže B2.1, která byla vyrobena z dílů prototypů Starship i Super Heavy a jejím účelem možná bylo ověřit nějaký nový typ konstrukce nebo výrobní postup. Nádrž úspěšně prošla třemi tlakovými testy s kryogenním dusíkem, který byl čerpán z orbitální tankovací farmy.

Orbitální tankovací farma SpaceX s popisky (Zdroj: RGV Aerial Photography)

Orbitální vypouštěcí stůl, na kterém bude před startem stát celá 120metrová sestava Starship a Super Heavy, je zřejmě také už připraven. Prototyp B4 prozatím neabsolvoval žádné zkoušky a poslední 3 měsíce jen stál v oblasti orbitální rampy (mimo stůl) a technici u něj prováděli menší práce jako výměnu některých Raptorů nebo instalaci okrytování motorů. Důvodem čekání nejspíš byla nepřipravenost orbitální rampy, která je potřeba pro plnohodnotné otestování Super Heavy. Dne 13. prosince ale byl prototyp B4 opět přesunut na orbitální stůl, takže testovací program může konečně začít.

Super Heavy B4 s okrytovanými motory během přesunu na orbitální vypouštěcí stůl 13. prosince 2021 (Foto: NASA Spaceflight)

Očekává se, že raketa absolvuje tlakové zkoušky s dusíkem a pak tankovací testy a několik statických zážehů motorů. Prototyp je vybaven 29 Raptory, ale není jasné, kolik testovacích zážehů SpaceX plánuje a jestli proběhne aspoň jeden zážeh všech motorů najednou. Elon Musk v aktuálním rozhovoru s časopisem TIME, který jej prohlásil osobností roku 2021, uvedl, že má ohledně Raptorů obavy. Konkrétně ohledně toho, zda kovové bariéry, které jsou nainstalovány v motorové sekci Super Heavy, budou dostatečné pro zajištění toho, aby v případě selhání jednoho Raptoru nedošlo k poškození dalších motorů okolo. Je tedy možné, že jedním z úkolů statických zážehů Super Heavy B4 bude zjistit, jak fungují tyto ochranné kryty v praxi při zážehu mnoha Raptorů najednou.

29 motorů Raptor na Super Heavy B4 s částečně nainstalovanými ochrannými kryty mezi motory (Zdroj: Elon Musk)

Podle posledních oficiálních informací má nosič Super Heavy B4 absolvovat první orbitální start v kombinaci s lodí Starship S20. Nyní se ale objevují nepotvrzené informace od relativně spolehlivého zdroje, že Super Heavy B4 nakonec nikam nepoletí a poslouží jen pro výše popsané pozemní testování. První orbitální start údajně proběhne až s prototypem B8, který je přitom momentálně teprve v rané fázi výroby. To by znamenalo, že první orbitální test by se určitě nestihl v lednu ani v únoru příštího roku, což byl termín ještě nedávno uváděný Elonem Muskem. Znovu upozorňuji, že zatím jde o nepotvrzené informace, ale pro potřeby článku zkusme předpokládat, že jde o pravdivé zprávy. Přesný důvod této změny plánů zatím není znám, ale napadá mě pár možností.

Tahový puk pro 13 středových Raptorů na Super Heavy B8. Dalších 20 Raptorů by bylo nainstalováno po obvodu rakety. (Foto: Nic Ansuini / NASA Spaceflight)

Poslední věcí, jež zatím brání orbitálnímu startu Starship, a o které jsme zatím nemluvili, je získání startovní licence od Federální letecké správy (FAA). Bez ní může SpaceX ve Starbase provádět pouze krátké testovací lety samotné lodi Starship do výšky pár kilometrů. Těch už firma provedla několik a další takové testy by už asi měly jen minimální přínos. SpaceX proto už před řadou měsíců požádalo o povolení provádět ve Starbase orbitální testy, pro které už je potřeba také mocný nosič Super Heavy. Úřad FAA nedávno oznámil, že své rozhodnutí ohledně (ne)udělení licence pro orbitální starty vydá do konce tohoto roku. Z nedávných prohlášení Elona Muska to vypadalo, že očekává úspěšné získání licence, a tak avizoval, že v takovém případě by první orbitální start Starship mohl proběhnout na začátku příštího roku. Je však možné, že SpaceX se od té doby dozvědělo, že licence nebude udělena hned na konci prosince. Třeba bude FAA nejdříve požadovat splnění nějakých dodatečných požadavků (vytvoření nové studie ekologických dopadů, nutnost vyjednání nějakých změn či podmínek licence apod.). V takovém případě by SpaceX dostalo licenci až později, a tou dobou už bude vyrábět pokročilejší prototypy Super Heavy a Starship. Proto by dávalo smysl přeskočit Super Heavy B4 ve prospěch novějšího exempláře B8. Ten má totiž jako první disponovat plným počtem Raptorů (33 kusů místo 29) a lze očekávat, že bude obsahovat i nějaké další změny a vylepšení.

Testovací let prototypu Starship SN8 (Autor: Trevor Mahlmann)

Stejným způsobem v minulosti SpaceX přeskočilo některé již vyrobené prototypy Starship, když se ukázalo, že testovací lety do výšky 10 km probíhají lépe, než se čekalo. Aktuální prototypy Super Heavy B5 až B7 by tedy v takovém případě nejspíš byly také přeskočeny. Vysvětlovalovalo by to, proč byl nedávno dokončený prototyp B5 převezen na stejné místo, kde SpaceX skladuje rozličné nádrže a prototypy Starship, pro které už nemá využití. Osobně jsem myslel, že B5 tam jen vyčká na dodání motorů a uvolnění orbitální rampy, kterou momentálně bude zabírat testovaný exemplář B4, ale alternativním vysvětlením je, že prototyp B5 byl jednoduše vyřazen, protože je oproti B8 zastaralý. Co se týče prototypu B6, tak jeho díly byly využity pro výrobu malé zkušební nádrže, takže z něj už nebude plnohodnotná Super Heavy. Pro B7 zatím bylo spatřeno jen pár samostatných dílů.

Zkompletovaná Super Heavy B5 vedle vyřazených prototypů Starship SN15 a SN16 v prosinci 2021 (Foto: RGV Aerial Photography)

Roli by také mohlo hrát to, že SpaceX aktuálně rozjíždí výrobu Raptoru 2 neboli druhé generace motoru, který pohání Starship a Super Heavy. Je možné, že Raptor 2 není zpětně kompatibilní se současnými prototypy Starship a Super Heavy a B8 bude první prototyp, který bude uzpůsoben pro instalaci tohoto nového typu Raptoru. Podobná situace nastala u prototypu Starship SN15, který využíval vylepšenou variantu Raptoru, kterou nebylo možné nainstalovat na dřívější prototypy. A jelikož všechny budoucí prototypy Starship a Super Heavy budou pravděpodobně také využívat Raptor 2, přínos orbitálního testu s Raptory předchozí generace, kterými je vybavena Super Heavy B4, možná není dostatečně vysoký.

Pracovníci SpaceX se 100. vyrobeným Raptorem (Foto: SpaceX)

Dalším důvodem pro přeskočení současných prototypů Super Heavy, by mohlo být, že i pokud SpaceX obdrží povolení FAA hned na přelomu roku, získá tím nárok jen na 5 orbitálních startů Starship ročně. Tento maximální počet by sice mělo být možné navýšit pomocí úprav základní licence pomocí dodatečných žádostí, ale těžko říct, jak dlouho bude takový proces trvat. Takže i když Elon Musk nedávno uvedl, že by příští rok rád viděl až 12 testovacích startů Starship, omezená licence by mohla v tomto ohledu představovat problém. V takovém případě by tedy dávalo smysl „neplýtvat“ omezenými přiležitostmi a dělat pouze takové orbitální testy, které mají největší hodnotu a přínos. A do této kategorie už možná nezapadá start prototypu B4, který bude brzy zastaralý a využívá Raptor dřívější generace.

Neoficiální představa orbitálního startu Starship/Super Heavy (Autor: Neopork)

Také není jasné, co tohle všechno znamená pro Starship S20. Bude také zcela přeskočena, nebo poletí s prototypem Super Heavy B8? Navíc už bude brzy dokončen také následující prototyp Starship S21, který se asi nebude výrazně lišit od svého předchůdce. Budou obě lodě v době startu Super Heavy B8 také už zastaralé, nebo pro ně SpaceX najde uplatnění? Pokud první orbitální start opravdu bude odložen o několik měsíců (ať už kvůli průtahům s licencí FAA, nebo čekání na výrobu B8), SpaceX by teoreticky mohlo mezitím využít Starship S20 pro hypersonický suborbitální test. Ten byl před časem plánován pro dnes již vyřazený prototyp Starship SN16, ale nakonec byly upřednostněny přípravy rovnou na orbitální start. Při hypersonickém testu by Starship dosáhla nadzvukových rychlostí a přitom mohla alespoň částečně otestovat odolnost tepelného štítu a konstrukce lodi v prostředí s vyšším aerodynamickým náporem. Oproti tomu všechny dosavadní testovací lety prototypů Starship byly provedeny bez kompletního tepelného štítu a v podzvukových rychlostech.

Prototyp Starship SN10 během přistávacího manévru (Foto: SpaceX)

Snad se brzy vyjasní, co je pravdy na tom, že SpaceX chce provést první orbitální start Starship až s prototypem Super Heavy B8. Elon Musk aktuálně prohlásil, že v prosinci nebo nejpozději v lednu uspořádá přednášku s novinkami o vývoji Starship, a tak lze očekávat, že se z ní dozvíme konkrétnější plány ohledně orbitálního testování. Musk mimochodem dává pouze 50% šanci tomu, že Starship doletí na oběžnou dráhu hned na první pokus…
Mohlo by se vám líbit...

Odebírat komentáře
Nastavit upozorňování na
guest
43 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlepší
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře