Úřad FAA vydal předběžnou environmentální studii orbitálních misí Starship, ale čekání na první start nekončí

SpaceX nadále usilovně pracuje na přípravách prototypů a pozemní infrastruktury pro první orbitální start Starship. Firma ale zatím nemá startovní licenci od Federální letecké správy (FAA) pro orbitální starty ze Starbase, a tak i kdyby byly raketa s rampou hotové dnes, start by nebyl možný. Úřad FAA ale konečně vydal předběžný návrh environmentální studie, která posuzuje očekávané dopady orbitálních startů Starship na veřejnost a životní prostředí. Jedná se o důležitý krok na cestě k získání finálního povolení pro starty Starship, avšak tato cesta nejspíš bude ještě dlouhá. Co studie prozradila o plánech SpaceX a kdy bychom se mohli dočkat prvního orbitálního testu Starship se Super Heavy?

Neoficiální představa orbitálního startu Starship ze Starbase (Autor: Tony Bela)

Dnešní základna Starbase v jižním Texasu měla původně sloužit pro starty raket Falcon 9 a Falcon Heavy. V roce 2014 proto byla kvůli získání startovní licence vypracována zevrubná environmentální studie (Environmental Impact Statement), která analyzovala předpokládané ekologické dopady provozu plánované startovní rampy u zdejší vesničky Boca Chica. SpaceX takto získalo povolení provádět až 12 startů Falconů ročně z této lokality. Plány a priority SpaceX se ale v průběhu let změnily a firma usoudila, že další rampu pro Falcony vlastně nepotřebuje, protože si vystačí s existujícími třemi.

Zhruba od roku 2018 tedy SpaceX začalo využívat oblast plánované rampy  pro účely výroby a testování prototypů nové generaci raket – Starship a Super Heavy. Pro tyto účely si firma u FAA vyřídila dočasnou experimentální licenci, která jí umožnila provádět testy prototypů Starship. Začalo to technologickým demonstrátorem Starhopperem v roce 2019, pokračovalo krátkými skoky pokročilejších částečných prototypů lodi Starship v roce 2020 a zhruba před 9 měsíci to dospělo do fáze suborbitálních testů téměř plnohodnotných prototypů lodi, které létaly do výšky 10 kilometrů. Prvních pár pokusů skončilo výbuchem při přistání, ale prototyp Starship SN15 už dokázal měkce dosednout zpátky na zem. Dalším logickým krokem tedy bylo přejít k orbitálním testům. Jenže existující licence FAA se vztahuje pouze na suborbitální lety do maximální výšky 30 km a pro orbitální starty Starship s masivní raketou Super Heavy vyžadují novou licenci. A její udělení je podmíněno novým posouzením ekologických dopadů orbitálních startů Starship.

SpaceX na získání nové licence spolupracuje s FAA už řadu měsíců a v pátek 17. září byl vydán dlouho očekávaný předběžný návrh environmentální studie. Veřejnost nyní má 30 dnů na zaslání připomínek k této studii a na jejich základě pak FAA studii upraví a vydá finální verdikt ohledně (ne)udělení licence firmě SpaceX na orbitální starty ze Starbase. Nikdo však neví, jak dlouho bude celý proces trvat, protože FAA může rozhodnout několika způsoby. A jedna z možností je, že bude potřeba vypracovat mnohem podrobnější environmentální studii, což může trvat třeba i rok. Stejně tak se neví, jak dlouho bude FAA trvat vydání rozhodnutí poté, co 18. října skončí možnost zasílání připomínek. Lze předpokládat, že různé spolky a ekologické organizace budou protestovat proti vydání startovní licence bez nové, podrobnější studie a jejich připomínky bude nutné řádně vyhodnotit. Převládá tedy názor, že bude velký úspěch, pokud se vše zvládne vyřídit a finalizovat alespoň do konce roku, a to i v případě, že nebude nutné existující studii výrazně upravovat nebo dělat úplně novou. Na druhou stranu, SpaceX nejspíš bude ještě pár měsíců trvat než připraví orbitální rampu a prototypy Starship S20 a Super Heavy B4 na start, takže alespoň prozatím absence startovní licence není to hlavní, co firmě brání provést orbitální test.

Starship S20 a Super Heavy B4 po zkušebním spojení na orbitální rampě (Foto: RGV Aerial Photography)

Aktuálně vydaná předběžná verze environmentální studie (Draft Environmental Assessment) zahrnovala spoustu doprovodné dokumentace, která obsahovala konkrétnější plány SpaceX ohledně Starbase a orbitálních startů Starship. Rád bych tedy upozornil na několik zajímavých poznatků, které jsem z dokumentů vyčetl. V první řadě je důležité vysvětlit, že i když bude startovní licence v následujících měsících udělena, půjde o jakousi omezenou prvotní verzi, která se bude vztahovat víceméně jen na úvodní orbitální testy. Licence totiž povoluje maximum 5 startů Super Heavy ročně. Důvodem je to, že ani SpaceX zatím pořádně neví, jakou finální podobu budou Starship a Super Heavy mít, jaký budou mít standardní letový profil a kde všude budou potřebovat přistávat. Aktuální studie tedy bude sloužit jako jakýsi základ, který pokryje prvotní testovací fázi a v budoucnu z něj budou vycházet nové studie na základě dalších žádostí SpaceX ohledně nových typů misí. Tyto studie ale nebudou začínat od nuly, protože se budou analyzovat pouze rozdíly oproti aktuálně vydanému environmentálního posudku.

Plánovaný roční objem aktivit SpaceX ve Starbase povolených v rámci nové licence FAA (Zdroj: FAA/SpaceX)

Z dokumentace je také patrné, že byla formulována už před řadou měsíců, a tak jsou některé informace již zastaralé. Například počet motorů nebo výška Super Heavy Starship neodpovídají aktuálním plánům a dále například úplně chybí zmínka o zachytávání Super Heavy. Stejně tak dokumentace uvádí suborbitální testy samostatné rakety Super Heavy, které už přitom nejsou v plánu. Studie dále obsahuje vizualizaci plánované podoby orbitální rampy. Obrázek však neobsahuje rameno pro tankování Starship a stabilizaci Super Heavy. To je buď chyba (grafik na rameno zapomněl), nebo jde o zastaralou verzi z doby, kdy ještě bylo v plánu provádět tankování Starship skrz potrubí uvnitř Super Heavy, a rameno tedy nebylo potřeba.

Oficiální vizualice orbitální rampy pro Starship a Super Heavy (Zdroj: FAA / SpaceX)

V souvislosti s rampou byla v dokumentu uvedena informace, že oblaka spalin se při startu Super Heavy dostanou až do vzdálenosti 1 km od rampy. Zajímavý pak je dodatek, že SpaceX zvažuje, zda na rampu nainstalovat kovový deflektor spalin, nebo ne. Stejně tak je uvedeno, že tlumicí vodní systém je pouze zvažován, ale to už asi neplatí, protože na nedávných leteckých snímcích byly vidět vodní trysky uvnitř orbitálního vypouštěcího stolu.

Oficiální vizualizace orbitální rampy po rozšíření (Zdroj: FAA / SpaceX)

Značná část dokumentace se také věnuje plánovanému rozšíření rampy a dalších zařízení SpaceX ve Starbase. Už delší dobu se ví, že firma zde chce mít celkem dvě orbitální rampy a dvě přistávací plochy. Sekundární rampa by měla být totožná jako ta stávající, s vlastní integrační věží (výška 149 metrů) a tankovací farmou (celkem 11 nádrží). Plánované rozmístění ukazuje oficiální mapka níže. Dále je v plánu stavba stojanů pro strukturální testování nádrží a také zařízení pro odsolování vody. Tato voda by pak byla využívána pro tlumicí systém na rampě nebo hašení.

Plánek rozšíření orbitální rampy ve Starbase. Zeleně je vyznačena existující infrastruktura. (Zdroj: FAA / SpaceX)

Mezi další plánované upgrady patří rozšíření stávající solární farmy na plochu 28 tisíc m2 (aktuální farma má 8 tisíc m2 a SpaceX má už z dřívějška povolení na rozšíření na cca 21 tisíc m2). Dále je v plánu vybudování vlastní elektrárny na zemní plyn fungující na principu kombinovaného cyklu. Součástí by byla dvojice velkých turbín plyn/pára a také dvojice malých turbín plyn/pára. Plyn pro tuto elektrárnu by dodávala plánovaná čistička zemního plynu, která by zároveň vytvářela metan pro pohon Starship a Super Heavy.

Plánek rozšíření solární farmy u Boca Chica. Bíle je existující farma, zeleně již schválené rozšíření a modře nově navržené druhé rozšíření (Zdroj: FAA / SpaceX)

SpaceX také hodlá postavit budovu pro přípravu nákladů vynášených v lodích Starship. Zařízení by mělo rozlohu přibližně 2000 metrů čtverečních a výšku 76 metrů. Šlo by tedy o halu pro vertikální integraci nákladu do Starship. Přesné umístění nové haly ještě nebylo určeno, ale bude to někde v oblasti současného výrobního a montážního areálu.

SpaceX zároveň žádá o zvýšení maxima povolených uzavírek silnice u rampy. Momentálně má firma nárok silnici uzavřít až na 300 hodin ročně, ale nová studie uvádí plán 500 hodin ročně a dalších 300 hodin vyhrazených pro řešení případných havárií v zájmu ochrany veřejnosti. Takže pokud by třeba vybuchl prototyp na rampě, tak následné uzavírky kvůli odklízení trosek před opětovným vpuštěním veřejnosti na silnici by se počítaly do druhé škatulky.

Starship SN15 během přepravy na startovní rampu (Foto: Cosmic Perspective)

SpaceX dále chce trochu zmírnit dopad některých uzavírek na veřejnost. Momentálně totiž musí být silnice kompletně uzavřena nejen během potenciálně nebezpečných testů, ale také když SpaceX pouze převáží nějaký rozměrný náklad. Firma proto plánuje vybudování tří odbočovacích ploch podél silnice, na které by mohly motoristé uhnout před transportérem SpaceX a po jeho projetí okolo opět pokračovat v jízdě. Podle SpaceX by pak tyto převozy nákladu lidem způsobily maximální zdržení 20 minut, zatímco dnes to může být i několik hodin.

Zajímavá byla také zmínka o tom, že SpaceX v minulosti zvažovalo využití svých existujících ramp SLC-40 na Canaveralu a SLC-4 na Vandenbergově základně pro účely startů Starship. Tento nápad ale pak byl  z různých důvodů zavrhnut.

Neoficiální představa Starship po měkkém přistání do oceánu (Autor: Tony Bela)

Dokumentace krátce zmiňuje také potenciální starty a přistání z mořských plošin (Deimos a Phobos), ale touto možností se bude zabývat až nějaká budoucí, samostatná studie. Do té doby SpaceX plánuje startovat z ramp ve Starbase s tím, že zpočátku budou Starship a Super Heavy přistávat v oceánu. Firma neplánuje stroje poté nijak zachraňovat či lovit a očekává, že se při dopadu rozbijí a samy potopí. SpaceX také zvažuje, že přistávání Starship by mohlo výhledově probíhat na některých ostrovech v Pacifiku. Ale tato případná možnost by opět byla blíže prozkoumána až v nějaké budoucí studii.

Většina dokumentace se pak věnuje podrobné analýze ekologických dopadů na různé aspekty životního prostředí z hlediska hluku, světlo, emisí, dopadů na faunu a flóru apod. Takže pokud vás zajímají detaily ohledně očekávané hlučnosti při startech nebo návratech raket či dopadů na mořské živočichy, můžete si nastudovat kompletní dokumentaci. Pro nás je podstatné, že FAA u žádného z aspektů nezjistila výrazné či nepřípustné dopady. Stále však jde jen o předběžné závěry, které budou ještě finalizovány na základě dalších připomínek. Nám nezbývá než doufat, že proces se nebude moc protahovat a finální rozhodnutí padne v nějakém rozumném časovém horizontu. SpaceX totiž nepolevuje v přípravách a rampa i prototypy možná budou schopné provést orbitální start už za pár týdnů či měsíců.

Latest posts by Petr Melechin (see all)Mohlo by se vám líbit...

Odebírat komentáře
Nastavit upozorňování na
guest

21 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlepší
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
PetrV

Diskutují o tom na vláknu nsf https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=52656.500
FAA se bojí hluku, vybuchu atd…
Takže takové malé ukrajovaní. Zkusí a uvidí se.
Na Floridě by stejný kosmodrom stál ještě více peněz a papírů.
SpaceX ani Elon nemá bezednou kapsu.
A pak SpaceX ukrajuje stále více koláče. Starship s cenou za 1 kg na LEO by konkurentům nedal šanci uplatnit se.
Nechtějí dopadnout jako ševci, když je prevalcoval Baťa.

PetrV

O Floridě je to na diskusích, bylo by to dtto. Vyrobu dílů má buď v texasu nebo Ca. Takže přelet obou stupňů ano, vyroba na Floridě je blbost.
Jinak vojenské letiště je masox na uši. Zlatá starbase.

Loo

Tazko najst symbiozu medzi dvoma organizaciami, ked jedna je procesne v 19. a druha v 22. storoci..

PetrV

Je to pomalé ukrajování, přesvědčete nás-FAA, že nezmasakrujete své okolí.
Spíš jde o čas.
Příští rok by měly být hotové plošiny deimos a phobos, tam se bude také startovat.
Dopravit oba stupně po nové silnici ke kanálu u Lab Padre, tam přeložit na plošinu a na moře.
Budou na moři potřeba také vlivy na okolí? Určitě to bude chtít omezení pro lodě a ponorky, ne jen letadla…

Michal Andrej

V demokratickom režime by sa nemali počítať len námietky, ale aj hlasy pre podporu. Lebo v prípade tejto environmentálnej štúdie to vyzerá tak, že sa budú vyhodnocovať len kritické pripomienky.
To mi nepríde ako rozumne vyvážená procedúra.

MilAN

A ono v případě vlivu na životní prostředí lze najít nějaké plusy ?
Vždy jde o to, v případě námitek , minimalizovat negativní vlivy

PetrV

Trochu si pletete paskvil EIA v evropě, který blokuje hromadu investic – např teslagiga berlín.
V USA se řeší hlavně vliv na prostředí z pohledu lidí.
Takže aby dojeli na pláž autem a mohli se vycachtat.
Mimochodem se kouknou, co tam Elon u pláže stlouká.
Na KSC se dovnitř nepodíváte, tady je to na talíři.
Rád bych se ta podíval, když teď uvolní vstup do usa.
Jen nevím, zdali mne do usa pustí, když mám kolikrát kritické kecy.

PetrV

Problém je, že v tomto případě FAA vaří z vody. Tedy vím, že LNG nikdy nebouchl.
Plynný Metan bouchá pri koncentraci se vzduchem cca 0-5 %, jinak hoří pokud je iniciacni zdroj. Detonacni účinek je velmi malý.
Když se rozbily starshipy o zem, tak ten požár byl krátký. Při nehodě ve vzduchu dopadly jen trosky. Pravda paliva bylo málo.
Metan není tak nebezpečný jako vodík, viz raketoplán. Vodík bouchá Při koncentraci cca 0-85%.

Vladimír

Držím projektu Starship/Super Heavy palce, ale postup SpaceX mi připadá neuvěřitelně chaotický.
Snad Musk ví, co dělá.

Viktor

Ano SpaceX je zivel a to bylo v kosmonautice uz dlouho potreba,zaplatpanbu za ni..casem prijde i konkurence a nove normy

P N

Myslím že jste jen nepochopil jejich koncept práce. Podívejte se na videa Muska s Timem.

Mário

Je ťažké povedať na koho strane je vyna ale myslím že to bude niekde uprostred. Nemôžeš žiadať o licenciu ak ani nevieš na čo a plány sa menia každý mesiac. Ale zase FAA určite podcenila rýchlosť vývoja a veľmi sa nesnažia trochu sa prispôsobiť. Ale ak by vážne museli vypracovať novú štúdiu bude to doslova katastrofa. Rok je pre SpaceX večnosť. Nemôžu stavať dopredu keďže nebudú mať dáta a načo je kopa rovnakých prototypov. A infraštruktúra je tiež problém keďže stále nemajú trochu stalejsi prototyp.

Jirka K.

Troufnu si tvrdit, že nechat je vypracovat novou studii je politicky neprůchodný🙂

Jan Tichavský

Chaoticky to může vypadat jen díky srovnání se zamrzlým vývojem konkurence. SpaceX se řídí pouze jedním cílem: jak nejrychleji přistát na Marsu (a přitom nezbankrotovat). Tomu se podřizuje vše ostatní. Oproti polostátním programům, které jsou definovány na 10 let dopřede a pak se jede podle jízdního řádu, reagují na aktuální poznatky a data a podle toho upravují svůj vývoj dál. To je vše řízené, nikoliv chaotické.

PetrV

Je to tvůrčí práce. Jako za pionyrskych dob Apolla. Nezazil jsem to, ale tak nějak to patrně bylo. Jen nadšení celého usa není. Protože přijdou o velkou část dotací.

Kuřecí stehno

Doufám, že se Jeff vycajchnuje v zákonné lhůtě nějakým pěkným rozporem, když tak horlivě blahopřál k Inspiration…

Fdv

Ahoj, jsem lajk, ale to fakt Spacex necha odpalit celou sestavu, necha ji spadnout do oceanu a nic z toho nevylovi, nepreveze zpet? Vsechno skonci na dne oceanu? Diky.

Vojtěch

Ano, vše (snad) skončí na dně oceánu.

Kromě falconů to tak dělají všechny orbitální rakety… 🙂

K testům přistání (zachycení) se posunou až při dalších letech. Elon sliboval, že možná už zkusí chytit B5

Jan Tichavský

Ono to ani tak nevadí. Vemte si, že SpaceX maximalizuje tempo inovací za jednotku času, tedy dokončená první orbitální Starship je několik měsíců pozadu za vývojem a v momentě startu získává nová data a stává se už zastaralou. Při dopadu do oceánu jsou ve výrobě Raptory s mnoha vylepšeními a ty letové by se hodily maximálně do muzea. Ale cena za risk chytání na první pokus z oběžné dráhy je velká šance rozbití přistávavací plošiny a několikaměsíční opravy. Takže je lepší pár pokusů nanečisto. Stejně tak se začínalo s přistáváním Falconu 9, kdy se měkce snažil dotknout mořské hladiny, čímž simuloval budoucí přistání na přistávací plošině. Až měli lidi v SpaceX nějakou vyšší pravděpodobnost úspěchu, tak to zkusili naostro.

PetrV

Výborný článek, držím palce, aby to klaplo. 5 startů ročně je málo, ale lepší než nic. Všichni se bojí kapalného metanu. Chtělo by to udělat zkušební výbuch. Nejsem si vědom, že by byl nějaký extrémní výbuch s kapalným metanem. Jasně, hoří vvtl potrubí, bouchají domy, ale to je zemní plyn, není to kapalina.

Naposledy upraveno před 2 lety uživatelem PetrV