Tři komerční družice vynesené raketami SpaceX letos selhaly, pojišťovny může úhrada škod položit

V dnešním článku se podíváme na smutný osud tří družic, které letos vynesla na oběžnou dráhu společnost SpaceX, ale následně z různých důvodů selhaly. První z nich, Inmarsat-6 F2, startovala v únoru na Falconu 9 a další dvě, Viasat-3 Americas a Arcturus, vynesl do vesmíru Falcon Heavy letos v květnu. Co se s nimi vlastně stalo a co z toho plyne pro kosmický průmysl?

Celý sled událostí si pro lepší přehlednost projdeme chronologicky. Psal se únor letošního roku, když z rampy SLC-40 na východním pobřeží odstartoval Falcon 9, pro jehož první stupeň toto byla teprve třetí mise. Pod aerodynamickým krytem byla umístěna družice Inmarsat-6 F2 vážící 5470 kg, určená k práci na geostacionární dráze (GEO), kde měla sloužit dle plánu 15 let a zajišťovat pro zákazníky globální mobilní služby. Družice nebyla dopravena na GEO přímo, ale byla vynesena na dráhu přechodovou ke geostacionární, kde došlo k odpojení družice od horního stupně. Několik hodin po startu potvrdila společnost Inmarsat, že družice byla úspěšně vypuštěna a bylo s ní navázáno spojení. Díky použití elektrických motorů mělo nyní řadu měsíců trvat, než družice zakulatí svou oběžnou dráhu, aby mohla v roce 2024 zahájit svůj provoz. Průběžně se také objevovaly informace, že družice pomalu navyšuje svou dráhu.

Start mise Inmarsat-6 F2 v únoru 2023 (Foto: SpaceX)

Nyní se přesuňme k druhým dvěma aktérům našeho příběhu, družicím Viasat-3 Americas o hmotnosti 6418 kg a menší Arcturus firmy Astranis s hmotností 300 kg. Ke startu došlo hned první májový den, přičemž družice byly vyneseny raketou Falcon Heavy. V případě Viasatu-3 šlo o první ze tří družic, které měly v budoucnu zajišťovat vysokorychlostní internetové připojení takřka po celém světě. I v případě této družice bylo vydáno oznámení o úspěšném startu. Ihned po vynesení zahájila družice svou cestu na finální GEO. Cílové dráhy družice dosáhla již 16. května a byly započaty další následné aktivity.

Vývoz Falconu Heavy na rampu před misí Viasat-3 Americas (Foto: SpaceX)

Koncem května byla také dokončena dlouho připravovaná transakce, v rámci které firma Viasat převzala společnost Inmarsat. Od této chvíle budeme v našem článku jako majitele družic Inmarsat-6 F2 i Viasat-3 uvádět pouze firmu Viasat. Přibližně ve stejné době dosáhla GEO i družice Arcturus, která následně dokončila všechny nezbytné testy a zahájila svou práci.

28. dubna 2023, tři dny před startem mise Viasat-3 Americas, udeřil na rampě LC-39A blesk (Foto: SpaceX)

Od té doby se objevilo menší informační vakuum, které trvalo až do počátku července. Tehdy vystoupila firma Viasat s oznámením, že při vyklápění velké antény s průměrem 18 metrů na družici Viasat-3 Americas došlo k anomálii, což s největší pravděpodobností značí, že se anténa od výrobce Northrop Grumman nevyklopila či nerozbalila tak, jak měla. Pro Viasat to byla obrovská komplikace, nikoliv z hlediska ohrožení zákaznických služeb, protože družice se teprve chystala do provozu, ale prakticky se tím ohrozily budoucí firemní plány na zajištění internetového připojení. Toto nečekané a téměř katastrofické oznámení následně ihned srazilo cenu firemních akcií, které spadly o takřka 29 % na částku 30,7 dolarů za kus. Zároveň se tím také ohrozil start dalších družic Viasat-3. Inu, pokud si necháváte postavit tři nové družice, kde právě obří anténa je klíčovým prvkem dvou z nich a ihned první vynesená družice má problém s jejím rozbalením, tak není vyloučeno, že může jít o konstrukční vadu. Kdybychom se chtěli na moment podívat do historie družic firmy Viasat, není to poprvé, co došlo k potížím s anténou. Podobné problémy se objevily i v roce 2017 v případě družice Viasat-2.

Umělecká představa družice Viasat-3 Americas s rozkládací anténou o průměru 18 metrů (Zdroj: Viasat)

Koncem července se pak naplnil i osud družice Arcturus. Dne 21. července bylo oznámeno, že na družici selhalo zařízení, které udržuje fotovoltaické panely natočené směrem ke Slunci. Tato okolnost způsobuje, že družice není optimálně zásobována elektrickou energií a nemůže tak poskytovat internetové připojení Aljašce 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Služby bylo nutno zredukovat na pouhých 6–12 hodin denně. Selhavší zařízení prý není výrobkem firmy Astranis, ale jde o komponentu dodanou externím dodavatelem. Dle všeho se již také podařilo identifikovat příčinu selhání. Nápravné hardwarové a softwarové úpravy prý způsobí pouze malé zdržení v dalších plánovaných startech. Firma Astranis si také pochvaluje, že má již zajištěnu náhradu. Sama vyvinula malou víceúčelovou družici, která by se měla koncem letošního roku dostat na oběžnou dráhu a dočasně nahradit družici Arcturus. Pochopitelně i družice Arcturus byla pojištěna a firmě Astranis bude vyplaceno přibližně 40 milionů dolarů.

Umělecká představa družice Arcturus na oběžné dráze (Zdroj: Astranis)

Během těchto událostí družice Inmarsat-6 F2 stále navyšovala svou dráhu a předpokládalo se, že cílové GEO bude dosaženo 9. října. Nicméně i tady došlo přibližně 15. srpna k pohromě. Během postupných úprav oběžné dráhy náhle selhaly energetické subsystémy a družice ihned přestala vykazovat jakoukoliv činnost. Obrázek níže ukazuje, jak se od tohoto okamžiku přestaly měnit téměř všechny orbitální parametry družice s výjimkou jediného, který jasně ukazoval, že družice bez jakékoliv kontroly obíhá po své dráze. Firma Viasat zahájila ve spolupráci s výrobcem družice pokusy o oživení palubních systémů, nicméně si již teď můžeme říct, že byly neúspěšné. A protože družice byla pojištěna na 348 milionů dolarů, firma si v září požádala o plnění pojistné smlouvy. I samotný výrobce družice, kterým je firma Airbus, uvedl, že jde o bezprecedentní anomálii, která jeho výrobky doposud nikdy nepotkala. Jediné, co v tomto směru mohlo firmu Viasat těšit, byl fakt, že sesterská družice s pořadovým číslem Inmarsat-6 F1 na oběžné dráze bez nejmenších problémů pracuje již od roku 2021.

Od 15. srpna nejeví družice Inmarsat-6 F2 jakékoliv známky života nebo snahy o změnu oběžné dráhy

Nyní se opět přesuňme k družici Viasat-3 Americas. Ta, jak víme, se od počátku července potýká s problémem nerozvinuté antény. I v tomto případě malinko poskočme časem a rovnou si řekněme, že tento problém se do dnešních dnů nepodařilo vyřešit. Firma sice zprvu uvažovala o tom, že si nechá postavit družici náhradní, nicméně tyto plány opustila. Co tedy Viasat má v plánu s touto ochromenou družicí? Dá se říct, že se hodlá spokojit s její dostupnou přenosovou kapacitu, která není ani desetinou té plánované. Dobrou zprávou pro společnost samotnou je okolnost, že pravděpodobně zná příčinu nevyklopení obří antény. Patrně bylo ale potřeba příčinu detailněji analyzovat, protože vyšetřování jako takové stále nebylo dokončeno. Výsledky by měly být známy příští týden. Ztráta více než 90 % kapacity družice je něco, co pochopitelně Viasat nenechá jen tak a dopředu se proti případným problémům pojistil. Pojistná částka je stanovena na 420 milionů dolarů v případě úplné ztráty družice. Pro vaši informaci, pokud by tato částka byla proplacena, šlo by o největší plnění v dějinách kosmonautiky. I tak by se ale Viasatu nevrátily všechny vložené prostředky, které firma s misí Viasat-3 Americas měla, ty totiž činí 700 milionů dolarů.

Anténa podobná té, kterou byla vybavena družice Viasat-3 Americas, avšak menší (Zdroj: Northrop Grumman)

Na první pohled se mohou zdát ztráty firem Viasat i Astranis nízké, přeci jen, část nákladů dostanou od pojišťovny, bohužel opak je pravdou. Všechny tři selhání budou mít daleko větší následky. Již od poruchy Inmarsatu-6 F2 kolují ve všech článcích, které popisují problémy firmy Viasat, informace, že ztrátové budou v tomto směru zejména pojišťovny. Ukazuje se totiž, že do konce srpna vybraly na pojistných platbách 550 milionů dolarů, ale za stejnou dobu se jim nashromáždily škody za 835 milionů dolarů (mimochodem, tato částka se v říjnu přiblížila již k jedné miliardě dolarů). Tento výrazný schodek bohužel nezůstane bez následků pro celý kosmický průmysl. Může totiž způsobit odchod menších pojišťovacích firem z trhu a ty, které zůstanou, budou za pojištění družic vyžadovat vyšší částky, což již někteří činí. Tyto události pak zpětně ovlivní rozpočet budoucích komerčních kosmických startů.

Zisky (tmavě zelené) a platby (světle zelené) pojišťoven v oboru kosmonautiky mezi lety 2001 a 2021 (Zdroj: Connectivity Business)

Nyní bych se na samotný závěr článku rád vrátil k samotnému SpaceX. Patrně vás při čtení článku napadla otázka, zda někde v některých zdrojích nezazněly výtky, či přímo obvinění na adresu kalifornské firmy, že selhání družic způsobila nosná raketa. Na tomto místě mohu jednoznačně říct, že na téma selhání všech tří družic jsem četl řadu článků, ale ani v jediném z nich žádná výtka směrem k nosné raketě nezazněla. Ano, i takové případy se v minulosti pochopitelně staly, konkrétně se ví o třech. Poprvé se tak stalo v říjnu roku 2012, při první ostré zásobovací misi CRS-1, kdy selhal jeden z motorů prvního stupně, primární náklad byl v pořádku vynesen, ale selhání znemožnilo správné vypuštění nákladu sekundárního. Druhý a třetí případ jsou notoricky známé, a patrně tu nemá cenu probírat osud misí CRS-7 či Amos-6. V obou případech byly na vině tlakovací heliové nádrže, které zničily druhý stupeň Falconu 9, což vedlo ke ztrátě rakety i neseného nákladu.

Výbuch Falconu 9 s družicí Amos-6 během příprav na rutinní statický zážeh (Zdroj: US Launch Report)

V ostatních případech raketa sice splnila svou misi na výtečnou, avšak i tak bychom mohli najít drobné škraloupy. Je možno zmínit hlavně mise Zuma a SXM-7. V prvním případě se začaly objevovat stížnosti na adresu rakety, nicméně byly smeteny ze stolu, protože příčinou neúspěchu této mise byl fakt, že se družice nedokázala odpojit od horního stupně rakety kvůli vadné komponentě, kterou dodala firma Northrop Grumman. Pokud jde o družici SXM-7, tam se odehrály podobné problémy jako v případě misí Arcturus či Viasat-3. Družice nejprve dosáhla cílové dráhy a až tehdy nastaly problémy. V případě SXM-7 se navíc přímo uvádělo, že problémy nezpůsobila nosná raketa. Problémy se letos v srpnu objevily i na prvních čtyřech vynesených družicích O3B mPOWER společnosti SES. Náhodně u nich dochází k vypínání napájecích modulů. Zde vše ukazuje na problémy výrobce satelitů, firmy Boeing. Zajímavostí je, že za pár dnů bude startovat další dvojice těchto družic, která může po vypuštění trpět stejnými problémy, jelikož konstrukční opravy budou implementovány až u následujících kusů. Jejich starty kvůli tomu byly odloženy zhruba o rok.


Přispějte prosím na provoz webu ElonX, aby mohl nadále zůstat bez reklam. Podpořte nás pomocí služby Patreon či jinak a zařaďte se tak po bok ostatních dobrodinců, kteří už finančně přispěli. Děkujeme!

Jiří HadačMohlo by se vám líbit...

Odebírat komentáře
Nastavit upozorňování na
guest

23 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlepší
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
PetrV

Jak se staví boeing k poruchovosti svých satelitů?

PetrV

Takže další velký technologický úspěch boeingu po pádech letadel a starlineru?

PetrV

Je možné, že se zdraží pojistné i na start každé rakety?
SpaceX si satelity starlink nepojištuje, není povinné.
Povinné je pojištění startu rakety.
U Starship je od FAA nařízenq obdoba povinného ručení u auta na pojistnou částku 500 mio $. Kolik platí SpaceX za start pojistné, netuším.

Jirka

Superdraha unikatni druzice je proste risk…

vencour

Jak moc složité je tam poslat někoho / něco, aby požadované rozvinutí dokončil? Případně navrhnout architekturu družice, aby šla ovládat zevnitř i zvenku? Jestli je cena startu Falcon 9 v řádek desítek miliónů dolarů, tak někam se ta oprava vejde, v porovnání se stovkami miliónů.

Štěpán

CEna opravárenské mise by byla skoro určitě dražší než postavit novou družici (tedy stovky milionů dolarů)

vencour

Odladit nějaký “švýcarský nůž” nebo “batoh českého kutila” a poslat ho nahoru s hromadou paliva? Ok, od nás zdola z “vidlákova” vypadá asi všechno jednoduše. Tam může zůstat a čekat na své příležitosti, nemusí to být jednorázová akce …

Invc

Jak moc složité … v zásadě “prakticky nemožné”.

Rád bych se mýlil… ale geostacionární dráha je pro naše současné pilotované prostředky prakticky nedostupná… možná SLS + Orion… (za 4 miliardy dolarů za skok).

TomG

Zas tak docela nemožné to není v případě plného úspěchu systému SHS, časem zcela jasného úspěchu. Bude mimochodem možná i tato možnost za zlomek ceny Orionu. Krom tedy dalších bambilionu možností….

Invc

“pro naše ***současné*** pilotované prostředky”

Moze

Ak to spacex rozbeha, tak ten satelit bude lacnejšie zobrať naspäť na zem, opraviť a znova vypustiť

Invc

No … pokud to rozběhají, tak to především dost změní samotnou konstrukci těch satelitů…

1) S dostatečným hmotnostním prostorem ty mechanické části nebudou muset být tak extrémně křehké… “pár kilo” navíc by spolehlivosti mechanických částí neuškodilo…

2) Stejně tak větší nákladový prostor = menší skládání…

Moze

Tak ono by ale trvalo dosť veľa rokov, kým niekto vytvorí novú platformu pre družice, podobne ako trvalo kým prišli zákazky pre falcon heavy, dovtedy by sa to oplatilo,

Ale celkovo dúfam, že sa to osvedčí a budú vznikať ďalšie satelity s konstrukciou ako hubble, servisné lety k nemu robili zázraky

Invc

Ono ve chvíli, kdy ti ubudou omezení – tak se to vyvíjí snadněji (s levným vynášením, větší nosností a větším prostorem si můžeš dovolit “plýtvat” – menší spolehlivost satelitu, menší životnost, větší hmotnost satelitu (overengineering) a tak …) – stačí se podívat na SpaceX a kolikátou verzi Starlink satelitů už používají…

Pokud jde o ty servisní mise … ty nebyly ani tak zásluhou konstrukce, ale tím, “kde” Hubble je (k Hubblu lidi dostat dokážeme… a pak zpět) na geostacionární dráhu, je dostat nedokážeme (teda … pokud je chceš ještě někdy vidět na Zemi… samozřejmě, pokud Ti nevadí je po dokončení mise nechat na odpadní orbitě, pak problém není). Ten rozdíl v potřebných energií je obrovský…

Moze

Výška kde pracuje hubble bola obmedzená kvôli raketoplánom, starship by mala mať väčší dostup, tvrdia, že môže posádku voziť na Mesiac a späť, navyše, hubble mal byť pôvodne servisovaný na zemi, a potom znovu vynesený, ale to už potom nechceli riskovať,

No a čo sa týka tých družíc, áno , spacex svoje družice mení za pochodu, ale vyrábajú si ich samy pre seba a vynášajú si ich tiež na vlastnej rakete, takže ak sa niečo pokazí, ostane to len na ich zodpovednosti, zatiaľ čo ostatné komunikačné družice si väčšinou dajú vyrobiť v nejakej spoločnosti, na základe nejakej platformy, ktorá má za sebou nejaké testy a to všetko trvá normálnym spoločnostiam roky a nik nechce urobiť chybu , lebo to by bola samá žaloba z toho 😀 nesmieme byť zhýčkaný od spacex 😀

PetrV

SLS letěla jednou a mám pochybnosti o jejím deltav.

Invc

Mě netrápí ani tak dv SLS “nahoru”… ale dv Orionu potřebné pro návrat.

Ale nechce se mi to zkoumat.

PetrV

Bez SLS je orion jen muzeální kousek. Bohužel je těžký. Poplatný době návrhu cca 2006.
Pro výrobce SLS- Orion není důležité létat, ale čerpat peníze.

LZ.

Poslat něco je celkem brkačka. Dragoni litaji k ISS na automatiku. Problém je, že není co poslat. ISS má sice robo ruku, ale ovladanou kosmonautem na místě a i tak už tuším dvě zahodili. (Nezahazujete něco za stovky milionu co funguje)
Satelit už dokázali trefit USA a Rusko, ale parazitní/servisní/čerpací satelit je zatím bohužel jen scifi. Na druhou stranu USA armáda má robotický mikroraketoplán, ale ten asi nepujčí na opravu antény. Navíc je rozdíl, trochu zatáhnout a dokončit rozložení (antény/deštníku) a řezat, svařovat či nahrazovat tyčky ve vakuu věc jiná.

Hlavní a nepřekonatelný problém je specifický impulz paliva. V chemii prostě není dost energie a pro ionty nemáme reaktor. Ionťak sice vydrží běžet deset let v kuse, ale po započtení solarů a baterek není o moc efektivnější.

Další problém je oprava elektroniky. Když máte na Zemi vadne pixely, tak vám vymění celou obrazovku. Na opravu pixelu není hardware. A asi nikdo neřešil, že by hlavní konstrukční část někdo měnil ve vesmíru.

PetrV

Brnkačka něco poslat na LEO dnes dělají SpaceX a Číňané, trochu rusové.
Ostatní paběrkují.

PetrV

Tento článek je varovný. Kluci zelení si nedají pohov.
https://spacenews.com/space-competition-enters-the-gray-zone/