SpaceX vs. ViaSat: Další konkureční satelitní společnost protestuje proti Starlinku

Příval novinek k síti Starlink nebere konce. Nedávno jsme psali o stížnosti firmy Amazon a dnes se podíváme na další nesnáze, které potkaly SpaceX, když se k plánované úpravě drah družic Starlink vyjádřil další provozovatel satelitní sítě, firma ViaSat. Ta má sice v plánu nechat si od SpaceX vynést na Falconu Heavy družici ViaSat 3, to jí však nikterak nebrání hájit si své vlastní zájmy. V článku zmíníme i reakci SpaceX, kterou ke stížnostem firmy ViaSat poskytlo.

Na začátek článku si opět představme výchozí situaci, je totožná s tou, která iniciovala stížnost firmy Amazon. Síť Starlink se má dle současných povolenek skládat z celkem 11 926 družic. 9102 družic z tohoto počtu má být provozováno na velmi nízkých oběžných drahách – 1584 z nich ve výšce 550 km a zbylých 7518 bude operovat mezi 330 a 350 km. Tato situace je z hlediska SpaceX vyhovující. Družice budou nízko, signál, který mají přenášet, bude mít malou latenci a v případě jakýchokoliv problémů družice nehrozí, že by konstelaci na dlouhá desetiletí ohrožoval nějaký mrtvý satelit. Tření o zbytky atmosféry by totiž takovýto objekt spolehlivě do několika let odstranilo z oběžné dráhy. Problémem je zbývajících 2824 družic. Ty mají dle povolenky Federálního komunikačního úřadu (FCC) obíhat ve výškách nad 1000 km. Zpoždění přenášeného signálu tím naroste a přirozená deorbitace se začne pohybovat minimálně v řádu desítek let. V dubnu loňského roku proto SpaceX požádalo FCC, aby mohlo snížit oběžnou dráhu těchto družic tak, aby svou činnost vykonávaly ve výškách 540–570 km. Do dnešních dnů ale o této žádosti stále nebylo rozhodnuto.

Doba setrvání družic na oběžné dráze v závislosti na výšce (Zdroj: Eric Dahlstrom)

Tato žádost, která je logická z pohledu SpaceX, však naráží na nesouhlas ostatních provozovatelů satelitních konstelací. O stížnosti firmy Amazon jsme mluvili již minule, přejděme proto k firmě ViaSat. Ta je provozovatelem satelitů na geostacionární dráze, které poskytují telekomunikační služby včetně vysokorychlostního internetu. Koncem prosince 2020 ViaSat požádal FCC, aby tento úřad buď rovnou zamítl žádost SpaceX o snížení oběžných drah, nebo toto rozhodnutí odložil alespoň do doby, než bude možno provést enviromentální studii sítě Starlink. Podle firmy ViaSat totiž orbitální konstelace rozměrů Starlinku představuje riziko pro životní prostředí na planetě i ve vesmíru. Elon Musk na stížnost reagoval slovy, že Starlink spíš než hrozbu pro planetu představuje hrozbu pro zisky ViaSatu.

Žádost firmy ViaSat se opírá o zákon na ochranu životního prostředí (National Enviromental Policy Act, NEPA). Ten říká, že by federální agentury měly při svém počínání brát vždy ohled na možné dopady na životní prostředí. Zákon sám obsahoval od poloviny 80. let výjimku pro satelity založenou na faktu, že starty jednotlivě vynášených družic v té době měly zanedbatelné dopady. O výjimku tehdy požádal samotný úřad FCC. S příchodem budování megakonstelací se však dle názoru ViaSatu situace výrazně změnila. Podle jeho názoru totiž aktivita firmy SpaceX a hlavně množství nefunkčních družic překračuje meze, ke kterým se samo SpaceX zavázalo ve své žádosti o povolení provozu konstelace. Výhrady firmy ViaSat jsou poměrně rozsáhlé a bude tedy lepší si je představit postupně. Nešlo navíc dokonce o jedinou žádost, ale o vícero, a my si zde zkusíme představit ty nejzajímavější body.

Neoficiální render družice Starlink před rozložením solárního panelu (Autor: @langgesagt)

A začneme řadou nezodpovězených otázek, které se primárně vztahovaly k příčinám selhávání vypouštěných satelitů, celkovému množství nefunkčních družic atd. Než podrobně probírat jednotlivé otázky, bude lépe se seznámit s odpovědí, kterou vůči těmto výtkám zaujalo samo SpaceX. To se zavázalo, že každý půlrok bude předávat FCC podrobné údaje o tom, kolik vypustilo celkově satelitů, kolik z těchto družic selhalo po tom, co byly shledány jako funkční a zahájily motorické manévry na svou pracovní dráhu, kolik družic vyžadovalo speciální testy po předběžné první kontrole na dráze, na kterou je dopravila nosná raketa, a nakonec se SpaceX rozhodlo poskytovat údaje i o tom, kolik družic bylo nutno deorbitovat před koncem jejich plánované životnosti. SpaceX zároveň vyzývá všechny další operátory satelitních konstelací, aby se zavázali k témuž. SpaceX přiložilo graf počtu družic, které se staly nefunkčními po tom, co byly vypuštěny na oběžnou dráhu, úspěšně prošly počátečním testováním a zahájily motorické manévry. Z grafu jednoznačně vyplývá, že se SpaceX během uplynulého roku dostatečně poučilo a vylepšilo design svých družic natolik, že riziko jejich selhání je nízké. V grafu nejsou zahrnuty družice, které jsou nefunkční hned po oddělení od rakety, protože vzhledem k nízké oběžné dráze takové družice velmi rychle shoří v atmosféře, takže nepředstavují problém.

Množství družic Starlink z jednotlivých startů, které selhaly po zahájení motorických manévrů (Zdroj: SpaceX)

Další část stížnosti firmy ViaSat zmiňuje fakt, že družice Starlink selhávají nad míru, ke které se SpaceX zavázalo ve své žádosti k povolení o jejím provozu. Podle názoru firmy ViaSat totiž selhalo 78 družic z celkem 952 vypuštěných, což představuje 8,2% míru selhání. Zde není ani třeba se obracet k odpovědi SpaceX, stačí se vrátit do listopadu 2020 a k našemu článku, který jsme na toto téma vydali. Došli jsme jednoznačně k závěru, že se jedná o silně nadhodnocené číslo, protože zahrnuje i družice z mise Starlink-1. Jednalo se totiž o nehotové prototypy, které byly vypuštěny pro testovací účely a nebylo v plánu je provozovat v rámci finální konstelace. Tyto družice proto SpaceX v průběhu měsíců úmyslně navedlo do horních vrstev atmosféry, načež shořely. Počítat je do statistik selhání družic je tedy přinejmenším zavádějící. Poruchovost družic Starlink navíc postupem času rapidně klesá, jak ukazuje graf výše.

Zánik druhého stupně Falconu 9 v atmosféře po dokončení mise Starlink v1-17 (Zdroj: Joe Gonzalez)

Možnost snížení oběžných drah družic Starlink se společnosti ViaSat nelíbí ještě z dalšího důvodu. Nižší oběžné dráhy zvyšují riziko srážek družic a dle názoru firmy ViaSat vniklý kosmický odpad může na oběžných drahách zůstat roky. Odpověď SpaceX na sebe nedala dlouho čekat. Souhlasí v ní s tím, že odpad na nízkých oběžných drahách může zůstat na oběžné dráze několik let. Pokud je však oběžná dráha družic výše, tak jako ta, kterou má SpaceX v současné chvíli schválenou od FCC, tedy nad 1000 km, zde už kosmický odpad může zůstat i dlouhá desetiletí, ne-li stovky let. Jakékoliv srážky neovladatelných objektů na těchto drahách pak mohou tuto část orbitálního prostoru na dlouhé roky znepřístupnit. Naproti tomu stejné srážky na nižších drahách, které navrhuje SpaceX, mají toto riziko výrazně nižší díky samočistící schopnosti těchto oběžných drah z důvodu tření o atmosféru. Z těchto důvodů by SpaceX právě chtělo přenést provoz Starlinků na tyto nižší oběžné dráhy z původní výšky nad 1000 km.

Ilustrační obrázek kosmického odpadu na oběžné dráze (Zdroj: Space News)

Další požadavek firmy ViaSat je zaměřen na fakt, že družice Starlink mají být provozovány primárně v pásmu Ku (12–18 GHz) a Ka (26,5–40 GHz). Stejná frekvenční pásma mají však používat i ostatní operátoři, kteří plánují vybudovat vlastní družicové konstelace, jako jsou firmy LeoSat, OneWeb, SES a další. Z toho důvodu by prý SpaceX mělo poskytnout dostatečné informace o způsobu umístění vysílacích zařízení na družicích, aby i ostatní operátoři mohly provozovat své sítě v souladu s povolením FCC. Zde je odpověď firmy SpaceX poměrně dosti příkrá, dle jejího názoru jde v tomto bodě ViaSatu zejména o to, aby získal citlivé informace o systému Starlink, který by posléze sám ViaSat mohl využít při návrhu vlastního družicového systému.

Posledním požadavkem, který v našem přehledu zmíníme, je žádost, aby SpaceX při vynášce a provozu svých družic dodržovalo tolerance ±2,5 km pro výšku a 0,1° pro sklon oběžné dráhy. I v tomto bodě se ViaSat dočkal ze strany SpaceX pouze jednoznačně udivené odpovědi. Proč firma ViaSat požaduje od SpaceX tak neuvěřitelné přísné tolerance při vynášení družic a jejich provozu, když navíc tyto tolerance jsou dle SpaceX osminové v porovnání s těmi, které ViaSat sám plánuje pro provoz vlastních družic. Dále pak SpaceX zajímá, proč ViaSat tak moc horuje proti srážkám na oběžné dráze, když se snaží sešněrovat provoz družic Starlink do ještě užších kolejí, než je provozován dnes, když by toto zúžení vedlo ke zvýšení rizika kolizí jednotlivých družic.

Předpokládané pokrytí zemského povrchu družicemi ViaSat-3 z geostacionární dráhy (Zdroj: ViaSat)

Dovolte mi nyní několik slov závěrem. Vůbec nezávidím Federálnímu komunikačnímu úřadu při jeho rozhodování. Pokud si rozkliknete následující odkaz, vyskočí vám seznam, který se týká žádostí, stížností odpovědí a dopisů provozovatelů družic na oběžné dráze. Všechny jsou adresovány FCC a ve většině z nich si firmy stěžují na systém Starlink. Zbylé jsou pak dopisy občanů, kteří vyjadřují svou podporu systému Starlink. Pro ukázku zde přikládám část odpovědi SpaceX, kterou adresovalo dne 15. dubna 2021 firmě ViaSat. V ní se uvádí, že ať už budou pro provoz družic Starlink zavedena jakákoliv dodatečná pravidla, firma očekává, že stejná pravidla budou platit i pro další operátory. V jedné věci se však všechny firmy shodují, v pasážích, které jsou mířeny směrem k FCC, jsou zmínění operátoři velmi laskaví a vstřícní.

Předchozí články o sporech Elona Muska a jeho firem:

Jiří HadačMohlo by se vám líbit...

Odebírat komentáře
Nastavit upozorňování na
guest

15 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlepší
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Adam Ř

Povolení pro snížení dráhy získáno!

Invc

Myslím, že to chtějí obsazovat ze západního pobřeží (myslím, že sem to nejde nedávno četl).

https://spaceflightnow.com/2021/04/06/spacex-to-ramp-up-vandenberg-launch-cadence-with-starlink-missions/

Jiří Hadač

Díky, tenhle článek jsem asi přehlédl. Mrknu se potom. A to ten server čtu dost často. Starty ze západu budou mít výhodu, nebudou omezeni dalšími náklady. Takže můžou létat tak rychle, jak to rampa dovolí. Ikdyž, ta pro vysokou kadenci upravována nebyla jako ty na východě. Nebo jsem zase něco přehlédl Petře? 🙂

Petr Melechin

O žádných konkrétních úpravách nevím. Dosavadní rekord je 31 dnů mezi starty z SLC-4E, ale z toho podle mě moc nejde vyvozovat, kolik času doopravdy potřebují, jelikož z té rampy se nikdy nestartovalo tak často, aby je omezovala rychlost přípravy rampy na další start.

Petr Melechin

Polární starty se mají rozjet až v červenci z VAFB. Předpokládám, že do té doby už tam bude SpaceX mít přistávací plošinu.

PetrV

Asi nejlépe protestují číňané. Ti chtějí vypustit 13 000 satelitů. To bude bordel na orbitě…
https://spacenews.com/china-is-developing-plans-for-a-13000-satellite-communications-megaconstellation/ 

Adam Ř

Taky zkopírují animace od SX? 😀

PetrV

Jelikož se jedná o program pro americkou administrativu – armádu, CIA apod. tak jim FAA napíší, že děkují za dopis a založí do spisu.
To, že konkuruje starlink všem, co zajišťují přenos informací je nesporné.
Telegramy také skončily s internetem…:-)

Martin B

Zaujal mě ten 1000 stránkový dokument od ViaSatu (Exhibits.pdf). Jestli tohle není pokus zahltit FCC tak nevím.

Adam Ř

Díky za informačně nabitý článek. Za mě je čas těch stížností totální non sanse

Adam Ř

Takový internetový fórum, ale úřad podle něj musí rozhodnout 😀